Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Svet je spreman

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 7. septembar 2015.


Skoro, sada već vrlo skoro, shvatiće ljudi kolika je snaga koja, neiskorištena, leži u njihovim rukama. Videće da imaju sposobnost da promene kvalitet svojih života. Počinju da razumevaju da su sloboda, pravda i međusobni ispravni odnosi suštinski za ljudsko življenje. Mnogi pozivaju na stvaranje struktura koje će osigurati stvaranje ovog blagoslovenog stanja.

To pokazuje Maitreji da je svet spreman za novu platformu. Ljudi bi stoga trebalo da iskoriste ograničeno raspoloživo vreme da obznane Njegovo prisustvo i tako pripreme Njegov put.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, oktobar 2015.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta