Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2015:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International

P. Koliko se Maitreja puta pojavio u Kini od kad je na ovo pitanje bilo odgovoreno u aprilskom broju Share Internationala?
O. Dao je četiri nova intervjua u Kini, ukupno 19 u Kini (do sada ukupno 154 intervjua).

P. Da li neki gledaoci koji vide Maitreju imaju neposrednu reakciju ljubavi prema Njemu?
O. Da.

P. (1) Ima li mnogo gledalaca koji intuitivno imaju doživljaj da na svojim TV aparatima vide veliko duhovno biće? (2) Da li Ga neki od njih vide kao dugo iščekivanog učitelja? Da li se to sada dešava sve češće i češče?
O. (1) Da. (2) Ne neophodno.

P. Hoće li Maitreja doći u Španiju radi TV intervjua kao što to čini u drugim zemljama?
O. Viđaćemo ga i prepoznavati svuda po Evropi i drugde.

P. U svom članku ’Maitreja istupa’ koji je objavljen u januarsko-februarskom broju Share Internationala iz 2007 vaš Majstor kaže: ’Maitreja će govoriti milionima ljudi posredstvom televizije i radija. Svi će imati priliku da učestvuju u Njegovim blagoslovima koji će pratiti svaku pojavu.’ (1) Da li se blagoslov daje gledalištu tokom svake pojave Maitreje na televiziji? (2) Možemo li očekivati da će oko 50 procenata gledalištva osetiti izvesnu vrstu ’svetosti’ u Njegovim intervjuima? (3) Da li se nadahnuće i nada uzdižu u srcima onih koji gledaju Njegove interjue?
O. (1) Da. (2) Ne, to se ne može izmeriti. (3) Ponekad.

P. Moj je osećaj da je rad grupa svuda po svetu (obaveštavanje javnosti o Maitrejinoj pojavi i delovanje vezano za transmisionu meditaciju) upravo ušao u novu fazu. Oseća se kao da smo pozvani da budemo ’odrasli’ i ’profesionalni’, ’odgovorniji’ i da imamo više volje da se bavimo javnošću. Znam da smo to činili i u prošlosti, ali kao da je sve podignuto na viši nivo – i u intenzitetu i u kvalitetu. Možete li da date komentar molim vas?
O. Očekivalo bi se da je tako.

P. Majstor Isus i Maitreja izgleda da u poslednje vree koriste ’glasnogovornika’ kada ljudima pružaju iskustva. (1) Je li to zato što je prisustvo i energija majstora Isusa i Maitreje potrebno drugde? Ili je to zato da se obuči glasnogovornici i pripreme se za svoj rad u bliskoj budućnosti? Ili obe stvari? (2) Jesu li glasnogovornici obavezno učenici?
O. (1) Obe stvari. (2) Na izvesnom nivou, da.

P. Pregovori između Irana i šest drugih nacija radi ograničenja Iranskog nuklearnog programa u zamenu za podizanje međunarodnih sankcija bili su toliko teški da su se skoro prekinuli više puta tokom dana pre nego što se došlo do preliminarnog sporazuma 2.4.2015. Kada je došlo do poteškoća u zadnji čas, nekako su pronađena rešenja za prepreke i to u vrlo hitnom roku, kako su pregovarači izjavili kasnije. Je li Maitreja pomogao pregovaračima da uspešno završe sa ovim sporazumom, bilo neposredno ili posredno?
O. Da, i neposredno i posredno.

P. Hoće li Uskr postati glavni zajednički duhovni festival u budućnosti? Može li doći do toga da to postane festival koji dele ljudi Istoka i ljudi Zapada?
O. Da.

Ljudi i zraci

André Philippus Brink (1935-2015), Juužnoafrički anti aparthejd aktivist i pisac:
D: 4; L: 3 (7); M: 4 (6); A: 6 (4); F: 3(7). TE: 1.7

Leon Brittan (1939-2015), Britanski političar i državni sekretar.
D: 2; L: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (2); F: 1 (3). TE: 1.37

Mario Cuomo (1932-2015), Političar u SAD, guverner države Nju Jork
D: 5; L: 5 (7); M: 3 (6); A: 4 (6); F: 3 (7). TE: 1.4

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (1924-2015), Kralj Saudijske Arabije.
D: 5; L: 3 (6); M: 3 (6); A: 6 (4); F: 1 (3). TE: 1.37

Richard von Weizsäcker (1920-2015), Nemački političar, predsednik zapadne Nemačke i Nemačke
D: 1; L: 5 (7); M: 3 (6); A: 2 (4); F: 3 (7). TE: 1.7

Lee Kuan Yew (1923-2015), osnivač i prvi premijer Singapura
D: 3; L: 1 (7); M: 3 (7); A: 4 (6); F: 3 (7). TE: 1.4Znaci novoga, članak Majstora (maj 2015.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta