Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mart 2015:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International

P. Da li je Maitreja još uvek na Bliskom Istoku?
O. Da.

P. Znači li to da je Njegov fokus na Bliskom Istoku na uštrb drugih problematičnih oblasti u svetu?
O. Ne.

P. (1) Da li Maitreja podstiče religijske i građanske lidere da izbegavaju esktremizam? (2) Da li lideri različitih religija na Bliskom Istoku počinju da se odazivaju na Njegove pozive?
O. (1) Koliko je to moguće. (2) Ne spolja.

P. Je li se Maitreja pojavio na televiziji tokom poslednjih meseci (od Kine)?
O. Nastavio je svoje intervjue u Kini.

P. Da li se Maitreja i dalje povremeno pojavljuje gde je već imao intervjue – na primer Kina, Rusija, Brazil i SAD?
O. Samo u Kini, koliko znamo.

P.  Kakav je stav duhovne hijerehije u vezi sa objavljivanjem karikatura koje se rugaju drugim religijama?
O. Oni su protiv toga.

P. Kako biste vaš majstor i vi definisali slobodu govora? Koje su, ako ih uopšte ima, granice ovog bazičnog prava?
O. Granice su jasne kada se ugrožavaju ispravni ljudski odnosi.

P. Ko je ’Velika Majka’ ili ’Majka Sveta’?
O. Božanski ženski aspekt u stvaranju.

P. Neki tvrde da se Majka Sveta bavi samo ženama, rođenjem, odgojem, decom itd. Ovo mora da je nesporazum?
O. Zašto bi Se ograničila samo na to?

P. Ima li Marija, majka Isusova, ikakve veze sa Velikim Devom koji utelotvoruje Žensko Načelo?
O. Da – ona je deo iste evolucije.

P. Možete li da objasnite: šta je ono što čini da su izvesne nacije mudrije od drugih?
O. Ljudi su stariji (u smislu evolucije).

P. U svom poslednjem članku majstor spominje promene koje treba da dođu – bez obzira jesu li dobrodošle ili ne, na koju vrstu promena misli?
O. Na promene u svakom polju ljudskog nastojanja.

P.  Nedavno je dvema bronzanim statuama pripisano autorstvo Mikelanđela u 1508. One predstavljaju dva naga čoveka, sa jenom rukom podignutom u trijumfalnom gestu, a obojica jašu pantere. Ako su autentične, bile bi to jedine preživele bronzane skulpture Mikelanđela. Možete li molim vas  da bacite malo svetla na to je li Mikelanđelo bio njihov autor?
O. Moja informacija je da one nisu Mikelanđelove.

P.  Koliko je opasna situacija u Ukrajini i njenim odnosima sa Rusijom prema vašem mastoru?
O.  Postoje izvesne opasnosti, ali štampa (u opštem slučaju) ovo preuveličava. Uopšteno govoreći istočne i zapadne grupe postižu jedno funkcionalno razumevanje.

P. Postoje tekuća predviđanja da će u poslednjem kvartalu 2015 doći do veoma izraženog kolapsa međunarodnog finansijskog sistema: (1) Koliko je to tačno? (2) Je li to ono na šta misli majstor u članku iz januara 2015? (’Ljudi posvuda iščekuju promenu i dobiće promenu, bez obzira je li dobrodošla ili ne.’)
O. (1) To je uglavnom tačno. (2) Da.

P. Grčka je upravo glasala protiv mera štednje. U Španiji je popularna partija Podemos, koja je protiv štednje, i ona grabi napred. Možemo li očekivati više pokreta koji su protiv štednje svuda po svetu? Hoće li to podstaći druge zemlje, uključujući i Britaniju, da više protestuju?
O. Verovatno.

P. Neposredno pre vaše konferencije za štampu 1982. ima li smo jedan veliku kampanju oglašavanja svuda po svetu sa punom stranom u mnogim zemljama. Da li je sada možda trenutak da počnemo da mislimo da učinimo nešto slično?
O. Ne razmišljam o tome. Za to je potrebno mnogo novca. Sada za to treba mnogo mnogo više novca nego što je bilo potrebno tada, a i tada je bilo vrlo skupo. Ali moj cilj je da pošaljem preliminarno pismo mnogim zemljama, medijima i sa saopštenjem za štampu, nešto poput: ’Da li se sećate ovog?’ Mi bismo izložili glavne tačke onoga što smo predstavili medijima 1982. ’Sećate li se ovoga? Da li znate da se to i dalje dešava?’ Itd. Tako da njihova ponovna priprema za pojavu Maitreje zahteva novca da bi se naravno platili oglasi. Pod uslovom da dođemo do novca, ali znam da će on doći. Nadamo se da ćemo doći do novca koji se koristi za sve neozbiljne, sekundarne stvari i da se on upotrebi za delovanje Hijerarhije, jer ovo je delovanje Hijerarhije. To je stvar koju treba upamtiti. To je delovanje Hijerarhije. Maitreja je čelo Hijerarhije, Utelotvorena Duša čovečanstva. Mi smo deo Njega.Stupanje novog, članak Majstora (mart 2015.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta