Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Novo okruženje

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 31. maj 2014.


Kada majstori otpočnu svoj istorijski povratak u svakodnevni svet, naći će da ima mnogo toga što treba da učine da bi omogućili da adekvatno funkcionišu u novom okruženju. Kao što mnogi već znaju, telepatija je njihov uobičajeni oblik komunikacija, ali će kroz delovanje sa ljudima morati da nauči ponovo davno napušteni ljudski govor. Mnogi od vaše starije braće već naporno rade na problemima delovanja na fizičkoj ravni. Taj pristup će iznedriti veći stepen poverenja i višu sposobnost delovanja.

Osim toga mnogi majstori su majstori stolećima imali malo ili ni malo dodira sa čovečanstvom, pa će naći da su im i situacija i način delovanja potpuno novi. Dakako da je najveći broj majstora veoma prilagodljiv i da brzo uče, ali neizbežno je da će ovo neuobičajeno iskustvo delovanja na spoljnim ravnima za neke biti veoma naporno.

Tokom mnogo godina izvesni majstori su uvežbavali veliku grupu učenika teškom radu na implementaciji panova, političkih i ekonomskih, za novu civilizaciju. Ovi uvežbani ljudi i žene, izabrani demokratskim glasanjem, učiniće da ovi planovi starijih članova Hijerarhije postanu konkretni i stvarni. Tako će rekonstrukcija sveta napredovati glatko, uporedo sa prepoznavanjem i prihvatanjem potreba ljudi.  Poduhvat rekonstrukcije je ogroman i nudi ljudima polje služenja kao nikada ranije. Neizbrojni milioni koji žive u siromaštvu i oskudici prvi moraju da dobiju hitan program pomoći u razmerama kakve još nisu nikada ni pokušane.

Naši gigantski gradovi će postepeno ustuknuti pred manjima sa obiljem bašti i parkova.  Ružna predgrađa zameniće različite oblasti podsticaja i odmora. Jedna od očiglednih razlika biće odsustvo zagađenja i smoga. U gradovima i zemljama svež vazduh će ponovo biti svež. Putovanje će biti brzo i tiho a čak i najduža putovanja kratka i prijatna. Nestaće umora.

Jasno je da će biti potrebno vreme da se sve to implementira, ali će postepeno glavni smisao našeg postojanja postati potraga za lepotom. Besplatna, neograničena energija, koju poseduju svi i dele svi garantovaće ovaj preobražaj. Tako će biti najavljeno Novo doba, pozivom svim ljudima da daju svoje najbolje u služenju Plana. 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, jul 2014.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta