Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Oktobar 2013:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. Da li Maitreja i dalje daje intervjue u Rusiji? Ako je tako, koliko ih je bilo do sada? Do 7.9.2013 bilo je 23 intervjua Maitreje u Rusiji.
O.
Da. 26 (zaključno sa 10.10.)

P. Da li se Maitrejini intervjui i dalje dešavaju u Rusiji?
O. Da.

P. U najvnojem članku vašeg majstora (SI, Oktobar) pročitali smo da misaoni obrazac neposredne pojave velikog učitelja narasta u različitim zemljama – uključujući Kinu. Maitreja se nije pojavio na televiziji u Kini, kako je onda ta ideja počela da se prima u umovima ljudi?
O. Teško je precizno reći kako se to desilo, ali se emitovanja sa ruske televizije mogu često čuti najmanje u zapadnoj Kini i onda misaoni obrazac raste.

P. Hvala vam (i vašem majsotru) na vašim divnim ohrabrujućim rečima iz prošlomesečnog Share International magazina. Uzbudljivo je čuti koliko je blizu Maitreja, učitelj sveta. Bez vašeg rada i rada vašeg majstora ne bismo imali ovu zadivljujuću priliku da se ostvari pomak u svetu. (1) Možete li vi i vaš majstor reći na koji način su ljudi koji deluju sa vama ostvarili pomak u svetu? (2) Šta mislite koliko će trebati da svet počne hitni program da nahrani gladne i da planeta počne da se dovodi u red?
O. (1) Mi smo težili da podignemo svest o ulozi Hijerarhije majstora u životima čovečanstva i da ohrabrimo ljude da služe potrebama svojih braća i sestara svuda po svetu. (2) Ovo ne bi trebalo shvatiti kao predskazanje ali mislim za dve do tri godine.

P. Mislim da vaša informacija daje ljudima nadu, možete li molim vas da kažete zašto je osećaj nade tako važan?
O. Bez nade čovečanstvo bi klonulo u očaju i izgubilo volju za promenom, te bismo se sami uništili.

P. Možemo li mi kao pojedinci išta da uradimo da spasemo planetu?
O. Da, zaista, ima tako puno načina na koje možemo da pomognemo da se spasi planeta: time što ćemo najviše što možemo smanjiti naš ’ugljenični otisak’ i živeti održivim životnim stilom, neprestanim lobiranjem za promenom i prepoznavanjem hitnosti problema.

P. Sadašnja koncentracija ugljendioksida u našoj atmosferi je oko 400 delova u milionu. Neki klimatski naučnici, kao James Hansen veruju da je gornja bezbedna granica 350 delova u milion – da bismo izbegli katastrofalne i potencijalno ireverzibilne promene na našoj planeti. Dugi naučnici veruju da treba da stabilizujemo koncentraciju ispod 450 delova u milion, što bi se prevelo na povišenje temperature od 2 stepena Celzijusa u odnosu na pre-industrijskog vremena. Možete li da otprilike kažete koja je gornja bezbedna granica da bi se izbegle katastrofalne i ireverzibilne promene na planeti Zemlji? Ako nastavimo kao do sada, koliko nam još godina preostaje dok ne stignemo do ove tačke preokreta? O. Relativno bezbedna gornja granice ja 400 delova. Više nemamo ’bezbednog’ vremena – dostigli smo gornju granicu.

P. Tokom godina mnogi saradnici širom sveta držali su govore ili video prezentacije u javnosti o Maitrejinoj pojavi. Neki su bivali potišteni ukoliko im je publika bila mala, ali čini se da je važnije nego ikada da se to čini baš sada. Kada bi više saradnika svuda po svetu držalo redovna javne govore da li bi to omogućili Maitreji da stupa otvorenije zbog zakona slobodne volje?
O. Da. Ako dovoljno saradnika daje govore, broj posetilaca će rasti.

P. Izgleda da je Maitrejina pojava vrlo neposredna. Saradnici širom sveta dobili su ovu jedinstvenu priliku da pripreme put, a kada se Maitreja bude pojavo, ova prilika više neće postojati. Kako da najbolje iskoristimo ovo kratko vreme?
O. Time što ćete raditi što je moguće više da se ova informacija obznani!

P. Čuo sam da neki ljudi nemaju karmičke veze sa svojom porodicom – niti sa svojim roditeljima niti sa braćom i sestrama. Deluje čudno. Zašto bi duša izabrala da se inkarnira u potpuno novu porodicu?
O. To se zaista dešava u opštem slučaju kada novi genetski materijal sa novom energijom uvede u karmičke odnose koji su već davno ranije zasnovani. To se dešava sve vreme kada se ljudi ožene u grupe sa kojima nemaju karmičke odnose. Kada majstori neko vreme budu radili javno biće boljeg vođenja u ovim stvarima.

P. Jesu li neki članovi grupa koji rade sa vama svuda po svetu znali Maitreju u svojim ranijim životima? Je li to npr. bilo u Indiji?
O. Ne, u Jerusalemu, u vreme Isusa.

P. U septembru 2013 svetski mediji su se uzbunili zbog tekuće nuklearne katastrofe u Fukušimi, i javljeno je da je došlo do masivnog izlivanja radioaktivne vode, što je dovelo do zagađenja lokalnih izvora, kao i okeana i atmosfere. U stvari preko noći je došlo do reklasifikovanja situacije iz nivoa 1 u nivo 3, iako je sama nesreća kao celina ostala klasifikovana kao nivo 7 (nivo 7 je najopasniji, i jedino je katastrofa u Černobilu dobila sličan visok nivo klasifikacije).
Neki sugerišu da je bila neophodna međunarodna intervencija Ujedinjenih nacija i drugoj nuklearnih eksperata da bi se sprečila još veća katastrofa, pošto tri reaktora ostaju u izvesnom stanju nekontrolisanog nuklearnog topljenja, dok se o njima brine privatne energetska korporacija TEPCO. Imajući u vidu tekuću situaciju:
(1) Da li Hijerarhija vidi da postoji potreba za mnogo snažnijim odzivom svetskih nuklearnih eksperata da bi se rešila ova katastrofa koja traje? (2) Ako je tako, da li bi ova intervencija najbolje mogla da se obavi kroz procedure Ujedinjenih nacija? (3) Da li se ukupna količina emitovane radijacije od ovog događaja približila ili nadmašila Černobil? (4) Je li bezbedno jesti hranu koja dolazi iz okeana blizu Japana? (5) Postoje li opasni nivoi radijacije koji se približavaju drugim oblastima kao što su Kina, Rusija, ili Severna Amerika, koja bi zahtevala da ljudi preduzmu značajnije mere predostrožnosti?
O. (1) Ne. Ali oni imaju svoj pogled uprt u to. (2) Da je potrebno, Ujedinjene nacije bi bile put. (3) Ne. (4) Stvarno ne. (5) Ne.

P. Neki ljudi se žale da ne mogu da spavaju u vreme punog meseca. Šta prouzrokuje njihovu nesanicu?
O. Majstor Džual Kul je kroz Elis A. Bejli pisao da u vreme punog meseca kao da se otvaraju vrata između Zemlje i meseca, što omogućuje veći prenos energije sa sunca na Zemlju. Ovo stimuliše energijsku tenziju ljudi i životinja tokom pet dana (2 pre, na dan, i 2 nakon). [Pogledajte Share International iz decembra 1990 u kome se daje dodatna preporuka da se proba valerian, homeopatski lek za san.]

P. Vaš majstor je u svom članku u Share Internationalu u septembru 2013 pogodio u središte. Iako sam vrlo skeptičan u pogledu Maitreje i njegove grupe, mogu da zamislim svet u kojem novac i pravljenje novca da bi se preživelo više nije od presudnog značaja. Gotovo da se ne može zamisliti koliko će to biti gigantsko kolektivno olakšanje za čovečanstvo kada se ova prosta istina pojmi i implementira u praksi. Nadam se da će se to desiti pre nego što umrem.
Jedino pitanje koje mi je u glavi je kako da napravimo tranziciju iz sveta u kojem ekonomijom dominira potreba za borbom za novcem ka sistemu koji će zameniti i ublažiti ovu večnu bitku. U pragmatičnom smislu, kako se ovo ostvaruje, kakav tip ekonomskog sistema treba da zameni postojeći? Hoće li to biti kombinacija metodologija u zavisnosti od potreba svake zemlje?
O. Da. Planovi su već postavljeni i odštampani su u Share Internationalu mnogo puta, kao i u mojim knjigama. Planovi se zasnivaju na principima deljenja prema potrebama.

P. U pitanjima i odgovorima iz juna 2013 pitali su vas: ’Da li sva patnja, na kojem god nivou, automatski dovodi do ličnog razvoja i rasta svesti.’ Vi ste napisali: ’Ne, ni u kom slučaju.’
Međutim u vašim knjigama čitam: ’Oni koji imaju volje da učine napor i podvrgnu se ispitima i probama i pre svega učine žrtve i odricanja koje zahteva inicijacija mogu da bezmerno ubrzaju put evolucije i tako punije služe Planu Logosa.’ Ove tvrdnje su zbunjujuće. Možete li molim vas da objasnite razliku u njima i hvala vam.
O. Voljna patnja i spolja nametnuta patnja su sasvim različite. Da su iste, svako siromašno, izgladnelo ljudsko biće bi činilo veliki duhovni napredak, što nije slučaj. U pitanju je voljna i samo-nametnuta žrtva za dati duhovni napredak.

P. Da li je moguće da energije postaju jače pri kraju Transmisione meditacije?
O. Obično postoji konačni izliv na kraju, ali ukupne energije nisu neophodno jače.

P. Imam bolest kičme poznatu kao spondylolisthesis. Da li Transmisiona meditacija utiče na ovu bolest na bilo koji način? Meditiram preko 40 godina, a pre 10 godina sam početo sa transmisionom meditacijom.
O. Transmisiona meditacija može biti korisna za ovu bolest.

P. Zašto se na vašom web sajtu pominju samo svemirski brodovi iz ovog solarnog sistema? Koliko ja razumem iz drugih izvora Galaktička federacija svetla se sastoji od hiljada civilizacija svuda po kosmosu i ovde ima brodova iz mnogih sunčevih sistema.
O. To je istina, ali je moja informacija da ljudi i prevozna sredstva koja se viđaju u ovo vreme dolaze isključivo iz našeg solarnog sistema.

P. Nedavno sam došao do nekih novosti iz NASAe koje kažu da će doći do okretanja sunčevog magnetnog polja. U video se kaže da će ova magnetska promena prouzrokovati ’znamen promene’. Pitam se da li je taj znamen promene intimno povezan sa Maitrejom i kakva je to veza? Takođe se pitam kakvi će biti efekti ove promene na Zemlju i njene stanovnike.
O. Moja informacija je da nema takve promene.

P: U svojim radovima govorite o šest inicijacija (Rođenje Hrista, Krštenje, Preobraženje, Uskrsnuće, Otkrovenje, Uspeće) ali Elis Bejli spominje i sedmu i još dve u vezi sa dualnošću (VIII) i monizmom (IX). Možete li otkriti nešto o te poslednje tri?
O. U našem solarnom sistemu moguće je preduzeti devet inicijacija, ali da bi se postalo Majstorom mudrosti na ovoj planeti neophodno je prvih pet inicijacija: Rođenje Hrista, Krštenje, Preobraženje, Raspeće (ili veliko Odricanje, kako je nazvano na istoku), Uskrsnuće. Inicijacija Uskrsnuća čini nekog majstorom. Neki od majstora u Hijerarhiji Zemlje su preduzeli šestu, a neki, kao Maitreja, sedmu. Buda (koji je u Šambali u najvišem centru) je preduzeo osmu. (Za više informacija videti The Rays and the Initiations, od Elis A. Bejli - Alice A. Bailey).

P. Kakvo je vaše mišljenje o naporima Edvarda Snoudena da otkrije opseg tajnih i nelegalnih nadgledanja u vladama SAD, Velike Britanije i drugim vladama?
O. Mnogi ljudi bez sumnje na ova otkrovenja gledaju kao na pozitivan korak ka slobodi, ali u složenom i opasnom svetu današnjice verujem da je akt ovog pojedinca izlišan i arogantan.
Dinamika promene, članak Majstora (oktobar 2013.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta