Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Čovečanstvo se budi

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 3.septembar 2013.


Jednog bliskog dana mnogi će shvatiti da Hrist, ili neko njemu nalik živi među nama. Odaziv na intervjue koje je Maitreja do sada dao na televiziji bio je toliko veliki da se pojavljuje moćni misaoni obrazac: verovanje da je stiglo blagosloveno vreme, pošto se vratio učitelj iz davnina.

U mnogim zemljama, Brazilu, Kini i Rusiji na primer, postoji narastajući osećaj da će se vrlo skoro svet probuditi za novost da je Učitelj ovde ili na putu. Ovaj fenomen je, na ravno, posledica Maitrejinih dosadašnjih pojavljivanja na televiziji i odanog pripremnog rada koje su provele posvećene grupe širom sveta.

Ove bi vesti trebalo da ohrabre one uporne služitelje da nastave sa svojim trudom i da ga, ako je moguće, udvostruče. Mi, vaša starija braća, smo svesni napora kojem je ovaj dugotrajni trud izložio ove grupe, i hvalimo njihov rad tokom mnogih godina. Uskoro će biti znano da njihov trud nije bio uzaludan.

Od sada nadalje će oni koji su uključeni u rad pripreme nailaziti na veću otvorenost i spremnost da se poveruje da je pojava Učitelja bliska, da su ljudi spremni za promene, da se sprema novi svet, i da deljenje i pravda, sloboda i radost očekuju sve ljude.


 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, septembar2013.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta