Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2013:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Rusiji? Ako da, koliko ih je bilo do danas?
O. Da, 10 u Rusiji (sa 11.5.2013.)

P. (1) Radoznao sam da saznam hoće li eksternalizacija Hijerarhije majstora biti izvedena na ’inkognito’ način, slično Maitrejinom početnom pristupu. (2) Tokom mnogih godina bio sam lojalan sledbenik Bendžamina Krema i koristim svaku priliku da raširim ovu priču. Međutim moram da priznam da kada dođem do dela da se proročanstvo da će Maitreja davati intervjue na glavnim TV mrežama ostvaruje, a da pri tome ne postoji bilo kakav dokaz koji potkrepljuje tu tvrdnju, priča postaje malo smešna i brzo gubim moje slušaoce. Bilo je mnogo lakše deliti ove informacije pre nego što je Maitreja počeo da daje intervjue. Ja sam vernik i imam sopstvene teorije za objašnjenje ovog bizarnog prekoreta. Ali ja sam prigrlio ezoterijske doktrine tokom najvećeg dela svog života. Obični ljudi koji se nikada nisu susreli sa ovim objašnjenjima istine su pre svega skeptični. Imao sam više uspeha da doprem do ljudi time što bih izostavljao deo o misterioznim inkognito intervjuima. Muči me ova ironija.
O. (1) U ovom trenutku u svetu ima 14 majstora, od kojih ni jedan ne deluje javno, ali koji uprkos tome sreću i podučavaju Svoje starije učenike, pripremajući ih za njihov rad nakon Dana objave. Maitreja će delovati inkognito sve do Dana objavi, a isto tako će i majstori. Na Dan objave Maitreja će objaviti činjenicu o majstorima koji su uz Njega, koji će biti predstavljani jedan po jedan kako bude počinjao njihov javni rad. (2) Dolazak Maitreje koji govori na televiziji je svakako teško razumljivo mnogim ljudima, čak i onima koji su poput vas upoznati sa procesom pojave. Kao što sam i ranije rekao, činjenica je da Maitreja mora da ostane inkognito do Dana objave, On nema drugu opciju. On mora da zna da oni koji će tražiti prihvatanje deljenja i pravde i ljubavi kao odgovora na mnoge probleme čovečanstva to čine iz svog srca, a ne zato što prosto slede učenja autoritativne figure poput Hrista, Mesije, Maitreja Bude, Imam Mehdija, Kalki Avatara ili koga god. Čovečanstvo mora da donese odluku i ta odluka mora da bude ne samo odluke većine, već velike većine ljudi, tako da Maitreja mora da podučava kao da je običan čovek, jedan od nas. Naravno da je činjenica da On jeste Maitreja ono što čini da je ono što govori neizbrisivo u srcima u umovima miliona ljudi koji dovoljno vole svoje ljudske saputnike da prihvataju načelo deljenja i pravde za sve.

P. U vezi sa TV pojavama Maitreje, mora da je moguće da su Ga neki pojedinci videli i na TV i na nekoj od brojnih pojava koje je priredio religijskim grupama kao što je dokumentovano u knjizi Maitrejina misija, III deo. Da li će ovi pojedinci svakako povezati to i shvatiti da je to isti čovek, čak i bez da znaju da je to Maitreja?
O. On se pojavljivao na stotinama puta grupama, ali niti jednom se nije pojavio kakav stvarno jeste, bez bilo kakvog oblika prerušavanja. Tako da bi neki mogli da ga prepoznaju, ali to nije veliki problem.

P. Majstorov članak ’Uloga majstora’ dat kroz Bendžamina Krema 9.3.2013. podrazumeva da će promena na bolje biti postepena i da će možda trebati dekade da se osvedočimo da svet ide u novom pozitivnom pravu koji je opipljiv i nepogrešiv. Tokom tog vremena: (1) hoće li biti ratova i krvavih demonstracija protiv nepravdi koje viđamo danas? (2) značajnih promena zemlje usled ubrzanih klimatskih promena, zemljotresa, cunamija, suša, poplava i vulkanskih erupcija? (3) haosa usled finansijskih poremećaja? Molim vas recite nam nešto novo što bi nam dalo nadu za decu i unuke.
O. Proces promene će zaista biti postepen zato što zavisi od toga da se velika većina ljudi složi sa tim promenama i zatraži ih. Da bi se te promene sprovele možda će biti potrebne dekade, ali ne i da se otpočne sa time. To je proces. Proces će krenuti ubrzo nakon Dana objave. Podele u svetu su stvorene od strane ljudi, isti ti ljudi će biti i dalje tu, pokušavajući da spreče ove promene. Dakle biće trenja, ali će odaziv na Maitreju biti toliko snažan da će postajati sve teže da se ljudi odupru velikoj plimi svetskog javnog mnenja.
(1) Ratovi ne, ali masovne demonstracije za i protiv promena. (2) Biće sve više dokaza o ekološkoj neravnoteži sve dok Maitreja i majstori ne budu prihvaćeni i dok se njihove dobronamerne ruke ne okrenu ovim problemima. (3) Čovečanstvo mora da razume da su finansijski i drugi problemi posledica našeg lošeg delovanja. Mi smo odgovorni za haos u svetu. Pošto je tako, od nas zavisi kako ćemo svojim delovanjem ograničiti i ispraviti haos. Kako kaže Maitreja: ‘Čovek mora da dela i izvrši svoju volju.’

P. Naša grupa se pridružuje 24-časovnoj transmisionoj meditaciji samo tokom par sati tokom dana. Neki članovi ne mogu da učestvuju u meditaciji jer se bave javnim aktivnostima vezanim za ponovnu pojavu, kao što su video projekcije ili u tom trenutku učestvuju u drugim događajima poput Dana zemlje. Oni kažu da su 24-časovna transmisiona meditacija i javne aktivnosti povodom ponovne pojave podjednako važno služenje. Slažem se sa njima ali mislim da je 24-časovna transmisiona meditacija važnija, kao mogućnost u to naročito vreme godine.
U knjizi Maitrejina misija III stoji: ‘Tri prolećna festival predstavljaju jedinstvenu priliku grupama širom sveta da uspostave potentan ritam. Tokom 24 sata Hijerarhija može da poveže sve delujuće grupe zajedno u globalnu mrežu svetla, koju neprestano stvaraju i ojačavaju. Postoji takođe i moćan psihološki factor koji je u to uključen, a to je dodatni podsticaj aspiraciji i služenju koje promoviše slavljenje ovih festivala.’
Sa gledišta ispravnog korišćenja prilike, da li se učešće u 24-časovnim tranmisionim meditacijama preporučuje iznad svih drugih stvari za svakoga ko redovno radi transmisionu meditaciju?

O. Da.

P. (1) Da li je tokom nedavnih izbora u Venecueli bilo prevara? (2) Ako da, na kojoj strani? (3) Koja strana podstiče nasilje posle izbora? (4) Da li Obamina administracija namerno ne želi da prizna izborne rezultate jer ima nameru da zbaci Čavističku vladu u Venecueli? (5) Da li je Nikolas Maduro legitiman predsednik Venecuele? (6) Sa gledišta majstora, koji je bolji kandidat za Venecuelu, Nikolas Maduro ili Kapriles Radonski?
O. (1) U vrlo maloj meri. (2) Obe strane. (3) Ni jedna. (4) Da, verovatno. (5) Da, to je volja ljudi. (6) Majstori ne stoje iza i jednog od njih. To je pitanje volje naroda.

P. Zašto je Egipat više okrenut protiv žena nakon nemira Arapskog proleća?
O. Revolucija je dovela Muslimansko bratstvo na istaknuto mesto kao najveću političku partiju. Oni jesu grupa koja se čini da je više protiv žena, iako sumnjam da bi i oni sebe tako videli.

P. U aprilu 2013 kraljica Holandije je prepustila presto svom sinu, koji je sada kralj Vilem Aleksandar. (1) Da li bi britanska kraljica Elizabeta trebalo da uradi isto? (2) Koji je značaj monarhije za zemlju i narod? (3) Svakako da je u našem dobu vreme da dođe do promene u republikanski oblik vladavine bez naslednih figura?
O. (1) To ona treba da odluči. (2) Može da pruži ujedinjujuće načelo zemlji. To je tvrdnja koju iznose sve zemlje koje imaju monarhiju. To svakako nije jedini način da se postigne jedinstvo, ali ga neki biraju. (3) Podržao bih taj pogled, ali ga očiteo ne dele svi.

P. Sa velikim interesovanjem čitamo Share International magazin. Sticajem okolnosti pročitali smo da će italijanski naučnik Andreas Rosi uskoro (april 2013) početi da prodaje nuklearni reaktor male snage zasnovan na procesu hladne fuzije, ’E-cat’ (od energetski katalizator), koji koristi jako kontroverzan, raskrinkan i nedokazan metod nuklearne hladne fuzije. (1) Nakon što je Bendžamin Krem predskazivao hladnu fuziju još od 1979., i nakon objave profesora Flajšmana i Ponsa 1989., koja je ubrzo naučno raskrinkana, šta možemo očekivati od novog E-cat uređaja i procesa? (2) Da li se može verovati da je generisanje energijom procesom hladne fuzije ostvarivo, praktično i da će se uskoro pojaviti u svetu koji je očajan i gladan energije? (3) Da li bi bilo ispravno da se veruje da su objavu profesora Flajšmana i Ponsa 1989. diskretovali naučnici koji zastupaju određene interese, npr. one koji mogu mnogo da dobiju time što će svet nastaviti da se oslanja na rezerve nafte? Bilo kakve novosti ili komentari u vezi sa ovim značajnim procesom hladne fuzije bi bili veoma interesantni.
O. (1) Moja informacija je da je taj uređaj upotrebljiv, ali nije idealan, najefikasniji metod da se dobija ova energija. To je samo jedan korak u tom pravcu. Majstor Džual Kul kroz Elis Bejli je predvideo proces fuzije koji će biti ostvaren kroz jednostavan izotop vode, koje naravno ima svuda po svetu. Proces Andreasa Rosija nije isti. (2) Da, baš tako. (3) Bojim se da je to istina.

P. Hteo bih da vas pitam o jednoj od vaših slika: ’Deva obojena vatrom’. Znam da je ta slika ’utelovljenje vatrene energije 1. zraka volje i moći’, kako ste to izrazili. Kada je gledam osećam se kao da sam dobio moć, ali u isto vreme imam čudan hladan osećaj. Da li taj hladni osećaj stvarno ima veze sa slikom? Ima li veze sa 1. zrakom? Takođe bih hteo da pitam koje od vaših slika imaju isceljujući efekat.
O. Zračenje 1. zraka je zračenje elektriciteta, u kome suštinski nema vreline. Rekao bih da većina mojih slika ima isceljujući efekat.

P. (1) Možete li molim vas da pojasnite istinu o svim navodima protiv duhovnog avatara Sai Babe koji sada više nije živ? Šta Bendžamin Krem može da kaže o strašnim stvarima za koje ga optužuju? (2) Zašto nije bilo dozvoljeno da se ikada objavi istina da Isus nije bio Hrist? Kako to da je hrišćanska religija u zabludi tokom 2000 godina i zašto?
O. (1) Bendžamin Krem je u junu 1992 u Share International magazinu odgovorio na slično pitanje: Podrazumeva se da Biće veličine Sai Babe nikada ne može da bude umešan u takve aktivnosti. On je neverovatno uznapredovao i u Njemu ne postoji ništa što bi se odazvalo na zov ovakvih aktivnosti. U ogromnim masama koje su privučene Njegovom ašramu ima mnogo rekla-kazala i tračarenja. To je neizbežno. Najveći broj je obogaćen iskustvom Njegovog prisustva ali postoje oni čija su srca zatvorena i čiji se odaziv sastoji od zavisti i inata. Baš je ono drveće koje ima najviše plodova najčešća meta kamenica.’
(2) To nije pitanje obmane, već je to pitanje nedostatka znanja i pogrešnog tumačenja.

P. (1) Uopšteno govoreći da li je ikada Alchajmerova bolest deo plana i svrhe duše u životu pojedinca? (2) Ako nije deo plana duše za određeni život, nije i to onda posledica deljene ljudske karme, uzrokovane zagađenjem? (3) Ako osoba ima ranu dijagnozu Alchajmera, da li bi ste se složili da bi najbolje opcija mogla da bude da se u pravom trenutku organizuje eutanazija? (4) Ako se ne slažete da li biste objasnili zašto?
O. (1) Ne, to je isključivo fizičko stanje. (2) Do izvesne mere da. (3) Ne. (4) Niko stvarno ne zna šta nas čeka iza ćoška.

P. (1) Da li sva patnja, na kojem god nivou, automatski vod do ličnog razvoja i rasta svesti? (2) Ako osoba pati znajući da tone dublje u pogoršanje stanja Alchajmera, da li će ta patnja automatski dovesti do dalje duhovne evolucije osobe?
O. (1) Ne, uopšte ne. (2) Ne.

P. (1) ’Blaženi su siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko.’ ’Blago krotkima, jer će naslediti zemlju.’ Da li biste bili ljubazni da komentarišete ova dva citata iz Jevanđelja po Mateju (5:3-12) u ezoterijskom smislu o kojem govorite? (2) ’Siromašni duhom’ je čudan izraz. Da li je to pogrešno prevedeno?
O. (1) Carstvo nebesko, to je sloboda, ispravan odnos prema životu, to pripada onom koji je siromašan u duhu. Onaj koji je ’siromašan duhom’ je onaj čiji je fokus na njegovo duhovnoj stvarnosti i napretku i otuda ima malo ili nimalo ega. (2) Ne.

P.(1) Da li su smrti ljudi, bilo kako će umreti ili kada, predodređene pre nego što se rode? (2) Da li duša odlučuje o bolestima da bi okončala život?
O. (1) Ponekad da, obično ne. (2) Ne.


Kuda sad?, članak Majstora (maj 2013)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta