Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Težnja mladih

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 8. april 2013.


Inteligentnog čitaoca neće iznenaditi da čuje, da po našoj proceni sadašnji haotični ekonomski i posledično društveni uslovi neće trajati još mnogo. Niti mi vidimo da će doći do iznenadnog preobražaja i povratka na mitski ’status quo’. Narodi sveta su, u milionima, počeli da osećaju aromu slobode i samo će još malo biti lišeni njene blagodeti.

Svuda po svetu, a najnaročitije među mladima izražava se moćna čežnja za promenom. Mladi žele jednu novu vrstu sveta, novu strukturu koja uključuje njih i njihove težnje. Ove su težnje za pravdom i deljenjem, za smislenim radom i mogućnošću da odgajaju svoje porodice u dovoljnosti i miru. Predugo su čamili u bedi i mraku, lišeni glasa o svojim životnim nastojanjima.

Od sada će vlade sveta morati da ozbiljno razmatraju ove težnje do sada tihe većine i da svoje planove usklade sa time. Oni koji su se ’zatekli’ u bogatstvu će videti da je teško da se očuva dramatičan jaz između njihovog načina života u odnosu na život prosečnog ’seljaka’, pošto će plač za jednakošću iznuditi promenu. Shvatiće se da su trenutne podele u finansijskoj moći središnje za nestabilnost svetskih finansija.

Stari poredak se urušava i nema vlade koja ovaj proces može da zaustavi. Nove energije Vodolije dobijaju na moći i raspolućuju stari i pokvareni poredak. Mladi, mladi u srcu, su prvi koji opažaju pojavu ove nove težnje za pravdom. Čežnja za ispravnim odnosima snažno izvire iz srca mladih.

U međuvremenu Maitreja nastavlja Svoj napredak među narodima, govoreći slobodno o potrebi za pravdom, deljenjem i ljubavlju. Ove ideje nailaze na mnoge sledbenike u vreme kada napetost sadašnjih okolnosti utiče na ceo svet. U SAD, Meksiku, Brazilu i sada u Rusiji, Maitreja pred Svoje gledaoce stavlja alternative sa kojima se suočava čovečanstvo: da nastavi sadašnjim nerazumnim i pohlepnim putom ka zaboravu, ili da na svet gleda kao jedno, na putu ka savršenstvu, kao braću i sestre; da vidi će nam jedino deljenje i pravda dati mir za kojim svi čeznemo, kao i svet koji cveta u skladu sa Planom, te da tako nađemo put povratka Istini i Lepoti koje smo nekad znali i negovali.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, april 2013.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta