Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Istorijski izbor čovečanstva

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 8. februar 2013.


Došao je trenutak da ljudi naprave svoj istorijski izbor. Uskoro će ljudi shvatiti da moraju da donesu ozbiljnu odluku, takvu koja će odrediti budućnost svako čoveka, žene i deteta, budućnost zaista svakog živog bića na Zemlji: izbor između neprestanog širenja kreativnosti na planeti Zemlji ili razorno okončanje sveg života, ljudskog i pod-ljudskog na našoj planetarnoj kući.

Čovek je, na nesreću, otkrio tajnu strašne moći koja leži skrivena u nukleusu atoma i iskoristio je za rat. I dok je čovečanstvo toliko podvojeno kompeticijom, pohlepom i požudom za moći, opasnost od slučajnog ili namernog istrebljenja je uvek prisutna. Zbog toga ljudi moraju da nađu bezbedniji način života.

Toliko je danas moćna individualnost ljudi i nacija, toliko su oni postali podeljeni u svojoj bici za život, da su se izgubili i moraju brzo da pronađu pravi put da bi opstali.

Tako su velikani, vaša starija braća, težili da pokažu jedini put ka miru. Samo deljenje i pravda, kažemo, doneće mir kojem u svojim srcima svi ljudi teže. Naša preporuka je odista prosta, ali je, barem do sada, čovečanstvu teška za razumevanje. Ljudi imaju božansku slobodnu volju i gospodari su svoje sudbine. Savetujemo, krenite putem deljenja i pravde, koji su odlike bratstva, bez kojih čovek nije istinski čovek.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, februar 2013.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta