Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Januar 2013:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. Koliko je Maitreja dao novih intervjua od brojke od 79 (što je objavljeno 9.11.2012) kako je objavljeno u decembarskom broju Share Internationala?
O. Maitreja je dao još 5 intervjua, što čini ukupno 84 (zaključno sa 3.1.2013.) od kojih je 41 dato u Brazilu.

P. Da li je Maitreja poslednjih nedelja ili meseci pozvan da se pojavi na televiziji u bilo kojoj drugoj zemlji?
O. Ne.

P. Je li se Maitreja obratio svima da smiri strahove povezane sa tzv. Majanskim kalendarom apokalipse?
O. Ne.

P. Zašto je tako mnogo ljudi poverovalu u iracionalnu i neutemeljenu ideju o kraju sveta? Je li to bila neka vrsta izobličene intuicije?
O. Ljudi se hvataju za slamku da nađu nešto važno što će promeniti svet, čak i ako je to kraj sveta.

P. Nedavno ste rekli da je mračno doba Kali Juge za nama. To je važna vest jer se ponekad čini da će svet da nastavi još prilično dugo lošim starim putevima. Možete li molim vas objasniti šta se desilo da smo sada u dobu Vodolije?
O. Postoje različita gledišta. Majstori duhovne hijerarhije podeljeni su u dve grupe – u Trans-Himalajsku ložu i Južno Indijsku ložu. Majstori Trans-HImalajske lože, na primer Maitreja i Njegova grupa, veruju da smo došli do kraja Kali Juge. To gledište ne dele neki majstori Južno Indijske lože, ali je to gledište Sai Babe, Maitreje i Njegove grupe i mog majstora i ja ne oklevam da ga podelim. Očito postoje različita tumačenja drevnih učenja.

P. Jesu li sile materijalnosti ’odbijene’ – da su na neki način učinjene manje moćnim u vrlo skorim vremenima? Ako je tako, je li to povezano sa krajem Kali Juge i uspostavljanjem nove ere Kalki avatara – Maitreje?
O. Može se reći tako. U stvari sile svetla zaista dobijaju bitku za srca i umove ljudi.

P. Postoje glasine da predsednik Asad iz Sirije razmatra korišćenje hemijskog oružja protiv opozicionih snaga. (1) Ima li istine u tim glasinama? (2) Ako bi to bio slučaj hoće li Gospod sveta, Sanat Kumara, intervenisati da bi sprečio takvo zverstvo? Znam da ste rekli da bi On intervenisao u slučaju korišćenja nuklearnog oružja.
O. (1) Da. (2) Da.

P. Nedavno ispitivanje javnog mnenja u SAD pokazuje da 80 procenata ljudi misli da će klimatske promene biti ozbiljan problem za njihovu zemlju ukoliko se ništa ne učini u vezi sa time. To je ozbiljno povećanje imajući u vidu sličnu anketu koja se vodila 2009. Cifra izgleda iznenađujuće visoko. Da li biste rekli da je tačna?
O. Da.

P. Da li biste odgovorili na sledeća pitanja da bismo bolje razumeli sadašnju ekološku krizu. (1) Da li se industrijska revolucija može označiti kao period u kome je okolina počela da se zagađuje ili bi se taj početak mogao identifikovati kasnije u 20. veku kako se to obično misli? (2) Ako svet zaista ima u najboljem slučaju još samo 10 godina da ispravi ovu neizmernu tragediju, kako očekujemo da će se to desiti? (3) Zbog čega u suštini nismo zakasnili , čak i u najboljem slučaju?
O. (1) Ne, ranije, počevši od otprilike 15. veka. Rast stanovništva uzrokovao je povećano sagorevanje fosilnih goriva, što se postepeno povećava počevši od 15. stoleća. (2) Neki aspekti su skoro nepovratni, ali ako se čovečanstvo probudi i ozbiljno shvati težinu problema, moguć je dovoljan napredak da bi se problemi otklonili. (3) Kada majstori budu delovali javno Njihov savet će nam pomoći da obrnemo plimu destrukcije, ali to obrtanje moramo da pokrenemo sami.

P. Nije li vreme da Amerika promeni svoje zakone o oružju i ustav? Mislite li da to ne odgovara današnjem vremenu?
O. Da, ali ja nisam zadužen za Američki zakon!

P. (1) Nedavno je u jednom malom gradu bolestan čovek upucao i ubio dvadesetoro dece u školi. Poslednjih godina bilo je i drugih masovnih ubistava, i ljudi doživljavaju nasilje oružjem svakog dana u SAD. U knjizi Zakoni života Maitreja je rekao da jedenje crvenog mesa rađa životinjsko u ljudima. ’Pogledajte u SAD, najveće konzumente mesa u svetu. Oni su opsednuti oružjem.’ Krava je možda najpitomija životinja uopšte. Ne razumem kako meso toliko pasivne životinje može da izazove toliko nasilje u ljudima. Možete li da objasnite? (2) Ostajem agnostik kada je u pitanju povratak Hrista. Nadam se. Svet je tako mračan, hladan i ružan da nam On treba. Ako je On tu, kako da održavamo srčanost do trenutka kada Ga budemo videli na televiziji? Mogu li da vas podsetim, niko od nas nije blizak Majstoru kao vi. (3) Na skali 1 do 10, pri čemu je 10 najverovatnije, koliko je verovatno da će Maitreja biti intervjuisan 2013. na američkoj televiziji ali ovaj puta predstavljen kao On sam?
O. (1) Nije meso nego je krv životinje ono što usporava evoluciju ljudskog bića. (2) Poslednjih par godina desile su se izvanredne promene u svetu – mnoge je Maitreja predvideo – ali ljudi zaboravljaju ili ne uviđaju njihov značaj. Sada ima mnogo više nade za čovečanstvo nego što je ikada bilo. Ljudi vide i pamte loše stvari jer one imaju jasan uticaj na njihove živote i naročito njihove strahove, ali ne vide unapređenja koja se dešavaju istovremeno. (3) To se neće desiti pre Dana objave.

P. Jednog jutra dok sam kontemplirao nad fotografijom Maitrejine ’ruke’ dobila sam inspiraciju da okupim grupu zabrinutih baka kao doziv na strašnu pucnjavu koja se desila na mestima poput Century Cinema i New Town, Konektikat. Složile smo se da je sugestija da se u svaku učionicu postavi naoružani čuvar smešno trošenje ograničenih resursa i da šalje pogrešnu poruku našoj predivnoj deci. Umesto toga predložile smo da bi deca sama mogla da pruže primer MIRA i DELJENJA time što bi reciklirali svoje pištolje igračke i zamenili ih baštenskim alatkama! Zamislile smo da sasksije na prozorima sa biljnim baštama, male povrtne kontejnere, dekorativne travnjake i urbana sela koja bi dodala stabla voća i koštunjavog voća u javnim parkovima. Učeničko gajenje biljaka mora da se pridruži očitim lekcijama čitanja pisanja i aritmetike koje se očekuju u školama.
Nakon naše sesije mozganja sela sam u tišini sa šoljom čaja da bih se zahvalila Maitrejinoj ’ruci’ za tako snažno nadahnuće kako da mačeve pretvorimo u plugove. Ovaj vid prostih akcija će imati velike rezultate u spasavanju naše planete. Iako nisam još videla bilo koji od intervjua Gospoda Maitreje pitam se hoće li on dati slične sugestije jasnim glasom mudrosti u Svojim pojavama na televiziji? Hvala vam za vaš rad tokom mnogih godina i poruku o mnogo divnijem svetu koji možemo da stvorimo zajedno.

O. Da, Maitreja s vremena na vreme sugeriše da pravimo bašte.

P. Ovo što sledi je iz Agni joga knjige Bratstvo, odeljak 178, što je relevantno za nedavnu tragediju pucnjave u školi u Konektikatu u SAD. Zanimljivo je koliko savremene mogu da budu misli majstora Morije, što je možda u vezi sa time koliko su preovlađujuće utemeljujuće okolnosti, koje se ne menjaju mnogo.
’Istina, količina poremećenih ljudi je monstruozna. Ne samo da oni moraju da budu lečeni, već mora da se otkrije uzrok porasta njihovog broja. Slaboumnima je takođe potreban nadzor. Ludilo je zarazno. Slaboumnost u detinjstvu je indikacija za sledujuću nenormalnost kroz čitav život. Ljudi se slažu da su uslovi života nezdravi, pa ipak uprkos tome, svi saveti unapređenja uslova radi zdravlja dočekuju se sa neprijateljstvom. U tome je sadržan strah od remećenja temelja.
Užasno je kad je ono što je najdragocenije u opasnosti! Neophodno je ispoljiti pažljivost u svim sferama života. Kada upozoravam na potrebu za jedinstvom, predviđam mogućnost eksplozija. Usred vatrenih eksplozija mora se kretati kao na razapetom konopcu.’
(1) Zar američko društvo ne pruža ogromne prilike za takve ’eksplozije’, ove tragedije koje se ponavljaju? (2) Kako se dalje može razumeti ’jedinstvo’ onako kako se referencira u ovom kontekstu?

O. (1) Da, vrlo tako. (2) U američkom životu, ali naravno ne jedino u američkom životu, nema temeljnog osećaja bratstva. Kompeticija je osnovni sistem življenja. Posledica je stvaranja čvorova napetosti, koji pre ili kasnije neizbežno eksplodiraju u takve ’ludačke’ besmislene tragedije.

P. Jedan drugi odeljak (269) možda ima isti značaj za događaj u Konetktikatu, ali u širem kontekstu ponovne pojave Maitreje:
’Haos je ljubomoran i besni. Nadvladava svuda gde postoji i najmanje kolebanje. Haos ne propušta prilike da prodre kroz najslabije prepreke. Može se primetiti da štete nastaju u predvečerje naročito korisnih događaja. Nije bilo slučaja da štete nastaju osim u naročito vreme kada se put napretka već kanalisao. Haos i tama zapravo ne mogu da izdrže bilo šta konstruktivno. Posmatraju puteve i traže ma koga ko je u stanju da im pomogne. Moglo bi se navesti mnogo primera, ali na drugoj strani ima puno indikativnih slučajeva kada je jedinstvo srca nadvladalo tamu. Zbog toga je toliko neophodno da se čuva koncept bratstva.’
Može li biti da je ova tragedija pokušaj da se omete napredak u ponovnoj pojavi, kao što smo videli sa proteklim događajima?

O. Ne. To je slučajna tenzija.

P. Anđeo je leteo preko neba i tražio je dozvolu od majstora Isusa da dozvoli da bude snimljen! Koliko malo naveći broj nas zna o prirodi stvarnosti! Zanimljivo je da u decembarskom broju Share Internationala jedan neurohirurg, koji je imao iskustvo bliske smrti, precizno opisuje ono što je fotografija NASA-e otkrila ’jato providnih svetlucavih bića razasutih po nebu, koja ostavljaju duge tragove, poput aviona iza sebe.’ (1) Da li je naše nebo uvek ispunjeno nevidljivim bićima koja putuju između planeta? (2) Da li se može reći da zahtev anđela majstoru Isusu označava početak nove faze u našem odnosu sa Devahanskim svetom?
O. (1) Da. (2) Ne.

P. (1) Da li je anđeo koji je prikazan u insertu stvarno leteo prema suncu ili se on samo pojavio tako kao da tako leti? (2) Da li anđeli zapravo ’lete’ (u smislu da ’koriste krila’) ili prosto putuju svemirom? (3) Tvrdi se da jedan youtube video pokazuje anđela koji prati nekoga ko je upravo umro kroz krov bolnice i uvis u nebo iznad zgrade: je li to ono što se inače dešava, bez obzira je li taj video prevara ili ne?
O. (1) Da, leteo je prema suncu. (2) Ne lete u smislu da imaju ’krila’, koja su prosto ljudski koncept. Te Deve su ogromne prirodne sile, u ovom slučaju veličine pola Zemlje. (3) To je suviše doslovno i fizičko objašnjenje – ali biće stvarno izlazi iz tela kroz čakru na vrhu glave.

P. Kada vaš majstor spominje mlade je li to u vezi sa indigo i kristalnom decom o kojima govori New Age pokret ili ka ’jačem’ izrazu Zakona koji čini da se inkarniraju neophodni egoi koji su u stanju da odgovore na izazove plana evolucije u ovom trenutku?
O. Misli na mlade koji su se već inkarnirali i koji čeznu za porukom nade i znacima smislene budućnosti.


Značaj jedinstva, članak Majstora (januar 2013)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta