Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Oktobar 2012:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. (1) Koliko je intervjua Maitreja dao do danas? (2) Da li još uvek daje intervjue u Brazilu?
O. (1) 74 (sa 8.9.2012.) (2) Da.

P. Možete li molim vas da objasnite nešto: zašto uprkos strašnoj patnji u mnogim zemljama i uprkos bolesnim monetarnim i fiskalnim politikama mnogih vlada širom sveta, zašto mi, ljudi, nismo na ulicama u stotinama miliona, tražeći pravdu?
O. Jer mi ljudi nismo dovoljno organizovani i nadahnuti. Ali sačekajte, to će početi da se dešava.

P. Mislite li da će se veliki događaji desiti ove godine? U smislu nepovratnog preokreta u kolektivnom iskustvu čovečanstva – kao što je temeljna promena našeg pristupa npr. kako tretiramo našu planetu, ili da dovoljno ljudi pojmi strašnu cenu komercijalizacije?
O. U ovoj godini ostalo je samo par meseci, i ovo što ste pitali se sigurno neće postiću u tom vremenu.  Majstori ne predskazuju sudbinu i nema magične formule. To je slučaj postepenog ostvarenja i volje za promenom.

P. Da li u svetu i dalje postoji veliki višak hrane? Gdine Krem, vi obično govorite o hrani koja truli u stovarištima sveta, ali smo nedavno imali slabe žetve u mnogim zemljama. Možda sada ima manje uskladištene hrane nego što se ranije mislilo?
O. Da, verovatno, ali dve trećine od hrane koja se stvarno proizvede se u stvari i iskoristi, ostatak se baca.

P. NASA je na Marsu posredstvom vozila Curiosity snimila film na kome se vidi više objekata koji mnogo liče na svemirske brodove. (1) Da li su na snimljenom filmu stvarno NLOi? (2) Znate li da li je to NASA potvrdila, bilo privatno ili javno?
O. (1) Da. (2) Ne znam.

P. Poslednje vozilo koje je sletelo na Mars, Curiosity ima pogon na nuklearnu energiju. Da li ljudi sa Marsa sada drže oko na tom vozilu i čiste njegovo nuklearno zagađenje?
O. Ne.

P. Amerikanci su upravo spustili Curiosity na Mars, sa mnogo kamera. Čini se da bi bilo divno, razigrano i ne-preteći pozdrav i upoznavanje kada bi se par ljudi na toj planeti pojavilo i mahnulo ili napravilo gomilu kamenja. Bilo bi to prosto i susedski, i mnogo manje dvosmisleno od pojavljivanja svemirskih brodova i krugova u žitu. Možda neko iz Share Internationala ima mogućnost da sugeriše ovo ljudima na Marsu?
O. Svemirska Braća ne deluju tako – oni deluju tako da ne ugrožavaju našu slobodnu volju. Oni nisu očajnički zabrinuti da bi trebalo da ih prepoznamo.

P. Izgleda da su ljudi zabrinuti o gigantskom oblaku koji dolazi prema nama: jedna nova studija o neobičnom, produženom oblaku vodonika, poznatom kao Smitov oblak, pokazuje da je on na kursu kolizije sa Mlečnim putem. Kakav efekat će i kada ovaj oblak imati na našu planetu?
O. Nije li neobično da ljudi uvek brinu o lošim efektima onoga što se dešava u svemiru na njihovo lokalno susedstvo? Ovo strujanje oblaka će imati snažno okrepljujuće dejstvo na sunca i planete u našoj galaksiji. Precizan efekat na Ajdaho ili Floridu mi nije poznat.

P. Mnogi članovi grupa za Transmisionu meditaciju na sebe gledaju kao na ’volontere koji deluju za određenu fondaciju ili organizaciju’, npr Share International fondaciju ili Share Nederland fondaciju. To naravno jeste činjenica. Međutim, ono što razumem na osnovu vaših knjiga je dublja i šira stvarnost, koja se odnosi na vaš rad pod vođstvom i nadahnućem jednog majstora mudrosti. Možete li molim vas dati komentar u vezi sa temeljnom svrhom grupa koje rade sa vama? Da li naglasak na spoljašnjoj strukturi utiče na unutrašnji rad?
O.  Nadam se da to pitanje dolazi od novog volontera u jednog od grupa širom sveta koje rade za ponovnu pojavu. Inače bih pomislio da sam svih ovih godina pričao i pisao oblacima u vazduhu, dok bi publika blaženo brzo padala u san.
Hijerarhija Majstora nikada ne radi polovično i oni uspevaju da sa malo njihovog angažovanja daleko dopru.  Koriste svaku priliku da povećaju efekat energija koje generišu aktivnosti grupa kroz koje deluju.
Glavni neposredni zadatak grupa širom sveta sa kojima ja radim je da pripreme čovečanstvo za povratak velikog dela duhovne hijerarhije majstora na ovu planetu u svakodnevni život, i to po prvi put nakon oko 98.000 godina. To se inače naziva eskternalizacijom hijerarhije.
Proces je počeo doslovno 1975. Godine, kada je pet majstora, prethodnika za grupu, došlo u pet glavnih duhovnih centara sveta: Nju Jork, London, Ženeva, Darđiling i Tokijo, za kojim su ubrzo usledili još jedan majstor u Moskvi i sedmi majstor u Rimu.
U isto vreme ovoj grupi saradnika dodeljen je još jedan unutrašnji zadatak. Tokom više vekova majstori su više puta pokušavali da kroz različite grupe da postignu svoj javno proklamovani cilj grupne inicijacije. Mnogi majstori su radili na ovom teškom zadatku bez uspeha. Nikada nije postojala dovoljna jaka veza među grupama da bi ovo bilo moguće. Uvek je nedostajala ideja, zov, dovoljno magnetičan da nadahne mnoge grupe uključene na nivou sveta. Sada je ideja povratka Hrista saradnicima pružila ideju koja je dovoljno magnetična da grupe, koje deluju u svim delovima sveta održi na okupu. Danas je po prvi put načinjen mali početak. Zadatak je težak; da bi se upoznali čitaoci treba da se upoznaju sa zahtevima pravila 11 (*) koje je dao majstor Džual Kul kroz Elis A. Bejli. Preveliki naglasak na organizaciji (spoljašnjoj strukturi bilo koje grupe) ima negativni efekat na kvalitet unutrašnjeg delovanja grupe.
(*) Videti ’Četrnaest pravila grupne inicijacije’ u ’Zraci i inicijacije’, knjige majstora Džaul Kula kroz Elis Bejli)

P. Na internetu postoje izveštaji koji upozoravaju na ozbiljne sajber-napade na banke i finansijske institucije – koji počinju u Americi. To bi neizbežno vodilo ka kolapsu globalnog ekonomskog sistema. Napadi bi trebalo da počnu uskoro, u oktobru ili novembru 2012. Možete li vi i vaš majstor da kažete šta znate o ovim sajber napadima?
O. Pošto ta informacija dolazi iz toliko različitih izvora očito je poznata institucijama koje bi bila meta ovim napadima. Siguran sam da bi preduzele sve moguće mere opreza da bi izbegle takav napad.
To ne znači da takav napad nije planiran, ali hoće li uspeti to je sasvim drugo pitanje.

P. (1) Je li industrijska revolucija deo plana? U njoj su se rodili sindikalni pokreti i priznavanja prava radnika,  mašine su počele da postepeno otklanjaju napore teškog fizičkog rada. (2) Da li majstori smatraju da je iz nje izašlo više dobra nego zla?
O. (1) Da. (2) Da.

P. U jednoj od vaših knjiga pročitao sam da je porodica važna za društvo. Ali ’porodična jedinica’, brak ili partnerstvo i deca su tvorevina ljudi. Zašto je porodica važna?
O. Porodica je temelj društva i ljudskog carstva. Mi nanovo i nanovo inkarniramo u porodičnim grupama. Ovo stvara arenu u kojoj se odrađuje karma i tako se obezbeđuje kohezija ljudskog carstva tokom njegovog dugog evolucionog putovanja.

P.  Jesu li majstori u stanju da pruže više pomoći unutar zakona karme kada neko od njih zatraži pomoć ako je neko miran, nego što bi to inače bio slučaj? Ako je tako zašto?
O. Jesu. To je tako zato što je osoba koja je mirna otvorenija da joj se pomogne nego što bi bila da joj nervni sistem uzbuđeniji.

P.  Imam otvoren pogled na 85% noćnog neba. Pre neko veče u avgustu 2012 svojim mobilnim telefonom slikao sam jedan objekt na nebu. Imam geografsku dužinu i širinu mesta na kome sam sedeo. To nije bio pun mesec, jer mesec izlazi neposredno sa istočnog horizonta.  Ovo je bilo nisko i samo malo iznad zaliva Barnaget. To nije bilo svetlo aviona ili helikoptera.
Fotografisao sam nebo sledećih večeri i na tim snimcima nije bilo ničega. Ovde živim već 6 godina. Toga do sada nije bilo.
Razmišljam da bi trebalo da korelišete mesto ovih viđenja sa lokacijom nuklearne centrale. Ovo je bilo neposredno ispred/iznad teritorije Oyster Creek centrale.

O. To je bio NLO sa Marsa. Proveravao je kvalitet vazduha nad nuklearnom centralom.

Nedavno objavljeni zraci:


Nil Armstrong (1930-2012), američki astronaut, prvi čovek na mesecu
D:2 L: 6(2) M: 7(4) A: 6(2) F: 7(3)  Tačka evolucije: 1.2

Vangelija Pandeva Dimitrova (Baba Vanga) (1911-1996), bugarska vidovnjakinja i isceliteljka
D:2 L: 3(6) M: 3(7) A: 4(2) F: 3(3)  Tačka evolucije: 1.2

Robert Hughes (1938-2012), australijski kritičar umetnosti i pisac
D:2 L: 4(4) M: 3(7) A: 4(6) F: 3(7)  Tačka evolucije: 1.45

Sir Bernard Lovell (1913-2012), engleski radio astronom
D:2 L: 6(2) M: 7(4) A: 6(2) F: 7(3)  Tačka evolucije: 1.2

Carlo Maria Martini (1930-2012), italijanski jezuit i rimski katolički kardinal
D:6 L: 6(4) M: 3(7) A: 6(4) F: 7(3)  Tačka evolucije: 1.5

Sun Myung Moon (1920-2012), korejski religiozni lider i osnivač Crkve ujedinjenja
D:2 L: 6(4) M: 3(7) A: 4(6) F: 3(7)  Tačka evolucije: 1.3

Gore Vidal (1930-2012), američki autor, pozorišni pisac, esejist, scenarist i politički aktivist
D:4 L: 3(7) M: 7(3) A: 6(2) F: 7(7)  Tačka evolucije: 1.5
Spasite našu planetu!, članak Majstora (oktobar 2012)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta