Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Dalje misli o jedinstvu

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 12. avgust 2012.


Sa par izuzetaka, većina naroda sveta teži jedinstvu. Njihova dela ne podupiru uvek ovu tvrdnju, ali barem su njihove unutrašnje namere principijelno usmerene ka tome da, zajedno sa svojim prijateljima i saveznicima postignu izraz jedinstva.
Postoje međutim neki narodi za koje je postignuće sopstvenih individualnih ciljeva važnije od opšteg svetskog jedinstva, koji je garancija svetskom miru. Ovi stavovi mogu da se promene iznenada, što se ponekad dešava, ili se mogu menjati vremenom, ali u sadašnjem trenutku može se govoriti o sledećim zemljama.

Izrael (zraci: duša 3, ličnost 6), nakon što je terorizmom prisvojio zemlju palestinskog naroda je sada opsednut da je obezbedi do isključenja svih drugih problema, uključujući i svetski mir. Zaštićen od rezolucija Ujedinjenih Nacija vetom SAD u Savetu bezbednosti, Izrael se neograničeno šepuri na Bliskom Istoku. Zahvaljujući Sjedinjenim Državama Izrael poseduje nuklearnu bombu i preti da će je upotrebiti protiv Irana, ukoliko to bude bilo potrebno. Narod Izraela je star, ali je nacija vrlo mlada, smela i sklona nesmotrenosti.

SAD (zraci: duša 2, ličnost 6) sa ravni duše ima duboku i iskrenu čežnju za svetskim jedinstvom i mirom. Međutim ta nacija je mlada, velika i moćna, i pod kontrolom svoje opčarane ličnosti. Njen ideal je za jedinstvo i za mir, i ona zamišlja da to ispoljava prema svetu. Ako svi budu sledili američko vođstvo u ekonomiji, politici i religiji, ona veruje da će neizbežno nastati mir. Ovim pristupom je pokušavala da dominira svetom, neprestano izazivajući ratove u ime mira (Koreja, Vijetnam, Irak, Avganistan). Svet čeka da se ova iluzija nadvlada i da uticaj duše 2. zraka SAD počne da se pojavljuje u svetskim događajima.

Kada se to bude desilo (a to verovatno neće biti pre Dana objave Hrista), urođena čežnja za jedinstvom američke duše će biti galvanizovana u delo, a ideja službe celini zameniće sadašnju potrebu za dominacijom. Nebrojeni pojedinci preduzeće veliku ponovnu izgradnju sveta. Čežnja za služenjem zameniće sadašnji osećaj superiornosti SAD u svim stvarima i uslediće istinska era mira.

Iran ima drevan i nadaren narod, koji je trenutno rascepljen između potrebe za razumnom, sekularnom vladom i ekstremnog, fanatičnog oblika islamske vladavine. SAD duboko ne voli i ne veruje Iranu, jer su njegovi naučnici u procesu ovladavanja nuklearnom tehnologijom. Iran nije nikada imao nameru da razvije nuklearni arsenal, ali osećajući svakodnevne pretnje SAD i Izraela sada nerado ne vidi drugu alternative. Zraci Irana su duša 2. zraka i ličnost 4. zraka. Njegov narod je zreo, kultivisan i miroljubiv i davao je mnogo od svojih darova, naročito Indiji.

Severna Koreja (zraci: duša 6, ličnost 4) je najmlađa od svih ovih nacija, stvorena podelom izvorne Koreje.  Njene namere su najteže za predviđanje, jer je toliko zaokupljena da svetu dokaže svoje junaštvo. Na žalost ona je dosegla izvesne nuklearne sposobnosti i na nju se može gledati kao na zapetu pušku među svim nacijama. Kao što je dobro poznato, njom dominiraju pre nego što vode njeni vladari i Ujedinjene Nacije kao celina moraju da je pažljivo posmatraju. Njen narod je gladan za priznanjem i hranom. Narodi bi trebali da budu velikodušni u deljenju i jednog i drugog sa Severnom Korejom.

Sa gledišta prosečnog posmatrača izgleda da ima puno toga što izaziva strah i brigu u ovoj proceni. Ali majstori vide svet koji je spreman za promenu, koji teži ka pravdi koja će jemčiti novo i stvarno jedinstvo među narodima i mir za kojim svi žude.


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, septembar 2012.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta