Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Prethodnici

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 6. jun 2012.


Među čovečanstvom danas narasta broj ljudi koji se angažuju da bi ocrtali načela na kojima će biti izgrađena nova civilizacija. Mogu se naći u skoro svakoj državi kako šire učenja koja odražavaju kvalitete novog doba vodolije. Nalaze se u svim područjima ljudskog življenja, ističu se čovekoljubljem i spremnost da se odazovu na potrebe ljudi. To su prethodnici, poslati unapred da bi pripremili ljude za iskustva koja će karakterisati novo doba. Neki od njih rade svesno, svesni su svoje misije da pomognu svetu koji se bori, svesni svoje veze sa Hijerarhijom, ali većima pokreću isključivo pobude srca i njihova žeja da pomognu.

Uskoro će mnogima postati jasno da njihove ideje odjekuju celim svetom, da se tu radi o velikom broju odlučnih ljudi koji glasno izražavaju želju ljudi za promenom i posledice za društvo u celini koje ta promena neminovno donosi. Te promene ukazuju na srž problema današnjeg čovečanstva: podvojenost ljudi i nacija koja ugrožava bezbednost sveta. Bez tih promena ljudi su na rubu katastrofe. Neobuzdan prodor komercijalizacije u sve segmente života ugrožava ljudsku rasu.

Sve više i više se na ljude gleda kao na izlišne u borbi za opstanak, kao na puke pione u gigantskoj igri: "drži dolar". U ovom predatorskom takmičenju za profit po svaku cenu, nigde više ne možemo da nađemo ljudsko poverenje i društvenu koheziju.
Čovečanstvo ne može još zadugo da izdrži pritisak te borbe, u kojoj se ljudi opredeljuju za ljubav ili za suludu pohlepu.

Maitreja i njegova grupa iz senke razbuktavaju plamen ovog konflikta, i sve više i više ljudi postepeno počinje da vidi svoj put. Sa Oni će sa sve većom voljom da glasno izražavaju potrebu za promenom i slediće zapovesti ljudi i žena od vizije koji vode putem.

Tako Maitreja deluje za opšte dobro: podstiče najbolje što ljudi mogu da ponude i ukazuje na najbolje što ljudi mogu da postanu.
Hijerarhija gleda blagonaklono na tu presudnu borbu za budućnost čovečanstva, sigurna u ishod - u nadvladavanje pohlepe i očaja, kao i u pobedu ljudskog duha.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, jul 2012.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta