Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2012:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P. Koliko intervjua je Maitreja dao do sada?
O. 60 (do 12. aprila 2012).

P. (1) Da li je neki od Maitrejinih intervjua u Brazilu bio emitovan i u drugim zemljama? (2) Ako se uzmu u obzir kulturološke i lingvističke veze, da li su Njegovi intervjui emitovani u Portugalu?
O. (1) Ne. (2) Ne.

P. Da li se i neke druge zemlje u Latinskoj Americi počinju da zanimaju za Maitrejine intervjue?
O. U ovom trenutku to je teško reći.

P. Ima li uticajnih ljudi u Brazilu (ne samo u glavnoj struji, već i u alternativnim pokretima kao što su aktivisti koji učestvuju na međunarodnim konferencijama kao što su Porto Alegre društveni forumi) koji su čuli Maitrejine intervjue i koji su impresionirani u nadahnuti Njime?
O. Da.

P. Da li je Maitreja posetio i govorio na bilo kom skupu ili kampu pokreta Okupiraj u SAD-u ili Ujedinjenom Kraljevstvu?
O. Ne.

P. Na trgu Tahrir u Egiptu Maitreja je proveo tri nedelje razgovarajući i podučavajući aktiviste, zauzimaju li sada neki od tih ljudi pozicije u lokalnoj i nacionalnoj politici?
O. Da.

P. (1) Da li je trenutno jako velika napetost u svetu? (2) Čini se da je jako puno ljudi iscrpljeno ili boluju od neke bolesti srca. Da li je to povezano sa napetošću u svetu?
O. (1) Da, širom sveta je veliki pritisak na ljude. (2) Da.

P. (1) Da li Majstori ponekad manifestuju znakove, čuda ili neobjašnjive pojave kako bi čovečanstvu dali naznaku budućih otkrića? (2) U aprilskom izdanju Share International-a na fotografiji slikanoj nadzornom kamerom u Passau u Njemačkoj prikazana je neka vrsta rakete. Da li je to primer nagoveštaja kako bi se ljudi probudili u odnosu na nova otkrića i tehnološki potencijal? (3) Drugi primer bi bilo dopuštanje da vidimo deliće iz zapisa Akaše, da li je to možda preteča 'projekcije' koju će nam jednog dana dopustiti Maitreja i Majstori kako bi mogli da pogledamo unazad u neki istorijski događaj i da tačno vidimo kako se desio?
O. (1) Da. (2) Ne, baš i ne. (3) Ne.

P. Teško mi je da tokom transmisione meditacije 'ispraznim um', čak i kad mislim da sam poravnan i dalje imam razne misli koje se vrte u mom umu. Da li je moguće biti poravnan, a da se i dalje misli? Kako da se rešim misli?
O. Funkcija uma je da misli. Nemojte da se brinete za misli, držite pažnju na ajna centru i zaboravićete na misli i bićete poravnati sa ajna centrom.

P. Pomaže li tetraedar da filtriramo svoje misli i razmišljanja tokom transmione meditacije?
O. Tetraedar uzemljuje sve misli ispod mentalne ravni kao npr. astralne oblike misli, itd.

P. Možete li malo da objasnite šta se događa sa energijama nakon što se spuste kroz transmisijske grupe? Na primer, da li možemo to da predstavimo kao spuštanje 'viših' oblika misli u um, čineći ih pristupačnijim za ljudsko carstvo?
O. Ne, ništa tako. Energije koje teku kroz grupu idu neposredno do Nove grupe služitelja sveta koju je formirao Maitreja 1922. (Oni koriste te energiju bez da znaju da je tamo.) Ti ljudi, njih oko 5 miliona, najčešće ne poseduju svesno saznanje da deluju sa energijama. Koriste ih dok obavljaju svoje služenje svetu. Oni su specijalisti u raznim oblicima služenja.

P. Koriste li Majstori energije iz transmisione meditacije za delovanje u životinjskom i biljnom kraljevstvu?
O. Da, prema potrebi.

P. Koriste li Majstori energije iz transmisijske meditacije u svrhu liječenja pojedinaca, grupa i nacija?
O. Da, prema potrebi.

P. Koriste li se energije i na fizičkoj i astralnoj ravni, ili samo na mentalnoj ravni?
O. Na svim ravnima.

P. Imajući u vidu da su energije tokom transmisione meditacije fizički opipljive, znači li to da su na neki način i materijalne, ali na višim eterično-materijalnim ravnima?
O. Ne. One nisu fizičke. One su duhovne, na raznim ravnima.

P. Gde ulaze energije u eteričko telo tokom transmisione meditacije kada pojedinac nije prisutan?
O. Kroz čakre kao i uvek.

P. Da li energije slede istu putanju kroz čakre kod svakog pojedinca tokom transmisione meditacije? Na primer, ulaze li sve energije kroz krunsku čakru, pa se zatim spuštaju u ajna čakru, pa niže u vrat i tako dalje?
O. Ne, to se razlikuje za svakog pojedinca.

P. Gde se nalazi 'spremište' energija koje su nakupljene transmisionom meditacijom, nalaze li se u području uma ili u nekoj od eteričnih ravni?
O. Može se reći da se skladište uglavnom u području uma.

P. Izlaze li energije iz tela tokom transmisione meditacije iz centara na dlanovima i zatim u tetraedar?
O. Iz centara na dlanovima i zatim preko srebrene žice u tetraedar.

P. Moja transmisiona grupa je prilično mala, obično nas je samo troje. Ima li koristi od transmisione meditacije ako tokom nje neko od nas zaspi?
O. Da, ali u manjoj meri.

P. Ako Majstori ulaze u svet iz svojih skrivenih prebivališta bez da su rođeni i bez da odrastaju, zašto onda piše u knjigama od Alice A. Bailey 'Majstori će se inkarnirati prvi put posle vremena Atlantide'? Mogu li obe stvari biti točne i na taj način možda nagovestiti drugačiji broj Majstora na zemlji nego što je rečeno?
O. Kada stoji da se Oni inkarniraju tada Oni govore o hronološkoj činjenici. Majstori, kao grupa, se inkarniraju prvi put još od vremena kada je postojala Atlantida. To je prilično odvojeno od individualnih inkarnacija Majstora tokom godina.

P. Šta je to učenik Šambale? (1) Ima li on ili ona svojeg Majstora, kao što imaju učenici Hijerarhije? (2) Što čini osobu učenikom Šambale?
O. (1) Da, naravno. (2) Njen stepen evolucije.

P. Već je puno toga rečeno o svemirskoj braći sa Marsa, Venere i nekih drugih planeta. (1) Možete li nešto da kažete o ljudima sa Satruna, Urana i Neptuna?
(2) U učenju Alice Bailey, Majstor Djwhal Khul kaže da su ove tri planete sintetizatori i da apsorbuju energiju ostalih sedam planeta. Takođe kaže da su ega koja evoluiraju na tim planetima već na Putu. Znači li to da čovečanstvo koje živi na tim planetima dolazi sa drugih planeta našeg Sunčevog sustava?
(3) Imaju li te tri planete svoje 'izvorno' čovečanstvo?

O. (1) Ne. (2) Ne. (3) Da, imaju. To ne znači da oni dolaze sa Zemlje, već da su sa svoje planete. Činjenica da su već na Putu pokazuje da su ove planete relativno napredni.

P.Da li je vatrena kugla koju je videlo na stotine ljudi 3.marta 2012. iznad Škotske i velikog dela Engleske bila NLO ili je bio meteor kao što tvrde vlasti?
O. Ne, to je bio meteor.

P. Premda nemam pravog razloga za zabrinutost u mom svakodnevnom životu u Tokiu, premda i dalje imamo često male i velike potrese koji me posebno ne zabrinjavaju, ipak se osećam nemirno i nelagodno. Da li je to zbog toga što je narušeno eteričko polje i / ili zbog toga što su anđeoski elementali van ravnoteže?
O. Oboje.

P. Prvo, ljudi hvala vam na vašem radu, reči teško mogu da izraze moje osećaje i misli. G. Creme vi ste zakon. Pitam se oko toliko puno stvari i voleo bih da pitam nešto. Jesu li inicijati uvek svesni činjenice da su inicijati ili učenici?
O. Ispod određenog nivoa nisu. Čak i napredniji učenici koji su često angažovani u velikom radu na nekom važnom javnom području mogu da budu nesvesni svoje veze sa Hijerarhijom i zbog toga rade još bolje.

P. Osim što je Papi Ivanu XXIII otkriveno da postoji vanzemaljski život, da li mu je bila i objašnjena i blizina dolaska Maitreje?
O. Ne.

P. Na Saturnu je trenutno traje velika oluja, još nije viđena oluja takve veličine, ima li kakve veze sa ciklonima u Queenslandu i Americi?
O. Sve su one rezultat aktivnosti sunčevih pega.

P. Egipatski faraon Eknaton (otprilike 1300g. pr.n.e.) bio je drugačiji od drugih faraona. Po preuzimanju vlasti zahtevao je obožavanje samo jednog Boga: Boga Sunca 'Ra' koji je bio simbolizovan kao Aten, Veliki Disk. (1) Da li je dobio ideju o jednom velikom Bogu od Svemirske Braće? (2) Da li jebio Svemirski Brat? Bio je prikazivan sa neobično dugim, uskim licem, zajedno sa kosim očima i izduženim, gotovo konusnim oblikom lobanje.
(3) Neki ljudi koji podržavaju teoriju o 'drevnim astronauta' nagađaju da njegive skuje nisu samo stilizovani portreti već njegova jedinstvena, gotovo vanzemaljska pojava.

O. (1) Ne, ideju je dobio iz atlantske tradicije koja je dugo postojala u Egiptu, ali se raspala pod Ammunovim sveštenstvom. (2) Ne. (3) Ne.

P. U Agni yoga knjizi Aum, odlomak 277, kaže: "Suština krvi temeljito prožima telo, čak i suptilno telo. Krv je toliko nepoželjna u ishrani tako da samo u ekstremnim slučajevima dopuštamo upotrebu mesa koja se sušilo na suncu. Takođe je moguće da se koriste oni delovi životinje u kojima je supstanca krvi potpuno transformisana. Na taj način, ishrana biljem ima značaj čak i u životu u Suptilnom Svijetu." Razumeo sam da ste rekli da su ribe neutralne u duhovnom smislu i da ishrana ribom neće smanjiti spiritualnu vibraciju čovjeka. Možete li to malo da objasnite? Na primer, zašto je u redu jesti krv ribe, ali ne i krv kopnenih životinja?
O. Ribe imaju jako malo krvi i riblje meso nije prožeto krvlju. Istorijska činjenica je da je zajednica Esena, na čijem čelu je bio Isus, dopuštala jedenje ribe. Ishrana Isusa i njegovih učenika sadržavala je ribu, hleb, kozji sir, voće i umereno vina.

Vodu u vino, članak Majstora (maj 2012)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta