Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mladi za kormilom

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 1. mart 2012.


Ova, 2012. godina je veoma značajna. Suštinski je važno da se ne izgubi podsticaj "arapskog proleća" i njegove posledice širom sveta. Glas naroda, koji je sada tako poletan i samouveren, mora da nastavi da i nadalje odzvanja celim svetom, uspostavljajući deljenje i pravdu kao jedini put da se ostvari poverenje i sigurniji svet za sve. Rešenje ljudskih teškoća je toliko jednostavno, tako lako dokučivo, iako je mnogima teško shvatljivo. Ljudi moraju da shvate da su sve druge metode već isprobane i da su sve podbacile, neizbežno završavajući ratom.

Možete da budete sigurni da bi u današnje vreme jedan veći nuklearni rat potpuno uništio sav život na Zemlji. I danas postoje sile koje planiraju da doskoče takvom potpunom uništenju, mada je to besmisleno. Što može i šta bi trebao da čini ljudski rod?

Uopšteno govoreći, današnje vlade su organizacije vremešnih ljudi koje ne priznaju nikakve druge načine rada i upravljanja osim onih iz njihove mladosti, koji pripadaju prošlosti. Oni ne mogu da pojme zašto njihovi metodi više ne funkionišu. Ne mogu da pojme nove energije i tendencije koje zahvataju svet, te su zbunjeni i izdani sopstvenom nesposobnošću da upravljaju događajima.

Glas mladih

Danas je glas naroda u velikoj meri glas mladih. Vlade i mediji pod njihovom kontrolom u velikoj meri ignorišu i omalovažavaju glasove i stremljenja mladih, premda baš oni imaju odgovor i razumeju da je čovečanstvo Jedno, zagovaraju poštenje, pravednost i međusobno deljenje i okončanje ratova. Glas takvih mladih ljudi nikada neće moći da se utiša i neće još dugo moći da se ignoriše. Glas naroda, mladih i starih, nadjačaće negodovanje bogatih i povešće čovečanstvo u novo svitanje. Tako će biti.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, april 2012.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta