Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Dolazeći preobražaj

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 12. februar 2012.


Iz dubine nedaća i tuge čovečanstvo će da pronađe nadu. Toliko toga je pozitivno i povoljno za ljudski rod u svemu onome što se događa, tako da ljudi mogu biti sigurni da će njihove nedaće postepeno bivati sve manje i manje, ne odjednom, već postepeno, malo po malo. Isto će tako postepeno ljudi početi da razumevaju istinske razloge za sadašnje muke. Doći će do spoznaje da je čovečanstvo Jedno, jedinstveno, isprepleteno dugotrajnim vezama i zajedničkim poreklom, isto tako povezano svojom zajedničkom božanstvenošću. Nema više potrebe da se čovek plaši i bori se sa svojim susedom, nema potrebe da milioni umiru usred izobilja. Tako može da se rodi novo vreme, vreme kada će pravednost i međusobno deljenje da nadvladaju sadašnji haos i neodgovornost, vreme kada će ljudi da poštuju i brinu jedni o drugima, kada će božanski aspekt ljudi da se ispolji i tajne života da se razotkriju. Umerenost će, kao težnja razumnih ljudi, da zameni obilje.

Ispravni odnosi

Tako će ljudi da stupe u ispravan odnos jedno sa drugim i sa Praizvorom svega. Pod nadahnućem i vođstvom Maitreje i njegove grupe, usliediće ljudi će procvetati u božanskoj prirodi, što će se ispoljavati u svemu što čine. Užasi rata i terora će brzo da izblede u sećanjima ljudi, a zameniće ih veličanstveni kreativni uzlet. Ljudi će da obnove i ulepšaki svoje gradove, učinivši ih dostojnim novog vremena. Njih će biti brojčano više i biće prostorno manji; biće povezani bržim i bešumnim saobraćajem. Ljudi će svoju decu da podučavaju raznovrsno, svako dete će da bude obrazovano u skladu sa obrazovnim sistemom odeđenim njegovim zracima. Postepeno će razmena iskustva između majstora i čovečanstva da rezultuje sve većom bliskošću i deca će veselo i prirodno napredovati od stepena do stepena u rastu svesti. U svim ovim merama, u ovom preobražaju, će svako da odigra svoju ulogu.

Dolazeća znamenja

Sada će se pojaviti niz zmamenja koji će zbuniti sve koji ih budu iskusili. Niko neće znati da protumači te pojave, ali će one nagovestiti promenu u načinu razmišljenja i razumevanju. Od tog trenutka pa nadalje osećaj iščekivanja će zahvatiti najveći broj nacija, što će pripremiti ljude za izvanredne događaje koji dolaze. Kao što znate, ne uzimaju svi ljudi ozbiljno novo vreme koje leži pred čovečanstvom. Ti događaji će pripremiti još više ljudi za ovo otkrovenje.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, mart 2012.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta