Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Januar-Februar 2012:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P. Koliko televizijskih intervjua je dao Maitreja od prošlog broja Share Internationala (decembar 2011.) do danas?
O. Bilo je 4 intervjua od tada, to čini ukupno 52 intervjua. 

P. Gde su održani ti nedavni intervjui?
O. U Brazilu.

P. Kakav ljudi reaguju na njegove ideje?
O. Različito.  Za siromašne ljude Njegova poruka je topla i rado prihvatljiva.  Za neke od bogatijih ljudi ove ideje su skoro staromodne i nebitne.

P. Da li je srazmera ljudi u Brazilu koji su videli Maitreju na televiziji i bili nadahnuti njegovim idejama u odnosu na one koji su prestrašeni (ili jednostavno protiv) ista kao i kod gledalaca u SAD-u? 
O. Ne. Američka reakcija je sofisticiranija.

P.  Sa svim siromaštvom u svetu (Brazil ima više siromaštva nego SAD, koje sigurno imaju i svoj deo) pomislio bih  da će većina ljudi u ovom trenutku biti za Maitrejine ideje. Da li je uzrok tome jednostavno zato što stare uslovljenosti i navike teško umiru ili  generalno siromašni ljudi podupiru Maitreju, ali je one koji bolje stoje strah od onoga što bi mogli da izgubite?
O. Tačno.

P. Kako bi opisali 2011. godinu? Mislite li da je bila tačka preokreta u evoluciji sveta?
O. Da. Bila je tačka preokreta.

O. Mislite li da se pokret Okupiraj ugasio zbog pritiska gradskih vlasti?
P. Ne. Postoji protivljenje, ali pokret nije mrtav.

P.  Molim vas može li vaš Majstor reći koliko ljudi je ubijeno u ustanku u Siriji od kada je u januaru 2011. godine počelo arapsko proljeće? (Sa 14. januarom 2012.)
O.  Približno 3000.

P. Koliko je važno za opšto napredak 'nedavno otkriće' Higgsovog bozona ili tzv. 'Božje čestice'?  Predstavlja li to tačku preokreta u fizici?  Da li to nagoveštava da je u opštem slučaju 'teorija struna' tačna?
O. Ne, promašuje suštinu. Sve je relativno iz perspektive  posmatrača.  Svi ovi proračuni su tačni u odnosu na ravan iz koje se posmatraju.

P. Čini se da je taljanski eksperiment dokazao da osnovne čestice, neutrini, mogu putovati brže od svijetla. Ako je tačno tada ovo otkriće opovrgava osnovno pravilo moderne fizike, a to je da se ništa ne kreće brže 299,792,458 metara u sekundi. Može li nešto da se kreće brže od svetla?
A. Da, ‘super’ svetlo, u zavisnosti od ravni sa koje gleda posmatrač.

P. (1)  Da li će doći vreme kada ćemo potpuno otvoreno delovati i sarađivati sa svemirskom braćom u našem sunčevom sistemu za razliku od danas kada samo naprednije planete rade zajedno? (2) Ako je tako, kada će to biti?
O. (1) Da. (2) Nemoguće je odrediti vreme.

P. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez javno je nagovestio da su SAD možda razvile način kako da prouzrokuju karcinom vođama Latinske Amerike nakon što je njemu i još nekim vođama u regiji dijagnostifikovana ova bolest. Da li je stvarno moguće da je američka obavještajna služba (CIA) pronašla način prouzrokovanja karcinoma kod ljudi kako bi ih likvidirala i da li su uzrokovali karcinom vođama Latinske Amerike koji ne podržavaju interese SAD-a?
O. Ne.

P.  Kao praktikant budizma priznajem žudnju pomešanu sa teskobom prema ideji 'Učitelja Sveta' koji dolazi pod imenom Maitreja.  Ko će dati ime dolazećem avataru ovog doba?
Komunistička Kina ili Dalaj Lama?

O. Nijedni. ‘Maitreja’ je lično ime očekivanog Učitelja Sveta kojeg čekaju budisti širom sveta. Japanski budisti očekuju Maitreju Budu za otprilike 350 miliona godina. Nema sumnje da budističke grupe imaju i različite datume na umu. Ali Maitreja je ime postojećeg Učitelja Sveta koji je Učitelj Sveta poslednjih 2 150 godina i koji je nasledio tu ulogu od Gautama Bude. Maitreja će biti Učitelj Sveta sledećih  približno 2 500 godina i tako postati prvi Učitelj Svieta koji će biti u toj funkciji dva uzastopna Doba. Nazvan je Maitreja Buda jer je Maitreja njegovo lično ime. 

P.  Imam 25 godina i nisam iz ovog sveta, uvek mi je bilo teško da živim ovakvim načinom života. Želim da prodam svu svoju imovinu i postanem učenik Maitreje. Kako mogu to da postanem? Hoće li Maitreja uspostaviti međunarodne komune za one koji žele da žive 'vodolijskim' stilom života? Jedva čekam da se sve to počne da se događa. Puno ljubavi. 
O. U mnogim delovima sveta ljudi već počinju sa eksperimentisanjem  življenja u zajednici sa stilom života za kojim vi čini se da čeznete, ali nema potrebe da prodate svu svoju imovinu.
Ako volite svojeg bližnjeg i pomažete da se olakšaju nevolje u svetu tada ste barem potencijalni učenik Maitreje. Srećno! 

O. Da li je novootkriveni portret Jane Austen autentičan portret engleske književnice iz 19. veka (kao što je tvrdila Paula Byrne u njenom BBC2 dokumentarcu 'Jane Austen: Neviđeni portret)?
P. Da, to je originalni portret Jane Austen.

O. Stručnjaci sada vide sliku Spasitelj Svijeta (Salvator Mundi) kao delo Leonarda da Vinčija. Jesu li u pravu, je li Leonardo stvarno naslikao tu sliku?
O. Da.

P. U televizijskom razgovoru dva stručnjaka spomenula su da kada gledate u sliku, pogotovo u oči, da vas slika zaokuplja i osećate da nekakva vrsta energije izlazi iz nje. Da li je to istina? Da li energija stvarno zrači iz slike?
O. Da. Svaka slika Leonarda zrači njegovu energiju.

P. Slika je nastala između 1506. i 1513. godine. Bila je izgubljena jako dugo vremena i zatim kasnije ponovo pronađena i restaurisana 2011. godine. Sada je izložena do 5. februara u Nacionalnoj Galeriji u Londonu. Ima li ikakve vremenske  veze između njenog otkrića i ponovnog dolaska Maitreje?
O. Ne.

P.  Da li je li Leonardo bio inspiriran od strane Maitreje, Majstora Isusa ili nekog drugog Majstora kad je slikao ovu sliku?
O. Ne.

P. (1) U kojoj meri je G.F. Händel bio svestan razlike između  Hrista i Njegovog učenika  Isusa i povratka Isusa Hrista kad je komponovao Mesiju? (2) Da li je Händel bio u svjesnom kontaktu sa Hijerarhijom?
O. (1) Nimalo. (2)  Bilo bi netačno reći da je bio u kontaktu sa hijerarhijom, ali je bio podložan Majstorovoj inspiraciji i utisku.

P. U kojoj meri Maitreja i/ili Majstor Isus šalju energiju ljudima kada slušaju Mesiju?
O. Nemoguće je reći, ali povremeno učenikova reakcija zazove Njihov odgovor.

P. Može te li reći koliko je trenutno aktivnih NLO baza na Zemlji? (Ovo pitanje je postavljeno sa referencom prema informaciji o NLO bazama u Nigeriji i Španiji objavljenoj u dvomesečnom izdanju (januar/februar) 2011.  Share Internationala. 
O. Približno 400,000.

P. U martovskom izdanju Share Internationala 2009. godine odgovorili ste na pitanje o kondenzacionom tragu koji je ostavila  letelica sa Jupitera ( ‘Seeing is believing’ pismo na strani  33).
(1) Ostavljaju li svemirske letelice često ovakav trag na nebu?
(2) Pitam zato što sam mislio da NLO-i ne ostavljaju nikakav trag.
(3) Da li ostavljanjem tzv. mlaznih i kondenzacionih tragova svemirske letjelice u stvari stvaraju magnetsku rešetku za nadolazeću svetlosnu tehnologiju?
(4) Ako je to tačno da li bi bilo pravilno reći da nam ti 'crteži' na nebu otkrivaju njihovu vezu sa stvaranjem magnetske rešetke?

O. (1) Da. (2) Obično ne ostavljaju tragove, ali povremeno ih ostave.
(3) Da. (4) Ne.

P. Prva viđenje NLO-a u Sjevernoj Americi  dogodilo se oko 18. siječnja 1644. u Massachusetts Bay Colony, guverner John Winthrop zabeležio je ovaj događaj u svoj dnevnik. Je li ovaj događaj autentičan?
O. Da.

P. U vašem govoru u junu 2010. u Tokiju spomenuli ste da postoji međuplanetarni parlament našeg solarnog sistema. Radi li se o istom parlamentu na čiji sastanak u martu 1962. na Saturnu  je bio pozvan George Adamski?
O. Da.

P. Molim vas, možete li dati tačku evolucije i strukturu zraka  Michaela Wolfa, rođenog kao Michael Wulf Kruvant, (1941-2000), američkog neurologa, teorijskog fizičara, informatičkog naučnika, lekara, vođe tajnog Alphacom tima koji je sarađivao sa vanzemaljcima i autora knjige 'The Catchers of Heaven'?
O. Duša: 6; Ličnost: 4 (podzrak 6); Mentalna: 3 (7); Astralna: 6 (2); Fizička: 7 (3). Bio je 1.8 stepena inicijacije.

P. U ranijem izdanju  Share International-a potvrdili se da je Dr. Michael Wolf primer naučnika koji je sarađivao sa vanzemaljcima. Možete li reći da li je njegov rad uključivao i razvoj neurološkog (ili biološkog) interfejsa za pilotiranje NLO letjelica?
O. Ne.

P. U svojoj knjizi 'The Catchers of Heaven', za koju kaže da je delomično fikcionalizirana kako bi mogla da bude objavljenja, Dr. Wolf implicira da je njegov tim uz pomoć vanzemaljskog znanja,  klonirao ljudsko biće. Kad je klonu bilo naređeno da ubije psa, klon je to odbio jer je preuzeo etička načela svojeg tvorca. (1)  Da li je stvarno Dr. Wolf  klonirao ljudsko biće koje je bilo prožeto svešću ili je to deo fikcije u njegovoj knjizi?
(2) Da li ponekad  Svemirska Braća stvaraju ili koriste klonove za kontakt sa ljudima?

 O. (1) Ne. (2) Ne.

P. Čini se da  Dr. Wolf  u svojoj knjizi daje do znanja da Zemlja nije njegov dom. Je li on duša sa druge planete koja se inkarnirala na Zemlji?
O. Ne.

P.  Dr. Wolf  opisuje  Koltu, jednog od vanzemaljaca sa kojima je sarađivao kao osobu niskog rasta, sive kože, sa relativno velikim glavom i velikim kosim očima. Jednom je našao Koltu kako se krije ispod njegovog kreveta sa ranom od metka. Ako je opis Dr. Wolfa stvaran, čini se da je Kolta sarađivao i komunicirao  sa ljudima tako da je snižavao vibraciju svojeg eteričkog tela, kao što ste opisali u svojoj knjizi 'The Gathering of the Forces of Light'.  Ali kako je moguće raniti takvu privremenu fizičku manifestaciju sa čvrsto fizičkim metkom? Ili je Kolta dozvolio da bude ranjen zbog nekog specifičnog razloga?
O.  Ranjen je slučajno.

Velika odluka, članak Majstora (januar 2012)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta