Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Transmisiona meditacija
Transmisiona meditacija
Kako provoditi transmisije
Predavanje B. Krema
Transmisione grupe po svetu
Veliki zaziv

 

Share International HomeShare International HomeTransmisiona meditacija

Kako provoditi
transmisionu meditaciju

 

Uspostavljanjem dodira sa svojim višim aspektom - dušom - ljudi počinju da osećaju potrebu da koriste drugima. Ova naklonjenost služenju okružuje ih ljudima i okolnostima u kojima dušina namera može dobiti praktičnu vrednost.

Služenje je najsnažnije ukoliko se obavlja u okvirima grupe. Pošto to ima veze i sa meditacijom, poznato je da kroz grupe može da se pošalje mnogo više energije nego što je to slučaj sa pojedincima koji odvojeno meditiraju. Transmisioni rad na taj način daje jedinstvenu priliku da se služi čovečanstvu, u saradnji sa drugima, na mestu na kome jeste.

Šta je transmisija?

Transmisija je poseban oblik grupne meditacije u kome učesnici nude sebe (svoje energetske centre -- čakre) kao sredstvo kojim se spuštaju (preobražavaju) duhovne energije čiji je izvor duhovna Hijerarhija majstora (starije braće ljudske rase koji nadgledaju i vode našu evoluciju). Učesnici transmisione meditacije na taj način planeti obezbeđuju rezervar energije koja je dostupnija i korisnija čovečanstvu i drugim prirodnim carstvima - to je baš ona energija koja preobražava naš svet. Prema Britanskom ezoteričaru, futuristi i autoru Bendžaminu Kremu, transmisija je najvažnija delatnost koju danas grup mogu jednostavno da obavljaju. Ona se neće kositi sa ma kojim drugim oblikom meditacije koji možda upražnjavate; zapravo će unaprediti vašu meditaciju i osnažiti sve aktivnosti služenja kojim se možda bavite.

Transmisiona grupa nije mesto na kome treba tražiti individualno vođstvo, kanalisanje poruka, dodir sa astralnim ravnima ili vodičima itd. To je zapravo jednostavno davanje sebe služenju sveta. Pa ipak je nuzprodukt ovog nesebičnog davanja taj da se sopstveni duhovni razvoj ubrzava. Ono što se može postići za 20 godina lične meditacija verovatno se može postići tokom jedne godine istrajnog transmisionog delovanja.

Home

Obrazovanje grupe

Transmisiona meditacija Vaša želja i namera da služite je sve što vam je potrebno da biste oformili transmisionu grupu. Grupe može da krene sa bilo kojim brojem ljudi. Već samo troje ljudi može da, delujući u trouganoj formaciji, prenosi energiju veoma efikasno. Možete početi tako što će te jednostavno pozvati svoje prijatelje istih interesovanja da se sa vama redovno susreću. Njih možete ohrabriti da pozovu i druge. Kada oformite grupu Tara Centar će takođe usmeriti zainteresovane pojedince iz vaše oblasti da vam se pridruže.

Redovnost je veoma bitna. Grupa bi trebala da odabere dan (ili dane) i vreme i da se toga drži. To omogućuje Hijerarhiji da zna da u određeno vreme može da računa na neku grupu, čime grupna energija može da se integriše u celokupno delovanje. Pošto se ta rutina uspostavi, ona postaje posebna i važna žižna tačka u životu svakog od učesnika.

Neke od grupa pre svoje meditacija proučavaju učenja večne mudrosti, veliki skup učenja koje utemeljuje svekoliku religijsku i filozofsku misao. Ovo može biti od pomoći u formiranju grupne svesti, a naročito ukoliko redovno pristižu novi članovi. Druge grupe radije ograničavaju svoju aktivnost na samu transmisiju. Oba metoda su plodonosna.

Kako provoditi transmisiju

Da biste majstorima olakšali rukovanje energijom možete sesti u krug ili u obliku potkovice, pri čemu su muškarci na jednoj a žene na drugoj strani. Za dobar početak možete da uglas pročitate jednu od poruka Maitreje, Hrista, ili da poslušate neku sa trake. To trenutno diže svest grupe. Za ovim treba da usledi izgovaranje Velikog Zaziva. Zaziv se izgovara pre transimisije kao pomoć grupi da se poravna sa Hijerarhijom i zazove energiju Hrista i majstora.

Da bi se prenosila energija nije potrebno posebno poznavanje meditacije. Sve što je potrebno jeste poravnanje između fizičkog mozga i duše ili višeg Ja. To se postiže sažimanjem pažnje na adžna centar, tačku među obrvama. Tokom transmisije treba pokušati da se pažnja održava na tom mestu. Ukoliko pažnja odluta treba lagano izgovoriti OM iznutra, odnosno mentalno, te se ponovo sabrati u čeonom centru. Nemojte meditirati na OM - samo ga upotrebite da biste vratili pažnju. Svrha transmisionih grupa nije da `uzemljuju' energiju; zato se unutrašnjim izgovaranjem reči OM energije odašilje na mentalnoj ravni. Sve što je potrebno jeste da održavamo ovo poravnanje, Hijerarhija obavlja sav posao. Ključna reč je jednostavnost.

U početku bi ste mogli želeti da ograničite dužinu vremena transmisije, na primer na jedan sat. Ali pošto se grupa najzad oformi, preporučljivo je da se sa transmisijom nastavi sve dok protok energije ne prestane. U tom su slučaju za vreme meditacije učesnici slobodni da odu kada god požele, vodeći pri tome računa da ne poremete one koji ostaju. Susret na fizičkoj ravni multiplicira delovanje u odnosu na slučaj kada se učesnici povezuju mentalno. Zato je važno fizičko prisustvo. Uprkos tome niko ne bi trebao da bude prisiljavan da dolazi redovno niti da ostaje određeno vreme. Svaka osoba mora biti slobodna da odredi meru svoje posvećenosti.
Home

Šta se događa tokom transmisije?

Hijerarhija energije sa duhovnih ravni upućuje kroz čakre (energetske centre) članova grupe nadole ka mentalnim ravnima gde su dostupnije čovečanstvu. Tako grupa služi doslovno kao ulaz energijama koje time stižu do čovečanstva i stimulišu njegov razvoj. Ove energije uslovljavaju umovi majstori koji ih šalju i koji znaju gde su najpotrebnije i koja je snaga i ravnoteža potrebna da bi se postigao željeni učinci. Grupa ne bi trebala da ih šalje ma kojoj osobi, grupi ili zemlji, za koje smatraju da su pogodni. Dovoljno je da delujemo kao pozitivni, postojani mentalni kanali, kroz koje se energije mogu odašiljati na jedan veoma naučan način.

Za razliku od drugih oblika meditacije, transimisija je potpuno pod kontrolom majstora. Oni su stručnjaci, pa kroz vaše centre neće odašiljati više energije od onoga što bezbedno možete da podnesete. Jedino treba voditi računa da u transmisionim grupama ne učestvuju deca mlađa od 12 godina, jer njihovi energetski centri nisu dovoljno razvijeni pa ih to može ozlediti.

Trouglovi

Tamo gde formiranje grupe nije moguće, ili tamo gde nije moguće pridružiti se nekoj grupi koja već postoji, obrazovanje meditacionog trougla sa još dve osobe omogućuje da se učestvuje u ovom vidu služenja, ali ne iste snage. Trougao je grupa troje ljudi koji se svakodnevno u mislima povezuju na par minuta radi kreativne meditacije. Oni ne moraju živeti u istoj oblasti, niti moraju da usklade vreme povezivanja, jer čim se trougaone veze izgrade u mentalnoj supstanci, one oživljavaju čim deluje bilo koji član trougla.

Trougaono delovanje je jednostavno. Povežite se mentalno sa ostalim članovima i zamislite trougao bele svetlosti kako kruži nad vašim glavama; potomm izrecite Veliki zaziv naglas (kad god je moguće). Zamislite kako je vaš trougao povezan sa svim ostalim trouglovima, transmisionim i meditacionim grupama planete. Zamislite da bela svetlost kruži ovim žižnim središtima i zrači obuhvatajući svet. Time pomažete obrazovanje kanala za spuštanje Svetla i Ljubavi u telo čovečanstva.

Korišćenjem trouglova stvara se i održava mreža svetlosti i dobre volje. Mreža sadrži neophodne ukrštene niti (ili kanale) svetlosne mentalne supstance, kroz koje može da teče duhovna energija. Trougaoni rad je vredna služba čovečanstvu, koja se može provoditi uporedo sa transmisionim radom.
Home

Kako da nađete najbližu grupu

Postoji na stotinu transmisionih grupa svuda po svetu. Ukoliko su vam potrebne informacije o vama najbližoj grupi pošaljite svoje ime i adresu na adresu: shareyu@bigfoot.com.

Informacija će biti prosleđena grupnom koordinatoru za vašu oblast, koji će stupiti u kontakt sa vama.

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta