Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Transmisiona meditacija
Transmisiona meditacija
Kako provoditi transmisije
Predavanje B. Krema
Transmisione grupe po svetu
Veliki zaziv

 

Share International HomeShare International HomeTransmisiona meditacija

Veliki zaziv

Veliki zaziv pripada čitavom svetu a ne nekoj posebnoj religiji ili grupi. To je svetska molitva, prevedena na preko 75 jezika i dijalekata. Utemeljen na opštim istinama, Veliki zaziv svakodnevno koriste ljudi svuda po svetu.

VELIKI ZAZIV* 

Neka iz jezgra unutar uma Božijeg
potekne svetlost u umove ljudi.
Neka se Svetlo spusti na Zemlju.

Neka iz jezgra Ljubavi unutar srca Božijeg
potekne ljubav u srca ljudi.
Neka se Hrist vrati na Zemlju.

Neka iz središta u kome je znana volja Božija
smisao vodi male volje ljudi—
Smisao koji majstori znaju i kome služe.

Neka se iz središta znanog kao rasa ljudska
izvršava Plan Ljubavi i Svetla.
I neka zapečati vrata za kojima zlo čuči.

Neka Svetlo i Ljubav i Moć obnove Plan na Zemlji.


Korišćenje Velikog zaziva predstavlja oblik služenja svetu, jer je to moćno oruđe u manifestaciji Božanskog plana na zemlji. Zaziv se neposredno obraća potrebama današnjeg sveta. Scetlo nam je neophodno da osvetli put pred nama i otkrije viziju nove civilizacije; ljubav nam je potrebna da bi zavladala odnosima među ljudima i okončala vladavinu mržnje i podela; snaga dobre volje potrebna nam je da upravi ljudskim izborom i donošenjem odluka. Veliki zaziv svetu je juna 1945. otkrio Maitreja, Učitelj sveta.

Mnogi ljudi veruju u Učitelja sveta i znaju ga pod imenima Gospoda Maitreje, Imama Mahdija, Mesija, Kalki Avatara.

Božanske energije mogu da se oslobode i pokrenu korišćenjem zaziva, molitve i meditacije. Ljudi i žene dobre volje mnogih veroispovesti i narodnosti mogu da se udruže u službi svetu i na taj način u svet pun problema usidre duhovne vrednosti i snagu. Korišćenjem sažetog, ujedinjenog zaziva, ljudi i žene imaju moć da utiču na događaje u svetu. Poznavanje ove činjenice i njeno naučno korišćenje može biti jedan od velikih slobodonosnih faktora unutar čovečanstva.

Niko ne može koristiti ovaj Zaziv ili molitvu za svetlom ili ljubavlju, a da pri tome ne izazove snažne promene u ličnim stavovima i namerama.

Zaziv nije vlasništvo niti jedne grupe ili sekte. Predlažemo vam da ga zarad dobrobiti čovečanstva koristite i ohrabrite druge da i oni čine tako.

*Od Maitreje, Učitelja sveta, prvi put štampano posredstvom Alice A. Bailey (Lucis Trust: New York)

Poslušajte: Transmission Meditation: Introduction by Benjamin Creme (na engleskom) u RealAudio formatu - dva dela od po oko 15 minuta.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta