Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Transmisiona meditacija
Transmisiona meditacija
Kako provoditi transmisije
Predavanje B. Krema
Transmisione grupe po svetu
Veliki zaziv

 

Share International HomeShare International HomeTransmisiona meditacija

Grupe za transmisionu
meditaciju u svetu

Od začetka transmisione meditacije u martu 1974.  radi učešća u ovom najmoćnijem obliku služenja oformilo se na stotine grupa svuda po svetu.

 

Transmisione groupe u Severnoj i Juznoj Americi

Transmisione groupe u Evropi, Africi i Aziji

Web strane posvećene
transmisionoj meditaciji

Neke od grupa za transmisionu meditaciju imaju svoje web sajtove:

Austin TX, USA - Transmission Meditation group.

Arabic Transmission Meditation site.

Atlanta GA, USA - Transmission Meditation group.

Chinese Transmission Meditation site.

Connecticut, USA - Transmission Meditation group.

Danish Transmission Meditation site.

Dutch Transmission Meditation site.

French Canadian Transmission Meditation site.

French European Transmission Meditation site.

German Transmission Meditation site.

Greek Transmission Meditation site.

Indonesian Transmission Meditation site.

Italian Transmission Meditation site.

Japanese Transmission Meditation site.

New Zealand Transmission Meditation site.

Norwegian Transmission Meditation site.

Pittsburgh, USA - Transmission group.

Portuguese Transmission Meditation site.

Russian Transmission Meditation site.

Southern California, USA - Transmission Meditation group.

Southern Oregon, USA - Transmission Meditation group.

Swedish Transmission Meditation site.


Transmisiona grupa Kako da nađete najbližu transmisionu grupu.

Ako vam treba informacija o vama najbližoj grupi, pošaljite svoje ime i adresu e-mailom na shareyu@bigfoot.com. (Ove informacije se prikupljaju samo radi kontakta sa drugim grupama i neće biti iskorištene u bilo koje druge svrhe.)

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta