Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejina ucenja
Maitrejini prioriteti
Maitrejina predvidjanja
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Poruka br.133


Nazad
ZNAČAJ SLUŽENJA
16.12.1981.
(prevod na hrvatski)

Napred

 

Dobar večer, dragi prijatelji. Veseli me, da sam ponovno s vama.

Iznad vas i oko vas vidim vašu čežnju za istinom.
Moje Srce je radosno zbog toga.
Odvest ću vas, prijatelji moji, u sferu Znanja i Istine, gdje ćete ostvariti svoje Božansko jastvo.
Pođite za mnom, prijatelji moji, osvijestite svoje unutarnje snage i iskusite radost bivanja u Bogu.

Odgovor na vaše probleme je uistinu jednostavan.
Već sam vam više puta rekao, da volja za dijeljenjem mora voditi vaše živote.
Još jednom vam ponavljam: bez dijeljenja i pravde, braćo Moja i sestre, čovjek neće naći mir.
Poslušajte taj moj savjet.
Odlučite se za jedini put, koji je preostao, i vjerujte u dijeljenje, kako bi time olakšali agoniju svijeta.
Moje Učenje je jednostavno.
Iskusite tako radosti bratstva.
Načelo međusobnog dijeljenja, omogućit će vam to.
Posvetite se tom načelu, i iskusite radost služenja.
Posvetite se tom poslu i ostvarite svoje unutarnje moći.
Bez obzira na sve, obznanite svoje zalaganje za pravdu i mir, i pomozite svojoj braći koja pate diljem svijeta.
Moje Učenje će pokazati da iza svih pojava stoji Taj kojeg zovemo Život.
Ničeg drugog nema u Svemiru.
Uvijek držite u sebi tu misao i prepoznajte svoju vezu s tim životom.

Moji Majstori se pripremaju za svoje djelo.
U sve većem broju ulazit će u vaše živote i podučavati vas.
Ako ih imate kao prijatelje, braću i učitelje, kako možete pogriješiti?
S Njihovom Prisutnošcu među vama, kako se možete plašiti?
Znajte to, prijatelji Moji, i gledajte s nadom u budućnost.
Moj zadatak da vam priteknem u pomoć, tek je počeo.
Kad završi, pregledati ću svoj i vaš rad, i vidjeti da je sve bilo ispravno učinjeno.

Blagoslovi iz mojeg srca izilijevaju se na vas.

Neka se Božanska Svjetlost, Ljubav i Moć Jednoga i Najsvetijeg Boga sada izraze u vašim srcima i umovima.
Neka vas to pripremi, da ostvarite Boga u sebi. 


Nazad

Napred
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta