Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejina ucenja
Maitrejini prioriteti
Maitrejina predvidjanja
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Poruka br.125


Nazad
ZNAČAJ SLUŽENJA
11.6.1981.
(prevod na hrvatski)

Napred

 

Dragi prijatelji, s velikim veseljem dolazim ponovno medu vas.

Moj planirani Dolazak napreduje.
Oprezno, u skladu sa Zakonom, ukazat ću svoj lik.
Ništa ne može spriječiti taj napredak, osim neostvarivanje jezera nade i ozračja očekivanja.
Stvorite to, prijatelji moji, i pomozite mojem cilju.
Obznanite činjenicu o mom Prisustvu svima koji će slušati i izrazite dobrodošlicu Novom Vremenu.
Potvrdite za sebe istinu o mom Povratku među vas i počnite izgrađivati Novi Svijet.
Pozivam vas da podijelite sa mnom taj vitalni zadatak i da stupite u Višu Službu.

Mnogi među vama boje se govoriti.
Mnogi se nadaju da je moja Prisutnost uistinu istinita, no boje se postupaka svoje braće.
Prijatelji moji, vašoj braći je potrebna nada koju ta poruka donosi, da ih ponovno podigne na Osvjetljeni Put.
Ne štedite svoj napor za moju stvar i podijelite sa svojom braćom, ono u što vjerujete.
Nema većeg djela, kojeg možete učiniti za mene.

Moji Majstori jedan za drugim stupaju u svijet.
Uskoro ćete vidjeti učinke njihovog djelovanja.

Novi Duh Nade slijeva se na Zemlju, njemu će se odazvati svi ljudi.

Ne bojte se, prijatelji moji, jer Put je znani, Staza je za Nas stara, a rezultat siguran.
Moje Učenje donijet će vam novu, ali jednostavnu istinu, te će vam razotkriti vas same kao Boga.
Moje Učenje će u vama osloboditi tu božanstvenost i tako nastaviti Božji Plan.

Mnogi drhćući očekuju moj Dolazak, strahujući da će izgubiti sve što vole, sve što su skupili i zaradili.
Ne bojte se, prijatelji moji, jer gubitak će biti jedino gubitak odvojenosti, podjele i straha, zavisti i mržnje.
Da bi to izbrisali s lica svijeta, sve mora biti obnovljeno.
Znajte to, prijatelji moji, i budite spremni dijeliti, spremni vidjeti svog brata kao samog sebe, zagrliti ga svojim rukama i zvati ga prijateljem.
Na taj način, braćo moja, izražavate Božji Plan.
Radim na ispunjenju tog Plana i zovem vas na svoju stranu.
Djelujte sa mnom, prijatelji moji; skupa ćemo obnoviti sve.
Laku noć, dragi moji prijatelji.

Neka se Božanska Svjetlost i Ljubav i Moć Jednoga i Najsvetijeg Boga sada izraze u vašim srcima i umovima.
Neka vas to vodi da svog brata gledate kao sebe. 


Nazad

Napred
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta