Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejina ucenja
Maitrejini prioriteti
Maitrejina predvidjanja
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Poruka br.11


Nazad
ZAŠTO JE OVDE?
5.1.1978.
(prevod na hrvatski)

Napred

 

Dragi prijatelji, sretan sam jer sam ponovno s vama.

Moj nacrt je, da se moje učenje obznani ispred mene kako bi mi utrlo put.
Moji će ga ljudi razotkriti, preko svojih grupa i grupnih nastojanja.
Kad čovječanstvo bar donekle bude spremno, začut će moj glas.

U međuvremenu, moji napori donose plodove, uzrokuju promjene, povezuju ljude i narode i donose svijetu novo nadanje.

Uskoro ću se pojaviti, ali prije svega želim pokazati čovjeku novi smjer, kojime mora krenuti, ako želi preživjeti.

Ljudi moraju najprije jedan u drugome vidjeti braću, sinove Jednoga Oca.
To je obavezno, žele li napredovati korak bliže Bogu.
Diljem svijeta postoje muškarci, žene i mala djeca, koji nemaju ni najosnovnijeg za preživljavanje; oni pune gradove mnogih najsiromašnijih država u svijetu.
Taj zločin ispunjava me sramom.
Braćo moja, kako možete gledati te ljude kako umiru pred vašim očima i pri tom sebe nazivati ljudskim bićima?!
Moj plan je spasiti njih, te moje malene, od sigurnog skapavanja od gladi i nepotrebne smrti.

Moj plan je pokazati vam, da je put iz vaših teškoća u tome da ponovno osluhnete glas Boga u vašim srcima, koji kaže, da podijelite plodove ovog, tako darežljivog svijeta sa svojom braćom i sestrama posvuda.

Trebam vašu pomoć, vama se obraćam, da mi pomognete u mom zadatku.
Kako mogu stajati sa strane i promatrati taj pokolj, kako mogu promatrati kako moji maleni umiru?
Ne, prijatelji moji, tako to ne može biti.
Stoga sam došao među vas, da vas usmjerim i pokažem vam put.
Ali uspjeh mog poslanja ovisi o vama: vi se morate odlučiti - ili ćete dijeliti među sobom i naučiti se živjeti u miru kao pravedni ljudi, ili ćete konačno nestati s lica Zemlje.
Moje Srce osjeća vaš odaziv, vaš izbor, i ono je radosno .

Neka se božanska Svjetlost i Ljubav i Moć Jednoga i Najsvetijega Boga sada izliju u vaša srca i umove.
Neka vas ta Svjetlost, Ljubav i Moć vode u traženju Onoga, koji u tišini prebiva u vama.
Nađite To, i spoznajte da ste Bogovi.

 


Nazad

Napred
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta