Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejina ucenja
Maitrejini prioriteti
Maitrejina predvidjanja
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Poruka br.123


Nazad
PROŠLOST-SADAŠNJOST-BUDUĆNOST
23.4.1981.
(prevod na hrvatski)

 

Dragi prijatelji, uistinu sam sretan, da sam ponovno na ovaj način s vama.

Moji Planovi uspješno napreduju.
Moja Nadanja se ispunjuju.
Moj Dolazak se odvija u skladu sa Zakonom i sve je dobro.

Zločin odvojenosti, podijeljenosti i bezzakonja mora nestati s lica svijeta.
Sve što zaustavlja izražavanje čovjekove božanstvenosti, moramo prognati s naše planete.
Moj zakon će nadomjestiti odvojenost.
Moj zakon je Zakon Ljubavi, Bratstva, Pravednosti i Istine.
Znajte to i slijedite me.
Moj zakon će požnjeti uspjeh, jer zakon ljubavi izniče iz Božanske Biti, zato ne može pogriješiti.

Kad ću biti s vama, pokazati ću vam čuda, o kakvima niti ne sanjate.
Pokazat ću vam prirodu Boga na nov nacin. Maknut ću iz vaših srca strah od smrti, strah od samog života, strah od svoje braće i samih sebe.
Pomoći ću vam da se oslobodite neznanja i da sa mnom krenete u novo Svjetlo.

Tražim vašu pomoć za te zadatke, braćo Moja, jer sve vrijednosti čovjeku dolaze kao plod njegovih vlastitih napora.
Oduvijek je bilo tako.
Uzmite me za ruku, prijatelji moji, i povest ću vas sa sobom u Novu Zemlju, u kojoj će se vaša istinska Božanstvenost rascvjetati, u kojoj će svi ljudi, kao braća, raditi na ostvarenju životnog sna.

Mnogi očekuju moj Povratak s nekim strahom.
Gdje ja hodam, samo dobro raste.
Moje Obećanje stoji:
razotkrit ću vam vašu božansku prirodu.
Pokazat ću vam, da je život, za sve ljude, blagoslov.
Kreirati ću, među vama, jezero Ljubavi, iz čijih voda svi vi možete ugasiti žed.
Moje srce govorit će za vaše srce, moj jezik za vaš jezik.
Narodi i njihove vođe će se odazvati i sve će biti obnovljeno.

Skupite hrabrosti, prijatelji moji, ovdje sam, s vama.
Došao sam služiti vam, živjeti s vama, voljeti vas, voditi i usmjeravati.
Ne gldedajte više u tamu.
Moji su Blagoslovi uvijek s vama.

Neka se Božansko Svjetlo, Ljubav i Moć Jednoga i Najsvetijeg Boga sada izraze u vašim srcima i umovima.
Neka vas to dovede bliže vašoj istinskoj božanskoj prirodi.Nazad
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta