Loading

 Domača stran >> Kdo je Maitreja >> Maitreja in drugi duhovni učitelji

Maitreja in drugi duhovni učitelji

Ta stran osvetljuje odnos med Maitrejo in nekaterimi znanimi duhovnimi učitelji, kot so Sai Baba, Buda, Krišna in Krišnamurti.

Maitreja in Sai Baba

Sai Baba je učitelj ali guru, ki ima zelo veliko sledilcev. Stotisoče, morda celo milijon ali dva, ljudi po vsem svetu trdi, da so njegovi sledilci. Ti ljudje ga imajo za boga, stvarnika vesolja. Sai Baba je Kozmični avatar. Sai Baba in Maitreja utelešata isto energijo, ki jo imenujemo Kristusovo načelo, energijo ljubezni - Sai Baba na kozmični ravni, Maitreja pa na planetarni ravni. Kristus je Planetarni avatar, Sai Baba pa Kozmični avatar. Sai Baba je duhovni regent, ki ga je v svet poslal Gospod sveta Sanat Kumara iz Šambale. Regent je kraljevi namestnik. Podobno je duhovni regent namestnik boga, Logosa, katerega odsev je Sanat Kumara. Sai Baba energijo ljubezni uteleša na kozmični ravni (Kristus to

energijo uteleša na planetarni ravni) in del njegovega načrta je priprava človeštva na Kristusovo delo. S prebujanjem načela ljubezni v človeštvu bo Sai Baba ljudi pripravil na Kristusovo posvečevalno delo. Kot posvečevalec pri prvih dveh planetarnih posvečenjih bo Kristus človeštvo postopoma popeljal iz človeškega kraljestva v Hierarhijo, v Kraljestvo duš ali Božje kraljestvo. To je Kristusova najpomembnejša naloga v prihajajoči dobi Vodnarja. Kristus in Sai Baba vsak dan sodelujeta v popolni harmoniji, v evoluciji človeštva imata enak cilj.

Maitreja in Buda

Buda je Maitrejev brat. Skupaj sta bila v prvi skupini ljudi, ki so prejeli posvečenje (pred davnimi tisočletji v zgodnji atlantidski dobi) in od takrat dalje ves čas vodita človeštvo. Buda je presvetljeval Mitro, Memnona in prica Gautamo. Sedaj prebiva v najvišjem duhovnem centru našega planeta: Šambali. Buda je božanski posrednik med Šambalo in Hierarhijo in je globoko udeležen v proces Maitrejevega poslanstva svetovnega učitelja. Buda bo poslal dva učenca, ki bosta prenovila budizem.

Gautama je napovedal Maitrejo: "Kmalu te dni, bratje, bo na svet prišel Vzvišeni, po imenu Maitreja (Dobrotljivi), Arhat, povsem Razsvetljeni, obdarjen z modrostjo in pravičnostjo, Srečni, Poznavalec sveta, Edinstveni voditelj, ki bo pomiril ljudi, Učitelj dev in človeštva, Vzvišeni, Buda, kot sem jaz sam.
      S svojimi nadnaravnimi močmi bo uresničil in predstavil svet in svetove dev, v katerih so tudi njihove Mare, Brame; množico puščavnikov in braminov, tako dev kot ljudi, tako kot to delam zdaj jaz. Razglasil bo pravila, lepa na začetku, lepa v sredini in lepa na koncu. Predstavil bo popolno življenje pravičnosti v vsej čistosti, tako v duhu kot po črki, tako kot zdaj jaz. Povedel bo red bratov, ki bo štel na tisoče ljudi, tako kot zdaj jaz vodim red bratov, ki jih šteje na stotine."
      (Gautama Buda v Digha Nikayi)

Maitreja in Krišna

Krišna je bil Avatar, ki je živel pred 5000 leti. Krišno je presvetljeval Maitreja. Kljub popačenjem, ki so nastopila v stoletjih širjenja Krišnovega nauka, Bhagavad Gita ostaja razmeroma pravilen alegoričen zapis naukov, ki so bili namenjeni tistemu času.

Primerjava Maitrejevih in Krišnamurtijevih naukov

Jiddu Krišnamurti (1895-1986) je bil eden najbolj vplivnih duhovnih učiteljev 20. stoletja. V svojih knjigah, šolah in predavanjih po vsem svetu je podajal edinstveno vizijo notranje osvoboditve. Po

informacijah Benjamina Crema je bil rojen kot posvečenec tretje stopnje in bil v mladih letih deležen urjenja v obliki telepatskih presvetljevanj, da bi se lahko skozenj izražal Maitreja. Ko se je Maitreja odločil, da se manifestira prek svojega lastnega samoustvarjenega telesa, je Krišnamurti začel delati kot duhovni učitelj. Kot pravi Creme, je Krišnamurti dosegel četrto posvečenje, ko je bil star 49 let.
      Maitreja je prek svojega sodelavca o K-ju* dejal: "Bil je pravi učenec Maitreje. Krišnamurtijevi nauki so Maitrejevi nauki." Mnogi komentirajo edinstveno naravo obeh učenj, ki sta prefinjeni in težko opredeljivi, hkrati pa se v njiju izraža preprostost, ki prodre prav do bistva sodobnih problemov človeštva. Učenca na subtilen način spodbujata človeka, da išče v sebi tiste odgovore, ki jih je mogoče najti le v globinah lastne duše.
      Čeprav se njunim naukom lahko približamo na več načinov, pa je njihova bistvena značilnost, da polagajo temelje za spremembe, ki smo jim priče na prehodu iz dobe Rib v dobo Vodnarja. Danes lahko opazujemo, kako šestožarkovne energije dobe Rib, ki so energije idealizma in predanosti, vse bolj slabijo. Tako npr. Maitreja pravi: "Če hočete mir na svetu, ne postavljajte ideologij." Oba učitelja tudi pogosto ponavljata: "Ne sledite mi."
      Istočasno pa lahko v njunih razmišljanjih opazimo poudarek na Vodnarjevih energijah sedmega žarka. Sedmi žarek se ukvarja z ustvarjalnimi silami narave in išče praktične rešitve za probleme človeštva. Maitreja nenehno poziva k zadovoljitvi najosnovnejših potreb, ki jih človeštvo nenehno ignorira - zadostna prehrana, streha nad glavo, zdravstvena oskrba in izobrazba. Za K-ja je filozofiranje o idealnem svetu jalovo početje: "...vse to postane nesmiselno, če ne znate živeti." (WSM)
      Rdeča nit Maitrejevih sporočil je nauk o "poštenosti v mislih, iskrenosti v duhu in nenavezanosti." Podobne ideje z različnimi imeni vsebuje K-jeva temeljna misel. Če učenji primerjamo, se med seboj osvetljujeta. Misli, ki sledijo, skušajo med njima potegniti vzporednice. Če ni drugače označeno, je najprej razložen Maitrejev nauk. Njegove besede so, da bi bilo primerjanje lažje, navedene v poševnem tisku.

Tišina

Vse delovanje se začenja v središču - v tišini, v svetem kraju, kjer domuje resnično razodetje.
      Maitreja: "Posamezniki bodo prvič doživeli, da božanstvo ni 'zunaj', temveč se istočasno nahaja v srcu in vesolju, v vsem stvarstvu. pravi Gospod je v srcu. Če Ga hočete spoznati, poskušajte razumeti glas tišine. Tišina je prostor, ki je osvobojen pogojenosti . Ko je notranji jaz osvobojen stresov in naprezanj, ki spremljajo procese bivanja in nastajanja, in hkrati izpolnjuje svoje dolžnosti na nenavezan način, lahko doživi kraljestvo Gospoda v srcu." (SI, 1988, št. 11, str. 10)
      K-jevi zapisi so polni opisov tišine, tišine dreves, globokih rek in prastarih gora, opisov duše, ki se je izgubila v meditaciji: "Tišina je naraščala in postala intenzivna, široka in globoka. Um, ki je poslušal tišino, tišino hribov, travnikov in gozdov, je bil zdaj tudi sam tih. Bil je negiben, globoko v sebi; kot ptič, ki zloži svoja krila, je um zaobjel samega sebe. Vstopil je v globine, ki so ga presegale. To so bile dimenzije, ki jih um ne more niti ujeti niti razumeti." (WSM)

'Notranji prostor' / prazen um

Ko Maitreja govori o 'notranjem prostoru', K pa o praznem umu, oba poudarjata novo paradigmo za človeško življenje - ki sega prek misli, časa in prostora in se dotika tistega, kar je univerzalno - središča inteligence, sočutja in ljubezni.
      M: "Vsakdo potrebuje notranji prostor, kjer ni nikogar, ki bi vas usmerjal in vam govoril, kam morate iti, kaj morate narediti. Ta prostor vam je bil dan zato, da se zmeda in kaos okoli vas razpršita. Tega prostora ne smete nikoli prepustiti komu drugemu, razen vašemu pravemu jazu. Meditacija je v bistvu potovanje nazaj v ta prostor, da najdete mir in srečo." (SI, 1989, št. 6, str. 9)
      V svojih naukih se K prodorno osredotoča na napačno uporabo misli. Kot četrti posvečenec, ki naj bi presegel iluzije mentalne ravni, je lahko na zelo svojski način z nezasenčeno in briljantno lučjo osvetlil spletke in zvijače običajne misli. Človeštvo je, kot ugotavlja, vedno omejeno s časom in z mislijo. Strahovi in spomini iz preteklosti so nenehna ovira svobodnemu delovanju v sedanjosti, medtem ko nam projekcije v namišljeno prihodnost preprečujejo, da resnično doživimo resničnost sedanjosti. Vsa ta gibanja proč od 'sedaj' nas potapljajo v nenehno bedo. Svobodo lahko najdemo le, ko osebni jaz izgine.
      K: "Nebesa koreninijo v veliki praznini, kajti v praznini je velika in globoka, neizmerljiva energija." (KH, str. 22)

Samozavedanje / zavedanje brez izbire

M. "Zavest je mati stvarstva. Zavest je nedeljiva, niti se je ne da vsiliti. Zavest je mogoče le doživeti." (SI, 1989, št. 6, str. 6)
      "Zavest sama je močnejša od atomske bombe, močnejša od katere koli druge stvari v vesolju. Zavest je celo 'presega svetlobo'." (SI, 1988, št. 12, str. 6)
      "Notranji jaz je neskončen, zavedanje je neskončno. Razum, čustva in telo imajo začetek in konec. Usoda vseh in vsakogar je, da se nekega dne osvobodi vpliva razuma, čustev in telesa. To samo po sebi postane odrešitev." (SI, 1989, št. 9, str. 8)
......"Edini način, kako se spoprimete s katero koli težavo v življenju, je, da spoznate, kako je nastala in kje je njen izvor. V trenutku, ko vidite ta proces, ste na poti vrnitve v svobodo." (SI, 1988, št. 9, str. 5)
      Kot otrok je K dolge ure prebil v tišini in opazoval žuželke, listje ali gibanje vetra v drevesih. Njegovi zapiski v odrasli dobi vsebujejo podobe naravne lepote krajev, ki jih je poznal. Skozi vso njegovo misel se je tkala tišina njegovega bitja, ko je zrl v svet. Zrenje življenja brez odziva ali sodbe, brez izbiranja med različnimi možnostmi in brez projekcij je imenoval zavedanje brez izbire. V tem dejanju se, kot pravi, začne rojevati novo stanje bivanja.
      K: "Ko je nekdo pozoren (na ta način) . se iz tega porodi uvid. Uvid je kot blisk luči. Popolnoma jasno vidite vse zapletenosti, vse posledice, vse težave. Takrat je ta uvid sam delovanje." (KH, str. 73)

Pošten um / osvoboditev od pogojenosti

Benjamin Creme razlaga, da s 'poštenostjo uma' Maitreja misli mnogo več kot zavračanje laži ali kraje. Creme pojasnjuje: "Maitreja misli na um, ki ni pogojen z ideologijami in 'izmi' - um, ki je pošten do samega sebe, svoboden in odprt za doživljanje življenja iz trenutka v trenutek, ki se lahko popolno izraža, je čist, spontan in z ničemer pogojen. Samo nepogojen um lahko ve, kaj je svoboda." (MPII, str. 259)
      M: "Bodite to, kar ste. Ne predajte svojega samospoštovanja, svojega dostojanstva drugim. V trenutku, ko se predate neki drugi osebi, postanete bedak. Ne dopustite nobeni senci, da se vas polasti. Vaša usoda je, da ste svobodni." (SI, 1988, št. 10, str. 4)
      "Postati morate svobodni vseh 'izmov' - kajti to je najbolj smrtonosna droga. Je kot goba - vsrka iluzije kot vodo in zaduši pravi jaz." (SI, 1990, št. 1, str. 6)
      Čeprav so ga milijoni občudovali, se je K odpovedal položaju guruja. Njegova edina skrb je bila, da 'človeku pomaga k popolni, brezpogojni svobodi', da človeštvu pomaga razbiti kletke, ki si jih je samo ustvarilo. Prava revolucija se začne, ko je posameznik sposoben živeti tako, da presega ozke predpise rase, religije ali narodnosti. V tem trenutku lahko okusi vzvišeno srečo in resnico.
      K: "... odvisno je le od vas. Nobenega voditelja ni, nobenega učitelja, nikogar ni, ki bi vam govoril, kaj morate delati. V tem norem brutalnem svetu ste sami." (NE, str. 39)

Iskrenost duha / zaznavanje tega, 'kar je'

Benjamin Creme opisuje Maitrejevo uporabo pojma 'iskrenost duha' kot dojemanje resničnosti brez izkrivljanj. "To je osvobojenost od slepil na čustveni ravni, da lahko vidite življenje takšno, kot je. Ko govorite iz srca, popolnoma iskreno, v skladu s tem, kar ste, brez pretvarjanj ali slepil. ko ste neposredni in čisti ter zvesti sami sebi - to je iskrenost duha." (MP II, str. 260)
      M: "Če sledite drugim in ne zaupate sebi, izgubite svoj žar in ne morete več odsevati luči svoje individualnosti." (SI, 1988, št. 12, str. 9)
      K pravi, da svet že tisočletja gradi ideale popolnosti; ideale nenasilja, da zamaskira nasilje; ideale ljubezni, da zamaskira sovraštvo; ideale popolne države in popolne družbe, da skrije prevladujoči kaos. Ti ideali so izgovor in samo ponujajo beg iz resničnosti. Samo ko človek zaznava dejanskost, konkretnost in to, 'kar je', se pojavi tudi uvid.
      K: "Očitno je strahovito težko ne imeti idealov, (toda) idealni koncepti nimajo nobene vrednosti, ker odvračajo pozornost od tega, 'kar je' ... To, kar govorimo že leta in leta, je, da je dejansko pomembnejše od idealnega. Dejstva sama po sebi povzročijo spremembo." (KB, str. 446)

Nenavezanost / sposobnost umreti vsak trenutek

Velik del Maitrejeve misli o nenavezanosti obravnava poosebljenje oz. navezanost na uporabo duhovnih moči. Morda v teh učenjih pripravlja svet na pravilno izkoriščanje naraščajočih potencialov energij, ki nas obdajajo.
      M: "So trenutki, ko se zaveste, da je nekdo za vami, v vas, nad vami, okrog vas - nekaj je prisotno. Ta 'nekaj' je Vsemogočni. On ne sodeluje, le opazuje. Potem ko vaša zavest raste, če se urite v disciplini nenavezanosti, me boste spoznali v moji celovitosti. V trenutku, ko pomislite name, sem z vami." (SI, 1989, št. 9, str. 8)
      "Nenavezanost je najmočnejša 'droga'. Postane tako učinkovita, da zaščiti notranji jaz pred procesi in postopki razuma, čustev in telesa. Naučiti se nenavezanosti je umetnost. Znanstvenik se bo z nenavezanostjo naučil zakonov fizike in kemije. Umetnik bo skozi svoje lastno doživljanje z nenavezanostjo lahko opisal boga." (SI, 1989, št. 9, str. 8)
      K-jevi biografi so imeli težave pri svojem delu zaradi njegove skoraj popolne izgube spomina na otroška leta. Vedno je bil usmerjen na sedanjost, nikoli na spomine mrtve preteklosti. Bežati od spominov na slabe izkušnje ali brezupno čakati na lepšo prihodnost pomeni sejati nova semena konfliktov. K-jeve meditacije so bile podobne čudenju malega otroka. Doživetij, ki jih je imel, ni nikoli skušal ponoviti, zajeti ali jim dati ime.
      K: "Vsak dan je potrebno umreti za vse spomine, doživetja, znanje in upe. Ne kopičiti, ampak umreti vsak dan, vsako minuto, to pomeni brezčasno bivati. To niso le besede, temveč trditve o dejanskosti." (CLII, str. 159)

Bitje in postajanje

Že kot mlad učitelj je K naredil vtis na svoje poslušalce z zahtevo po radikalni spremembi. Morda je zaradi nuje, ki jo je čutil ob tem, ko je svet v krizi, K v celoti zavrnil idejo o postajanju oz. postopni evoluciji. Menil je, da je to le še ena iluzija misli - zaviralni mehanizem, ki ovira sprejemanje trenutne resničnosti. V pogovorih s fizikom Davidom Bohmom je K razvijal idejo o popolni mutaciji možganskih celic, ki naj bi se zgodila v trenutku neposrednega stika z univerzalnim umom. S tem ko je v celoti zavrnil vrednost postopne evolucije zavesti skozi čas, svojim poslušalcem ni dopustil nikakršnega pobega iz sedanjosti.
      Maitreja je bolj strpen, ko pravi: "Izmi, ideologije in verovanja so potrebne stopnje v življenju vsakega posameznika, evolucija se lahko uresniči le prek njih." Opozarja, da "ne bi smeli govoriti ljudem, naj opustijo svoja verovanja in filozofije, zato ker so pomembne za preživetje v današnjem svetu. Zbudijo nas zjutraj in nas spravijo na delo, da lahko plačamo račune in skrbimo za naše družine." Vendar pa bo na poti evolucije človek, "v trenutku, ko bo opustil izme, postal svoboden. Videl bo, da sem jaz v njem, kajti jaz sem brez vsake ideologije." (SI, 1990, št. 1, str. 5)

Ideje, ki smo se jih tu dotaknili, so le majhen del tega, kar je skupno Maitreji in Krišnamurtiju. Bralec, ki ga to zanima in bo nadaljeval z raziskovanjem teh področij, bo našel mnogo takšnih vzporednic in se bo lahko ob tem čudil in doživljal blagoslov, ki ga daje bližina teh velikih misli.

Citati so iz naslednjih virov:
SI - Share International
MP II - Maitrejevo poslanstvo, II. knjiga, Benjamin Creme
CL II - Commentaries on Living II, Krishanmurti
KH - Krishnamurti to Himself, Krishnamurti
KB - Krishnamurti, a Biography, Pupul Jayakar
WSM - Mystic Fire Video/With a Silent Mind
NE - On Nature and the Environment, Krishnamurti
*Krišnamurti je želel, da so ga klicali K (op. p.).