Loading

 Domača stran >> Knjige

Knjige

.V slovenščino prevedene knjige Benjamina Crema

PREBUJANJE ČLOVEŠTVA

Prebujanje človeštva je spremljevalno delo h knjigi Benjamina Cre-ma Svetovni učitelj za vse človeštvo, izdani leta 2007, ki poudarja naravo svetovnega učitelja Maitreje kot utelešenja ljubezni in modrosti.
      Prebujanje človeštva se osredotoča na dan, ko se bo Maitreja javno razglasil kot svetovni učitelj za dobo vodnarja. Opisuje proces Maitrejevega prihoda v ospredje, njegovih korakov, ki bodo vodili do dneva razglasitve, in odziva človeštva na to pomembno izkušnjo.
      O dnevu razglasitve mojster Benjamina Crema pravi: "Ljudje do tedaj ne bodo nikoli slišali klica k svoji božanskosti, ki je izziv njihovi prisotnosti tukaj, na Zemlji. Vsak zase in svečano sam bo za tisti čas poznal smisel in pomen svojega življenja, na novo doživel milino otroštva, čistost duhovnega hrepenenja, ko je to očiščeno jaza. V tistih dragocenih minutah bodo ljudje na novo spoznali radost polne udeleženosti v stvarnosti življenja; kot v spominu na daljno preteklost se bodo čutili med seboj povezane."
      Ta preroška knjiga nudi bralcu upanje in pričakovanje veselih dogodkov, ki bodo spremenili svet in so že na poti.

Več iz vsebine
Obseg: 137 strani
Cena: 7,00 € *
Naročilo

 
Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani
   

SVETOVNI UČITELJ ZA VSE ČLOVEŠTVO

Ko je Maitreja, svetovni učitelj, pripravljen, da začne javno delovati, knjiga Benjamina Crema Svetovni učitelj za vse človeštvo predstavlja ozadje tega pomembnega dogodka.
      Natančno opisuje načrtovano vrnitev naše planetarne hierarhije, Maitrejev spust iz njegovega himalajskega prebivališča leta 1977 in delo, ki ga je Maitreja do zdaj opravil v svetu, čeprav v zakulisju. Govori tudi o velikanskih spremembah, ki jih je povzročila njegova navzočnost. Opisuje njegove načrte in projekte, njegove prioritete in priporočila za bližnjo prihodnost. Maitrejo prikazuje kot vélikega, močnega avatarja in hkrati kot brata in prijatelja človeštva.

      Maitrejev svèt bo človeštvo privedel do preproste odločitve med dvema smernicama delovanja: ali bo prezrlo njegova priporočila, še naprej živelo kot doslej in se tako pogubilo ali pa radostno sprejelo njegov svèt in uveljavilo sistem medsebojne delitve dobrin in pravičnosti, ki bo človeštvu zagotovil mirno in srečno prihodnost ter vzpostavitev civilizacije, ki bo temeljila na notranji božanskosti vseh ljudi.

Več iz vsebine
Obseg: 128 strani
Cena: 6,00 € *
Naročilo

 
Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani
   

UMETNOST ŽIVLJENJA: Življenje po zakonih življenja

V knjigi UMETNOST ŽIVLJENJA Benjamin Creme izkušnjo življenja obravnava kot obliko umetnosti, kot sta slikarstvo in glasba. Da bi dosegli višjo raven izraznosti, moramo poznati določena temeljna načela in se jih držati. V umetnosti življenja uravnovešeno neškodljivost, ki vodi do osebne sreče, pravilnih človeških odnosov, vse človeštvo na evolucijskem potovanju pa do prave poti, dosežemo z razumevanjem velikega zakona vzroka in posledice in z njim povezanega zakona ponovnega rojstva.
      Drugi in tretji del knjige, ki nosita naslov PARI NASPROTIJ in ILUZIJA, izhajata iz predpostavke, da je človekov na videz neskončni boj, ki poteka znotraj njega in v njegovem zunanjem življenju, posledica njegovega edinstvenega položaja v evolucijski shemi – človek je stičišče materije in duha. Človek se iz megle iluzije izvija in ta dva svoja vidika združuje v popolno celoto tako, da življenje živi vse bolj nenavezano in se sebe zaveda vse bolj objektivno.

Več iz vsebine
Obseg: 200 strani
Cena: 12,00 € *
Naročilo

   

MAITREJEVI NAUKI: Zakoni življena

Nimamo niti drobcev naukov prejšnjih svetovnih učiteljev. Nimamo ne Kristusovih, ne Budovih in ne Krišnovih naukov, razen tistih, ki so jih skladno s svojim razumevanjem zapisali njihovi kasnejši sledilci. V tej knjigi lahko prvikrat zaslutimo misli in vpoglede bitja neizmerne veličine, da bi lahko razumeli evolucijsko pot, ki se razprostira pred nami in ki nam jo je to bitje prišlo orisat. Učitelj v bralčevem umu pusti vtis, da sta širina in globina njegovega znanja in zavedanja brezmejni, da je nedoumljivo strpen in moder ter osupljivo skromen.
      Malokdo lahko prebere to knjigo, ne da bi ga spremenila. Nekatere bralce bodo pritegnili predvsem nenavadni vpogledi v svetovne dogodke, medtem ko bosta razkritje skrivnosti samouresničitve in preprost opis doživete resnice prinesla razodetje drugim. Kdor si prizadeva, da bi razumel zakone življenja, ga bodo ti tenkočutni in bogati uvidi hitro ponesli do jedra samega življenja in mu pokazali preprosto pot, ki se vije vse do vrha gore. Jasno in pomenljivo je poudarjena temeljna enotnost vsega življenja. Bralec bo spoznal, da se mu zakoni, po katerih živimo, še nikoli prej niso zdeli tako naravni in razumljivi.

Več iz vsebine
Obseg: 272 strani
Cena: 14,00 € *
Naročilo

   

SPOROČILA KRISTUSA MAITREJE

V letih priprav na svoj prihod v naš vsakdanji svet je Kristus Maitreja, svetovni učitelj za dobo vodnarja, prek Benjamina Crema, angleškega umetnika in ezoterika, podal 140 sporočil. Posredoval jih je telepatsko med Cremovimi javnimi predavanji v Londonu, ki so se začela 6. septembra 1977. Prek teh sporočil Maitreja podaja del svojega nauka, da bi pripravil ozračje upanja, ki bo njemu in njegovi skupini mojstrov modrosti omogočilo, da stopijo v ospredje, ne da bi posegli v človekovo svobodno voljo. Predstavlja nam smernice, ki so potrebne za družbene spremembe, in nas poziva, da se nujno zavzamemo za reševanje milijonov ljudi, ki trpijo zaradi revščine in lakote v svetu izobilja. Opisuje svoje poslanstvo in odnos do nas ter nam daje namige o tem, kako ga bomo prepoznali. Razkriva pravo naravo nas kot duhovnih bitij, katerih usoda je, da se vrnemo k svojemu visokemu izvoru. Zatrjuje nam, da bodo medsebojna delitev dobrin in pravičnost ter bratstvo in svoboda prevladali.

Več iz vsebine
Obseg: 296 strani
Cena: 14,00 € *
Naročilo

   

NAUK VEČNE MODROSTI

V vsaki dobi ali v času izjemnih kriz so na svet prišli véliki duhovni učitelji, da bi človeštvu omogočili napraviti naslednji razvojni korak. Vsak od njih je človeštvu zapustil nauk, ki izvira iz skupnega vira starodavnega znanja, ki ga poznamo kot nauk večne modrosti. Kot ezoterična znanost (to preprosto pomeni nekaj, kar presega razumevanje ali dojemanje povprečnega človeka) podaja sistematičen in izčrpen pregled razvojnega procesa človeka in narave s stališča energij. Pojasnjuje, kako je nastalo vesolje, kako vesolje deluje in kakšno je človekovo mesto v njem. Ezoterika, kot jo včasih imenujemo, je tudi umetnost dela z energijami, ki izhajajo iz najvišjih duhovnih virov. Ta nauk je iz ozadja vodil in oblikoval civilizacijo za civilizacijo in privedel do vseh največjih dosežkov človeških prizadevanj, bodisi v znanosti, politiki, umetnosti ali religiji.

Več iz vsebine
Obseg: 76 strani
Cena:
5,00 € *
Naročilo

Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani

MAITREJEVO POSLANSTVO, Prva knjiga

Creme nadaljuje z izjemno zgodbo, s katero je začel v delu The Reapperance of the Christ and the Masters of Wisdom (Ponovni prihod Kristusa in mojstrov modrosti). Pripoveduje o nadaljnjih dogodkih v zgodbi brez primere – v zgodbi o vrnitvi Kristusa, znanega pod imenom Maitreja, in njegove skupine duhovnih mojstrov v naš svet. Človeška zavest nenehno zori in mnogi od starodavnih "misterijev" evolucijskega potovanja se zdaj razkrivajo. Ta knjiga je lahko vodič človeštva v času, ko ta dela prve korake v duhovno življenje. Zajema široko področje tem: od novih Kristusovih naukov do meditacije in karme; od življenja po smrti in reinkarnacije do zdravljenja in družbene preobrazbe; od posvečenj in vloge služenja do sedmih žarkov; od Leonarda da Vincija in Mozarta do Satje Sai Babe. Pripravlja prizorišče in pot za delo Maitreje kot svetovnega učitelja in za ustvarjanje novega in boljšega življenja za vse. Je močno sporočilo upanja.

Več iz vsebine
Obseg: 362 strani
Cena: 15,00 € *

Naročilo


MAITREJEVO POSLANSTVO, Druga knjiga

Ta navdihujoča in prijetna knjiga ponuja novo upanje in vodstvo svetu, ki trpi na pragu zlate dobe. Predstavlja nauke Kristusa Maitreje, svetovnega učitelja za to dobo, na obeh ravneh – na zunanji, praktični ravni, pa tudi na notranji, duhovni ravni, ter njegove osupljivo točne napovedi svetovnih dogodkov in njegovega pojavljanja ljudem povsod po svetu. Vsebuje tudi vrsto intervjujev Benjamina Crema z mojstrom, s katerim je avtor povezan več kot 40 let. Ti intervjuji so na novo osvetlili nekatere od največjih problemov, s katerimi se sooča človeštvo. Avtor ponuja več prodornih informacij na različne teme, kot so rast zavesti, psihologija, jedrsko orožje, okolje, aids, zlom borznih trgov ter znanost in tehnologija v novi dobi. Zapis dveh Cremovih predavanj z naslovom "Premagovanje strahu" in "Klic k služenju" ponuja dragoceno vodstvo tistim, ki stopajo po duhovni poti.

Več iz vsebine
Obseg: 705 strani
Cena: 18,00 € *

Naročilo


TRANSMISIJA: meditacija za novo dobo

"Pomagajte svetu … in sebi!" pravi Benjamin Creme in razlaga, da je naslednji korak v današnji "duhovni revoluciji", da pridobitve duhovnega razvoja uporabimo pri delu za svet. Transmisijska meditacija je skupinska dejavnost služenja, ki omogoča "prizemljevanje" vélikih duhovnih energij, ki nenehoma pritekajo na naš planet in ki jih osredotočajo naši "starejši bratje", mojstri modrosti. Ta proces, ki omogoča, da so energije za človeštvo uporabnejše, je podoben procesu v električnih transformatorjih, ki transformirajo elektriko med generatorji in uporabniki. Transformirane duhovne energije postopoma dvigujejo vse oblike življenja in spreminjajo naš svet na bolje. Transmisijska meditacija, ki je odlično orodje za aspiracijo zelo zaposlenih ljudi, je izjemno močna, varna, visoko znanstvena, hkrati pa nekonfesionalna in brezplačna. Creme odgovarja na stotine vprašanj o tej edinstveni obliki služenja, ki obenem omogoča tudi v pospešeno duhovno rast.

Več iz vsebine
Obseg: 156 strani
Cena: 10,00 € *
Naročilo

Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani

UMETNOST SODELOVANJA

Umetnost sodelovanja najbolj žgoče probleme našega časa in njihove rešitve obravnava z vidika nauka večne modrosti, ki že tisočletja razkriva sile, ki so v ozadju pojavnega sveta. V svojih prejšnjih devetih knjigah Benjamin Creme te nauke posodablja, pripravlja pot za skorajšnji prihod Maitreje, svetovnega učitelja, in njegove skupine mojstrov modrosti.
      Knjiga obravnava svet, ki je vklenjen v starodavno tekmovanje in poskuša svoje probleme rešiti s starimi in preživetimi metodami, medtem ko imamo odgovor – sodelovanje – na dlani. Kaže pot v svet pravičnosti, svobode in miru, ki ga bomo dosegli tako, da bomo vse bolj cenili enotnost, ki je temelj vsega življenja. Maitreja bo v nas navdihoval to naraščajoče spoznanje.
      Teme zajemajo nujnost sodelovanja, ZDA in tekmovanje, organizem proti organizaciji, priložnost za služenje, strah pred izgubo, karmo, ljubezen, pogum in nenavezanost, preseganje slepil, kako učijo mojstri, enotnost v različnosti, soglasje, zaupanje.

Več iz vsebine
Obseg: 248 strani
Cena: 13,00 € *
Naročilo

Vse knjige Benjamina Crema v angleščini.

.Knjiga Wayna S. Petersona

NENAVADNI ČASI, NENAVADNI LJUDJE

Knjigo je napisal bivši ameriški diplomat Wayne Peterson. V njej pripoveduje o Maitrejevem poslanstvu, vzrokih za njegov prihod in znamenjih, ki spremljajo pozunanjanje Duhovne hierarhije. Opisuje tudi številne osebne izkušnje z Maitrejo in drugimi Mojstri modrosti.

Več iz vsebine
Obseg: 176 strani
Cena: 10,00 € *
Naročilo

* Cena brez poštnih stroškov.