Loading

 Domača stran >> Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Komentarji svetovnih dogodkov po 11. septembru 2001.
Nekaj najpogostejših vprašanj, na katera je odgovoril Benjamin Creme.

Do odgovora na svoje vprašanje si lahko pomagate tudi z iskalnikom po straneh Share International.

Kako bomo prepoznali Kristusa?
Kako ga bomo prepoznali? Kako se bomo lahko zanesli, da je tisti, ki ga bomo videli, zares Kristus? Na svetu je veliko ljudi, ki dajejo zelo dobre napotke, učijo zelo lepe stvari in za nekatere izmed teh ljudi njihovi privrženci verjamejo, da so Kristusi. Vemo, da danes veliko ljudi zase trdi, da so Kristus ali Maitreja. Poznamo tudi prerokbo, da bo pred Kristusovim prihodom veliko lažnih Kristusov, lažnih naukov in da ne smemo verjeti, če kdo pokaže človeka in reče: "to je Kristus, poglejte sem, ali poglejte tja!"
      Nihče ne bo pokazal na pravega Kristusa in rekel: "To je Kristus". Prepoznanje Kristusa je stvar vsakega posameznika. Kristus je utelešenje energije, ki ji pravimo Kristusova zavest ali načelo, energija vesoljnega Kristusa. V svet jo spušča Kristus Maitreja in v tolikšni meri kot se manifestira v nas, v tolikšni meri ga bomo prepoznali.
      Pokazal bo, da se mora naše politično in gospodarsko življenje popolnoma preusmeriti in postati duhovna dejavnost, kar v bistvu je, da moramo tudi svojemu izobraževalnemu sistemu, znanosti in kulturi dodati novo duhovno dimenzijo. Kristus bo govoril o vseh področjih človekovega delovanja in prepoznali ga bomo lahko po življenjskosti tega nauka, po univerzalnosti njegovih nazorov. Prepoznamo ga lahko po njegovi izjemni duhovni moči, njegovi izjemni auri, čistosti, svetosti, po njegovi očitni ljubezni in sposobnosti služenja.
      Mnogi ljudje bodo sledili Kristusu ne da bi ga prepoznali, ne da bi sploh vedeli, da je na svetu. Toda sledili bodo temu človeku, ker bodo verjeli v to, kar pravi, za kar se zavzema: delitev dobrin in bratstvo, pravičnost in svoboda za vse človeštvo. Maitreja bo predstavnik za določen tip tako usmerjenega skupinskega razmišljanja. Ne bo pridigar davnih časov. Rekel je, da bo njegova podoba morda presenetila mnoge. Ne prihaja kot voditelj krščanstva ali katere koli druge cerkve. Morda bodo voditelji ortodoksnega krščanstva med zadnjimi, ki ga bodo prepoznali. On ni eden in edini Božji sin, ampak prijatelj in starejši brat človeštva.
      Radijske in televizijska mreže sveta bodo povezane in Maitreja bo pozval človeštvo. Ko nas bo mentalno presvetlil, bo vzpostavil telepatski stik s celotnim človeštvom. Lahko bomo slišali, kako njegove besede v našem lastnem jeziku tiho vstopajo v naše ume. Mi, v tej državi, ga bomo slišali v angleščini, francozi v francoščini, rusi v ruščini in tako naprej. Tako bomo vedeli, da je on resnično Kristus. Tako se bo ponovilo to, le da tokrat v svetovnem merilu, kar se je zgodilo na binkonšti in kot praznovanje tega dogodka bo binkošti postal eden glavnih praznikov nove svetovne religije, ki bo izšla iz človeštva samega. Naš odziv na njegov poziv bo določil prihodnost sveta.

Kaj je bistvo njegovega nauka o novi dobi?
Nauk bo podal po delih in vsak del bo ustrezal potrebi človeštva na določeni razvojni stopnji v naslednjih 2350 let. Predvsem bomo ugotovili, da bo poudaril enost človeštva, dejstvo o obstoju človeške duše in potrebo po delitvi dobrin in pravilnih odnosih. Učil bo o zakonu vzroka in posledice in njegovem odnosu do zakona ponovnega rojstva, govoril bo o potrebi po neškodljivosti v vseh odnosih. Ko bodo te ideje prežele družbo in privedle do sprememb, bo s približevanjem zahodnega in vzhodnega pristopa k bogu, imanentnega in transcendentnega boga, utemeljil novo svetovno religijo. Predvsem bo odstrl nov vidik boga. Prav to bo njegovo novo razodetje.

Kakšna bo Maitrejeva začetna naloga?
Predvsem bo želel navdihniti človeštvo, da bi ustvarilo pogoje, v katerih bo mogoče zagotoviti svetovni mir. Pokazal bo, da je za to potrebno predvsem to, da sprejmemo načelo delitve dobrin. To bo omogočilo uravnoteženje neravnovesij, ki jih povzročajo izredne razlike v življenskih standardih razvitih narodov in narodov v razvoju. Na začetku bo predlagal izvedbo programa za rešitev milijonov ljudi, ki stradajo v tretjem svetu. V naslednjih nekaj letih bo preureditev družbe v smeri večje pravičnosti postopno oblikovala osnovo za novo civilizacijo. Navdihnil bo človeštvo, da bo ustvarilo nov svet. Ena njegovih najpomembnejših začetnih nalog bo resnična preureditev.

Ko je bil Kristus prisoten v preteklosti, so ga na koncu križali in usmrtili. Kaj lahko prepreči, da se to ne bo ponovilo?
Zelo težko je križati nekoga, ki ga ne morete niti videti. Maitreja se lahko pojavi in izgine po lastni volji. Nanj lahko ustrelite z granato iz topa kalibra 460 mm, granata pa se bo odbila od njega ter padla na tla. Ustvaril si je lastno telo in če si lahko ustvarite lastno telo, ga lahko ohranite nedotaknjenega. Maitreja je neranljiv.

Bo Kristus, v primerjavi z Jezusovimi tremi leti, deloval dalj časa?
Da. Celo bobo Vodnarja (naslednjih 2350 let).

Kakšne bodo značilnosti Vodnarjeve dobe?
Izstopajoča kvaliteta Vodnarjeve dobe je sinteza. Tako bo posledica tega vpliva spajanje in zlivanje sedanjega razdeljenega in ločevalnega človeštva v celoto. Nov občutek enosti (s celotnim stvarstvom) bo nadomestil sedanji občutek ločenosti. Na socialnem in političnem področju se bo to pokazalo kot bratstvo, pravičnost in delitev dobrin. Sedanji strah in zmeda bosta prepustili prostor novi svobodi in občutku pomena in namena v življenju. To bo obdobje, v katerem bo človeštvo prvič v celoti prepoznalo in izrazilo svojo notranjo božanskost. Sodelovanje bo nadomestilo tekmovanje, tolerantnost in dobra volja bosta nadomestili razdeljenost in sovraštvo.

Kako smo lahko prepričani, da Kristus ne bo zavrnjen?
Seveda ne moremo biti prepričani. Ampak to je odvisno od nas, zagotoviti moramo, da ne bo zavrnjen. Njegova naloga je vodstvo in usmerjanje, mi pa moramo slediti po lastni volji. Odločitev je na strani človeštva. Odločitev je naša, toda, kot sem pojasnil, nimamo nobene druge izbire, kot da gremo naprej v smeri delitve dobrin in sodelovanja in to je tisto, kar bo učil Kristus. Človeštvo je sedaj povsem proti temu. To je slepa ulica, izhoda ni in s tem se človeštvo sedaj sooča. To je zdaj tako očitno, da se vsi neizobraženi in večina izobraženih ljudi boji prihodnosti. V prihodnosti vidijo le uničenje takšne ali drugačne vrste: uničenje prek onesnaževanja, ekološkega uničenja, lakote, prek prekomerne rasti prebivalstva, jedrske vojne ali kombinacije vsega tega.
      Izhoda sploh ni. Kristus prihaja z nizom predlogov, ki bodo popolnoma preusmerili človeško razmišljanje in občutenje. Če bomo tem predlogom sledili, bomo napredovali. Lahko jih tudi zavrnemo. Odločitev je naša. Nedavno je Maitreja rekel: "Mnogi me bodo sprejeli, toda ne vsi. Kljub temu pa bo moja armada luči zagotovo zmagala."
      Že pred časom je rekel: "Izid je poznan že od vsega začetka" in predpostavljate lahko, da nihče ne more reči (sam tega ne morem reči): "Ja, tokrat zagotovo ne bo zavrnjen. Človeštvo ga bo sprejelo." Vem, da je prišel takoj, ko je bilo mogoče, toda ne prehitro. Priprave so potekale že veliko let. Hierarhija se je dejansko začela pozunanjati že leta 1860. Prišli so nekateri učenci, kot npr. H. P. Blavatska in drugi, ki so svetu razodeli nauke za novo dobo. Ne mislim samo okultnih naukov. V mislim imam nove ideje v filozofiji, politiki, gospodarstvu in podobno. Človeštvo je sedaj odraslo in je pripravljeno povsem drugače kot prej (ko je Kristus prišel v Palestino). Izkušnja dobe Rib, uvajanje izobraževanja po vsem svetu in sofobne komunikacije, so Učitelju omogočile, da pride in prvič spregovori resnično odraslemu človeštvu. Tako lahko upamo - in lahko bi rekel, da se na to lahko zanesemo - da ga človeštvo ne bo zavrnilo.
      Opomba Benjamina Crema: V mnogih sporočilih, ki jih je Maitreja posredoval po tem, ko je Creme odgovoril na zgornje vprašanje, je Maitreja povedal, da v odziv človeštva ne dvomi. V sporočilu št. 11 pravi: "Srce mi govori o vašem odzivu, o vaši odločitvi in je radostno." V sporočilu št. 65, je nedvoumen: "Zatorej, prijatelji moji, ne bojte se, da bi me človeštvo zavrnilo. Moji načrti so varno položeni v vaše roke." V sporočilu št. 77: "Vem, da v ljudeh biva božanska bit, katere načrt je zmaga ljubezni in pravičnosti. Ker je tako, je izid jasen." V sporočilu št 78: "Vendar, prijatelji moji, vnaprej poznam vaš odgovor in izbiro. Ne bojte se, moji dragi, zaradi vaše srčne ljubezni do svojih bratov se boste pravilno odločili."

Bo Maitreja postal javna osebnost?
Da, postal bo znan govornik. Bo vzpodbudnik in zagovornik določenega skupinskega mišljenja, ki bo usmerjeno v delitev dobrin, bratstvo in pravičnost. Pokrival bo politično, gospodarsko, socialno in tudi filozofsko, versko in znanstveno področje - cel spekter področij. Iskati bi morali prav nekoga, ki govori o celem spektru človeških potreb. Bo predstavnik skupinske miselnosti ljudi, ki se zavzemajo za uveljavitev načel, ki bodo vladala našim življenjem v novi dobi: načelo delitve dobrin, pravičnosti, svobode, sodelovanja, dobrohotnosti. To so načela, ki jih bomo prepoznali kot načela Vodnarjeve dobe. Z eno besedo jih lahko imenujete sinteza ali univerzalnost.

Glede na to, da je on svetovni učitelj, ali to pomeni, da bo na nekaterih področjih naših življenj bolj dejaven kot na drugih?
Mnogi ljudje, predvsem kristjani, si ga predstavljajo kot voditelja krščanske Cerkve, v resnici pa on ni ta voditelj; voditelj krščanskih cerkva je mojster Jezus. svetovni učitelj pa je vzpodbujevalec cele vrste dejavnosti in ne le verskih. V enaki meri spodbuja naprimer znanstvena odkritja in verske zadeve. Vpeljal bo novo svetovno religijo, kar bo zahtevalo velik del njegovih energij, toda Maitreja je sprejemnik in oddajnik širokega spektra energij iz različnih virov, ki vzpodbujajo mnoge različne vidike našega življenja.
      Ena njegovih glavnih nalog bo združevanje človeštva s pomočjo energij Avatarja združevanja in Vodnarjevih energij, s pomočjo vzpodbujevanja Supščine Združenih narodov. Svet bo povezal in ga napolnil z občutkom celovitosti. To bo veliko in stalno delo, ki bo zelo dolgotrajno. Ko bomo svet resnično uredili, bo začel vpeljevati novo svetovno religijo.

Zakaj se Maitreja pred različnimi ljudmi različno pojavlja?
Maitreja se skoraj vsak teden čudežno, 'iz nič' pojavi na srečanjih ortodoksnih vernikov po vsem svetu, vedno v podobi, ki jo skupina lahko prepozna - če so hindujci, je pojavi tako, kot si ljudje predstavljajo Krišno; če so judje, se pojavi tako, kot si ljudje predstavljajo Mesijo; če so muslimani, tako kot si predstavljajo preroka Imam Mahdija ali Mesijo; če so budisti pa se pojavi tak, kot si predstavljajo Maitrejo Budo. Svoj izgled lahko spreminja po volji. Lahko je star ali mlad, moški ali ženska, svetle ali temne polti.
       Tako se lahko vsak poistoveti z njim. Spregovori jim v njihovem jeziku nato pa ponovno izgine. Tako se je junija 1988 pojavil v Nairobiju pred 6000 ljudmi, ki so ga prepoznali kot Kristusa. Ta dogodek, dokumentiran s fotografijami, sta predstavili televizijski mreži CNN in BBC ter drugi svetovni mediji.

Če se Maitreja pojavlja pred 600 ali celo več ljudmi na srečanjih verskih skupin v V. Britaniji, kot npr. v Edinburgu in Yorku, zakaj mediji o tem nič ne poročajo.
Ljudje, pred katerimi se pojavlja, so v vseh primerih fundamentalistični kristjani takšnega ali drugačnega prepričanja, po oznakah se lahko zelo razlikujejo, imajo pa to skupno značilnost, da so v svojih prepričanjih vsi izjemno dogmatični. Maitreja se pred njimi pojavlja, 'da bi jih omehčal'. To so skupine od katerih pričakuje največ nasprotovanja in zavračanja. Če se pojavi kot svetovni učitelj, oni pa pričakujejo svojega učitelja - Kristusa, Maitrejo Budo, Krišno, Imam Mahdija, Mesijo - se bodo prav zaradi svojih okostenelih nazorov nagibali k temu, da ga zavrnejo.
      Najpomembnejše je ustvarjanje izvirov zdravilne vode, Maitreja se najprej posveti temu. Najprej magnetizira vodo, pozneje, lahko čez nekaj tednov, pa poišče skupino fundamentalistov v mestu v bližini izvira in se pojavi pred njo. Z verniki spregovori v njihovem lastnem jeziku in ob tem procesu mnogi ozdravijo. Ne reče: "Jaz sem Maitreja", "Jaz sem Kristus", ali "Jaz sem Imam Mahdi", le iznenada se pojavi, v podobi, v kateri ga lahko prepoznajo - tako kot se je pojavil v Nairobiju v Keniji, 11 junija 1988. Maitreja skupini prepusti, da ga v tej podobi prepozna ali pa ne prepozna. Nekateri izmed vernikov rečejo: "Pazite, lahko bi bil antikrist, pred Kristusom bo prišel antikrist." Zato o tem ne govorijo in če oni ne govorijo, potem tudi mediji o tem ne poročajo. Občasno so bili na srečanjih predstavniki verskih časopisov, ki o tem niso pisali. Zakaj ne? Mislim, da ne vedo, kaj naj s to informacijo storijo. Prevroča je.
      Ali verjamejo, da je Kristus ali pa verjamejo, da je antikrist. Lahko so pa tudi zmedeni, kar se Maitreja ni predstavil. Morda 80 odstotkov ljudi verjame, da so videli Kristusa ali Mahdija ali Mesijo - kjer koli se je pač pojavil- in so povsem zadovoljni, da lahko to sprejmejo in samo čakajo, da se bo v zvezi s tem zgodilo še kaj več. To ima gotovo vpliv na njihovo zavedanje tudi če o tem govorijo le med seboj. Ko bodo končno videli Maitrejo na televiziji, bodo rekli: "To je tisti, ki se je pojavil pred nami - navsezadnje je morda v redu, morda ni antikrist."
      O pojavljanju v Nairobiju so mediji poročali in dogodek je bil fotografiran, kajti prisoten je bil urednik svahilske izdaje časopisa Kenya Times, ki je ta dogodek zabeležil. Mediji so na splošno, tako kot so tudi ljudje na splošno, izredno skeptični, profesionalno pa ne le skeptični, ampak tudi izjemno cinični.

Kako bomo zanesljivo vedeli, da Gospod Maitreja ni lažni Kristus?
'Lažni Kristus' ni le en sam. Danes nekaj dobro poznanih učiteljev verjame, da so Kristus ali pa v to verjamejo njihovi privrženci. Samo iz mojih osebnih izkušenj poznam na desetine zmedenih ljudi, ki so prepričani, da so Kristus. Razločevanje in duhovna prepoznava sta ključnega pomena. Mislim, da bodo na dan razglasitve, ko nas bo Maitreja presvetlil in vzpostavil telepatski stik s celotnim človeštvom istočasno, odpadli vsi dvomi o njegovem statusu. Drevo spoznamo po njegovih sadežih in po njegovi ljubezni, modrosti, duhovni moči in po njegovem delu za človeštvo, boste prepoznali Maitrejo in spoznali, kdo je v resnici.

(1) Bodo Združeni Narodi postali svetovno vladno telo, ali (2) pa bo nastala druga organizacija in (3) ali bo Maitreja na čelu te organizacije?
(1) Za svetovno vlado ni nobenih načrtov. OZN bo postala debatna zbornica za prevetritev in umiritev mednarodnih problemov (kar je do določene mere že sedaj). (2) Nobenih načrtov za kakšno drugo takšno organizacijo ni. (3) Maitreja ne bo na čelu nobene organizacije, ampak bo le deloval v okviru svojih zmožnosti, kot svetovni učitelj.

Kako naj vemo, da je vaš Kristus to, kar pravite, da je in kako naj vemo, da ni nekdo, ki si skuša zagotoviti določen položaj moči v svetu, z namenom, da bi mu vladal?
To vprašanje mi pogosto postavijo fundamentalistični kristjani. Drevo prepoznamo po njegovih sadežih in Kristusa moramo prepoznati prek njegovih besed, dejanj in predvsem, po njegovi energiji. Če bi en človek lahko zavladal svetu (v kar, v danešnjem svetu, zelo dvomim), potem bi bil to lahko le nekdo, ki bi bil na stopnji Kristusa. Fundamentalisti se seveda bojijo, da bi Maitreja lahko bil antikrist, da je to zmotno, pa sem že večkrat povedal na tem mestu in drugje. Pripomnil bi, da bodo ob dnevu razglasitve, ko bo Maitreja presvetlil ume vseh ljudi - binkoštna izkušnja za vse - celo fundamentalisti spoznali, da je Maitreja Kristus.

Če je Maitreja Kristus, kdo je potem antikrist?
Po nauku večne modrosti antikrist ni posameznik, ki živi na določenem mestu in v nekem časovnem obdobju, ampak je energija, ki je spuščena v svet pred Kristusovim prihodom. Pride, da bi tlakovala pot za ustvarjalne energije Kristusa, tako da uniči stare, okostenele načine življenja, ki družbam preprečujejo novo rast. Antikrist je sicer energija, a se vendarle manifestira skozi posameznike. To se je dogajalo v različnih obdobjih v zgodovini; najbolj očitno se je ta energija izražala skozi cesarja Nerona v starem Rimu, v novejši zgodovini pa skozi Hitlerja in nekatere njegove sodelavce. S porazom 'sil osi' v drugi svetovni vojni so energije antikrista za to dobo opravile svoje delo in se v naslednjih 3000 letih ne bodo več manifestirale.
      Antikrist ne obstaja kot posameznik, ki pride pred Kristusom, ampak kot energija. V osnovi je antikrist prvi vidik boga oziroma njegov vidik volje v svoji uničevalni obliki. Prav ta energija je tista, ki uničuje in tako odpira pot novim Kristusovim energijam. Energije antikrista odstranijo staro, izrabljeno in pripravijo pot za prihajajoče ustvarjalne energije.
      Uničevalne sile so se že izrazile prek katastrof, ki so opustošile planet: svetovne vojne, stradanje milijonov ljudi leto za letom, potresi in druge naravne katastrofe.

Ko pravite, da je Maitreja tu od 19. julija 1977 in da je mojster Jezus v Rimu ali s tem mislite v fizičnem telesu?
Da.

Katere glavne svetovne religije, če sploh katere, naj bi po pričakovanju najprej izginile, ko bo Maitreja odprto začel s svojim delom?
Nobena ne bo izginila. Maitrejeva naloga ni uničenje katere izmed glavnih religij - prav nasprotno. Njegovo glavno delo bo predvsem vzpodbujanje gospodarske, politične in socialne spremembe. Ko bo ščasoma vpeljal novo svetovno religijo, ki bo temeljila na posvečenjih, bodo njeni privrženci prišli iz vseh religij, kot se to že dogaja.

Mnogi, ki berejo knjige Alice Bailey, pravijo, da Kristus dejansko ne prihja v telesu, ampak v srcih ljudi.
V Knjigi Prihod Kristusa in mojstrov modrosti mojster DK izrecno poudarja, da misli na Kristusov fizični prihod v svet. To je, kot je sam dejal, najpomembnejša trditev iz te knjige. Poudarja, da se bo Kristus pojavil v fizičnem telesu, ki bo vsem vidno.

Zakaj je potrebno, da se Avatar poosebi, utelesi kot človek, posameznik? Menim, da to vprašanje izhaja iz napačne predstave, da je Avatar (v našem primeru Kristus) neka vrsta abstraktnega načela, ki se lahko obenem uteleša v mnogih telesih. Mnogi Kristusa razumejo v tem pomenu in ločujejo človeka - Maitrejo - od Kristusovega načela, ki ga uteleša ter iščejo mnoge Kristusove manifestacije. Kristusovo načelo se danes zares manifestira prek milijonov ljudi, toda to predstavlja le enega od treh načinov, na katere je Maitreja obljubil, da se bo pojavil - na mentalni, čustveni in na gosti fizični ravni. Pristavil bi, da se je manifestiral v vseh treh oblikah.

Ali ne mislite, da smo dovolj napredovali za Kristusovo načelo in da tako ne potrebujemo te oblike (tega človeka)?
Poglejte, kaj se dogaja v svetu, in presodite. Kaj mislite, kako ravnamo s Kristusovim načelom, glede na jedrsko konfrontacijo med Vzhodom in Zahodom, stradajoče milijone ljudi, milijardo revnih? Resnično imamo srečo, da nas je zaradi ljubezni do človeštva, človek, Božji sin, počastil s svojo prisotnostjo. Vrh tega je najpomembnejši razlog za njegovo fizično vrnitev to, da bo svojo skupino, Duhovno hierarhijo mojstrov, popeljal nazaj v svet.

So kateri mojstri v ženskih telesih?
Za to še ni prišel čas. Vsi mojstri se v svoji zadnji inkarnaciji utelesijo v moška telesa in za to obstaja določen energijski razlog. Mojster je osebnost, ki je popolnoma prežeta z dušo. Na ravni duše spol - ženski ali moški - ne obstaja. Obstaja le polarnost energije - pozitivni in negativni pol ene energije. Mojstri so ju pripeljali v popolno ravnovesje in tako v določenem smislu niso ne moški, ne ženska. V moško telo se utelesijo zaradi njegovih energijskih kvalitet. V sedanjem času je odnos med duhom in materijo na tem planetu takšen, da morajo v svet močno zasidrati pozitivni vidik te energije, kot protiutež za njen negativni vidik, ki se izraža skozi materijo. V času 350-400 let, se bo to spremenilo. To je postopen proces in ta energetski odnos med duhom in materijo, kot ta vidika imenujemo, se bo dovolj spremenil, da bo omogočil mojstrom utelešanje tudi v ženska telesa.

Ali lahko pričakujemo, da bo šok svetovnega borzenga zloma, zaradi stiske, ki jo bo povzročil, zdramil zavest človeštva?
Prav zares. Človeštvo že dolgo trpi za boleznijo, ki se imenuje špekulacija. Simptomi te bolezni so svetovna revščina, kriminal, zloraba drog, nasilje in vojna. Osnovni vzrok je starodavni človeški pohlep, ki temelji na ločenosti in strahu. Pod vodstvom Kristusa (Gospoda Maitreje) bodo mojstri človeštvu pomagali, da bo to prepoznalo. Mojstri bodo v ljudeh prebudili večji občutek medsebojne soodvisnosti. Prav prisotnost Maitreje, ki ga bodo poznali vsi, bo v veliki meri omogočila uresničevanje te preobrazbe. Ko bo človeštvo pridobilo ta občutek medsebojne odvisnosti, bo izgubilo svoj strah in s tem tudi svoj pohlep. Razumljivo je, da se to ne bo zgodilo prek noči - toda po drugi strani na to tudi ne bo treba zelo dolgo čakati. Gospodarski zlom in preobrazba, ki mu bo sledila, se bosta izkazala kot dobra učitelja. Relativno skrčenje preoblikovanega gospodarstva bo človeštvu prinesla nov občutek resničnosti in tako bodo spremembe logične in sprejemljive.

Ali je Maitreje ustanovil kapitalizem in komunizem?
Ne. Tako kapitalizem kot komunizem sta človeško delo, vendar kot odziv na ideje, ki jih je v miselni pas poslala Hierarhija. Ne obstajajo načrti za združitev teh sistemov. Ključ do pravilnega odnosa med njima leži v sprejetju načela delitve dobrin.

Načelo delitve, ki ga predlagate, izgleda kot poveličana oblika komunizma, kjer se vsi rodimo enako revni. Kaj natančno je to načelo delitve?
Kot prvo, prepričan sem, da cilj komunizma ni, da "vsi postanemo enako revni", ampak preprosto enaki. Ali je ta kvaliteta vedno dosežena je drugo vprašanje, toda socialna pravičnost je hvalevreden cilj in če bi bil povezan z osebno svobodo, mislim, da bi se le malokdo na zahodu lahko pritoževal nad tem. Zdi se, da je g. Gorbačov povzročil natanko tak premik proti večji individualni svobodi.
      Po mojem mnenju je potreba po delitvi sama po sebi očitna: na svetu je toliko ljudi, približno 6 milijard, ki imajo različne zahteve, odvisno od velikosti naroda in od stopnje njegove samozadostnosti. Ti narodi pogosto pridelajo ali proizvedejo več surovin, energije, tehnologije, kot pa so njihove potrebe, zato želijo svoj višek prodati (po oceni je v svetu 10 odstotni presežek hrane).
      Mnogi revnejši narodi (navadno so to bivše kolonije) so daleč od tega, da se lahko sami vzdržujejo in pogosto ne morejo proizvesti dovolj hrane niti za svoje ljudi, ki tako postanejo stradajoči milijoni.
      Ali ni preprost zdrav razum - da niti ne rečem preprosto krščansko (ali budistično ali židovsko) sočutje - da bogati narodi delijo presežek z revnimi narodi in tako preprečijo bedo (in kriminal) stradanja v svetu obilja?
      Kristus pravi v Sporočilu št. 82: "Ko si delite, prepoznavate boga v svojem bratu." in v sporočilu št. 52: "Sprejmite potrebe svojega brata kot merilo vašega delovanja in rešite težave sveta. Druge poti ni." On bi že moral vedeti.
      Resnične sreče ni mogoče najti v demokraciji ali komunizmu, ampak v zavesti, ki je osvobojena vsakršne ideologije.

Veliko govorite o politiki in gospodarstvu, kar je vse zelo materialistično. Ali je torej to tisto, za kar gre pri Kristusu?
Da, prav zares. Povsem. Prav za to gre. Ne prihaja prvenstveno kot religiozni voditelj. Nanj lahko gledate kot na vzgojitelja v najširšem pomenu besede, ki priporoča spremembe v našem političnem, gospodarskem in socialnem življenju. Vse to je v bistvu duhovno. Duhovnost se ne nanaša le na religiozne zadeve. Vse, kar dviguje ljudi nad njihovo sedanjo raven, bodisi na fizični, čustveni, mentalni ali duhovni ravni, je duhovno. Da bi prepoznali Kristusa, moramo razširiti naš koncept duhovnosti. On prihaja, da bi nam pokazal, da lahko živimo duhovno življenje na katerem koli področju - ne le na področju religije. Pokakazal nam bo tudi, da je znanstvena pot do boga, o čemer bo učil, dovolj široka in raznolika, da ugodi vsem ljudem. Vsi bodo v prihodnosti spoznali duhovno osnovo življenja in bodo iskali načine, da bodo to izrazili v delu. Niso vsi ljudje religiozni; religija je sicer ena pot, a le ena posebna pot.
      Kristus bo pokazal, da lahko vsi pridemo do zavedanja Božjih poti. Pokazal bo pot do tega, znanstveno pot, pot posvečenj in pod vodstvom in vzpodbudo Kristusa in njegovih učencev bomo v tej prihajajoči dobi spoznali boga - resnično spoznali in videli boga. Veliko število ljudi bo stopilo pred Posvečevalca, samega Gospoda sveta in na ta način videlo obraz Očeta, Božje obličje. To je okultno dejstvo in obljuba, ki jo je svetu dal Kristus. To bo njegova glavna naloga v tej prihajajoči dobi - da bo vodil v Duhovno hierarhijo, Kraljestvo duš, ali Božje kraljestvo - ki že obstaja in je vedno obstajalo kot mojstri in posvečenci Hierarhije. Pod vodstvom Kristusa bomo vsi stopili v to kraljestvo. To, da zunaj, v svetu ustvari Božje kraljestvo, je njegovo poslanstvo. To zadano nalogo bo izpolnil, če se bomo odzvali na potrebe časa, ki je preobrazba družbe v smeri bolj duhovnih in pravičnih usmeritev.

Ali lahko pojasnite odnost med učencem Jezusom in Kristusom?
Učenec Jezus, ki je sedaj mojster Jezus, se je rodil v Palestini kot posvečenec tretje stopnje. Življenje Jezusa ponazarja pet glavnih posvečenj, ki posameznika privedejo do osvoboditve. Za to pravzaprav gre pri evangelijski zgodbi. To je zelo stara zgodba in je bila vedno znova predstavljena človeštvu veliko pred časom Jezusa.
      Jezus je bil in je še vedno Kristusov učenec in se je s tem, ko je svoje telo prepustil Kristusu, zelo žrtvoval. Z okultnim procesom presvetlitve, je Kristus Maitreja prevzel njegovo telo in deloval skozenj vse od krsta naprej.
      Jezus je postal mojster v svoji naslednji inkarnaciji kot Apolonij iz Tiane. Sedaj živi v sirijskem telesu, ki je staro približno 600 let. Žiivi v Rimu. V zadnjih 2000 letih je tesno sodeloval s Kristusom in mu je, kjer je le mogel, prihranil čas. Zdaj pa ga čaka posebno delo povezano s krčanskimi cerkvami. Je eden izmed mojstrov, ki bodo zelo kmalu začeli z zunanjim delom v svetu, s tem ko bo prevzel prestol svetega Petra v Rimu. Iskal bo načine za preobrazbo krčanskih cerkva, do te mere, da bodo dovolj prilagodljive, da se bodo lahko odzvale na novo resničnost, ki jo bo prinesel Kristusov prihod.
      Bojim se, da so se cerkve zelo oddaljile od religij, ki jih je ustvaril Kristus, ki so povezane z delitvijo, ljubeznijo, bratstvom in pravilnimi medsebojnimi odnosi. Toda te monolitne inštitucije so zrasle v imenu tega preprostega človeka in njegov preprost nauk preobrazile v ..., no, sami veste kaj mislim.Kakšen je odnos med Sai Babo in Maitrejo?
Kristus je planetarni Avatar, Sai Baba pa je kozmični Avatar. Je duhovni regent, v svet ga je poslal Gospod sveta, Sanat Kumara iz Šambale. Regent nadomešča kralja. Podobno duhovni regent nadomešča boga, Logosa, katerega odsev je Sanat Kumára. Sai Baba uteleša energijo ljubezni na kozmični ravni (Kristus uteleša to energijo na planetarni ravni) in del njegovega dela je pripraviti človeštvo za Kristusovo delo.
      Sai Baba bo s prebujanjem načela ljubezni v človeštvu ljudi pripravil za posvečevalno delo Kristusa. Kot Hierofant, Posvečevalec pri prvih dveh planetarnih posvečenjih, bo Kristus postopno vodil človeštvo iz povsem človeškega kraljestva v Duhovno hierarhijo, Kraljestvo duš, ali Božje kraljestvo. To bo njegovo glavno delo v obdobju Vodnarja. Ta dva velikana delata skupaj z vsakodnevnimi stiki v popolni harmoniji in s skupnim namenom glede razvoja človeštva.Kakšno vlogo ima Buda v naši planetarni Hierarhiji?
Buda ni več v fizičnem telesu, ampak prebiva v Šambali, najvišjem središča našega planeta, ki je iz materije dveh najvišjih etrskih ravni v puščavi Gobi. Deluje kot božanski posrednik med Šambalo in Hierarhijo, tako da prinaša Načrt iz Šambale trem velikim Gospodom Hierarhije (Kristusu, Manuju in Gospodu civilizacije), ki ga prilagodijo glede na možnosti in uresničijo prek človeštva. Buda je Maitrejev brat. Bila sta v prvi skupini, ki je uspela, kar pomeni, da je prejela posvečenje. To se je zgodilo že davno v zgodnjih atlantidskih časih. Vse od takrat sta na čelu človeštva. Buda je zelo povezan s procesom Maitrejevega poslanstva.

Bral sem, da je Buda prinesel luč, Kristus ljubezen in da bo naslednji Avatar prinesel moč. Je ta zadnji vidik tisti, ki ga želi Maitreja prinesti v tem času, ali pa namerava priti še en Avatar?
Kristus zares prinaša v svet božji vidik moči. V zadnjih dveh tisočletjih odkar se je izrazil v Palestini prek Jezusa, je postal utelešenje Božje volje, tako kot tudi Božje ljubezni in luči. Kolikor to zadeva posameznega učenca, se vidik volje začenja občutiti v bližini tretjega posvečenja. Energija tega vidika prihaja iz monade ali božanske iskre, medtem ko prihajajo energije ljubezni od duše. Za jezikovne natančneže seveda prihajajo vsi trije vidiki iz monade, toda že poenotenje z dušo privede vidika luči in ljubezni. Precej daleč v prihodnosti, bodo človeštvo na dolgem potovanju do popolnosti, obiskali še mnogi Avatarji.

Ali lahko poveste kaj več o delu skupine novodobnih služiteljev sveta, za katere ste nekdaj dejali, da so občutljivi za energije Avatarja združevanja?
Ko je Kristus prišel v Palestino, je ugotovil, da v svetu ni bilo dovolj služiteljev, učencev, skozi katere bi lahko deloval, ki bi lahko pripravili pot za njegov prihod in prek katerih bi lahko izgradil novo civilizacijo tistega časa. Poleg tega tedaj še ni imel globljega odnosa in poistovetenja z vidikom Božje volje - kar je dosegel v zadnjih dveh tisočletjih - kar bi bilo nujno, da bi lahko dovršil svojo nalogo. Sedaj uteleša tako vidik Božje volje, kot tudi vidik Božje ljubezni.
      Leta 1922 je tako slovesno vpeljal novo skupino svetovnih služiteljev, ki je najpomembnejša skupina v svetu, čeprav nima nobene zunanje organizacijske oblike. Vsak njen član je subjektivno (npr. na notranji ravni, ravni duše) povezan z Duhovno heirarhijo. Oni poznajo in razumejo Načrt in svoje mesto v njem. Na zunanji ravni obstajata dve skupini: ena velika skupina, ki se ne zaveda svoje subjektivne povezave s Hierarhijo in dela zgolj pod vplivom vtisov mojstrov, druga, majhno notranje jedro pa na zunanji ravni deluje zavestno pod neposrednim vodstvom mojstrov.
      Nova skupina svetovnih služiteljev ima člane v vseh državah sveta. Od leta 1922, vse od konca vojne, so so ti služitelji pred človeštvo postavljali načela, ki bodo vodila naša življenje v prihodnosti - načela pravih odnosov, delitve dobrin in pravičnosti. Najdemo jih lahko na področju vzgoje, politike, ekonomije in znanosti. So Kristusova "prednja straža", poslana, da pripravi pot. Glede na svoje razumevanje načrta, svojo altruistično ljubezen do človeštva in željo po služenju, predstavljajo zagotovilo za pravilno uresničevanje načrta Duhovne hierarhije, katere del so tudi sami. Skupina novodobnih svetovnih služiteljev predstavlja povezovalno skupino med človeštvom in Hierarhijo. Danes ima nekaj milijonov članov.

Če lahko Maitreja razdeli svojo zavest na tisoče ločenih področij pozornosti, ali je resnično prisoten v trenutku posvetitve pri rimskokatoliških in anglikanskih mašah. Ali njegov blagoslov ostane v posvečeni hostiji, ki jo častijo v rimskokatoliški cerkvi? Ali pa je v teh ritualih prisoten Jezus, glede na to, da je vodja krščanske religije?
Pri teh ritualih vedno Maitrejeva energija blagoslovi hostijo. To je najbolj verodostojen del služenja krščanske cerkve. Seveda se voda in vino ne spremenita v Kristusovo 'telo in kri'. To je simbolično dejanje v njegov spomin. Energijski pretok pa je resničen.

Ko nekdo čuti izredno močne energije, kako lahko ugotovi ali prihajajo od duše, mojstra, ali če si drznem upati, Maitreje? Na primer, to se vedno zgodi, ko berem Maitrejeva sporočila.
Nemogoče je brati Maitrejeva sporočila, še posebej naglas, ne da bi priklicali njegove energije. To je eden izmed razlogov, zakaj jih je sploh podal. Na prvi del vprašanja je težje odgovoriti - je resnično stvar izkušnje in razlikovanja. Navadno je bolj pravilno, če predpostavimo, da energije prihajajo od duše.

Ali Maitreja uporablja kakšnega od svojih kipov za to, da skozenj pošilja energije?
Ja, prav gotovo. En primer je slavni leseni kip v templju Koriuji v Kiotuna na Japonskem iz 6-7. stoletja. Stoletja je bil znan kot "kip zlate svetlobe" zaradi svetlobe, ki jo včasih vidijo, kako izhaja iz njega.

Ali lahko navadni ljudje, ki hrepenijo po tem, da bi ga videli, z Maitrejo notranje vzpostavijo stik?
Odvisno od tega, kakšen stik imate v mislih. Če vas zanima, ali lahko navadni ljudje od Maitreje prejmejo sporočila, razsvetlitev, vodstvo, potem je odgovor ne. Ne vzpostavlja tovrstnih stikov. Vem, da mnogi ljudje trdijo, da imajo takšen stik - in mi pogosto pošiljajo rezultate - toda moja informacija je, da so te trditve zmotne in da narava prejetega materiala to izključuje. Če pa je mišljeno, ali lahko ljudje prikličejo njegove energije, njegovo ljubezen, potem je odgovor da, zagotovo, da. On sam je dejal: "Moja pomoč vam je na voljo, le prositi morate zanjo." (sporočilo št. 49)

Ali nas Kristus lahko obišče v spanju, da bi nas vodil?
Da, velikokrat nas tako obišče.

Mislim, da z Maitrejo prihajajo določene velike deve ali angeli. Ali nam lahko poveste kar koli o tem in kakšen pomen ima to za človeštvo danes?
Kristusa sta oba, Gautama Buda in sveti Pavel, klicala: "Učitelj tako angelov kot ljudi", in to je natančno to, kar on je. On je prav tako učitelj dev, kot je učitelj človeške evolucije. Kot je DK pokazal (v knjigah Alice. A. Bailey), bo pripeljal - dejansko je že pripeljal - v svet, določene velike deve, ki bodo tesno sodelovale s človeštvom in nas naučile mnogih vidikov umetnosti življenja.

(1) Ali je Maitreja brez greha? (2) Ali ga je rodila devica?
(1) Maitreja je v planetarnem smislu popoln. Celo v smislu sistema (sončnega) je brez občutka ločenosti, ki mu pravimo greh. (2) Ne, je vstali in vnebovzeti mojster. V svoji sedanji manifestaciji v modernem svetu (London), biva v telesu, ki ga je ustvaril sam - v majavirupi.

Ali ime Tara izvira iz budizma in če je to res, kako je povezano z delom Tara centra?
'Tara' je Budistično ime (prevzeto po hinduizmu) za božansko mater, mater sveta, ženski izvor. Ena izmed njenih manifestacij je bila hindujska Kali, njen vidik uničevalec. Bila je tudi Izis in Ištar. Marija, Jezusova mati je njen simbol. Prihajajoča doba Vodnarja, doba Maitreje je prav tako doba, v kateri ženski, hraniteljski vidik ponovno pridobiva izrazno moč. Doba Maitreje je torej doba Tare.

Kaj vam je Maitreja povedal o svoji nesmrtnosti? Mislim, zdi se, da je živel v Himalaji zelo dolgo časa.
Maitreja je živel v svojem zavetišču visoko v Himalaji (na višini približno 5300 m) zadnjih 2000 let v svetlobnem telesu, to je v vstalem in vnebovzetem telesu dovršenega mojstra visoke stopnje. Telo sedaj počiva, kot se je sam izrazil - je navidezno mrtvo. Telo v katerem sedaj živi in dela v Londonu, je ustvaril sam posebej za to nalogo.Takšno, kakršno je sedaj, bo ostalo naslednjih dvatisoč petsto let.

Kristus je brezobličen, obenem pa je osrediščen v svoji majavirupi v Londonu, njegovo svetlobno telo pa speče leži v Himalaji. Kje je njegovo središče, njegova središčna točka obstoja? Ali meditira iz svojega svetlobnega telesa?
Kristus ni brezobličen, ampak je brezoblična energija, ki jo uteleša, energija ljubezni. Brezoblična je energija, ki ji pravimo Kristusovo načelo. Njegova zavest je osrediščena v majavirupi, ki je povsem resnično telo.

Ali bo Kristus sedaj, ko živi v Londonu, še vedno deloval na čelu Hierarhije, npr. ob majskem prazniku Vesak in če je tako, ali bo uporabil svoje svetlobno telo, ki sedaj počiva v njegovem centru v Himalaji?
Še vedno deluje in bo deloval na čelu Hierarhije, medtem ko je z nami in prav tako med praznikom Vesak, ki maja poteka v oddaljeni dolini v Himalaji. Med tem starodavnim praznikom, ko Buda vzpostavi tesen stik s človeštvom, Maitreja deluje v majavirupi, v telesu, v katerem sedaj živi v Londonu. Da to stori, ne zapusti Londona, ampak je prisoten na obeh krajih istočasno.

Glede na to, kaj vse je človeštvo v preteklosti naredilo v Kristusovem imenu, kaj Kristus načrtuje v prihodnosti, da bi se temu izognil?
Predvsem namerava biti prisoten. Lahko predavamo o Kristusovih načrtih, naukih in delu v prihajajočem času, da bi navdihnil človeštvo za preusmeritev, vendar pa je tokrat bistvena razlika v Kristusovi obljubi, da bo ostal z nami do konca Vodnarjeve dobe (približno 2500 let). Nobenemu teologu ali duhovniku ne bo treba razlagati (ali napačno predstavljati) Maitrejevih naukov.

Kako pogosto bomo lahko videli Maitrejo? Ali ga bomo lahko redno videli na radiju, TV, o njem brali v tisku? Ali bo imel uradnega zastopnika - časopis ali revijo?
Maitreja ne bo imel uradnega zastopnika, uradnega časopisa ali česar koli takega. Ker je Svetovalec, Učitelj, se bo pojavil pogosto (ne vem kako redno) na radiju in TV, citirali ga bodo v časopisih in tako naprej. Njegovo učenje bo v glavnem potekalo prek radija in televizije. To bo faza razodetja - ki jo je mojster DK prek Alice A Bailey napovedal po letu 1975.

Ali Bo Kristus odpotoval v vse države sveta? Ali bodo tudi drugi mojstri potovali po svetu?
Nekateri bodo potovali, drugi ne. Nekateri mojstri so določeni za posamezna mesta, ki so posebna središča - pet glavnih središč in dve manjši. Maitreja pa bo obiskal - ne vem kako kmalu po dnevu razglasitve - vse države sveta, tako ga bomo vsi lahko videli v živo.

Ali bodo njegova potovanja podoba sedanjim papeževim? Ali bo bolj ali manj dosegljiv?
Zaradi čiste logistike, možnih tehničnih težav, je na to težko odgovoriti. Menim, da bodo podobna papeževim, toda razumljivo v veliko večjem merilu. Papež privlači v glavnem rimokatoličane in druge zainteresirane ljudi, Kristus pa bo vzbudil pozornost milijonov, celo milijard, vseh ljudi vseh ver in tistih, ki nimajo nikakršnega verskega ozadja. Prepričan sem, da bo poiskušal biti celo bolj dosegljiv kot je papež danes. Razlika bo v tem, da pri Maitreji ne bo nobene nevarnosti atentata. On je in bo neranljiv. To je ena od stvari, s katerimi se vladam, katerih naloga bo pripraviti njegovo turnejo, ne bo potrebno beliti glave. Zanj pa bo to velikanska naloga.

Bo imel v različnih deželah, različne naloge?
Nedvomno se bodo njegovo zadolžitve razlikovale od dežele do dežele in s tem v mislih bo tudi potoval. Mislim, da bo poiskušal kar najbolje uporabiti svoje dobre urade. Tukaj je, da služi svetu in mislim, da se bo svetu predstavil v tej luči. Ne bo se predstavil kot nekdo, ki ve vse in ki je prišel, da vse postori namesto nas. Toda če ga bodo ljudje in vlade vprašale za nasvet, presojo npr. na Bližnjem Vzhodu ali na Irskem, bo vsekakor ponudil svoje vodstvo in pomoč. Ne glede na to, da se te stvari zdijo nerešljive, se lahko zgodi, da bodo ljudje sprejeli Maitrejev nasvet in predloge, ki jih nikoli ne bi sprejeli od manj razvitega bitja.

Ali bo Maitreja vsak narod učil o namenu narodove duše in vlogi, ki jo ima narod v načrtu?
Da. Ne le Maitreja. Tudi drugi mojstri bodo osvetljevali notranjo usodo različnih dežel. Vsaka dežela mora prinesti civilizaciji nek edinstven prispevek, medtem, ko morajo nekateri narodi zaradi svojih žarkov, svoje velikosti (vsak narod ima žarek duše in žarek osebnosti) odigrati ključno vlogo. Vsak narod ima okultni namen in moto ali vlogo v razodevajoči se evoluciji rase.

Ali menite, da bodo vlade sveta Kristusa takoj sprejele?
Nekatere nedvomno bodo, medtem ko bodo nekatere počasneje sprejele njegova priporočila in načrte. V mislih imam države, kot so Rusija in Kitajska, ki nimajo nobenega verskega pripomočka, s katerimi bi se mu lahko približale. Vendar bodo ljudje teh dežel, tako kot ljudje drugod po svetu, prisilili svoje voditelje, da uveljavijo načelo delitve. Te dežele so resnično, kljub njihovemu pomanjkanju osebne svobode, bliže uresničevanju delitve in pravičnosti, kot zahodne demokracije.

Ali bo London ostal Maitrejev 'glavni štab'?
Ne. V nekem smislu ne bo imel 'glavnega štaba'. Mislim, da je njegova nastanitev v Londonu začasna. Njegovo potovanje okrog sveta bo najbrž trajalo nekaj let, najmanj dve ali tri. Potem bo občasno šel v kakšno posamezno državo ali države, kjer ga bodo najbolj potrebovali, kjer bo lahko najbolj pomagal, kjer bo lahko v tistem času najbolje služil.