Loading

 Domača stran >> Transmisijska meditacija

Transmisijska meditacija

Transmisijska meditacija je meditacija, ki je hkrati tudi prevajanje energij. Ne bi bili ljudje, če ne bi, vede ali nevede, prevajali energije, ki jih sprejemamo od kraljestev nad nami. Te energije preko nas tečejo k nižjim kraljestvom in se med tem preoblikujejo. Vsako kraljestvo se razvija zaradi spodbude kraljestva, ki je neposredno nad njim. Fizična oblika prihaja od spodaj, duhovna spodbuda evoluciji pa od zgoraj.

      Mojstri modrosti, ki sestavljajo kraljestvo duš, služijo evolucijskemu načrtu človeškega kraljestva in kraljestev pod njim. Upravljajo z vsemi energijami, ki prihajajo na planet. Močne kozmične energije, ki prihajajo od vsepovsod v vesolju, zadevajo ob planet. O njih ne vemo ničesar in z njimi ne moremo ničesar početi, ker nimamo potrebnega znanja. Mojstri pa upravljajo s temi energijami, jih znanstveno uravnavajo in pošiljajo v svet, da pomagajo človeštvu pri razvoju. Mojstri so ključne osebe tega procesa, iz "zakulisja" delujejo preko ljudi, posvečencev, učencev in aspirantov sveta.
      Človeštvo se razvija s pravilnim sprejemanjem duhovnih energij iz kraljestva duš. Vse spremembe, tako na individualni kot na svetovni ravni, so posledica našega odziva na velike duhovne sile. Teh energij večinoma ne vidimo, vendar vseeno obstajajo. Preko nas delujejo in kadar spreminjamo strukture in ustvarjamo nove, sprejemamo osebne, skupinske in mednarodne odločitve, se odzivamo nanje.
      Te energije so zelo različnih vrst in kvalitet in zato imajo različna imena. Ena se imenuje volja, druga ljubezen. Ljubezen je povezovalna, privlačna sila, povezuje atome snovi in posameznike človeštva.
      Meditacija je bolj ali manj znanstven način (odvisno od meditacije) vzpostavljanja stika in postopnega zlivanja z dušo, da se le-ta lahko čisto in močno izrazi na fizični ravni. Transmisijska meditacija je najpreprostejša metoda za dosego stika z dušo, kar jih poznam. Mnoge metode zahtevajo, da posameznik razvije zelo osredotočeno umsko aktivnost, ki pa je večina ljudi ne more doseči.
      Odkar je leta 1945 Kristus oznanil, da se bo vrnil v najkrajšem možnem času, imajo Mojstri na razpolago tako velikansko moč energije kot nikoli doslej. Ko je Kristus sprejel to odločitev, je postal kanal za mogočne kozmične in ekstrasistemske duhovne sile. Te sile je treba oslabiti, sicer se od večine človeštva enostavno odbijejo. Skupine za transmisijsko meditacijo pa s svojim delom te sile preoblikujejo, da jih človeštvo lahko lažje sprejme in uporabi.
      V transmisijski skupini si enostavno dovolite, da ste instrument, medtem ko Mojstri pošiljajo energijo skozi vaše čakre. Ste kot pozitiven, naravnan, mentalni kanal, skozi katerega Mojstri pošiljajo energijo na visoko znanstven način; s svojimi mislimi usmerjajo energijo tja, kjer je najbolj koristna in potrebna. Mojstri vedno iščejo tiste, ki njihove energije lahko zavestno prevajajo.
      Meditacija je preprosta, vendar bolj dinamična od vseh, kar jih poznam. Ne zahteva posebnih izkušenj. Je preprosto naravnalna meditacija, tj. meditacija, pri kateri z držanjem pozornosti v čakri adžna med obrvmi vzpostavite naravnanost med fizičnimi možgani in dušo.
      Morda si mislite: "Lahko je reči 'sedite in meditirajte', kako pa naj vzpostavimo stik z energijami, ki naj bi jih prevajali?" Človeštvo je prejelo nenavadno močno orodje, s katerim lahko po volji prikliče energije Mojstrov. To orodje se imenuje Velika invokacija. Maitreja sam jo je prvič uporabil junija 1945, ko je svojim bratom, Mojstrom modrosti, oznanil, da se je v najkrajšem možnem času, takoj, ko bo človeštvo naredilo prve korake v smeri delitve dobrin in sodelovanja za splošno dobro, pripravljen vrniti v svet. Veliko invokacijo so Mojstri prevedli, tibetanski Mojster Djwhal Khul pa jo je preko svoje pisarke Alice A. Bailey predal svetu.
      Velika invokacija je zelo učinkovita molitev. Z njeno uporabo lahko katera koli skupina transmitantov prikliče energije Kristusa in Mojstrov, in kot instrument dovoli, da te energije preprosto, prijetno in znanstveno tečejo skozi njihove čakre.
      Pomembna je rednost: od skupine se zahteva, da se sestaja redno, vsaj enkrat na teden, vedno ob istem času. Tako se lahko Mojstri zanesejo, da bo skupina ob določenem času fizično prisotna. Z uporabo Velike invokacije se skupina poveže s Hierarhijo in Mojstri preko skupine pošiljajo energije v svet. Ta transmisijski proces se bo nadaljeval v novi dobi in še naprej, vse dokler bo človeštvo obstajalo.
      Mojstri ves čas prevajajo energije. Oni upravljajo z usodo tega planeta. V rokah Mojstrov modrosti smo varni.
      Kristus na ravni duš ustvarja prostrano mrežo svetlobe, ki se ves čas širi. Vsaka transmisijska skupina je vključena v to mrežo, vzdolž katere po svetu sije velikanska duhovna moč. V več kot štiridesetih državah sveta zdaj deluje več kot 600 transmisijskih skupin.
      Transmisijska meditacija je v resnici združitev dveh jog: joge karma - joge služenja, in joge laja - joge čaker, energij. To je prava joga nove dobe. Če sodelujete pri transmisijski meditaciji, je vaš razvoj zaradi moči duhovnih energij, ki tečejo skozi vaše čakre, izjemno pospešen. Ko energije tečejo skozi čakre, jih spodbudijo in prebudijo. Mojstri merijo razvojno stopnjo posameznika tako, da pogledajo, v kakšnem stanju so njegove čakre.
      Da bi sodelovali v transmisijski meditaciji, morate svojo pozornost držati v čakri adžna. V praksi boste ugotovili, da pozornost ne bo ostala tam. Nenehno se bo vračala na svojo normalno raven, nekam v bližino sončnega pleteža. Takoj, ko izgubite pozornost, ko se tega zaveste, jo morate vrniti v čakro adžna. To storite tako, da pomislite mantro OM in vaša pozornost se takoj avtomatično vrne v čakro adžna. Ko ste osredotočeni v čakri adžna, se med fizičnimi možgani in dušo vzpostavi naravnanost. Energije ne prihajajo od vaše duše, ampak od Mojstrov, iz kraljestva duš. Vendar pa energije prihajajo preko ravni duše. V transmisiji sodelujete, dokler ohranjate naravnanost med fizičnimi možgani in dušo. Takoj ko vam pozornost uide iz čakre adžna, ne sodelujete več v transmisiji. Ko pomislite OM, se pozornost spet dvigne in povezani ste. To je nihajoč proces, nekaj trenutkov ste povezani, potem niste, potem se za kratek čas spet povežete, nato vam pozornost spet uide in tako naprej.
      Če želite sodelovati pri transmisijski meditaciji, je najpreprosteje, da se priključite že obstoječi skupini. Če v vaši bližini ni nobene skupine, lahko s še dvema človekoma ustanovite novo skupino. Več kot je ljudi, bolj je meditacija učinkovita, osnovno skupino pa sestavljajo trije ljudje. Skupina treh ljudi ustvari trikotnik. Energija se razdeli po trikotnikih, kar jo okrepi. Če se pridruži še en človek, skupina ustvari štiri trikotnike, kar energijo še bolj okrepi. Če je v skupini pet ljudi, je trikotnikov že deset - in tako po matematični funkciji naprej. Več kot je ljudi, več trikotnikov ustvari skupina in zato je močnejša. Transmisijska meditacija je tako močna, da v enem letu pravilne in vztrajne prakse lahko dosežete tak napredek, kot bi ga v desetih, petnajstih ali celo dvajsetih letih navadne meditacije. To delo pripelje do globokih sprememb v človeku. Posamezniki večinoma v roku šestih mesecev ali enega leta zaznajo spremembe v sebi in ugotovijo, da postajajo drugačni, boljši ljudje. Spoznajo, da lahko lažje doživljajo in izražajo ljubezen. Ugotovijo, da imajo vse bolj aktiven in ustvarjalen um. Lahko opazijo, da so postali bolj disciplinirani, da so pri delu bolj odločni in dosledni. Ljudje vidijo, da člani njihove skupine vse bolj žarijo, da postajajo bolj blagi in ljubeči - z eno besedo, bolj duhovni. Številni udeleženci so med transmisijsko meditacijo spontano deležni zdravljenja.
      Vendar pa je pravi, bistveni namen transmisijske meditacije služenje svetu. Svet potrebuje te energije Mojstrov, da jih tako "oslabljene" lahko vsrka in uporabi. Te energije spreminjajo življenje na planetu. Če boste ugotovili, da je transmisijska meditacija za vas, potem ste našli način služenja, ki bo trajal do konca tega življenja in skozi vsa naslednja življenja.
      Transmisijske meditacije pa ne smejo izvajati otroci mlajši od 12 let. Otroci niti ne smejo biti v prostoru, kjer transmisija poteka. Njihove čakre še niso povsem izoblikovane in jih močne energije lahko poškodujejo. Transmisijsko meditacijo odsvetujemo srčnim in psihičnim bolnikom.

Vabimo vas k poslušanju posnetka radijske oddaje Odprimo duha, ki je bila na Radiu Maribor predvajana 13. novembra 2011 in v kateri je Aleš Novak predstavil transmisijsko meditacijo. Posnetek traja 30 minut, poslušate pa ga lahko na tej povezavi: www.rtvslo.si.

V slovenščino smo prevedli knjigo Benjamina Crema Transmisija: meditacija za novo dobo, v kateri boste našli odgovore na vsa svoja vprašanja o transmisijski meditaciji.

Obseg: 156 strani
Cena: 10,00 €

Naročila po telefonu: 040 463 489 ali prek spletne naročilnice.

Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani