Loading

 Domača stran >> Revija Share International

Revija Share International v slovenščini

Poleg informacij o procesu Maitrejevega prihoda v reviji Share International objavljamo članke o problemih, za katere Maitreja meni, da bi jih moralo človeštvo najprej rešiti, da bi na svetu zavladali pravičnost, bratstvo in mir. V reviji objavljamo članke, ki jih je mojster podal prek Benjamina Crema, ezoterične članke, poročila o čudežnih dogodkih po svetu, pisma bralcev, ki opisujejo osebna srečanja z Maitrejo ali katerim drugim mojstrom in vprašanja bralcev, na katera je odgovoril Benjamin Creme.
      Share International je revija, ki nas seznanja s perečimi svetovnimi problemi in rešitvami zanje. Predvsem pa daje upanje v prihodnost, osmišlja življenje in prebuja ljubezen.

naročnina za pol leta (5 revij): 15,00 €
naročnina za eno leto (10 revij): 29,00 €
naročnina za dve leti (20 revij):
56,00 €
V ceno so vključeni poštni stroški.
Revijo lahko naročite po telefonu 04 / 23 66 571 ali prek spletne naročilnice.
Če želite po pošti prejeti vzorčni izvod revije, nam pošljite svoj naslov.

Oglejte si revijo Share International (december 2013) (PDF - 866 Kb).
Za ogled potrebujete AcrobatReader. Priporočamo, da PDF datoteko najprej presnamete na svoj računalnik in jo šele potem odprete v AcrobatReaderju.

Vsebina aktualne revije (junij 2017)

Pobrskajte po arhivu člankov objavljenih v slovenski reviji Share International.

Oglejte si razstavo fotografij Unicefovih fotografov, ki so bile objavljene na zadnjih straneh revij Share International.

Od samega začetka revije Share International je mojster Benjamina Crema prispeval članke, ki naj bi jih objavili ne le v času, ko so bili napisani, ampak vedno, kadar je to primerno glede na okoliščine v svetu. Mnogi od teh člankov se zdijo zdaj še celo pomembnejši, kot ob prvi objavi. V sledečem članku mojster predstavlja vrsto idej, ki navdihujejo z upanjem: da je človeštvo "zrelo za spremembo", čeprav ni prepričano, v katero smer naj bi nova pot vodila; Poziva nas, da uresničimo svojo božansko naravo. Maitreja je zdaj tu, da svetuje in človeštvo vodi, da bo ustvarilo "civilizacijo vredno ljudi, ki vstopajo v božanskost".

Vstopanje v božanskost
Mojster -, prek Benjamina Crema, julij-avgust 2000

Ljudje po vsem svetu se začenjajo zavedati, da so prepričanja in gotovosti, ki se jih že dolgo časa oklepajo, manj gotovi, kot so predvidevali. Zlom njihovih socialnih in političnih institucij postavlja pod vprašaj vrednost njihovega ustaljenega načina razmišljanja in jih sooča z dilemo: videti je, da ustaljene metode mišljenja in delovanja ne delujejo več; prihodnje metode v tem trenutku še niso jasno razvidne. Človeštvo omahuje, čaka vodstvo, izgubljeno je v brezplodnem poskusu, da bi ohranilo staro ali predvidelo prihodnost. V takšnih razmerah so ljudje zreli za spremembo.
       Malokdo pozna smer in obseg potrebnih sprememb ali kako jih doseči. Počasi pa se mnogim že svita, da je sedanji način življenja brezciljen in ljudem ne ponuja možnosti za srečo. Mnogi so se zato odločili, da ne bodo trpeli, uteho in ravnovesje iščejo v vse večjem številu religij, filozofij in kultov, starih in novih. Potrebne spremembe se mnogim zdijo preobsežne in pregloboke, da bi do njih lahko privedle človeške roke in pamet, zato se obračajo navznoter, k bogu, za katerega domnevajo, da vodi človeške zadeve.
       Ko bi le vedeli, da so oni sami ta bog, ki čaka na priložnost, da se izrazi. Oni sami usmerjajo svoja življenja v dobro in slabo. Sami s svojimi dejanji obračajo kolo dogodkov, povzročajo konflikt ali mir, sejejo nesrečo ali dobrohotnost. Ljudje se morajo naučiti svoje vloge in prirojene moči v življenju in tako prevzeti odgovornost za njegovo kakovost in smer. Če tega ne bodo storili, nikoli ne bodo odrasli.
       Maitreja zdaj prihaja na svetovno prizorišče ljudi učit, da imajo potencial bogov, da so resnično močni in da jih v ujetništvu praznoverja in strahu, tekmovalnosti in pohlepa drži le pogojenost. Ljudem bo pokazal pot, kako naj se odrečejo preteklosti in kako naj pod njegovim modrim vodstvom ustvarijo civilizacijo, ki bo vredna ljudi, ki vstopajo v svojo božanskost. Ni daleč dan, ko bodo ljudje slišali njegov poziv in se odzvali. Ni daleč dan, ko bodo ljudje spoznali, da je dolga temna noč minila, da je nastopil čas, da pozdravijo novo svetlobo, ki je obsijala svet.
       Tako se bodo ljudje lotili naloge obnove, naloge, ki od vseh zahteva moč in voljo. Ta čas morajo vsi videti kot priložnost za služenje in rast, za izpolnitev naloge, ki jih je zdaj pripeljala v svet.
       Ko se bodo v prihodnosti ljudje ozrli na te kritične dni, se bodo osuplo in nejeverno čudili lagodnosti, s katero dopuščamo današnje krivice: krutost in nesmiselno trpljenje, ki tako omadežuje naša življenja. Maitreja prihaja, da bi se spoprijel s temi starimi zmotami in da bi človeštvo popeljal v dobo svetlobe. Podajte mu roko v pozdrav in naj vas vodi do vašega sebstva.

Napredek avtomatizacije in univerzalni temeljni dohodek
Graham Peebles

Revščina po svetu uničuje življenja več milijard ljudi: tako v državah v razvoju, kjer je revščina pereč problem, kot tudi v industrijskih državah, kjer je prikrita, vendar v porastu. Revščina izvira iz družbenih krivic, ki neizogibno povzročajo izkoriščanje in zlorabe ter umiranje in bolezni; ljudi oropa za življenjske priložnosti in dostojanstvo.
       S tem ko zaradi novih tehnologij vse več delovnih mest postaja nepotrebnih in se tradicionalne industrije zapirajo, se brezposelnost povečuje, dohodki se zmanjšujejo in če ne bomo ponovno premislili naše ekonomije, se bo stopnja revščine dvignila, morda celo eksponentno.
       Svetovna banka poroča, da je v letu 2013 v skrajni revščini živelo skoraj 767 milijonov ljudi (11 odstotkov svetovnega prebivalstva) - z dnevnimi dohodki nižjimi od 1,90 dolarja; vendar je britanski Prekomorski razvojni inštitut (Overseas Development Institute) razkril, da več kot 2,5 milijarde nekako preživi "z manj kot 2 dolarjema na dan". Dvig meje na bolj realističnih 5 dolarjev na dan (dve skodelici kave v razvitih državah), pomeni, da kar štiri milijarde ljudi živi v revščini.
       Revščina je najpogostejši vzrok smrti in ljudi obsoja na brezupno životarjenje v neizprosni stiski. Medtem pa so tisti, rojeni v premožnih družinah, blagoslovljeni z življenjskimi priložnostmi, varnostjo in udobjem - z darili, ki bi morali biti dediščina vsakega otroka, ne glede na to kje in komu se je rodil.

Sprememba našega načina življenja

Prihajajoča doba strojev je del novega časa, ki ponuja enkratne možnosti za preoblikovanje našega načina življenja. Tehnološke inovacije bodo, kot nam govorijo, ukinile več delovnih mest, kot jih bodo ustvarile. To bo ljudi osvobodilo garaškega dela in jim omogočilo več časa za raziskovanje življenja, kreativnost in kolektivno redefinicijo pomena civilizacije. Toda, kot pojasnjuje profesor ekonomske teorije na Univerzi v Atenah Yanis Varoufakis, mora vsakdo imeti koristi od teh priložnosti; "slehernemu državljanu je treba dodeliti lastninske pravice nad deležem premoženja, ki ga ustvarjajo stroji". To zahteva nov pristop k razmišljanju o ekonomiji in njenemu delovanju.
       Sedanji model - ki se sicer lahko pohvali z uspehi - je slabo opremljen za odziv na današnje izzive in priložnosti, zato ga je treba zamenjati. Vanj so vgrajene materialistične vrednote: sebičnost, spodbujanje želja in dobičkov, človekoljubje (gledano na splošno) pa je postalo del nekaterih podjetniških strategij in se prikazuje kot izbira med reševanjem življenj ter izgubo dobičkov; upravljavci so na strani denarja. Že lep čas je potrebna temeljita sprememba. Napredek avtomatizacije procesu dodaja še eno zahtevo. Potreben je nov, trajnosten, human ekonomski model, vreden 21. stoletja in prihodnosti.

Temeljna pravica do življenjskih potrebščin

Revolucija na področju dela zahteva evolucijo v načinu življenja: nov pristop, pri katerem je na prvem mestu spoznanje, da je človeštvo eno. Smo bratje in sestre enega človeštva; sistemi, ki urejajo naša življenja morajo temeljiti na spodbujanju uresničevanja tega dejstva. Medsebojna delitev dobrin kot načelo, ki poživlja zadeve človeštva, naravno sledi takšnemu razumevanju in ko ga bomo pragmatično izvajali, bo vsakomur omogočal dostojno življenje brez strahu pred revščino. Vsakdo je upravičen do sredstev, potrebnih za zadovoljevanje svojih potreb, ne glede na to, ali ima službo in dohodek ali pa nima ne enega ne drugega.
       V okviru obstoječe paradigme nam "takojšnja revolucija" predstavlja tisto, kar profesor Varoufakis opisuje kot "ključno dilemo". Ali želimo svet, v katerem bo koncentracija lastništva novih produkcijskih sredstev postala še bolj intenzivna, kar bo vodilo "do stagnacije kapitalizma s skrajno neenakostjo in velikanskimi dohodki za vse manjši odstotek prebivalstva, medtem ko se bomo vsi preostali potopili v greznico nestabilnosti, negotovosti in družbene bede." Ali pa želimo živeti v družbi, v kateri bodo življenjska sredstva (trenutno denar) prosto dostopna vsem, stroji pa bodo delovali v službi človeštva in vsi bomo deležni sadov njihovega dela.
       Za manifestacijo dobrega potrebujemo nov model, ki bo temeljil na redistribuciji - medsebojni delitvi - "lastništva proizvajalnih sredstev, ali pa bo vsaj zagotavljal, da se bodo proizvajalna sredstva prerazporedila na način, ki bo ljudem dejansko zagotovil svobodo ... to pa zahteva temeljni dohodek, ki je pri tem bistvenega pomena." Univerzalni temeljni dohodek (UTD) bi bil sestavljen iz rednih izplačil ali nekakšne oblike zapuščinskega sklada - trenutno na voljo samo v bogatih družinah - ki bi bil ustanovljen za zadovoljevanje posameznikovih potreb od rojstva naprej.
       Spoznanje, da ima vsakdo pravico do osnovnih življenjskih potrebščin, sega v 18. stoletje. Proti koncu prve svetovne vojne je Bertrand Russell predstavil načrt, ki predstavlja rojstvo ideje o UTD in vsebuje predlog, da se znesek izplačil spreminja glede na delo, "ki ga skupnost priznava kot koristnega ... ko je izobraževanje končano, nihče ne bi smel biti prisiljeni delati in tisti, ki se ne odločijo za delo, bi morali prejemati sredstva za golo preživetje in ohraniti svobodo."
       Povezava z delom v skupnosti je pomembna in jo je treba vključiti v vsakršen nov sistem. Vendar pa "izplačila", bodisi v denarni bodisi v kreditni shemi, ne bi smela biti odvisna od teh dejavnosti. Družbena vključenost se bo naravno razvijala iz pravičnega ekonomskega sistema, ki priznava temeljno enotnost človeštva.
       V desetletjih po Russellovem predlogu je bil UTD deležen vse večjega zanimanja. Danes več držav razmišlja o UTD: Finska je začela dvoletni poskus izplačevanja mesečnega dohodka 2.000 naključno izbranim brezposelnim državljanom; Škotska je pred uvedbo pilotne "radikalne" sheme v dveh svojih okrožjih: v Glasgowu (kjer se ocenjuje, da tretjina otrok živi v revščini) in Fifi, zato ker je to "najboljši način za boj proti revščini", kot poudarjajo okrajni svetniki. Presenetljivo pa o UTD razmišlja tudi Indija, kjer živi več kot tretjina najrevnejših ljudi na Zemlji. Dohodek bi prejemal vsak otrok in odrasli, da bi lahko "vsem državljanom zagotovili dovolj prihodkov za pokritje njihovih osnovnih potreb [in] za spodbujanje družbene pravičnosti".
       V svoji sedanji obliki UTD ni rešitev problemov, vendar lahko predstavlja pomemben del novega naprednega družbeno-ekonomskega modela in dejstvo, da se o njem veliko razpravlja, je pozitivno.
       Poleg vzpostavitve finančne varnosti in zagotovitve sredstev za zadovoljevanje človekovih osnovnih potreb, ima UTD še druge prednosti. Družbena skupnost bi se pokazala kot sočutna in enovita ter dokazala, da so vsi ljudje enako pomembni. Neenakost bi izginila, kot tudi njene hude družbene posledice. Konkurenca bi izgubila svoj prevladujoč položaj, nadomestilo pa bi jo sodelovanje, ki bi postalo norma, prav tako tudi strpnost in zaupanje. Strah pred revščino, izkoriščanjem in lakoto bi izginil iz obličja Zemlje.
       To je realna podoba sveta, v katerem se človeštvo odziva kreativno in pragmatično na spremembe, ki jih predstavlja tehnologija. To je pozitivna podoba, ki temelji na priznavanju ključnega pomena enotnosti človeštva.

Papež Frančišek: Zakaj edina prihodnost, ki jo je vredno graditi, vključuje vsakogar

Od prevzema položaja pred štirimi leti je papež Frančišek zavzel jasno in glasno stališče do najpomembnejših svetovnih problemov. Ta neustrašni pristop pri podajanju resnice, s poudarkom na vključevanju, je papežu zagotovil široko občudovanje, postal je svetilnik upanja v času težkih izzivov. Kljub temu je bilo nekoliko presenetljivo, da je papež prek video povezave nastopil na aprilski TED konferenci, ki je neprofitna pobuda, usmerjena v širjenje idej, običajno v obliki kratkih in učinkovitih govorov. Njegovo sporočilo naslovljeno "Bodoči ti" je bilo: "Vsi potrebujemo drug drugega." Predstavljamo vam nekaj odlomkov:
       "... eksistence vsakogar in vseh so globoko povezane med seboj: življenje ni le čas, ki mineva, življenje so predvsem odnosi."
       "Ko se srečam z bolnimi ali jim prisluhnem, z migranti, ki se pri iskanju svetle prihodnosti soočajo z izjemno težkimi okoliščinami, z zaporniki, ki v svojih srcih nosijo veliko bolečino in s tistimi, med njimi so mnogi mladi, ki ne morejo najti službe, se pogosto sprašujem: "Zakaj oni in ne jaz?" Rojen sem bil v družini migrantov, moj oče in stari starši so podobno kot mnogi drugi Italijani zapustili Italijo in odšli v Argentino, pri čemer so ostali brez vsega. Zlahka bi se mi torej primerilo, da bi se znašel med današnjimi "zavrženimi" ljudmi. To je razlog, da sem se globoko v srcu pogosto vprašal: 'Zakaj oni in ne jaz?'
       "... vsi potrebujemo drug drugega; nihče med nami ni samostojni in neodvisni 'jaz', ločen od ostalih. Prihodnost lahko zgradimo le skupaj, vključujoč vse. O tem ne razmišljamo pogosto, toda vse je povezano. Ponovno moramo postaviti svoje povezave v zdravo stanje."
       "Zdi se, da mnogi med nami danes mislijo, da srečne prihodnosti ni moč doseči. Čeprav je take pomisleke treba vzeti zelo resno, niso nepremagljivi. Lahko jih presežemo, če pred zunanjim svetom ne zapiramo vrat. Srečo lahko odkrijemo le kot darilo harmonije med celoto in posameznim delom. Celo znanost izpostavlja razumevanje resničnosti kot prostor v katerem je vsak element povezan in v odnosu z vsem drugim."
       "Kako čudovito bi bilo, če bi razvoj znanosti in tehnoloških inovacij sovpadal z večjo pravičnostjo in družbeno vključenostjo. Kako čudovito bi bilo, da bi ob odkrivanju oddaljenih planetov ponovno odkrili tudi potrebe bratov in sester, ki krožijo okrog nas. Kako čudovito bi bilo, če solidarnost, ta lepa in občasno tudi neprijetna beseda, ne bi bila omejena le na socialno delo, pač pa bi postala naravno stanje pri političnih, ekonomskih in znanstvenih odločitvah, pa tudi v odnosih med posamezniki, ljudmi in državami."
       "Le z vzgojo o resnični solidarnosti bomo lahko presegli 'kulturo odpada', ki se ne nanaša le na hrano in dobrine, pač pa tudi na ljudi, ki jih tehnološko-ekonomski sistemi puščajo ob strani, pri tem pa v središče svojega zanimanja postavljajo, pogosto tudi ne da bi se tega zavedali, namesto ljudi le še produkte."
       "Solidarnost ... ni samodejni mehanizem. Ni je moč programirati ali nadzorovati. Je svobodni odziv, ki se rodi v srcu vseh in vsakogar. Ko človek spozna, da je življenje ... darilo, da je ljubezen vir in pomen življenja - kako lahko zadrži nujo, da bi soljudem delal dobro?"
       "Če želimo delati dobro, potrebujemo spomin, pogum in ustvarjalnost ... Da, ljubezen zahteva ustvarjalni, praktičen in iznajdljiv odnos. Dobri nameni in konvencionalni pristopi, tako pogosto uporabljani, da utišajo našo vest, ne zadostujejo. Pomagajmo drug drugemu, vsi skupaj, da bomo razumeli, da drugi ni statistika ali številka. Drugi ima obraz. 'Ti' vedno predstavlja resnično prisotnost, osebo, za katero se poskrbi."
       "Pripoved o dobrem Samaritanu je pripoved o današnjem človeštvu. Človeške poti so prežete s trpljenjem, ker se vse vrti okrog denarja in stvari, namesto okrog ljudi. Pogosta je tudi navada ljudi, ki sami sebe imenujejo 'ugledni', da ne skrbijo za druge in tako na tisoče ljudi, ali celotne populacije, puščajo za seboj. K sreči obstajajo tudi taki, ki v skrbi za druge ustvarjajo novi svet in to celo iz lastnega žepa. Mati Tereza je dejansko rekla: 'Človek ne more ljubiti, dokler tega ne počne na svoj račun.'"
       "Toliko moramo še storiti, in to moramo storiti skupaj. Vendar, kako lahko, pri vsem zlu, ki ga dnevno vdihnemo, to naredimo? Hvala Bogu noben sistem ne more izničiti našega srčnega hrepenenja po dobrem, po sočutju in po zmožnosti upreti se zlu. Sedaj mi boste morda rekli: 'Seveda, to so lepe besede, vendar jaz nisem dobri samaritan, niti mati Tereza iz Kalkute.' Nasprotno: mi smo dragoceni, vsakdo med nami. V očeh Boga smo vsi nenadomestljivi. V mraku današnjih konfliktov lahko vsakdo postane luč, opomnik, da svetloba premaga temo in nikoli obratno."
       "Že posameznik je dovolj za obstoj upanja, in ta posameznik si lahko ti. Potem se bo pojavil še en 'ti' in še en 'ti', to se nato spremeni v "mi". Upanje se je začelo z enim 'ti'. Kjer je 'mi', tam se že prične revolucija."
       "Tretje sporočilo, ki ga želim danes deliti, je o revoluciji: revoluciji nežnosti, ... ljubezni, ki se približa in postane resnična. To gibanje se prične v srcu in doseže oči, ušesa in dlani ... z očmi vidimo drugega, z ušesi ga slišimo, poslušamo otroke, revne, tiste, ki jih je strah prihodnosti. Poslušamo tudi tihi krik našega skupnega doma, bolne in onesnažene Zemlje. Nežnost pomeni, da svoje dlani in svoje srce uporabimo za tolažbo drugega, za nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo ... to je pot izbire za najmočnejše in najbolj pogumne ženske in moške. Nežnost ni šibkost, je trdnost ... pot solidarnosti, pot ponižnosti."
       "... dovolite mi, da povem jasno in glasno: bolj kot ste močni, večji kot je vaš vpliv na ljudi, bolj ste zavezani k ponižnemu delovanju. Če ravnate drugače, vas bo moč uničila in vi boste uničili druge. V Argentini poznajo rek: 'Moč je kot gin na prazni želodec.' Omotični ste, pijani, izgubite ravnovesje in tako poškodujete sebe in ljudi okoli vas; to se zgodi, če ne povežete svoje moči s ponižnostjo in nežnostjo. S ponižnostjo in resnično ljubeznijo pa moč postaja služenje, sila, ki deluje v smeri dobrega."
       "Prihodnost ljudi ni zgolj v rokah politikov, velikih vodij in velikih podjetij. Da, v njihovih rokah je resnično velikanska odgovornost. Vendar je prihodnost v rokah ljudi, ki v drugih prepoznavajo sebe in sebe kot del skupnosti. Potrebujemo drug drugega. Zato prosim tudi o meni razmišljajte z nežnostjo, da bom lahko uresničil naloge, ki so mi bile zaupane za dobrobit drugih, dobrobit vseh vas in vseh nas."
       vir: www.ted.com

Profili v pogumnem varovanju okolja
Dobitniki Goldmanove okoljske nagrade za leto 2017

Letošnji dobitniki Goldmanove okoljske nagrade so vztrajali navkljub mogočnim državnim in trgovskim interesom. Z družinami so bili pogosto v nevarnosti, pa so vendar dosegli znatne zmage v dobro planeta Zemlje. To nagrado za narodne okoljske aktiviste, ki je največja na svetu, že od leta 1990 vsako leto podeljujejo okoljskim junakom s šestih naseljenih celin. Letošnji dobitniki - iz Demokratične republike Kongo, Indije, Slovenije, Gvatemale, Združenih držav in Avstralije - prejmejo finančno podporo iz sklada Goldmanove okoljske nagrade, da bodo lahko nadaljevali svoje delo na področju varovanja okolja.

Zaščita najstarejšega afriškega nacionalnega parka pred naftnimi vrtinami

Rodrigue Katembo, Demokratična republika Kongo - Leta 2010 je Demokratična republika Kongo dovolila britanskemu naftnemu podjetju SOCO International iskanje nafte na področju, ki se razteza tudi v nacionalni park Virunga. To je najstarejši nacionalni park v Afriki in je pod zaščito UNESCA.
       Ko je podjetje SOCO čuvaju narodnega parka Rodrigu Katembu ponudilo denar, da bi njihovim vozilom dovolil prehod skozi park in postavitev baze za iskanje nafte, se je odločil raziskati njihovo početje. S skritimi kamerami je posnel SOCO in njegove pogodbene izvajalce, kako so ponujali podkupnine in razpravljali o nezakonitih dejavnostih.
       Videoposnetek je bil vključen v dokumentarni film Virunga, ki je postal priljubljen na Netflixu in je po vsem svetu sprožil ogorčenje nad početjem podjetja SOCO v Virungi. Angleška cerkev je leta 2016 najavila, da bo iz podjetja umaknila svojo naložbo, vredno 1,8 milijona ameriških dolarjev, nekaj mesecev pozneje pa je SOCO objavil, da se odreka licenci za črpanje nafte.
       Katembo je za svoj aktivizem plačal ogromno ceno. Septembra 2013 so ga aretirali in mučili 17 dni. Toda takoj po izpustitvi se je vrnil na delo. Katembo še naprej varuje park Virunga in živali v njem pred divjimi lovci, milicami in črpanjem surovin, vendar v parku močno primanjkuje osebja in finančnih sredstev.

Reševanje indijskega svetega hribovja pred rudarjenjem

Prafulla Samantara, Indija - V hribovju Nijamgiri v indijski državi Odiša, gozdnati regiji, ki se ponaša z bogato biotsko raznovrstnostjo, živi domorodno pleme Dongria Kond. Za pleme je to hribovje sveto, sebe pa vidijo kot njegovega zaščitnika. Toda leta 2004 je državno rudarsko podjetje iz Odiše podpisalo pogodbo z britanskim podjetjem Vedanta Resources za rudarjenje aluminijeve rude boksita v tem hribovju.
       Prafulla Samantara, znan voditelj gibanj za družbeno pravičnost v Indiji, je začel ljudsko kampanjo, da bi pleme obvestil o načrtu, s katerim bi uničili neokrnjene gozdove in habitat zaradi 70 milijonov ton aluminijeve rude. S kolesom in peš je potoval od vasi do vasi, se srečeval z lokalnimi skupnostmi in jih obvestil, da so njihovo zemljo prodali. Samantara je organiziral proteste in shode v glavnem mestu države ter 16 kilometrov dolgo človeško verigo, s katero so podjetju Vedanta preprečili vstop na plemensko ozemlje.
       Državna policija in uradniki podjetja Vedanta so nadlegovali Samantaro in druge protestnike ter jih poskušali ustrahovati, potem ko so ti vložili tožbo na indijskem vrhovnem sodišču zaradi kršitve pravic plemena. Leta 2010 sta norveška vlada in Angleška cerkev prenehali financirati projekt, tri leta pozneje pa je vrhovno sodišče dovolilo plemenu Dongria Kond glasovati o zadevi. Vaški sveti so zavrnili rudnik, pritožba rudarskega podjetja pa je bila prav tako lani zavrnjena. Tako se je končala 12-letna pravna bitka, ki je zagotovila varno prihodnost hribovja Nijamgiri v rokah plemena Dongria Kond.

Zaprtje odlagališča nevarnih odpadkov v Sloveniji

Uroš Macerl, Slovenija - Leta 2003 je cementarna Lafarge, eno največjih podjetij za proizvodnjo cementa na svetu, prevzelo 130 let staro cementarno v Trbovljah v Sloveniji in začelo kuriti petrolkoks - stranski produkt pri rafiniranju nafte, ki je bogat z ogljikom in pri gorenju razvije izjemno vročino, vendar tudi izjemno onesnažuje.
       Uroš Macerl je predsednik lokalne okoljevarstvene skupine Eko krog in ekološki kmetovalec. Z družino živi na obrobju območja, ki ga zaseda Lafarge. Organiziral je kmete in druge lokalne prebivalce, da so zbirali podatke o kakovosti zraka, ki so pokazali ogromno povečanje količine nevarnih onesnaževalcev, odkar je Lafarge začel kuriti petrolkoks. Toda odgovorni na lokalni in državni ravni niso ukrepali.
       Ko je Lafarge leta 2009 zaprosil za okoljsko dovoljenje, da bi skupaj s petrolkoksom sežigal nevarne industrijske odpadke, je Macerl vložil in dobil tožbo, s katero je bilo dovoljenje razveljavljeno. Toda ko je podjetje nadaljevalo s kurjenjem odpadkov in petrolkoksa, je Macerl organiziral proteste in shode skupnosti, dokler niso cementarne leta 2015 zaprli. Čeprav si podjetje prizadeva za vnovični zagon dejavnosti, se sooča z močnim nasprotovanjem Macerla in skupnosti, ki odločno varujejo svoje zdravje in okolje.

Preprečitev rudarjenja na območju domorodcev v Gvatemali

Rodrigo Tot, Gvatemala - Vodja domorodcev Rodrigo Tot se že dolgo bori za pravice svojega ljudstva Q'eqchi, potomcev starodavnih Majev v vzhodni Gvatemali. Leta 2006 je izvedel, da namerava kanadsko podjetje znova odpreti rudnike niklja na tem območju. Varnostne sile podjetja so začele prisilno izseljevati pripadnike ljudstva Q'eqchi z njihove zemlje v vasi Agua Caliente, kar pomeni kršitev mednarodnih pogodb.
       Tot je vedel, da ima ljudstvo lastniško pravico za območje, toda ko se je odpravil na državni register, da bi se zoperstavil izseljevanju, je ugotovil, da je nekdo iztrgal strani, ki dokazujejo njihovo lastništvo. Tri leta je zavzeto vodil kampanjo proti rudarjenju in s pomočjo centra za indijanske pravne vire iz ZDA ter majhne gvatemalske organizacije za človekove pravice Defensoria Q'eqchi leta 2009 vložil tožbo, v kateri je razkril skorumpiranost vlade. Sodišče je odločilo, da mora vlada znova izdati lastniško pravico in vnesti manjkajoče strani v register.
       Toda za pravno zmago je Tot plačal ogromno ceno - enega njegovih sinov so ustrelili, drugega pa so poškodovali na avtobusu, ko se je leta 2012 peljal v prestolnico Gvatemale. Napad so opredelili kot rop, vendar je šlo po prepričanju Tota in drugih za politično motiviran umor.
       Gvatemalska vlada je zavrnila uveljavitev odločbe sodišča, spor glede rudnika pa zdaj obravnava medameriška komisija za človekove pravice, kjer ga trenutno znova pregledujejo.

Čiščenje onesnaženja s svincem v Los Angelesu

Mark Lopez, ZDA - Leta 2000 je podjetje Exide iz Georgie prevzelo stari obrat za recikliranje odpadnih baterij v Los Angelesu ter povečalo obseg predelave baterij. Izpusti svinca, nevarnega živčnega strupa, ki lahko že pri nizkih količinah povzroča motnje pri učenju, so zato izredno porasli. Po preiskavi, ki jo je zvezna velika porota opravila glede delovanja podjetja Exide, se je podjetje strinjalo, da bo zaprlo obrat, vendar ni poskrbelo za očiščenje onesnaženja zunaj obrata. Mark Lopez, mladi aktivist iz Los Angelesa in izvršni direktor lokalne okoljevarstvene skupine East Yard Communities for Environmental Justice (EYCEJ), je šel od vrat do vrat in obvestil skupnost o nevarnostih onesnaženja s svincem. Lopez in EYCEJ sta organizirala prebivalce, da so od državnega urada za nadzor nad toksičnimi snovmi zahtevali pregled domov okrog talilnice. Ko so pregledi pokazali, da je večina domov onesnaženih in potrebujejo sanacijo, so Lopez in njegova skupina prepričali državo Kalifornijo, da odobri 176,6 milijona dolarjev za pregled in čiščenje prizadetih domov.
       Ker bodo ta sredstva krila le del stroškov sanacije domov, je Lopez sodeloval pri razvoju državne zakonodaje glede pristojbin za recikliranje baterij, s čimer bodo zbrali dodaten denar, ki bo pomagal Los Angelesu in drugim kalifornijskim mestom, kjer so opuščeni obrati za baterije.

Blokiranje premogovnika v Avstraliji

Wendy Bowman, Avstralija - Wendy Bowman, stara 83 let, že dolgo zbira podatke o nevarnosti za zdravje in o onesnaževanju, ki ga prinaša širitev premogovniške dejavnosti v avstralskem Hunter Valleyju. Leta 2010 je odkrila, da želi rudarsko podjetje Yancoal v kitajski lasti razširiti enega od svojih rudnikov na območje njene kmetije v Hunter Valleyju. Razmah rudarstva je že vse od 80. let prejšnjega stoletja številne kmetovalce prisilil, da so se odselili iz regije, zato je bila odločena, da družbi Yancoal prepreči nakup njenega zemljišča in izkopavanje premoga v regiji.
       Bowmanova je sodelovala z okoljevarstvenimi skupinami, vložila tožbe in širila informacije o škodljivih vplivih rudarjenja na zdravje ljudi in okolje, obenem pa ni hotela prodati zemlje. Leta 2014 je avstralsko sodišče odločilo, da lahko Yancoal nadaljuje delovanje, vendar pod pogojem, da najprej odkupi zemljišče Bowmanove. Prodajo je zavrnila.
       Ko se je Yancoal lani pritožil, se je sodišče postavilo na njeno stran. Pritožbe se vrstijo še naprej, toda Bowmanova je doslej preprečila izkop 16,5 milijona ton premoga v Hunter Valleyju.
       vir: goldmanprize.org, sfchronicle.com, mongabay.com


Dobitniki Goldmanove okoljske nagrade za leto 2017: Prafulla Samantara, Mark Lopez, Wendy Bowman, Rodrigue Katembo, Uroš Macerl, Rodrigo Tot.

Čudeži po svetu

"Znamenja", ki jih predstavljamo tukaj, je v preteklosti potrdil mojster Benjamina Crema ali pa govorijo sama zase. Mnogim pojavom so bili priča ljudje, ki jih vidijo kot potrditev njihovih upov in vere. Predstavljamo jih v razmislek.

Kip Device Marije v Argentini joče krvave solze

Kip Device Marije v provinci Salta v Argentini je aprila 2017 začel jokati krvave solze. Kipec Device mistične vrtnice, kar je eno izmed imen, ki ga katoliki uporabljajo za Devico Marijo, pripada družini Frias Mendoza iz mesta San José de Metán. Za tem, ko je družina o dogodku spregovorila na lokalni radijski postaji, so v njihov dom začeli prihajati mnogi obiskovalci, ki želijo videti čudež.
       vir: mirror.co.uk


fotografija: lagacetasalta.com.ar

Jokajoč kip Device Marije v Paragvaju

Sodeč po poročilih z dne 21. aprila 2017 so se v malo cerkvico Santa Librada v Villarrici v Paragvaju zgrnile množice, da bi videle kip Device Marije s solzami v očeh.
       Lokalna prebivalka Zully de Meaurio je bila prva, ki je opazila pojav in posnela video. Šla je v cerkev in je, ko je pristopila h kipu, videla solzo v očesu. Nemudoma je poklicala moža: "Poglej to, joka, ima vodo!" In nato je to posnela na mobilni telefon. V videu lahko slišite, da gospa pravi: "Želi, da molimo, želi, da molimo." Gospa De Meaurio je poklicala sosede, ki so tudi prišli, da bi to videli. Eden je dejal: "Upam, da to lahko pomaga prinesti mir, da se naše oblasti ne bodo več bojevale."
       vir: dailymail.co.uk

Malcesine, Italija - Fotografija, ki jo je v noči 3. aprila 2017 posnela spletna kamera podjetja v mestu Malcesine v Italiji, kaže velik, zelen, svetleč, delno prosojen predmet. Ta močno spominja na NLP, slikan maja 2014 nad Nizozemsko, za katerega je mojster Benjamina Crema potrdil, da je vesoljsko plovilo z Marsa (SI, julij/avgust 2015).
       vir: mufon.com; ufosightingsdaily.com

Dne 28. marca 2017 je Nasin Sončni in heliosferni observatorij blizu sonca fotografiral ogromen predmet s krili.
       vir: sohowww.nascom.nasa.gov; YouTube: myunhauzen74

Ayacucho, Peru - Nekega večera v avgustu leta 2016 je biolog Victor Velasquez fotografiral nočno nebo iz Pampa Galerasa, naravnega rezervata v Ajakuču v Peruju. Ko je pozneje pregledoval slike, je na eni presenečeno videl nepravilnost, ki ob povečavi jasno kaže predmet v obliki diska s svetlim jedrom. Ajakučo je področje v Andih, kjer so skozi leta videli mnogo NLP-jev.
       vir: inexplicata.blogspot.com

Vstopanje v božanskost in ustvarjanje prihodnosti za vse - kompilacija

Odgovor Benjamina Crema na naslednje vprašanje (SI, julij/avgust 2012) pojasnjuje pomen kompilacij, ki jih vsak mesec predstavimo na tem mestu.

V.: Nekateri bralci imajo radi sestavke oziroma kompilacije, drugi pa komentirajo, da sestavki pogosto ponavljajo že uporabljena gradiva. Ker ste urednik, kakšno je vaše mnenje?
       O.: Dejansko ponavljajo že natisnjeno gradivo, vendar kompilacije ljudi spomnijo na nauke. Tematski vidik jim daje drugačno perspektivo in žarišče. Moj mojster pravi, da je to eden najpomembnejših delov revije in da imajo kompilacije dodatno udarnost.

Tema tokratne kompilacije je "Vstopanje v božanskost", kar je tudi naslov mojstrovega članka v SI julij/avgust 2000: "Maitreja zdaj prihaja na svetovno prizorišče ljudi učit, da imajo potencial bogov, da so resnično močni in da jih v ujetništvu praznoverja in strahu, tekmovalnosti in pohlepa drži le pogojenost. Ljudem bo pokazal pot, kako naj se odrečejo preteklosti in kako naj pod njegovim modrim vodstvom ustvarijo civilizacijo vredno ljudi, ki vstopajo v svojo božanskost."
       Naš cilj pri izbiri te teme je bil osvetliti potrebo nas, človeštva, da terjamo svojo rojstno pravico, da se prepoznamo kot božanska bitja in si tako izberemo prihodnost s sistemi in strukturami, ki bodo najbolje odražali našo božansko naravo, kot so jo opisali Maitreja, mojstri in Benjamin Creme.
       Ta kompilacija združuje ideje tako o naši posamični kot tudi naši skupni usodi: o notranjem svetu, kot se manifestira v vsakdanjem življenju; o subjektivnem, ki je ustvarilo objektivno.
       Tako tukaj predstavljamo današnjo vizijo izziva človeštva: ustvarjanje zunanjega sveta, ki bo odražal božansko resničnost v skladu z načrtom in delovanjem hierarhije.
       Uporabili smo Maitrejeve navedke (Sporočila Kristusa Maitreje in Maitrejevi nauki - Zakoni življenja), navedke Cremovega mojstra (Mojster govori) in navedke iz zapisov Benjamina Crema.

Moj namen je, da pred vas postavim odgovore na človekovo dilemo, da vam pokažem, da prihodnost hrani neverjetno obljubo za vse ljudi. Skupaj z mojimi brati, mojstri modrosti, vam bom pokazal, kako lahko sprostite svojo božanskost in prejmete svojo dediščino.
       Moj načrt je v človeštvu prebuditi prepoznanje njegove resnične vrednosti, njegove resnične zmožnosti in mu pokazati, da v vseh ljudeh živi božanski božji sin.
       (Maitreja, v sporočilu št. 24)

Resnične spremembe v svetu, resnični premiki v zavesti se dogajajo na političnem in ekonomskem področju. Skozi politične in ekonomske spremembe bodo strukture ponovno zgrajene, kar bo omogočilo, da se bo odrazila prirojena človeška duhovnost.
       (Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga)

Danes se voditelji narodov spopadajo z dogodki izven nadzora. Sile, o katerih ne vedo ničesar, jih ženejo v nenačrten in pogosto histeričen odziv. Bežijo iz enega kaosa v drugega, vodi pa jih njihova lastna dogma.
       Medtem pa mi potrpežljivo čakamo. Poznamo izid človekove sedanje dileme in pomagamo v celotnem obsegu karmičnega zakona. Vemo tudi, da mora človek po svoji lastni svobodni volji izbrati pot do bodočega veličastja: pot bratstva in ljubezni, pravičnosti in medsebojne delitve.
       Zbiramo se glede na človeške potrebe. Prizadevamo si učiti in služiti. Človek sam pa mora delovati in preizkusiti svojo božanskost v talilnem loncu preizkušenj.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Konec lakote")

Prijatelji moji, moji otroci, tukaj sem, da vam pokažem, da je pred človeštvom najčudovitejša prihodnost. Odet v vse barve mavrice, sijoč od svetlobe boga, bo človek nekega dne vzravnano stal v svoji božanskosti. To vam obljubljam.
       (Maitreja, v sporočilu št. 4)

Maitreja je dejal: "Moj prihod naznanja spremembo, prav tako pa tudi bolečino ob izgubi starih struktur. Toda, prijatelji moji, stare steklenice je treba razbiti, novo vino si zasluži boljše."* Priča smo razpadu vsega, kar ovira človekov napredek, ki omejuje njegovo razumevanje in onemogoča izraz njegove prirojene božanskosti. Opazujemo oblikovanje novih vzorcev misli in občutkov, nove zavesti. Iz njih bodo izšle nove oblike, relevantne strukture, ki bodo izboljšale izraz upov in želja ljudi.
       * Sporočilo št. 82
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Pritisk narašča")

Moj prihod prebuja v človeku željo po spremembi, željo po izboljšanju, kakorkoli že se ta izraža. Moje energije v človeku vzbujajo božansko nezadovoljstvo. Vse, kar je neuporabnega v naših strukturah, mora oditi. Mnogo je takih, ki so danes nevredne človeka.
       Človek je bog, ki se razodeva, in zato je treba izoblikovati načine življenja, ki bodo temu bogu omogočili, da vzcveti. Kako ste lahko zadovoljni z načinom življenja, kot ga živite zdaj, ko milijoni stradajo in umirajo v bedi, ko bogati razkazujejo svoje bogastvo pred revnimi, ko je vsak človek sovražnik svojega soseda, ko nihče ne zaupa svojemu bratu? Kako dolgo morate še živeti tako, prijatelji moji? Kako dolgo lahko še prenašate to razvrednotenje?
       Moj načrt in moja dolžnost je, da vam razkrijem novo pot, pot naprej, ki bo božanskemu v človeku dovolila, da zasije.
       (Maitreja, v sporočilu št. 81)

Te nove oblike bodo pripeljale do tega, da se bodo izrazile človekove lastnosti, ki jih je zdaj mogoče le nejasno začutiti. Prebujanje sposobnosti dojemanja in sprejemanja, ki do zdaj še niso bile uresničene, bo pospešilo njegovo razumevanje duhovne osnove življenja, in njegova notranja božanskost se bo začela v vse hitrejšem ritmu kazati tudi navzven. Njegove družbene oblike bodo odsevale njegov občutek medsebojne povezanosti vsega stvarstva in bodo vodile k oblikovanju pravilnih odnosov do vseh kraljestev. Človek se bo znova zavedel svetosti vsega življenja in naredil bo potrebne korake, da bo to življenje zavaroval pred nevarnostjo. Med vsemi skupinami bo potekala ustvarjalna izmenjava, ki bo zagotavljala stabilno uresničevanje človekovega človeškega - in božanskega - potenciala.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Nov pristop k družbenemu življenju")

Smo na tem, da vstopimo v dobo, v kateri se bo prirojena duhovna narava človeštva začela izražati v množični obliki. Nešteti milijoni ljudi po vsem svetu se bodo prebudili in začeli zavedati resničnega namena svojih življenj. Razvil se bo globlji in razumnejši odnos do življenja in ljudje se bodo prepoznali kot duše - kot duše v inkarnaciji. Prišli bodo do tega, da bodo razumeli namen svoje inkarnacije in bodo prevzemali vse bolj zavestno vlogo v svoji lastni evoluciji, pri tem pa bodo ustvarjali take načine svobode in pravičnosti, kot jih ta svet še ni videl.
       Svoboda in pravičnost in s tem mir bodo omogočili božanskemu, duhovnemu vidiku človeštva, da pride v ospredje in dobi svoj izraz, ne le kot religiozna izkušnja, ampak kot izkušnja na slehernem področju življenja. Notranje zavedanje naše duhovne narave se bo vse bolj kazalo v politiki, gospodarstvu in izobraževanju ter v umetnosti in znanosti.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga)

... kot je dejal Maitreja, "preprostejše življenje, kjer noben človek ne trpi pomanjkanja, kjer dan ni enak dnevu, kjer se radost bratstva izraža skozi vse ljudi." [v sporočilu št. 3]
       Da bi ustvarili takšno življenje, bo potrebno veliko truda. Človek sam mora vse to ustvariti pod vodstvom vélikih. Vse, kar ovira ustvarjanje nove civilizacije, je potrebno opustiti, prizorišče pa preurediti za formiranje bolj primernih oblik. Prav tu je priložnost za človeštvo, da pokaže svojo resnično ustvarjalno genialnost in sposobnost za prenovo. Človek je potencialni bog in ta božanskost bo kmalu našla svoj izraz v duhovni preobrazbi sveta.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Maitrejev poziv")

Moj nauk vam bo pokazal, da na tem svetu ni ničesar, česar človek ne bi mogel doseči, če bi bilo potrebno. Človek je bog in da bi njegova božanskost vzcvetela je potrebno le, da jo izrazi. Moja prisotnost vas bo prepričala, da je to tako, kajti moji bratje, mojstri modrosti, in jaz vam bomo pokazali čudesa vaše božanske narave. Tako boste zaznali svoje zmožnosti in rasli v svetlobi.
       (Maitreja, v sporočilu št. 71)

Evolucija napreduje v ciklih, spiralah. Seveda lahko človek zlorabi svojo svobodno voljo in nazaduje, toda ko je neka stopnja božanskosti enkrat že uresničena, ko so doseženi določeni vrhunci, se verjetnost takšnega nazadovanja zmanjša. Ko je enkrat božanskost, naša resnična narava, dosežena, uresničena, je zelo malo verjetno, da bi jo izgubili. Gonilna sila evolucije sili k rasti in volja Boga s tem končno doseže svoj namen.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, druga knjiga)

Predstavljajte si torej prihodnost, v kateri nikomur nič ne manjka. Prihodnost, v kateri nadarjenost in ustvarjalnost vseh ljudi izraža njihov Božji izvor, v kateri vojna nima mesta v njihovih mislih in dobra volja dobrohotno obdaja srca in um vseh ljudi.
       Predstavljajte si mesta svetlobe, ki jih razsvetljuje svetloba sama in v katerih ni današnje nesnage in bede. Predstavljajte si hitra in tiha prevozna sredstva, ki jih bo poganjala tehnologija svetlobe, oddaljene svetove in celo zvezde, ki jih bodo prinesla v naš doseg. Takšna prihodnost čaka ljudi, ki imajo pogum deliti dobrine.
       Takšna prihodnost čaka hrabre, ki ljubijo svobodo.
       Takšna veličastna prihodnost čaka tiste, ki hrepenijo po tem, da bi razumeli smisel in namen življenja.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Načrt prihodnosti")

Okrog sebe imam zdaj skupino bratov in sester, ki me vidijo kot svojega voditelja in vodnika v prihodnost. Njim govorim o človekovih težavah, o človekovi nepopolnosti, o človekovi potrebi po spremembi; toda pripovedujem jim tudi, da je človek bog, božansko bitje iz svetlobe, ki ga bo nekega dne krasil njegov sijaj.
       Človek izbira sam. Če bo izbral pot, ki jo bom nakazal, bo ta božanskost resnično zasijala.
       (Maitreja, iz sporočila št. 78)

Soočamo se s krizo, ki je v bistvu duhovna, vendar se izraža na političnem in družbenem področju. Od tod Kristusova odločitev, da deluje znotraj politične ter ekonomske sfere, in od tod poudarjanje načela delitve, ki je, kot pravi, ključ do vsega nadaljnjega človekovega napredka: "Ko delite, v svojem bratu prepoznavate Boga." "Človek mora deliti ali umreti." Delitev je božansko načelo in dokler ne spoznamo, da morajo vse strukture odsevati notranjo božanskost, ne bomo naredili naslednjega koraka na razvojni poti. Brž ko bomo to spoznali, bomo odprli vrata v popolnoma nov položaj.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga)

Človek bo korak za korakom, stoletje za stoletjem gradil civilizacijo, ki bo izkazovala njegovo naraščajočo manifestacijo božanskosti; kulturo, v kateri bo lepota božanske kreacije izražena v vseh njenih vidikih, ogledalo, v katerem se bo zrcalila božanska ideja v vsem svojem veličastju.
       Tako bo človek zavzel svoje pravo mesto v shemi stvari po božanskem načrtu.
       Tako se bo po Kristusovem navdihu preobrazil ta svet - ki ga ločujejo strah, dogme in sovraštvo - v svet, v katerem bo vladal zakon ljubezni, v katerem bodo vsi ljudje bratje, v katerem bo vse, kar pripada božanski naravi, zaposlovalo človekovo pozornost in nadziralo njegovo življenje.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Nova civilizacija")

Rad bi vam pokazal nov način življenja, način, ki temelji na prirojenem bratstvu človeka, na njegovi sposobnosti ljubiti in deliti z drugimi in na božanskosti kot njegovem bistvu.
       Postajati božanski je preprost, naraven proces, ki je prosto dostopen vsem ljudem. To je proces sproščanja tistega boga, ki od vsega začetka prebiva v vas. Moja obljuba je naslednja: če ste mi voljni slediti v novi čas, bom za vas sprostil vašo božansko naravo.
       (Maitreja, v sporočilu št. 28)

Maitreja govori o medsebojni delitvi, pravičnosti, svobodi in pravilnih odnosih. Vse to so božanska načela. Svoboda, pravičnost in pravilni odnosi so osnova življenja, ki pripomore k pravilnim odnosom med ljudstvi in narodi.
       Tekmovalnost je tista, ki vodi v vojno in preprečuje, da bi se razvili pravilni človeški odnosi. Ustvarjanje pravilnih človeških odnosov je naslednji korak naprej v naši evoluciji. Ko imate to, imate začetek resničnega božanskega življenja. Prvi korak v medsebojno delitev, pravi Maitreja, je prvi korak v vašo božanskost. Kaj bi lahko bilo bolj preprosto ali bolj resnično?
       (Benjamin Creme, Prebujanje človeštva)

Oblikuje se nov čas - čas pravičnosti, svobode in miru. V prihajajočem času bodo ljudstva vseh narodov doživela izpolnitev svojih sanj in upov na boljše življenje: izpolnitev pomena in namena, lepote in razumevanja, pravilnih odnosov in ljubezni. Vsak dan bo prinesel novo odkritje, notranje in zunanje, vsaka ura priložnost za služenje. Tako bo in tako bo vsak moški, ženska in otrok slavil božanskost v nas vseh in kazal mnogostransko lepoto boga v vseh njenih različicah.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Suženjstvo se končuje")

Rešitve za begunsko krizo

TED je neprofitna organizacija, ki se posveča širjenju idej, običajno v obliki kratkih, učinkovitih govorov. To se je pričelo leta 1984 kot konferenca, ki je združevala tehnologijo, zabavo in dizajn (Technology, Entertainment, Design), danes pa pokriva skorajda vsa področja - od znanosti, prek posla do globalnih tem - v več kot 100 jezikih.
       Aprila 2017 je David Miliband, bivši britanski zunanji minister in predsednik Mednarodnega reševalnega komiteja, nastopil v okviru TED s specifičnim sporočilom: "Globalna begunska kriza ni nerešljiva - in v resnici je test za nas na zahodu."
       Starša Davida Milibanda sta bila poljska Juda in tudi sama begunca. Njegov oče Ralph je bil prisiljen zapustiti Belgijo v času II. svetovne vojne. "Če bi bili begunci v Britaniji v 40-ih prepovedani, danes gotovo ne bi bil tukaj," je rekel.
       Govoril je o 65 milijonih ljudi, ki so morali v 2016 zaradi konfliktov in katastrof zapustiti svoje domove - to pomeni vsako minuto 24 ljudi, dovolj za naselitev države, ki bi bila 21. največja na svetu. "To niso ljudje, ki bi se selili zaradi iskanja boljšega življenja - bežijo, da bi rešili svoja življenja," je povedal Miliband. "Večina je razseljena znotraj svoje države, vendar 25 milijonov preči mejo in postanejo begunci. Živijo v Turčiji, Jordaniji, Pakistanu, Keniji in Iranu. Vsak četrti človek v Libanonu je begunec, kar je četrtina populacije. Večina beguncev je razseljena za daljše obdobje - v povprečju za 10 let."
       "To so dolgoročni, generacijski izzivi," je rekel Miliband. "Ta begunska kriza je trend, ni zgolj preblisk." Razlogi za krizo so šibke države, ki ne zmorejo podpirati svojih prebivalcev ter medsebojno ločeni mednarodni politični sistemi.
       Problemi so resnični, je dejal, in take so tudi rešitve. Ponudil je sledeče:

  1. Beguncem je potrebno zagotoviti delo. Podpora za delo mora postati norma.
  2. Izobraževanje za begunske otroke mora postati temeljna dobrina, ne pa luksuz. "Otroci si opomorejo, če jim je na voljo ustrezna družbena in čustvena podpora, ob tem pa še opismenjevanje in računanje."
  3. Begunci potrebujejo denar. Večina beguncev je v mestih, ne v taboriščih, denarna podpora opolnomoči begunce in pomaga lokalni ekonomiji.
  4. Najbolj ranljivi begunci morajo dobiti priložnost zaživeti na zahodu. Miliband je dejal: "Sedaj ni čas za prepoved beguncev, to je čas za topel sprejem ljudi, ki so žrtve terorja."
Govora se je udeležilo več kot 100 predstavnikov tehnoloških podjetij, vključno z Applom, Googlom, Facebookom in Uberjem. Vsi so podpisali izjavo, ki nasprotuje Trumpovemu predlogu prepovedi potovanja iz januarja 2017. V dvorani se je razlegel aplavz, ko je Miliband predlagal, da bi ob zaposlovanju beguncev, preganjanju neresnic ter doniranju denarja, poslušalci najbolj pomagali, če bi glasovali za politike, ki bi uresničevali rešitve, o katerih je govoril.
       "To je test naše človečnosti. To je test za nas v zahodnem svetu, kdo smo in za kaj si prizadevamo. To je test našega karakterja. Je razkritje naših vrednot. Sočutje in altruizem sta temelja naše civilizacije. Če to spremenimo v akcijo, bomo živeli skladno s temeljnimi moralnimi načeli. Če ne bomo pomagali, sploh nimamo moralnega kompasa ...
       "Mislim, da je najpomembnejše vprašanje 21. stoletja povezano z našimi dolžnostmi do tujcev. Svet je bolj povezan kot kadarkoli prej, vendar nas ogrožajo medsebojne ločenosti - najboljši preizkus tega pa je, kako poskrbimo za begunce."
       Zaključil je: "Gre se za to, da rešimo sebe in svoje vrednote in prav tako rešimo njih in njihova življenja."
       vir: blog.ted.com; washingtonpost.com

Naravno čudo

Spoštovani urednik,
na netipično topel oktobrski dan leta 2001 sem se odločil sprehoditi se v naravi v državnem parku, manj kot miljo od svojega doma v državi Massachusetts.
       Kar prestrašil sem se, ko sem nenadoma srečal starejšega gospoda, ki je šel v nasprotno smer. V smehu sem mu povedal, da me je prestrašil. Pripomnil je, da je v parku ta dan kar glasno, mislil je šumeče listje pod našimi nogami. To zares vsakdanje srečanje pa me je vendarle pustilo radovednega.
       Deset minut pred tem sem se na nasipu, ki ima lep pogled na ribnik in gore v daljavi, ustavil in si odpočil. Bila je ena popoldne, misli so mi odtavale k mnogim rečem. Pomislil sem na fotografijo mojstra Muktesware Bhagavana in Maitreje v reviji Share International iz prejšnjega meseca. [SI julij/avgust 2001]
       Je bil ta starejši gospod Maitreja?
       J. F., Clarksburg, Massachusetts, ZDA.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je moški bil mojster Jezus.)

Rešitev na morju

Spoštovani urednik,
rada bi vas vprašala glede nečesa, kar se mi je zgodilo, ko sem bila stara sedem let (1975). Z materjo in mlajšim bratom sem šla na plažo (Ajigaura, Ibarakiken). Šla sem v vodo s plavalnim obročem. Plavala sem predaleč in nisem mogla nazaj.
       Pogledala sem naokoli, a ni bilo nikogar.
       Poklicala sem na pomoč, a me nihče ni slišal.
       Smrt je zame nenadoma postala resničnost. Bila sem osupla, kako širno je morje. In sprejela dejstvo, da bom umrla.
       Ravno pravi čas je nekdo za mano poklical: "Ali je vse v redu?"
       Pogledala sem nazaj - tam je bil moški v tridesetih letih (Japonec). Pomagal mi je. Dejal je: "Ne hodi predaleč." Nisem mogla govoriti, le pokimala sem. Šel je naprej. Nenadoma ga nisem več videla.
       A nato sem spoznala, da bom živela.
       Ne morem ga pozabiti. Kdo je bil? Je bil le prijazen, navaden moški?
       K. N., Tokio, Japonska.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je bil moški mojster Jezus.)

Stari znanec

Spoštovani uredniki,
26. januarja, potem ko smo zapakirali in oddali na pošti revije Share International za leto 2017, smo pred Informacijskim centrom Amsterdam zagledali znano podobo. Večkrat nas je že obiskal in mojster Benjamina Crema ga je potrdil kot predstavnika mojstra Jezusa. Kot običajno se je pojavil na kolesu, kapo je imel obrnjeno nazaj, ustavil se je in si vzel nekaj brezplačne literature pred centrom. Kot vedno je pogledal skozi okno, pomahal, se na široko nasmehnil in pokazal zobe, pokazal dvignjen palec, še enkrat pomahal in se odpeljal s kolesom. Pred kratkim smo se spraševali, če bomo dobili obisk predstavnika.
       Člani skupine, Amsterdam, Nizozemska.

Izgubljena in najdena

Spoštovani urednik,
20. julija 2001 sem imela izkušnjo, ki je še vedno živa v mojem spominu. Bila sem na podzemni v Brooklynu. Ne spoznam se na podzemne vlake, a bilo je težje, kot sem pričakovala, ker so se pred kratkim spremenile črke za destinacije.
       Usmerili so me v eno smer, nato v drugo in to je trajalo kar nekaj časa. Nazadnje sem se počutila izgubljeno. Občutila sem nemoč, kar zame, ki sem doma v New Yorku, ni običajno. A tako je bilo: obup.
       Približal se mi je moški v turbanu. Njegov obraz, njegove oči, kakšna dobrota. Zdelo se je, da vidi skozi mene. Prisotna je bila čista ljubezen. Dotaknil se je mojega zapestja v tolažbo. Napolnjena sem bila z mirom. "Sem v prisotnosti svetnika?" sem pomislila. Mirno mi je povedal smer, naj se peljem po tekočih stopnicah navzgor. Na vrhu stopnic me je prijazen moški peljal na peron. Tam sem temnopolto gospo vprašala, če sem na pravem kraju. Rekla je, da sem, a na napačni strani. Spustila je vlak in me pospremila. Rekla je, da se bo peljala z mano, da se prepriča, da bo vse v redu z mano. In tako je tudi storila. Vlak je pripeljal do križišča. Peljala me je do drugega vlaka. Vstopila je z mano. Takoj je opazila mladega temnopoltega moškega in mu naročila, naj poskrbi, da bom izstopila na pravi postaji. Srečno je sprejel. Njegov obraz je bil prijazen, sijoč kot njen. Ko sem bila na svoji postaji, me je opozoril, naj izstopim.
       Zlahka sem našla trgovino v Brooklyn, ki sem jo iskala.
       Pomislila sem - kako za božjo voljo bom našla pot nazaj na Manhattan - a ko sem prišla na podzemno postajo, je tam bil prijazen temnopolti moški. Povedal mi je svoje ime in rekel, da bo ostal z mano do moje postaje. In je bil. V zraku je bil občutek ljubezni. Objela sva se in izstopila sem. Bila sem v nebesih.
       Je bil moški s turbanom Maitreja? Ali je on poslal angele, ki so mi pomagali?
       H. L., New York, New York, ZDA.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je "moški s turbanom" bil Maitreja; "temnopolta gospa" je bila mojster Jezus; "mladi temnopolti moški" je bil ravno tako Maitreja; "prijazni temnopolti moški" je bil ravno tako mojster Jezus.)

Nočni tujci

Spoštovani urednik,
bilo je poleti 1998. Vsako leto grem v svoj domači kraj, kjer obiščem grob svojih staršev v mestu Takefu v prefekturi Fukui. Ker je to kraj, ki ga novica o Maitrejevem prihodu še ni dosegla, v knjigarnah prosim, naj nabavijo revijo Share International, Maitrejevo poslanstvo in druge knjige Share Japonska. Tudi prijateljem podam naše informacije, kadarkoli grem tja. Da prihranim čas in denar, potujem navadno s polnočnim avtobusom. Okoli 10.15 zvečer sem prispela na avtobusni terminal, od koder naj bi krenila z avtobusom nazaj v Tokio. Na moje presenečenje je bil terminal zaprt in v popolni temi. Nikogar ni bilo. Nisem razumela, kaj se je zgodilo, nakar je moja 13-letna hči rekla, naj preverim čas odhoda na vozovnici. Pisalo je 22.00.
       Obupana sem stala tam, ko je nenadoma proti nam pripeljal taksi in ustavil blizu nas. Iz avta je izstopil mlad moški, ki je bil videti kot jugovzhodni Azijec. Sledil mu je plešast, majhen, nekoliko debelušen voznik prijaznega videza. Povedal je, da je peljal svojega potnika iz mesta Takefu na avtobus za Tokio. Spraševala sem se, čemu je mladi mož prišel v Fukui, in mu povedala v slabi angleščini: "Da pridete na avtobus, potrebujete rezervacijo." Vprašala sem voznika, koliko stane vožnja iz Takefuja. Ošinil je taksimeter in odgovoril, da 6000 jenov. Bilo mi je žal mladega moža, kajti stroški za taksi so bili zaman. Nato sem nenadoma opazila, da bi morda ujeli naš avtobus na avtobusni postaji Takefu, če bi šli tja s taksijem. Voznik je ponudil, da lahko pokliče avtobusno podjetje in ugotovi, če je to možno. Medtem sta se mladi mož in moja hči predstavila drug drugemu in se klicala po imenu. Bill, tako mu je bilo ime, nam je povedal, da gre v Tokio. Videla sem, da nima prtljage s sabo, ker je v prtljažniku, in da je s Filipinov. Ko sem ga vprašala, kaj bo danes naredil, je pokazal na hotel za kapelico. Ker se mi je hotel zdel kar drag, sem ga vprašala, če bi raje šel v cenejši hotel. Odgovoril je, da bi, tako sem prosila voznika, če ga pelje v do cenejšega hotela. Ko nas je mladi mož prijazno vprašal, kaj bomo storili, sem mu povedala, da ni treba skrbeti. Rokovala sva se, nato sta se rokovala še s hčerjo, nato se je odpeljal s taksijem.
       Bil je tih, miren in zrel. Voznik se je zdel kot njegov tajnik in brez najmanjšega naglasa edinstvenega narečja, ki se govori v Takefuju, in zelo vljuden.
       Ko sem se vrnila v Tokio, ko sem meditirala v samoti, sem se ob spominu na mladega moža zjokala. Če je bil Maitreja, sem polna globoke hvaležnosti, kajti vem, koliko dela ima. Je mladi mož bil Maitreja? Je bil voznik mojster iz Tokia?
       M. K., Tokio, Japonska.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je "voznik" Maitreja. Mladi Filipinec je bil mlad moški.)

Visoka glasba

Spoštovani urednik,
zgodilo se je 16. decembra 2001 v jutranjih urah natanko na dan, ko smo za sklad, za katerega delam in mu pripada moje srce, izvedli humanitarni koncert. Večer pred tem so bile moje misli zaposlene z intenzivno molitvijo k bogu in mojstrom. Molila sem za uspeh in upala, da bo zbor pel boljše kot na generalki. Tisto jutro sem prvič sanjala o Maitreji. Sanje so bile tako intenzivne, ko me je gledal. Povedala sem mu, kako srečna sem, da se je pojavil zame.
       Kasneje tistega dne in med koncertom je bil njegov obraz ves čas prisoten. Njegov obraz je bil videti, kot da lebdi v zraku. Ko smo peli Veliko invokacijo, se je zdelo, da je po vsem prostoru materializirana sveta energija.
       Lahko, prosim, komentirate, če je ta blagoslov res poslal Maitreja?
       B. F., Freiburg, Nemčija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je izkušnjo dal Maitreja.)

Porod ljubezni

Spoštovani uredniki,
po nosečnosti brez problemov je napočil datum poroda. Iz več razlogov sem bila ves porod (doma) sama. Porod se je začel pozno popoldne. Čeprav je bil intenziven, a brez bolečin, sem videla in doživela mojstra (mojstra Benjamina Crema), ki je dvakrat, morda trikrat preveril, kako napreduje porod, čez noč in zgodaj zjutraj. Videla sem ga, kot da je na stran potegnil zaveso in pokukal proti nama - proti še nerojeni hčeri in meni. Vsak obisk je trajal le nekaj sekund. Naslednje jutro, uro pred samim porodom, ki ni bil kompliciran, sta prišla še mož in babica.
       Čez nekaj mesecev sem vprašala Benjamina Crema, če je ta izkušnja bila resnična in točna, in potrdil jo je kot tako. Njegov mojster naju je zares pogledal in videl, da sva obe (mati in otrok) v redu in da je otrok "poznal pot - v inkarnacijo".
       (Ime in naslov sta zadržana.)

Trden nasvet

Spoštovani urednik,
v soboto, 23. marca 2002, sem bila pri stojnici Share International v centru Olympia v Londonu. Moja sodelavka se je odpravila, da nama prinese kavo. Vprašala me je, če želim mleko in sladkor. Rekla sem: "Ja, mleko in sladkor."
       Glas za mano je dejal zelo odločno: "Brez sladkorja!" Obrnila sem se k novemu obiskovalcu. Rekel je: "Brez sladkorja, ne dodajajte si sladkorja. Škodi vam." Rekla sem brezskrbno: "Vem, a sem se v postnem času odpovedala vinu." Dejal je: "Vino je za vas boljše kot sladkor." Tega sem bila vesela, ker mi do sladkorja ni veliko in redko pijem kavo, uživam pa v kozarcu vina.
       Bil je neuraden, topel in zlahka sva klepetala. Bil je odprt do zgodbe o ponovnem prihodu in zavedal se je anomalij sveta; omenil je situacijo, koliko zasluži nogometaš; zdravniki in ostali, ki delajo pomembno delo, pa so slabo plačani.
       Zdelo se mi je, da ni treba govoriti o ponovnem prihodu in govorila sva o osebnih in splošnih stvareh. Imel je nežen severnoangleški naglas in vprašala sem ga, če prihaja iz Manchestra. Rekel je: "Ne, ampak ne daleč od tam."
       Ni se mu mudilo in ni izkoristil priložnosti, da se poslovi; ko je prišel drug obiskovalec, je počakal in nadaljevala sva s pogovorom.
       Vprašala sem ga, če se na tem dogodku za kaj posebej zanima. Je zdravitelj? Rekel je, da tudi zdravi, a ga to posebej ne zanima. Rad posluša, kaj se govori na posameznih stojnicah.
       Moja "strupena" pijača je prispela in pripravil se je na odhod. Dala sem mu nekaj literature in ga spomnila na naslednje predavanje Benjamina Crema. Rekel je, da ne bo mogel priti.
       Zazdelo se mi je, da sem morda zapravila preveč časa za družabnost, namesto da bi govorila z njim o ponovnem prihodu. Da se prepričam, sem ga vprašala, če se mu zgodba zdi smiselna. Rekel je: "Zelo smiselna."
       S. M., Richmond, Surrey, Velika Britanija.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: Kaj se zgodi po smrti? Kam odide duša?
       Odgovor: Odvisno od posameznika. Ob smrti se odrečete fizičnemu telesu, nato preživite daljši ali krajši čas v astralnem oziroma čustvenem telesu. In, odvisno od razvitosti, oseba zatem preživi nekaj časa v mentalnem telesu, saj se je odrekla fizičnim in čustvenim vehiklom. Duša je vedno tam, ne odide nikamor. Nima kam iti! Saj ni razdalje med tem in posmrtnim življenjem. To je stvar zavesti, ne razdalje. Duša je tista, ki se reinkarnira znova in znova. To telo, fizično telo, je skupaj z astralnim in mentalnim telesom le orodje duše, ki se izraža na tej ravni. Tudi osebnost je le orodje duše.

V.: Se ponovno inkarniramo z isto osebnostjo in isto dušo?
       O.: Ko se je duša pripravljena znova inkarnirati, ustvari novo telo v maternici matere, v to počasi vlije astralno in mentalno naravo in duša začne novo življenje v novem telesu, včasih kot moški, včasih kot ženska. In oseba ima novo, drugačno osebnost. Osebnost je odraz duše. Duša je obratno odraz duha boga, božanskega. Je nespremenljiva in božanska. Božansko se manifestira kot duša, ki je povezava v času in prostoru med božanskim in moškim ali žensko v inkarnaciji na fizični ravni. Je božanski posrednik.

V.: Prebral sem, da so mojstri izkusili vse na našem planetu. Je to res?
       O.: Mi smo božanski. Mi smo bogovi. To ni le neka pravljica, je resničnost! Ne obnašamo se kot bogovi. To je težava v svetu: bogovi pravijo, da smo bogovi, vendar se ljudje ne vedejo, kot bogovi! Mojstri so tisti, ki vedo, da so bogovi in prikazujejo svojo božanskost. To je razlika med nami. Mojstri - Maitreja in vsi drugi, so premagali smrt, uresničili so svojo božanskost. To so storili preko življenja, s poskušanjem, z napakami. Vsaka izkušnja, vsako ponižanje in sramota, vsak trud povrniti in znova prikazati tisto božansko, šli so skozi vse to. Dejstvo, da jim je uspelo, vse jim je uspelo, je garancija za vse nas.

V.: Koliko časa mine, preden se posameznik znova reinkarnira?
       O.: To je odvisno od točke razvoja osebe. Za tiste ne zelo razvite - mlade v življenju - ne v starosti, temveč mlade v življenju, ni dolgo. Imeti morajo številne kratke inkarnacije, da se hitro razvijejo. Nato, ko se ljudje bolj razvijajo, njihova izkušnja življenja postaja "gostejša". Imajo več izkušenj, več raznolikih izkušenj, več morajo "prebaviti". V tem primeru dlje ostanejo izven inkarnacij. Pozneje, ko ljudje postanejo bolj razviti, postanejo učenci in posvečenci določenega statusa, nato zelo hitro pridejo v inkarnacijo znova in znova, da zaključijo izkušnje inkarnacij in postanejo mojstri. Mojstri se ne inkarnirajo, razen v poseben namen ali po lastni volji. Ni se jim treba inkarnirati. (Predavanje, Pariz, Francija, 2005)

V.: Ko se človeštvo prebudi, ali še obstaja potreba po religijah?
       O.: Odvisno od tega, kaj mislite s "prebudi". Lahko mislite prebudi v politično moč, kar nima nič opraviti z religijo. Vprašanje namiguje, da religija nekako ni pomembna in nato se prebudite ter vidite, da ni pomembna. Bistvo je, da je več poti do boga. Je veliko načinov uresničitve posameznikove božanskosti. Eden od teh je religija. Težava je, da so ljudje iz religije naredili en in edini način do boga. To ni res. To je ena od mnogih poti do boga, do uresničitve. Ljudem na verski poti religija ni pomembna. Kot pravi Maitreja, se je treba se je zavedati, da bog ne obstaja v religiji. Bog obstaja v osebi, ki išče boga v religiji ali izven religije, ki deluje na način, ki je božanski.

V.: Kaj je religiozno in kaj duhovno?
       O.: Težava je v tem, da se človeški umi osredotočajo na lastno zaznavanje religije in zaradi lastnega fanatizma menijo, da morate, da ste resnično dobra oseba, biti v njihovi veri, recimo krščanski, muslimanski ali budistični. Nikdar ni bilo tako.
       Religije so delo človeštva in vam omogočajo nekaj storiti ali pa vas zadržijo, da bi nekaj storili. V resnici smo tu, da materijo spremenimo v duhovno. Vendar, kako lahko materijo spremenimo v duhovno, če še nismo duhovni? Zaradi religije še niste duhovni, lahko pa vam pomaga odkriti, kar je duhovno. Široko gledano po času je religija človeštvu dala mnogo vrednosti. Mladim je bila pomembna in neprecenljiva. S tem ne mislim mladim po starosti, fantom in puncam, temveč mladim dušam, ki pridejo v življenje. Zagotovila jim je varstvo.
       Prihaja nova religija, ki bo obstajala ob sedanjih verah. In to je nova znanstvena metoda poduhovljenja vas in sveta, pot do mojstrov. So mojstri, ki so prišli iz tradicionalne religije, in so mojstri, ki so dolgo tega šli s poti religije, in so na enakem nivoju. Zaradi religije ne postanete duhovni, lahko pa vam pomaga, da postanete duhovni. Razširiti moramo naše razumevanje duhovnosti.

V.: Je Maitreja Japonec?
       O.: Ni v japonskem telesu, čeprav bi lahko bil videti kot Japonec, če bi bilo treba ali če bi želel. Tisoče let je živel v Himalaji in sedaj je v telesu, ki ga je ustvaril z mislimi. Telo, ki ga je ustvaril, na nek način ni niti s severa ali juga, zahoda ali vzhoda. Lahko bi ustrezal kateri koli rasi. Je višji od mene in od večine Japoncev. (predavanje v Nagoji na Japonskem)