Loading

 Domača stran >> Revija Share International

Revija Share International v slovenščini

Poleg informacij o procesu Maitrejevega prihoda v reviji Share International objavljamo članke o problemih, za katere Maitreja meni, da bi jih moralo človeštvo najprej rešiti, da bi na svetu zavladali pravičnost, bratstvo in mir. V reviji objavljamo članke, ki jih je mojster podal prek Benjamina Crema, ezoterične članke, poročila o čudežnih dogodkih po svetu, pisma bralcev, ki opisujejo osebna srečanja z Maitrejo ali katerim drugim mojstrom in vprašanja bralcev, na katera je odgovoril Benjamin Creme.
      Share International je revija, ki nas seznanja s perečimi svetovnimi problemi in rešitvami zanje. Predvsem pa daje upanje v prihodnost, osmišlja življenje in prebuja ljubezen.
 

naročnina za pol leta (5 revij): 15,00 €
naročnina za eno leto (10 revij): 29,00 €
naročnina za dve leti (20 revij):
56,00 €
V ceno so vključeni poštni stroški.
Revijo lahko naročite po telefonu 040 463 489 ali prek spletne naročilnice.
Če želite po pošti prejeti vzorčni izvod revije, nam pošljite svoj naslov.

Oglejte si celotno revijo Share International (januar-februar 2018).
Za ogled potrebujete AcrobatReader. Priporočamo, da PDF datoteko najprej presnamete na svoj računalnik in jo šele potem odprete v AcrobatReaderju.

Vsebina aktualne revije (september 2019)

Pobrskajte po arhivu člankov objavljenih v slovenski reviji Share International.

Oglejte si razstavo fotografij Unicefovih fotografov, ki so bile objavljene na zadnjih straneh revij Share International.

Od samega začetka revije Share International je mojster Benjamina Crema prispeval članke, ki naj bi bili objavljeni ne le v času, ko so bili napisani, ampak tudi kadarkoli je to primerno glede na svetovne razmere. Mnogi od teh člankov se zdijo zdaj pomembnejši kot takrat, ko so bili prvič objavljeni. Ta članek je bil napisan septembra 2007.


Korak za korakom
Mojster -, prek Benjamina Crema

Mi, vaši starejši bratje, od časa do časa poskusimo pri ljudeh doseči razumevanje evolucijskega procesa, del katerega smo, pa če se tega zavedamo ali ne. S tem ciljem učencem posredujemo nauke, v celoti ali po delih, za katere presodimo, da bodo takrat pomembni za širitev obzorja človeških umov in da bodo ljudi seznanili z znanjem, ki bo osvetlilo pot, po kateri hodijo.
       Čeprav se bo tovrstno poučevanje nadaljevalo, bodo Maitreja in njegova skupina od zdaj naprej vse bolj neposredno sodelovali s širšo javnostjo. Tako bodo ljudje iz trenutka v trenutek jasneje videli in bolj cenili povezavo med bolj ali manj ezoteričnim naukom o evolucijskem procesu in okoliščinami svojih življenj. Tako bo vzpostavljeno globlje razumevanje namena in smisla njihovih življenj ter velikih zakonov, ki jim vladajo. Tako lahko pričakujemo velik korak naprej človeštva kot celote.
       Za učence in posvečence se bo nauk nadaljeval na običajen način: med spanjem in prek nauka, ki je bil podan in objavljen prek določenih učencev. S to izjemo: ker bodo mojstri delovali vsem na očeh, bodo oni neposredno podajali vse več nauka. To bo proces učenja seveda pospešilo in znatno skrajšalo pot učencev. Še več, prisotnost mojstrov bo pomagala premostiti prepad, ki sedaj obstaja med učenci in svetom "navadnih" ljudi. Več ali manj vsi bomo na takšni ali drugačni ravni zavestno sodelovali v potovanju odkrivanja in širjenja zavedanja veličine življenja. Tako bo. Zaenkrat obstaja le načrt te znatne spremembe v našem načinu podajanja nauka, toda ta načrt se bo postopoma spremenil v živo obliko, ki bo vsem koristila in omogočala rast.
       Maitreja bo ljudem pokazal, da je vsak korak, ki ga napravijo za izboljšanje sveta in vzpostavljanje pravilnih medčloveških odnosov, korak naprej na njihovi poti do popolnosti. Da mora notranjemu koraku za učenca slediti zunanji korak človeka, ki še ni na poti posvečenj. Da je vse medsebojno povezana in enotna celota. Korak za korakom človek napreduje v svojem tempu; korak za korakom se človek premika od nevednosti k znanju, od nepravičnosti k pravičnosti, od suženjstva k svobodi.
       V vseh teh prizadevanjih bodo obdobja, ko se bo napredek zdel počasen in malo verjeten, toda človekova gotovost in zaupanje bosta naraščala in naučil se bo metode "korak za korakom". Njegova prirojena božanskost, ki je zdaj izgubljena v materializmu in komercializaciji, se bo pod vplivom Maitreje in njegove skupine ponovno razcvetela. Človek se bo spoznal kot ustvarjalen vir vseh svojih potreb.

Duhovni razvoj
Aart Jurriaanse

Aart Jurriaanse (1907-2002) je bil južnoafriški pisec s področja ezoteričnih, okultnih in verskih tem. Reviji Share International je prijazno dovolil objavljati svoje članke, kot so bili sprva objavljeni v Bridges*. Ti članki so navdihujoči in informativni, predstavljajo perspektivo, ki se sega od prastarih arhivov mojstrov modrosti do današnjih dni.
       Evolucijska nuja človeškega bitja, tisti neustavljivi vzgib, da se požene naprej po osvetljeni poti "iz teme v svetlobo, iz neresničnega v resnično, iz smrtnosti v nesmrtnost", je božanska lastnost, ki je prirojena vsem ustvarjenim oblikam in za katero človeški um nima zadovoljive razlage.
       Življenje razvijajoče se osebnosti je mogoče razdeliti v pet stopenj napredovanja, ki jih določa stanje duhovnega ognja, ki prebiva znotraj, ter kakovost svetlobe, ki jo izžareva.
       Vendar se je treba zavedati: čeprav so te stopnje tukaj omenjene le v nekaj odstavkih kot grob oris, njihovo zaporedje pokriva neštete inkarnacije, ki obsegajo ogromna časovna obdobja, ta pa je mogoče obravnavati v smislu milijonov let. Človekov razvoj je v zgodnjih fazah bivanja še posebej počasen in šele, ko se bliža višku in ko duša začne poprijemati, se pojavi značilen pospešek v hitrosti razvoja.
       Razen tega bi se preučevalci morali zavedati, da je spodaj podana razvrstitev umetna in da je dana zgolj zato, da ponudi celotno sliko splošnega procesa razvoja. Postopek se od duše do duše znatno razlikuje, tako po hitrosti kot po značilnostih, in v nekaterih primerih se opisana obdobja lahko deloma prekrivajo ali pa kažejo celo do neke mere hkraten razvoj.
       Prvo obdobje - prepoznanje človeka kot človeškega bitja sega v tisti predzgodovinski čas, ko je živalski človek dobil individualno dušo in tako pridobil samozavedanje - postal je "individualiziran". V tej zgodnji fazi je bil človek še vedno polariziran zgolj v svojem fizičnem telesu in se ga je učil nadzirati s pomočjo želje oz. čustvenega telesa. To ustreza pradavnima zgodovinskima obdobjema Lemurije in Atlantide. V tem obdobju človek še ni imel znanja oziroma zavedanja kakršnegakoli višjega bivanja in njegove aspiracije niso presegale zadovoljevanja sle in mesenih užitkov.
       To obdobje je mogoče primerjati z otrokovo starostjo med prvim in sedmim letom.
       V tem obdobju je notranji ogenj duše učiteljem človeškega rodu še komaj zaznaven in se pojavlja zgolj kot majhna točkica svetlobe, gonilna sila evolucije pa je še vedno v glavnem nagonska.
       Za drugo obdobje je značilna polarizacija v čustvenem telesu, povezana pa je s prvimi znamenji prebujajočega se nižjega uma želja. To se je zgodilo v času pozne Atlantide. Z umom, ki je začel prežemati osebnost, želja ne ostaja več osredotočena samo na fizično življenje, ampak se usmeri k astralni ravni in pojavi se zmožnost globoke ljubezni in predanosti tistim, ki izkazujejo večjo inteligenco in modrost, ali pa divjega in nerazumnega sovraštva do nekaterih ljudi, s katerimi se druži. Ravnovesje, ki ga bo umevajoči um kasneje dosegel, je kljub vsemu še pomanjkljivo in za življenje v tem obdobju so značilne čustvene skrajnosti. Mentalni vidik se razvija, a človeku še vedno vladajo čustva.
       Če se to obdobje simbolično primerja z obdobjem enega življenja, ustreza življenju otroka v starosti sedem do štirinajstih let - obdobje, ki pokriva mladostništvo in dozorevanje otroka. V tej fazi notranja svetloba duše ostaja bleda in še vedno komaj zaznavna.
       Tretje obdobje je ključnega pomena, ko se razvija um in je življenje polarizirano v mentalnem telesu.
       Človek ima do tedaj že popoln nadzor nad fizičnim telesom in vsaka inkarnacija priskrbi boljšo opremo s poudarkom predvsem na kakovosti možganov kot instrumenta uma. Istočasno postaja čustveno telo bolj prefinjeno v svojem življenju želja in namesto, da se za svojo zadovoljitev kot v preteklosti obrača navzdol k materialnemu, zdaj teži navzgor in želja se pretvori v aspiracijo - sprva v mentalno aspiracijo, dokler pozneje ne pride do zavedanja obstoja subjektivnih svetov. Človek se začne zavedati tudi radosti intelekta in si zato odtlej prizadeva za večjo ustreznost uma.
       Medtem pa je božanska iskra duše, ki je tako dolgo ostajala speča, začela žareti in se razvijati v majhen plamen. Ta duhovni ogenj prežema telo duše in ga napaja s toplino ter žari njene energije, duši pa omogoča pridobivati zavedanje na njeni ravni. Fizični možgani se kljub temu zavestno še ne zavedajo impresij, ki jih oddaja znotraj prebivajoča sila.
       To obdobje ustreza starosti posameznika med 14. in 20. letom, ko doseže odraslost.
       Četrto obdobje je tisto, v katerem je osebnost prvič prepoznana kot koordinirana celota: tri nižja telesa - fizično, čustveno in mentalno - so postala združena v eno delujočo enoto pod mentalnim nadzorom. Dosežena je izpolnitev življenja osebnosti in njena pozornost je zdaj zavestno osredotočena na dušo.
       To je faza, v kateri je rojen učenec in v kateri naredi prve oklevajoče korake na poti. Začne se zavedati svoje dvojnosti; pride do spoznanja, da bo moralo biti sčasoma celotno njegovo bitje osredotočeno v duši in da mora duša doseči popoln nadzor nižjih ravni. Zato začne delati na pretvorbi in širitvi svoje zavesti; ugotovi, da je to naporna in mukotrpna naloga, ki jo zaznamujejo nenehni preobrati in ki jo je mogoče doseči edinole s predanostjo in vztrajnostjo. Ugotovi, da so njegova najučinkovitejša orodja pri tej zahtevni nalogi študij, meditacija in služenje soljudem.
       Ko potekajo ti boji, ki se jih učenec ne zaveda, njegov notranji ogenj sistematično dobiva več goriva in zdaj gori toliko jasneje, da notranja svetloba začenja privlačiti pozornost mojstrov.
       To označuje dozorevajočega odraslega v starosti od 28 do 35 let.
       Peto obdobje označuje izpolnitev človeškega bitja na fizični ravni. To je stopnja, na kateri vstopi na pot posvečenja - posvečenja v zavestno prepoznanje duhovnih svetov.
       Prek ohranjanja meditacije, ki jo podpirata njena pomočnika študij in služenje, učenec vzpostavlja vse bolj neposreden stik z vibracijo duše in zavest duše je vse bolj integrirana, da vključi nižje ravni. Svetloba duše žari vse močneje in njeno žarenje osvetljuje učenčevo pot.
       V tem obdobju se polarizacija v celoti pomakne od osebnosti k duši, vse dokler proti koncu petega obdobja osvoboditev ni popolna in je človek prost. Naslednji korak je pomik polarizacije še višje, da postane osredotočena v duhovni triadi, a to se zgodi šele po tretjem posvečenju.
       Peto obdobje je mogoče primerjati s simbolično starostjo 42 let.
       Pogosto se zgodi, da učenec postane nestrpen ali malodušen zaradi svojega počasnega duhovnega napredka, a vedno je treba imeti pred očmi, da se vse resnično ezoterične učinke doseže počasi in šele po doslednem in vestnem delu. Če bi človek na videz hitro napredoval v določeni inkarnaciji, je to zaradi dejstva, da le povzema to, kar je bilo že pridobljeno v zgodnejših inkarnacijah, in da se pripravlja na svojo naslednjo zahtevno nalogo.
       Celotna pot duhovne evolucije je torej zaporedna veriga širitev zavesti, spoznanj in sledečih si razodetij, vse dokler svet materije in oblike ni razodet v svetlobi duše in se doseže razsvetljenje. Učenec nato postopoma vzpostavi svoje zavestno življenje v subjektivnem svetu, svetu resničnosti; njegov občutek za vrednote se korenito spremeni, njegov čas in zmožnosti pa so posvečene višjim ciljem.

*Aart Jurriaanse, Bridges, ISBN 3-929345-11-0, Bridges Publishing, Freiburg, Nemčija, 2001, 2007. Nadaljnje informacije: www.bridges-publishing.de

Navdih in vodstvo: premik v zavesti - kompilacija

Predstavljamo vam izbor citatov na temo "Navdih in vodstvo". Maitrejevi citati so iz knjige Sporočila Kristusa Maitreje in Maitrejevi nauki - Zakoni življenja, citati mojstra Benjamina Crema so iz knjige Mojster govori, citati Benjamina Crema pa iz njegovih del.

Kmalu bodo v naša življenja vstopile nove energije in ljudi spodbudile k ustvarjalnosti. Umetnost in umetnost življenja bosta deležni nove in uravnotežene vzpodbude. Lepota, ki je prej nismo poznali, bo preobrazila človeške poti in za vselej razsvetlila naravo boga. Človek je zdaj pripravljen na razodetje. Njegovo srce in um sta mirna, usmerjena v prihodnost, pričakuje veličastnost, ki jo je priklical s pripravljenostjo.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Umetnost življenja")

Moj nauk, preprost kot je, vam bo pokazal pot naravnost k izvoru, in vzdolž te sijoče poti so stražarji in vodniki, ki poznajo pot. Mi, moji bratje in jaz, vam bomo pokazali to pot in z zaupanjem boste uzrli boga. Moja pot, pot resnice, svetlobe, preprostega bratstva, je pot za vse ljudi. Vsakdo od vas se lahko poda po tej odprti poti k bogu in pod mojim vodstvom spozna boga.
       (Maitreja, iz sporočila št. 84)

Kvaliteta energij Vodnarja je sinteza. Ta bo človeštvo združila in spojila v izkušnjo enosti. Ne dvomim, da bomo ob fizični prisotnosti Maitreje in njegove skupine mojstrov med nami pod njihovim navdihom in vodstvom zgradili civilizacijo, ki bo vredna našega božanskega izvora - zlata doba je v nastajanju.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga)

Ko me boste videli, boste vedeli, da je zdaj med vami preprost božji človek, človek kot drugi ljudje, toda nekdo, ki že od davno minulih časov sledi določeni poti, ki to pot dobro pozna in vas lahko vodi po njej. Ta pot k bogu, prijatelji moji, je zaklad, ki ga hranim za vas. Odprite svoje ume in srca tej možnosti in dosezite cilj. Pot je preprosta, pot je zanesljiva. Moj nauk vas bo vodil po njej.
       (Maitreja, iz sporočila št. 93)

Kakor hitro človeštvo sproži klic na pomoč - za več svetlobe, več informacij, več tehnologije, več zavedanja, z eno besedo, za več njegove lastne narave in namena - potem je to dano. Klic zasliši hierarhija in zazvenijo besede: "Odprite vrata" - besede, ki na stežaj odpirajo vrata svetlobi, znanju, navdihu, vodstvu. Vse to se steka od mojstrov v odgovor na klic. To je tisto, kar se je zgodilo leta 1875 s publikacijo Skrivna doktrina in Odstrta Izida (H. P. Blavatska). To je tisto, kar se je zgodilo pred vojno prek Agni Joge in naukov Alice Bailey: predstavitev nove svetlobe in znanja za raziskujoči um tistih, ki so to pripravljeni vsrkati in se odzvati ter narediti nekaj glede tega, da bi služili načrtu.
       (Benjamin Creme, Veliko približevanje)

Res je, da so spremembe v človeški zavesti počasne, toda primerjati moramo splošno človeško zavedanje danes z zavedanjem v srednjem veku ali v Jezusovih časih v Palestini, da ugotovimo, kako daleč smo prišli. Splošno razširjeno izobraževanje in komunikacije so v zadnjih dveh stoletjih preobrazile človeštvo in ga pripravile za spremembe, ki morajo zdaj priti. Prav tako Maitreja ne prinaša preprosto le verskega programa za izboljšanje človeškega značaja. Gre za duhovni navdih, ki nagovarja vse vidike našega življenja - političnega, gospodarskega, verskega in družbenega. Predvsem pa bodo v tej prihajajoči dobi veliki vzorniki, Kristus in mojstri, živeli med nami vsem na očeh, nas navdihovali, vodili in spodbujali, da bi dosegli najvišjo aspiracijo in potencial.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga)

Mnogi me bodo kmalu videli, prisluhnili bodo mojim besedam in sledili mojemu vodstvu. Da bi le vi bili med prvimi, ki bodo to storili, kajti tako lahko postanete moji sodelavci. In te zelo potrebujem. Mnogo jih je, ki z menoj delijo upanje na obnovo našega sveta. Poiščite jih in delajte z njimi. Zgradite skupaj trdnjavo svetlobe in razsvetlite pot svojim bratom. Ne sedite križem rok, temveč delujte in obnovite čas resnice. Moji mojstri vam bodo pokazali pot in pod njihovim vodstvom boste lahko ustvarili velike dosežke.
       (Maitreja, iz sporočila št. 33)

Nova doba, doba svetlobe, je pred nami in v tem času, ki prihaja, bodo ljudje našli navdih in vodstvo, ki ju njihovi dedje niso imeli ali pa se zanju niso zmenili. Zdaj, končno, bodo ljudje in mojstri sodelovali in napredovali skupaj, povezani s skupno vezjo bratstva in zaupanja. Naš zgled bo ljudi navdahnil za nadčloveška prizadevanja in dosežke, v srca in ume vseh bo prinesel svetlobo. Tako se bo zgodilo. Tako bodo velike skrivnosti stvarstva razkrite in tako bo človek postal stvarnik in nadzornik svoje usode, usode bitja, kakršen je bog, vrednega, da se imenuje človek.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Doba svetlobe")

Zdaj jih je mnogo, ki vidijo pot naprej, ki pred ljudmi držijo luč resnice in jih učijo deliti si med seboj in ljubiti, ceniti in zaupati. Mnogi so zdaj prebujeni, zavedajo se teh božanskih vidikov in pozivajo k preureditvi sveta. Za njimi je moja moč. Moja ljubezen jih navdihuje. Moja volja jih vodi. Tako vas vodim v novo.
       (Maitreja, iz sporočila št. 137)

Zapomnite si, noben posameznik ni pomemben; skupina je pomembnejša kot posameznik. Skupine kot celote so pomembnejše kot katerakoli posamezna skupina. In pomembnejši kot vsak posameznik in kot vsaka skupina je načrt, za katerega vse skupine delajo.
       Načrt vključuje prihod Maitreje in hierarhije mojstrov, ki bodo navdihnili človeštvo, da bo ustvarilo novo civilizacijo. Če to vzamete kot merilo za svoje delo in odločitve, ne morete dolgo hoditi v napačno smer. Potem namreč delujete v smeri načrta. Maitrejo prosite za pomoč, za njegovo inspiracijo in vodstvo pri delu. On pravi: "Moja pomoč vam je na voljo, le prositi morate zanjo."
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, druga knjiga)

Pod navdihom in vodstvom Maitreje in njegove skupine mojstrov bodo ljudje odkrili vse večjo zmožnost, da sprejemajo prave odločitve, da ravnajo pravilno v odnosu do načrta. To bo neizogibno vodilo v naraščajoč občutek bratstva, v razumevanje, da le če se ljudje premikajo skupaj, se lahko sploh premikajo naprej.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Sanje o bratstvu")

Moja naloga je preprosta: pokazati vam pot. Vi, prijatelji moji, imate težko nalogo, da zgradite nov svet, novo deželo, novo resnico, toda skupaj bomo slavili zmago.
       Med vami so zdaj nekateri, ki poznajo pot, ki so to pot že prehodili, in vas lahko vodijo in varujejo. Moji bratje, mojstri modrosti, so vaši prijatelji in vodniki. Med vami bodo, služili vam bodo in vas navdihovali za velika dela in pogumna dejanja. Prinašajo vam tudi dragocene darove modrosti in ljubezni, da jih položijo k vašim stopalom.
       (Maitreja, iz sporočila št. 15)

Maitreja sveta ne bo rešil stradanja, ampak nas bo navdihoval, da to storimo sami. Maitreja uteleša nekaj, čemur pravimo Kristusova zavest - energijo ljubezni - in prav ta energija bo, ko se manifestira skozi nas, spremenila svet. Maitreja bo v nas navdihoval "spremembo srca", da bomo ustvarili pravičnost in s tem mir v svetu.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga)

Ko se bo Maitreja pojavil pred svetom bo naznanil, da se za ljudi začenja nova doba. V prihajajoči dobi se bo človek povzpel do višin, o katerih ljudje, ki so zdaj v inkarnaciji, ne morejo niti sanjati. Novi nauki bodo zasejali novo znanje, nov navdih, novo razsvetljenje - vse po vrstnem redu in v zaporedju. Upanje bo nadomestilo gotovost, vera bo nadomestila strah, modrost bo nadomestila nevednost.
       Ko bo človek dojel dejstva svojega bivanja: svojo trojno naravo, svoje vračanje na fizično raven, véliki in pravični zakon karme - prek njegovega delovanja potekajo človekova življenja in smrti - bo vstopil v stanje bitja, v katerem postane vse mogoče. Nato bodo prišle na dan moči, ki so prirojene vsem ljudem in ki bodo potem, ko bodo razkrite, izkazovale človekov božanski izvor. Ljudje so bogovi, ko bi le to vedeli! Zgolj nevednost je tista, zaradi katere so slepi za svojo veličino.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Čas, ki je pred nami")

Cilj hierarhije bo navdihovati človeštvo. Mojstri ne bodo postavili nobene vrste organizacije ali vlade ali gospodarskega sistema; na nas je, da to naredimo. Oni bodo navdihovali in vodili. Med njihovimi učenci so nekateri, ki so poučeni o najboljših možnostih, ki bodo dale najboljše rezultate, in v normalnih demokratičnih procesih bodo ti ljudje izvoljeni na mesta avtoritete in moči. Tako se bodo zgodile spremembe prek človeštva, izvirni koncept pa bo prek teh učencev prišel od hierarhije. Na ta način svobodna volja človeštva ni kršena.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga)

Moje priprave so dobro opravljene. Moji služitelji so pripravljeni. Moja resnica prižiga novo svetlobo v ljudeh. Moj cilj je zanesljiv. Moj duh je veder. Moji mojstri delajo z radostjo. Moje vodstvo vam je na voljo, da zaprosite zanj.
       Primite me za roko, prijatelji moji, naj vas vodim prek reke. Naj vas vodim prek ozkega mostu. Naj vam pokažem lepoto, ki je na drugi strani. Ta lepota, prijatelji moji, je vaše resnično sebstvo. Pomagajte mi, prijatelji moji, da vam pomagam, in skupaj preobrazimo ta svet.
       (Maitreja, iz sporočila št. 130)

Nova doba, doba svetlobe, je pred nami in v tem času, ki prihaja, bodo ljudje našli navdih in vodstvo, ki ju njihovi dedje niso imeli ali pa se zanju niso zmenili. Zdaj, končno, bodo ljudje in mojstri sodelovali in napredovali skupaj, povezani s skupno vezjo bratstva in zaupanja
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Doba svetlobe")

Znamenja po svetu

Žitni krog na švicarskem polju

Na koruznem polju blizu Berna v Švici se je 1. julija pojavil žitni krog. Kmetovalec Hans-Rudolf Wyder je na polju v Bürenu an der Aare med dnevnim pregledom opazil vrzeli. "Najprej sem mislil, da sta jih povzročila veter in dež, vendar so bile nekako preveč pravilne." Nato je s pomočjo drona fotografiral polje in odkril žitni krog s premerom okoli 50 metrov. Ni mogel pojasniti, kako ali kdaj se je pojavila formacija, o kateri je imel mešane občutke: "Je čudovita in vse prej kot običajna, vendar zame pomeni tudi izgubo prihodkov," je rekel v pričakovanju zmanjšanega pridelka. Čeprav ne verjame v NLP-je, je še dodal: "Če pogledam, kako natančno in popolno je krog izdelan, me to zelo osupne.
       (vir: ufosightingsdaily.com)


ZDA - 21. julija 2019 je očividec v kalifornijskem Camarillu naredil nekaj fotografij formacij oblakov. Ko jih je kasneje pregledoval, je na eni od fotografij opazil disku podoben predmet.
       (vir: mufon.com)


NASA - 20. junija 2019 je NASIN solarni in heliosferni observatorij fotografiral krilati predmet v velikosti planeta v bližini sonca.
       (vir: etdatabase.com)


Svetlobni krogi, videni marca 2019 na Sandstrasse v Münchnu. Poslal Andreas Bistrich, München, Nemčija.


Svetlobni krogi v Sacramentu, Kalifornija, ZDA. 17. julija 2019 sta jih fotografirala Sue Regan in Dominique Abdelnour. Fotografijo je poslala Dominique Abdelnour, Francija.


Svetlobni krogi, ki jih je aprila 2019 fotografirala Helga Vogt na sosednji hiši v zahodnem predelu Münchna Pasing. Poslal Andreas Bistrich, München, Nemčija.


Spoštovani urednik,
       po sodelovanju na konferenci o transmisijski meditaciji, ki je julija 2019 potekala v San Franciscu, sem za nekaj dni odpotovala v Seattle. Ko sem hodila proti Umetnostnemu muzeju, sem opazila, da je nekaj stavb prekritih s svetlobnimi krogi. To je bil pogled, ki si ga zapomniš. Tess Reiss, Milwaukee, Wisconsin, ZDA.


ZDA - 7. februarja 2019 je očividec v Carawayu v Arkansasu v živo objavljal video žarečega sferičnega predmeta, ki se je premikal mimo Mednarodne vesoljske postaje.
       (vir: mufon.com; ufosightingsdaily.com)


ZDA - 22. julija 2019 ponoči je očividec v Clayvillu v New Yorku opazoval in posnel svetleč, modrikast in zvezdi podoben predmet, od katerega se je ločil manjši svetleč predmet, ki je odletel.
       (vir: mufon.com; YouTube: beamsinvestigations1)


Mehika - 2. julija 2019 ponoči je obiskovalec iz Cancuna naredil fotografije v smeri otoka Mujeres. Ko jih je kasneje pregledoval, je na nizki višini nad tlemi opazil osvetljen in meduzi podoben predmet.
       (vir: mufon.com)

Prihodnjih osemnajst mesecev bo ključnega pomena za reševanje podnebne krize

"Se spomnite starih dobrih časov, ko smo imeli še ‘dvanajst let, da rešimo svoj planet’? Zdaj se oblikuje čedalje enotnejše soglasje, da bo prihodnjih osemnajst mesecev ključnega pomena za reševanje krize globalnega segrevanja, ob drugih okoljskih problemih." S temi besedami je Matt McGrath, dopisnik BBC-ja, začel svoj prispevek, ki ga je objavil julija 2019.

Izjava "dvanajst let, da rešimo svoj planet" se navezuje na Medvladni forum Združenih narodov o podnebnih spremembah (IPCC), ki je lani sporočil, da bi se morali izpusti ogljikovega dioksida do leta 2030 zmanjšati za 45 odstotkov, če želimo dvig povprečne globalne temperature v tem stoletju ohraniti pod mejo 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnijo.
       "Opazovalci dogajanja pa danes ugotavljajo, da se bodo morali odločilni, politični koraki za zmanjšanje ravni ogljika v ozračju, zgoditi še pred koncem prihodnjega leta," je navedeno v omenjenem BBC-jevem prispevku.
       Eden najbolj priznanih znanstvenikov na področju podnebnih sprememb Hans Joachim Schellnhuber, ustanovitelj in častni direktor Podnebnega inštituta v Potsdamu, je že leta 2017 spregovoril o letu 2020 kot ključnem roku: "Podnebna matematika je neusmiljena: če sveta v naslednjih nekaj letih ne bomo ozdravili, bo zaradi naše malomarnosti do leta 2020 nerešljivo prizadet".
       S to oceno se je strinjal tudi dolgoletni okoljevarstvenik britanski princ Charles. Na sprejemu za zunanje ministre držav skupnosti Commonwealtha je julija 2019 poudaril: "Trdno sem prepričan, da se bomo v naslednjih osemnajstih mesecih odločili za našo zmožnost ohraniti podnebne spremembe v sprejemljivih mejah in da bomo naravo povrnili v ravnovesje, ki je potrebno za naše preživetje."
       Princ se je skliceval na serijo odločilnih srečanj Združenih narodov, ki bodo potekala od zdaj pa do konca leta 2020.
       V skladu s svetovnim podnebnim sporazumom, ki je bil decembra 2015 podpisan v Parizu, so države obljubile, da bodo do konca leta 2020 izboljšale svoje načrte za zmanjšanje izpustov ogljika v ozračje. Prvo večje srečanje, ki se bo ukvarjalo s to problematiko, bo vrh ZN o podnebnih ukrepih, ki ga je za 23. septembra 2019 v New Yorku sklical generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Prvi mož organizacije Guterres je dejal, naj se države vrhunskega srečanja udeležijo le, če lahko naredijo pomembne korake za izboljšanje svojih nacionalnih načrtov za zmanjšanje ogljika.
       Temu srečanju bo sledila konferenca vseh strank pariškega sporazuma COP25, ki se bo odvijala decembra 2019 v Santiagu, v Čilu, in nazadnje še konferenca COP26, ki bo konec leta 2020 v Veliki Britaniji.
       S stališčem princa Charlesa, da bo prihodnjih osemnajst mesecev ključnega pomena za reševanje planeta, se strinjajo tudi nekateri podnebni pogajalci.
       "Naša skupina majhnih otoških držav v razvoju se strinja s princem Charlesom, da je nujno potrebno ambiciozno podnebno ukrepanje," je povedala veleposlanica iz Belizeja Janine Felson, ki je glavna strateginja Zveze majhnih otoških držav pri Združenih narodih.
       "Naenkrat smo priča zbliževanju mobilizirane javnosti, zaostrovanja podnebnih vplivov in nedvoumnih opozoril znanstvenikov, ki nas skupaj silijo v odločno ukrepanje za reševanje podnebne problematike. Brez dvoma je leto 2020 zahteven podnebni rok za takšno skupno vodenje, ki se je končno izoblikovalo."
       "Trenutno med vodilnimi državami ni niti dovolj razumevanja niti zavezanosti k ukrepanju," je dejal profesor Michael Jacobs z Univerze v Sheffieldu, ki je bil podnebni svetovalec bivšega britanskega premierja Gordona Browna. "Zato je generalni sekretar ZN za september sklical vrhunsko srečanje."
       (vir: BBC)

Podnebne spremembe in zemlja - novo posebno poročilo IPCC

Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) je na svojem 50. zasedanju, ki je potekalo od 2. do 7. avgusta 2019 v Ženevi, potrdil dokument Podnebne spremembe in zemlja: posebno poročilo IPCC o podnebnih spremembah, dezertifikaciji, degradaciji zemljišč, trajnostnem upravljanju zemljišč, preskrbi s hrano in toplogrednih plinih v kopenskih ekosistemih. Povzetek poročila je bil za oblikovalce politik predstavljen na tiskovni konferenci 8. avgusta 2019.
       Globalno segrevanje povzroča obsežnejše suše, požare in večjo erozijo tal, hkrati pa zmanjšuje donos pridelkov v tropskih območjih ter povzroča odmrznitev permafrosta v bližini Zemljinih polov, je zapisano v poročilu.
       Jasno je, da se mora človeštvo nemudoma odločiti: bodisi za nadaljnje uničevanje gozdov in velike izpuste toplogrednih plinov, ki jih povzroča živinoreja ter druge intenzivne kmetijske prakse, bodisi za takojšnje ukrepanje, ki zemlji in gozdovom omogoča obnavljanje in shranjevanje ogljika. Poročilo predlaga tudi zmanjšanje porabe mesa in prehranskih odpadkov. Takšne politične odločitve bi prav tako izboljšale zdravje ljudi, zmanjšale revščino in pomagale pri odpravljanju velikega iztrebljanja prostoživečih živali, navaja forum IPCC. Prav tako bi morali prenehati s kurjenjem fosilnih goriv, da bi se izognili "nepopravljivemu uničenju kopenskih ekosistemov, ki jih potrebujemo za prehrano, zdravje in bivanje".
       "To je popolna nevihta," je dejal profesor na Univerzi v Edinburghu Dave Reay, ki je strokovno pregledal poročilo IPCC. "Kopenske površine so omejene in človeška populacija je vse številčnejša, nanjo pa še pritiska grožnja podnebnih izrednih razmer. Zemlja še nikoli ni bila ranljivejša, njeni naravni ekosistemi pa nikoli pod tako neposredno grožnjo."
       Profesor na Univerzi v Leedsu Piers Forster je dejal: "To pomembno poročilo kaže, da moramo bistveno spremeniti način, kako uporabljati svojo zemljo, da lahko omejimo dvig povprečne globalne temperature za največ 1,5 stopinje Celzija. Na kratko povedano: potrebujemo manj pašnikov (za živino) in več drevja."
       Profesor Jim Skea iz foruma IPPC pa je poudaril, da je zemeljska površina že ogrožena in da jo podnebne spremembe še dodatno obremenjujejo. Skoraj tri četrtine zemlje, ki ni pokrita z ledom, je že prizadete zaradi človeške dejavnosti.
       Netrajnostna raba zemeljske površine je kriva tudi za skoraj četrtino izpustov toplogrednih plinov na planetu - ključni dejavniki so uničevanje gozdov, velike črede živine in prekomerna uporaba kemičnih gnojil. Od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja so se izpusti, ki so povezani z gnojili, povečali za devetkrat. Rast povprečne globalne temperature povzroča širjenje puščav, zlasti v Aziji in Afriki, ogroženi pa sta tudi Ameriki in Sredozemlje, izhaja iz poročila.
       Eden od najmračnejših zaključkov poročila je, da zemlja, od katere je človeštvo povsem odvisno, na ornih površinah propada več kot 100-krat hitreje kot pri naravnih procesih; in tudi na poljih, ki niso obdelana, se izgublja 10 do 20-krat hitreje. Poročilo vladam in podjetjem svetuje odločno ukrepanje, vključno s prenehanjem krčenja in omogočanjem rasti novih gozdov, reformo kmetijskih subvencij, podporo malim kmetom in pridelavo odpornejših poljščin. Forum IPCC pravi, da bo veliko teh rešitev zahtevalo več desetletno obdobje.
       Potrošniki v bogatih državah bi lahko ukrepali takoj, če bi zmanjšali porabo intenzivno pridelane mesne in mlečne hrane - izdelkov, ki imajo velik vpliv na okolje.
       "Na tem področju bi lahko naredili veliko več, kot storimo danes, deloma tudi zato, ker je težko," je dejal profesor na Univerzi v Aberdeenu in eden ključnih avtorjev foruma IPCC Pete Smith.
       (viri: unenvironment.org; guardian.com; ipcc.ch)

Globalno prizadevanje za posaditev več milijard dreves

S posaditvijo več kot 500 milijard dreves, bi lahko iz ozračja odstranili približno 25 odstotkov obstoječega ogljika, izhaja iz nove študije, ki je bila objavljena v reviji Science.
       V študiji so ocenili, koliko novih gozdov lahko Zemlja podpira, ne da bi posegli na kmetijska zemljišča ali urbana območja. Znanstveniki so ocenili, da bi bilo to mogoče na površini 0,9 milijarde hektarjev, kar je približno enako površini ZDA.
       "Naša študija jasno kaže, da je obnova gozdov najboljša rešitev za podnebne spremembe, ki je danes na voljo in imamo trdne dokaze, ki upravičujejo takšno naložbo," je dejal eden izmed avtorjev študije Tom Crowther, profesor na švicarski univerzi ETH Zürich.
       "Če ukrepamo takoj, bi lahko zmanjšali količino ogljikovega dioksida v atmosferi za 25 odstotkov, na raven izpred stoletja." Nova drevesa bi odstranila približno 200 gigaton ogljika, kar pomeni dve tretjini količine, ki smo jo ljudje izpustili v ozračje od industrijske revolucije naprej.
       Glede stroškov je g. Crowther dejal, da je cena "najučinkovitejših projektov" obnavljanja gozdov približno 30 centov na drevo, kar pomeni, da bi posaditev bilijona dreves stala približno 300 milijard dolarjev. Torej je ponovna pogozditev "daleč najcenejša rešitev, ki je bila kdaj koli predlagana".
       Raziskovalci so poudarili, da sajenje dreves ni nadomestilo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ali za postopno opuščanje uporabe fosilnih goriv. "Nobeden od teh ukrepov ne bo uspešen brez zmanjšanja izpustov," je g. Crowther povedal za revijo Time.
       Četudi bi se sajenje dreves začelo danes, bi bilo potrebnih od 50 do 100 let, da bi nova drevesa vsrkala 200 gigaton ogljika, je dejal za časopis The Guardian. Revija National Geographic pa navaja ugotovitve raziskovalcev, da bi se lahko do leta 2050 potencialna zemljišča za sajenje dreves zmanjšala za petino, tudi če bo povprečni globalni dvig temperature omejen na največ 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven, saj bi nekatera tropska območja lahko postala preveč vroča za zdravje gozdov.
       Kljub temu je g. Crowther poudaril, da je zasaditev dreves pomembno sredstvo za takojšnje podnebne ukrepe. Gre za "reševanje podnebnih sprememb, ki ne zahteva, da predsednik Trump nemudoma začne verjeti v podnebne spremembe ali da znanstveniki najdejo dobre tehnološke rešitve za črpanje ogljikovega dioksida iz ozračja," je še dodal. "Rešitev je na voljo takoj, je najcenejša možna in lahko vključuje slehernega posameznika."
       (viri: EcoWatch, BBC, The Guardian, Združeno kraljestvo; Time, National Geographic, ZDA; Common Dreams)

Podnebni aktivisti, "največja grožnja" naftni industriji

Generalni sekretar Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) je podnebno aktivistično gibanje mladih označil za "morda največjo grožnjo" naftni industriji.
       Zdi se, da je g. Mohammed Barkindo izpostavil gibanje podnebnih štrajkov "Petki za prihodnost", ki ga je sprožila šestnajstletna švedska aktivistka Greta Thunberg. Dejal je namreč, da se otroci nekaterih njegovih kolegov na sedežu OPEC na Dunaju "sprašujejo o svoji prihodnosti, ker na ulicah vidijo vrstnike, ki se borijo proti tej panogi."
       G. Barkindo je dejal, da so "neznanstveni" napadi podnebnih aktivistov na naftno industrijo "morda največja grožnja nadaljnjemu razvoju naše industrije". "Hvala!" je Greta Thunberg tvitnila v odgovor: "To je doslej največji kompliment našemu gibanju!"
       (vira: EcoWatch, Agence France-Presse)

Napad na Amazonijo

Skrajno desni predsednik Brazilije Jair Bolsonaro pošilja jasno sporočilo, da se nezakonita sečnja v Amazoniji lahko izvaja nekaznovano. Predsednik Bolsonaro prav tako kot laži zavrača ugotovitve brazilskega Nacionalnega inštituta za vesoljske raziskave (INPE) in zanika, da so bili domorodni voditelji ubiti, ko so branili pragozd in svoje domove.
       Krčenje amazonskega deževnega gozda se je julija 2019 povečalo za 278 odstotkov v primerjavi z julijem 2018, kar pomeni, da je bilo uničenih 2253 kvadratnih kilometrov vegetacije, kažejo najnovejši satelitski podatki brazilskega Nacionalnega inštituta za vesoljske raziskave (INPE). To je območje, ki je približno dvakrat večje od mesta Los Angeles. Medtem ko se gozd še vedno razteza na 5,5 milijona kvadratnih kilometrih (kar je le malo več od površine Mehike), je stopnja izgube dreves del nevarnega trenda. Kot poroča agencija Associated Press, je to največji porast uničenja pragozda, odkar je inštitut INPE leta 2014 začel spremljati krčenje gozdov z zdajšnjo metodologijo.
       Podatke pridobivajo s programom satelitskega monitoringa INPE - DETER (Odkrivanje krčenja gozdov v realnem času), ki se je začel leta 2004, da bi znanstvenikom INPE pomagal odkriti in preprečiti nezakonito krčenje gozdov v Amazoniji. Podatke so objavili v času nenehnih prepirov med znanstveniki INPE in predsednikom Jairom Bolsonarom, podnebnim skeptikom, ki se je zavezal, da si bo prizadeval čim večje področje Amazonije še bolj odpreti različnim rudarskim, lesnim in kmetijskim interesom, kljub okoljski zaščitenosti tega območja.
       (viri: lifecience.com; newyorktimes.com; theguardian.com)

Z besedami mojstra modrosti: "Razen vojne ni ničesar, kar bi na prihodnost vseh ljudi vplivalo tako močno kot onesnaženje. Nekatere države so to dejstvo prepoznale in so napravile nekatere korake za omejitev onesnaženja in globalnega segrevanja. Druge, včasih glavne onesnaževalke, zanikajo resničnost globalnega segrevanja kljub prepričljivim dokazom o nasprotnem. Spremembe brez dvoma vsak dan dokazujejo, da je planet bolan in da potrebuje takojšnjo in veščo skrb za ponovno vzpostavitev ravnovesja. Čas, da ljudje zaustavijo to spreminjanje, ki se na planetu Zemlja vsak dan poglablja, se izteka. Vsak moški, ženska in otrok mora igrati svojo vlogo pri tej nalogi. Čas se resnično izteka. Rešimo svoj planet!"
       (vir: "S.O.P. (Save Our Planet!) Rešimo svoj planet!" Mojster -, prek Benjamina Crema, 8. september 2012)

Pisma bralcev

Zimski čudež

Spoštovani urednik,
leta 1991 sem bila dežurna kot terenska medicinska sestra. Okoli 6.30 zjutraj sem zapustila bolnikovo hišo na kmetiji in se usedla v avto. Bila je zima in vse je bilo ledeno, podeželske ceste pa še niso bile posute s soljo ali peskom proti poledici. Peljala sem se nazaj proti neasfaltirani cesti. Ko sem vozila po hribu navzdol proti drugemu pacientu, sem prišla do ostrega ovinka, ob katerem je bila grapa. Zaradi poledice nisem zvozila ovinka. Neslo me je naravnost proti grapi, ki je bila globoka nekaj metrov. V tistem trenutku se je moj avtomobil nenadoma obrnil in odneslo me je vzvratno po klancu navzdol. Tik pred tem sem se pogledala v vzvratno ogledalo in si rekla, da se mi bo zdaj odvilo celo življenje pred očmi in to bo konec. Ko pa se je moj avto vzvratno spustil po hribu, sem vedela, da sem rešena.
       Več ljudem sem morala povedati, kaj se je zgodilo, in rekli so mi, da je to tehnično preprosto nemogoče. Zato sem se leta 2019 odločila, da vam pošljem to pričevanje.
       Ime in naslov pridržana, Belgija.

Dve pismi iste osebe:

Pozitiven odziv

Spoštovani urednik,
(1) pred kratkim (napisano decembra 2008) smo imeli stojnico na sejmu v Münchnu. Stala sem pred stojnico in delila letake. Nenadoma sta k meni pristopila dva moška. Oba sta bila v črnih oblačilih in vsak je imel za vratom velik fotoaparat. Eden je bil nekoliko višji od drugega.
       Ko sem ju vprašala, če jima lahko dam kakšne brošure, sta mi odgovorila z zvenečim "da". Ravno tako tudi ob vprašanju, če bi ju zanimala skupinska meditacija. Obakrat sem bila presenečena, ker se ljudje ponavadi sprva nekoliko obotavljajo. Oba sta poslušala moje razlage, ne da bi karkoli spraševala in izžarevala sta auro jasnosti. Zanimivo je, da sem prvič prinesla s sabo fotoaparat, da bi lahko fotografirala osebo, za katero bi sumila, da je Maitreja, ki je obiskal našo stojnico. Vendar me je razprava s tema dvema mladima možema tako prevzela, da sem na to povsem pozabila. Ali sta bila Maitreja in gospod Jezus?
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je višji moški bil Maitreja. Drugi je bil mojster Jezus.)

Zdravilni vodnjak

(2) Pred nekaj dnevi (napisano decembra 2008) sem obiskala prijateljico, ki živi blizu Bodenseeja. Povedala mi je o zdravilnem vodnjaku na njenem območju, ki se nahaja v tleh blizu šole jahanja. Voda iz tega vodnjaka je pomagala že mnogim ljudem. Neka zdravnica svetuje svojim pacientom, naj jo pijejo kot zdravilo. (1) Ali mi lahko, prosim, poveste, kdo je z energijo napolnil vodnjak? (2) Ali koristi pri kakšni posebni bolezni? Najlepša hvala!
       C. S., München, Nemčija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da (1) je vodnjak z energijo napolnil mojster, ki je bil Marija. (2) Voda je koristna za splošno zdravljenje.)

Dar služenja

Spoštovani urednik,
maja 2003 je skupina za transmisijsko meditacijo v Voorheesvilleu v New Yorku, katere aktiven član sem, sponzorirala stojnico na sejmu Celostno življenje (Whole Life) v hotelu Marriott v Albanyju. Naša skupina ni imela na voljo sredstev za takojšnje plačilo stojnice, zato je sodelavka vprašala nekoga, ki je nadziral razstavo Expo, če bi morda v zameno za mesto lahko nekaj ur pomagali "postavljati in pospravljati mize." Ni treba posebej poudarjati, da so tako ali tako imeli eno mizo, ki je nihče ni rezerviral, in velikodušno so jo ponudili naši skupini. Čeprav nas niso ničesar prosili, smo se ponudili na razpolago za pomoč, če bi nas poklicali.
       Ves dan je šlo brez težav, razdelili smo nekaj gradiva in prodali nekaj knjig. V vseh letih kot sodelavec pri delu za prihod sem, ironično, bil prvič na sejmu in bilo je zabavno za tiste, ki niso še nikoli sodelovali.
       Proti opoldnevu je do naše stojnice prišel zanimiv gospod. Govoril je z naglasom, imel je temnejšo kožo, star je bil nekaj čez petdeset. Bil je nekoliko močnejše postave in nosil je kapo. Sodelavec je menil, da bi lahko bil pakistanski Američan. Mislim, da je gospod omenil južnoameriški narod, vendar če sem iskren, se ne spomnim dobro katerega. Potem ko je izjavil, katere narodnosti je, je na kratko poudaril, da je "še vedno Američan", tega se spomnim.
       Sprašujem se (ob predpostavki, da je bil Maitreja ali mojster), če je njegova poanta na nek način bila, naj se ne počutimo manjše (ali "neameriško", kar je nesrečna fraza, ki se v tem času na veliko uporablja), ker je naše sporočilo miru v nasprotju s premočnim nacionalizmom, ki ga je zadnjem času čutiti.
       Ob obisku tega gospoda so delali pri stojnici trije sodelavci z mano vred. Spraševal nas je o transmisijski meditaciji in njeni povezavi do različnih jog. Moja dva sodelavca, Boris in Jeannette, ki sta odgovarjala na večino njegovih vprašanj, sta v povezavi s transmisijsko meditacijo govorila o jogi laja (energiji) in jogi karma (služenju). Mislim, da smo govorili tudi o jogi krija iz nauka Paramahansa Joganande, ker je spraševal tudi o tem.
       Preden je odšel, je gospod vprašal, ali za transmisijsko meditacijo zaračunamo. Ko smo povedali, da je brezplačna in odprta za javnost, je v šali vzkliknil, da moramo ljudem za udeležbo transmisijske meditacije računati (!). Ni rekel, da bi morali dejansko začeti zaračunavati vstopnino za transmisijo. Mislim, da je šlo za poanto, da večina ljudi ne ceni tistega, kar jim je bilo dano zastonj - po moje je imel v mislih priložnost za duhovno rast in služenje.
       Je bil ta zelo zanimiv moški Maitreja ali eden od mojstrov?
       J. V. F., Clarksburg, Massachusetts, ZDA.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je moški bil Maitreja.)

Vodstvo na poti

Spoštovani urednik,
konec poletja 2001 sem pozno ponoči vozila naš avtodom. Odklonila sem ponudbo svoje prijateljice, da bi prenočila pri njej, in se raje odločila, da prenočim v naslednjem kampu, ki je bil v mojem spominu lociran nedaleč od njenega doma. Odpeljala sem, ne da bi preverila zemljevid. A bilo je tako temno, da je bila vožnja zelo naporna in težko sem našla prave ulice. Kmalu sem ugotovila, da sem morala zgrešiti pot do kampa. Zato sem se ustavila na naslednjem križišču, izven glavne ceste.
       Ravno sem začela razmišljati, kako bi rešila situacijo, ko se je - zelo nenadoma - vzporedno z mojim avtodomom ustavil avtomobil. Na ulici je bilo povsem tiho, slišati ali videti ni bilo nobenega drugega avtomobila ali pešca. Sprva sem se prestrašila. Videla sem, da mi je voznik avtomobila - bil je sam v majhnem črnem avtomobilu - hotel nekaj povedati. Odprla sem okno. Voznik avtomobila se je sklonil čez sedež sovoznika, odprl okno in me vprašal, ali iščem kamp. Pritrdila sem. Rekel je, naj sledim njegovemu avtomobilu, da mi bo pokazal pot. Bila sem res presenečena; kako je vedel, kaj iščem? Njegovo ponudbo sem z veseljem sprejela. Nato se je začela vožnja - vozila sva zelo hitro po majhnih ulicah, izven glavne poti. Čez nekaj trenutkov sem se spet prestrašila, saj nisem vedela, kje smo. Spraševala sem se, če mi bo res pokazal pot do kampa. Prišla sva do velikega prostora in naredil je velik krog. Videla sem znak za kamp in si oddahnila. Voznik mi je pomahal, mi z rokami nakazal vhod v kamp in se odpeljal. Zelo dobro se spomnim njegovih oči. Zdele so se mi zelo temne in zelo globoke. Kot sem lahko videla v temi, je moški imel temno kožo in svetel nasmeh. Kamp je bil že zaprt, jaz pa sem preživela noč na varnem na parkirišču. Bila sem hvaležna. Kdo je bil moški?
       B. M., Gross St. Florian, Avstrija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je voznik bil Maitreja.)

Znamenja na nebu

Spoštovani urednik,
21. september 2002 je bil svetovni dan miru. Bila sem na počitnicah na grškem otoku, se sprehajala po hribih in meditirala. Ko sem se vrnila v sobo, sem sedela na balkonu na poznem popoldanskem soncu. Čez nekaj časa sem morala pogledati navzgor. Nad mano je bil dolg vodoraven oblak. Ko sem ga opazovala, je dobil obliko angelskega bitja, ki z ljubeznijo in nežnostjo gleda na Zemljo. Poteze so bile tako izrazite, da sem brez diha segla po svoji beležki za skiciranje in se lotila risanja. Pogledala sem na desno in tam je bil še en oblak v obliki golobice z iztegnjenim krilom in nečem v kljunu - morda je bil oljčni list?
       Sonce je zahajalo in obe obliki, ki sta ostajali negibni, je prelila žareča bisernorožnata barva na popolnoma jasnem, sinjem nebu. Drugih oblakov ni bilo. Oblaka sta se postopoma razblinila. Ko sem ju risala, me je prevzel občutek miru in veselja, ki je ostal z mano več dni in se vračal vsakič, ko sem pomislila nanju. Čutila sem, da mora biti to čudovit duhoven blagoslov in znamenje, da bo vse dobro. Bi lahko to potrdili?
       Hvala za Share International - to je svetilnik upanja!
       E. F., Knebworth, Herts, Velika Britanija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je bil to resnično blagoslov mojstra Jezusa.)

Trenutek miru

Spoštovani gospod Creme,
najprej bi se rad zahvalil vam in vašemu mojstru za odlično delo, ki ste ga opravili, da bi pripravili svet za prihod Maitreje. Počakali ga bomo in upali, da bodo ljudje razumeli pomen vladavine Maitreje na tem svetu.
       Začenjam s svojo zgodbo. Z ženo in dvema prijateljema sem bil v Santiagu de Compostela v Španiji (napisano maja 2010). Sedeli smo na stopnicah pred stolnico in nenadoma je prišel neki starec in začel recitirati pesmi, ki jih je sam napisal. Resnično mi je bilo v užitek poslušati ga in občutiti močan občutek ljubezni do njega in vseh ljudi okoli mene. Obraz starca je bil sijoč. To je bil res trenutek velikega miru za vse nas. Zahvalili smo se mu in mu namenili nekaj evrov. Nasmehnil se je, odšel stran in izginil za vogalom. Želel bi vedeti, če mi vaš učitelj lahko pove, ali je bil to Maitreja, Jezus ali drug Mojster.
       J.-P. C., Vich, Švica.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je bil "stari moški" gospod Jezus.)

Preverjanje imena

Spoštovani urednik,
med vikendom 25. in 26. oktobra 2003 smo imeli informacijsko stojnico na sejmu ezoterike v Dresdnu v Nemčiji. V soboto sem na zgradbi opazila nekaj svetlobnih krogov in želela sem jih fotografirati. Za to sem morala na balkon tamkajšnje restavracije. Na poti tja sem v sobi videla moškega in žensko, ki sta bila sredi kosila. Opravičila sem se, da sem odprla vrata blizu njune mize in nenadoma me je moški vprašal:
       "Ali ste D. M.?" Bila sem zelo presenečena, kajti živim štiristo kilometrov od Dresdna in ju še nisem videla. "Mislila sva, da morate biti D. M.!" Moje presenečenje je naraščalo, ko je nadaljeval: "Ravno v tem trenutku sva govorila o vas!" Bila sem presenečena. Da si razbistrim um, sem šla ven fotografirat, toda v tistem trenutku so se pojavili oblaki in fotografiranje ni bilo mogoče. Z občutkom negotovosti sem se obrnila nazaj k mizi. "Oh, nočem prerokovati, ampak mislim, da bodo ti oblaki še nekaj časa tu ..." je rekel moški. Vprašala sem ga, od kod me poznata, vendar njegov odgovor ni bil jasen. Nato me je vprašal, če poznam Oshoja. Rekla sem, da, malo - in takrat sem opazila, da razmišljam negativno o tem pogovoru, ker mi je bilo dolgčas govoriti o Oshoju ... Ker sem se počutila nekoliko nelagodno, sem se poslovila. Ženska je bila ves čas tiho, a njen obraz je bil tako žareč ...
       D. M., Regensburg, Nemčija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je moški bil Maitreja, "ženska" pa mojster Jezus.)

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: Pred nekaj tedni sem srečal gospo, ki je medij v transu in ki je dejala, da je eden od razlogov, zakaj se svet danes zdi v posebno hudem neredu, ta, da se odvija test. Rekla je, da se bo odvilo nekakšno prehodno obdobje, ki bo prebivalcem tega planeta omogočilo, da napredujejo na duhovni ravni glede na to, kako se bomo odzvali na dani test. Ali kaj veste o tem? (iz radijskega intervjuja z Benjaminom Cremom, 27. november 1989)
       Odgovor: Človeštvo že dolgo opravlja test. Glavni test, zunanji izraz poglavitne notranje spremembe za človeštvo, se odvija, ko se pomikamo iz dobe v dobo. Sedaj smo v težavnem prehodnem obdobju med dobo Rib in dobo Vodnarja. Energije Rib se umikajo, a povsem vladajo svetu - vsem našim načinom mišljenja in čustvovanja in odnosom. Nove energije Vodnarja pridobivajo na moči, medtem ko oblik in struktur, ki bodo nastale iz njih, še ni. Tako imamo soočenje med starim in novim, nazadnjaškimi in naprednimi ljudmi. Ta napetost ima povsem kozmičen vzrok.
       Človeštvo na začetku vsake dobe prestane veliko širitev zavesti. Sedaj gremo čez to in odkrivamo, da politične, socialne, religijske, ekonomske in izobraževalne strukture ne služijo več svojemu namenu, ne zadovoljujejo več naših potreb, ker se je naša zavest razširila onkraj njih.
       Naše globalne komunikacije kažejo, da je svet v resnici eden, da je človeštvo eno. Na višji ravni, na duhovni ravni smo eno. Ne obstaja ločena duša. Smo le individualizirani vidiki ene nadduše, tako da je naša duhovna resničnost enost, enotnost. Toda potrebujemo globalno izkušnjo, da bi nas združila, da bi uvideli svojo enost. To je poslanstvo Kristusa [Maitreje, svetovnega učitelja] - da spodbuja to notranjo izkušnjo.
       Prestajamo test in ta test traja že dolgo časa. Glavno obdobje se je zgodilo med letoma 1940 in 1945. Vojna - kljub temu, da sta bili dve vojni, je bila to z vidika Kristusa in mojstrov v resnici le ena vojna - je bila izraz obdobja, v katerem je bilo sproščeno tisto, kar bi mi imenovali antikrist, uničevalna sila samega boga, z namenom uničenja starih političnih, gospodarskih in socialnih struktur, da bi to pripravilo pot za izgradnjo novega. Potem ko je opravil svoje uničevalno delo, je t. i. harmagedon za nami. To ni nekaj, kar prihaja, ali kar predvsem ortodoksni kristjani pričakujejo kot nekakšno obliko antikrista na planetu. Antikrist je bil Hitler, njegovi sodelavci, voditelj Japonske in do neke mere voditelji Italije. Poraz sil osi je poraz sil zla in to je bil izjemen test za človeštvo.
       Test, ki ga imamo zdaj, je test, ali smo si pripravljeni deliti med seboj. Čakamo, da bomo prišli v neposredni odnos drug z drugim in s tisto kozmično resničnostjo, ki jo imenujemo bog. Sedaj moramo vstati in pokazati, kje stojimo v odnosu do velikega načela medsebojne delitve, ker to kaže našo božanskost.

V.: Ali bo človeštvo pozorno na to, kar nam ima Maitreja povedati?
       O.: Maitreja je v svetu, a ni javno znan. Že nekaj let čaka. Čaka na kolaps svetovne ekonomije. Ve, da to, kar ima za povedati človeštvu, zahteva nekaj odziva in da se bosta ta odziv in pripravljenost na spremembo resnično zgodila, ko nas dogodki zadenejo tako močno, da bo človeštvo, zlasti razviti svet, prvič videlo resničnost.
       Ljudje v razvitem svetu so na splošno tako samozadostni, tako nezainteresirani za probleme preostanka sveta, tako pohlepni, tako polni svojih lastnih življenj, tako sebični, da mislijo, da lahko tako nadaljujemo v nedogled. Ne moremo. Sedaj smo na točki, ko bo svet v primeru, da nadaljujemo, kot smo doslej, šel "čez rob". Napetost, ki jo porajajo razlike in nepravičnost našega razdeljenega sveta, nosi v sebi seme možne tretje svetovne vojne. Ta bi bila jedrska in bi uničila vse življenje na Zemlji.

V.: Kako mislite, da ga bodo videli konservativni religiozni ljudje?
       O.: Sprva mnogi ljudje, zlasti fundamentalistični kristjani, fundamentalistični muslimani, fundamentalistični judje, fundamentalistični hindujci, celo fundamentalistični budisti (ki jih je manj), ne bodo verjeli, da je Maitreja v resnici Maitreja Buda, ki ga pričakujejo budisti; Krišna ali Kalki avatar, ki ga pričakujejo hindujci; mesija, ki ga pričakujejo judje; imam Mahdi, ki ga pričakujejo muslimani; ali Kristus, ki ga pričakujejo kristjani. Toda on je vse to. To so vsa imena za enega in istega posameznika, ki ne prihaja v skladu z željami teh ljudi, temveč v skladu z zakonom, zakonom, ki je doktrina avatarjev.

V.: Kako to, da to tako slabo razumemo?
       O.: S svetom se ne soočamo neposredno. Ne soočamo se z vprašanji, ki bi si jih morali vsi zastaviti in torej ne vemo nič o pomenu in namenu življenja. In če ne vemo, kako lahko potem živimo pravilno? Živimo v svetu, kjer tako malo ljudi pozna smisel in namen svojega življenja, da imamo svet, ki je razdeljen in razklan z vojnami in lakoto, čistim ponižanjem in bedo za milijone in milijone ljudi, kjer ena petina sveta živi z manj kot dolarjem na dan, kjer ljudje v milijonih umirajo od stradanja ali bolezni revščine.

V.: Včasih je težko vprašati za pomoč pri osebnih problemih. Kako lahko to spremenim? Zakaj je to tako težko? O.: Gre za vprašanje ponosa. Ljudje so tu zato, da pomagajo eden drugemu, ker je življenje težko. Tako najprej vprašajte prijatelje, toda zanesite se na Maitrejo. Pogosto Mojstri pomagajo in te pomoči ne prepoznamo. Mojstri natanko vedo, kaj je najbolje za vas. Vedo, katero pomoč želite prejeti in katero pomoč potrebujete - morda vam bodo dali tisto, kar potrebujete, toda ne nujno tistega, kar želite; nenehno pomagajo človeštvu, nenehno.