Loading

 Domača stran >> Revija Share International

Revija Share International v slovenščini

Poleg informacij o procesu Maitrejevega prihoda v reviji Share International objavljamo članke o problemih, za katere Maitreja meni, da bi jih moralo človeštvo najprej rešiti, da bi na svetu zavladali pravičnost, bratstvo in mir. V reviji objavljamo članke, ki jih je mojster podal prek Benjamina Crema, ezoterične članke, poročila o čudežnih dogodkih po svetu, pisma bralcev, ki opisujejo osebna srečanja z Maitrejo ali katerim drugim mojstrom in vprašanja bralcev, na katera je odgovoril Benjamin Creme.
      Share International je revija, ki nas seznanja s perečimi svetovnimi problemi in rešitvami zanje. Predvsem pa daje upanje v prihodnost, osmišlja življenje in prebuja ljubezen.

naročnina za pol leta (5 revij): 15,00 €
naročnina za eno leto (10 revij): 29,00 €
naročnina za dve leti (20 revij):
56,00 €
V ceno so vključeni poštni stroški.
Revijo lahko naročite po telefonu 040 463 489 ali prek spletne naročilnice.
Če želite po pošti prejeti vzorčni izvod revije, nam pošljite svoj naslov.

Oglejte si revijo Share International (december 2013) (PDF - 866 Kb).
Za ogled potrebujete AcrobatReader. Priporočamo, da PDF datoteko najprej presnamete na svoj računalnik in jo šele potem odprete v AcrobatReaderju.

Vsebina aktualne revije (december 2017)

Pobrskajte po arhivu člankov objavljenih v slovenski reviji Share International.

Oglejte si razstavo fotografij Unicefovih fotografov, ki so bile objavljene na zadnjih straneh revij Share International.

Od samega začetka revije Share International je mojster Benjamina Crema prispeval članke za objavo, ne le za čas, ko so bili napisani, ampak tudi kadarkoli je to primerno glede na svetovne razmere. In res, mnogi od teh člankov se zdijo zdaj bolj pomembni kot takrat, ko so bili prvič objavljeni.
       Kot vedno, članki, ki jih je napisal mojster, zajamejo bistvo situacije. Tudi tokratni članek ni izjema. Mojster zastavlja vprašanje, ki strne nesoglasja, ki so razdelila svet: nekateri si na vse kriplje prizadevajo ohranjati t. im. status quo in podpirajo stare načine, medtem ko drugi vidijo in doživljajo učinke nesoglasij in pohlepa. "Ali se bodo stari načini, stari časi vrnili? Ali res hočemo, da se vrnejo in da se bogastvo bogatih vsakodnevno podvaja, revni pa pobirajo drobiž, ki ga bogati pustijo padati na tla?"
       Dva dejavnika bosta prispevala k razvoju novega: ljudje se bodo začenjali zavedati svojih pravic in svoje moči, ter neizbežnost obračanja kozmičnega kolesa, ki vodi "sodobni Rim" in njegove ekscese h koncu - in tako utira pot ustvarjanju pravičnega sveta.

Maitrejeva obljuba
Mojster -, prek Benjamina Crema, 9. oktober 2011

Medtem ko mnogi ljudje še naprej verjamejo, da sta sedanji bančni sistem in sistem borz potrebna in nespremenljiva, pa vedno več ljudi prihaja do zaključka, da je njuna uporabnost minila in da ju je treba v kratkem nadomestiti. Vse preveč ljudi trpi zaradi učinkov nebrzdanega pohlepa in hrepeni po večji pravičnosti in poštenosti, da bi preživeli v "sedanji ekonomski klimi", kot jo tako lahkotno imenujejo nekateri. Pred gospodarskim zlomom leta 2008 je bilo vsaj v razvitem svetu veliko denarja. Ljudje so imeli delo in hiše, da so v njih živeli; vsak dan so se rojevali novi milijonarji. Drugod je seveda na milijone ljudi še vedno stradalo, še veliko več milijonov pa je doletela lakota, toda za nekatere je bilo denarja veliko, pa tudi občutek, da se dobro živi.
       Kam je šel ves denar? Kaj se je zgodilo z njim? Zdaj nihče nima dela, denar pa je izginil - šel je v banke in izginil. In milijonarji so zdaj milijarderji. Vse to ljudi zelo bega. Lahko si mislite, da je bilo pol sveta izigranega z žongliranjem, s prevaro zaupanja.
       Se bodo stari časi, stari načini življenja vrnili? Si mar res želimo, da se vrnejo skupaj z dnevnim podvajanjem bogastva bogatih in z revnimi, ki za njimi pobirajo drobiž?

Sprememba

Ljudje vsepovsod čutijo spremembo in prispevajo svoj glas h klicu po spremembi. Občutijo tudi svojo moč delovanja in mnogi umirajo, ko se ta izkaže. Čutijo, da so stari načini življenja skorajda minili in da se je njihova moč iztrošila. Čutijo tudi, da obstajajo drugi, boljši načini življenja in se veselijo jutrišnjega dne. In res, stari načini življenja umirajo in zadržujejo človeški rod. Kolo se obrača in veliki Rim znova pada. Maitrejev ogenj je prižgan v srcih neštetih milijonov ljudi, ki se odzivajo in komaj čakajo, da bodo gradili nov svet, kjer bosta vladala pravičnost in harmonija.
       Maitrejeva obljuba pravi, da je ta novi svet na pohodu.

V tolažbo ob koncu nemirnega leta, ki je bilo za mnoge boleče, ponovno objavljamo naslednje Maitrejevo sporočilo.

Maitrejevo sporočilo
Benjamin Creme je 31. marca 2016 prek procesa mentalne telepatije prejel naslednje Maitrejevo sporočilo.

Današnji časi so za mnoge ljudi težki. Celo najboljši in najbližji čutijo bolečino dvomov in pomislekov.
       Toda ko pravim, da pred svetom z vami sodelujem kot eden izmed vas, je to res.
       Prav tako je res, ko pravim, da je resnično blizu čas, ko bodo vsi ljudje spoznali moj obraz in se odzvali.
       Le zakon mi veleva, da počakam še nekaj malega časa, toda v mejah zakona sem resnično z vami, dan za dnem, v stalnem odnosu do vaših potreb in priložnosti, ki ste mi jih predstavili.
       Človeštvo kot celota se bo kmalu začelo zavedati moje prisotnosti in bo z vso pripravljenostjo sprejelo preobrazbo tega našega sveta.
       Ne pozabite, da smo na začetku in na koncu civilizacije, v junaškem obdobju zgodovine sveta, in zato razumite, da ljudje čutijo bolečino spremembe.
       Za nekatere je to osvoboditev, za druge izguba gotovosti in miru.
       Toda, bratje moji, bolečina bo kratkotrajna in mnogi že vedo, da bo tako. Obilo pomoči je, ki naj vam pomaga skozi te težke čase. Z veseljem sprejmite to dobo in prepoznajte znamenja novega.
       Resnično, resnično sem z vami. Resnično sem med vami na mnogo načinov. Sami presodite, bratje moji, kako blizu ste mojim pričakovanjem novega sveta. To bo svet, v katerem bodo vsi ljudje eno, v katerem bodo vsi ljudje uresničili radost ustvarjanja in z ljubeznijo izpolnili svojo sposobnost, da v preprostosti in resnici pokažejo pot svojim bratom.

Nova svetloba v znanosti
William Allen

"Stari, mehanični pogled na naravo in naravne sile hitro izginja ... vse bolj se uveljavlja in na razumevanje življenja vpliva koncept, da je vse energija, da sta energija in materija različni ravni ene resničnosti, in da sta dojemljivi za vpliv misli ... Mnogi znanstveniki po vsem svetu vse bolj raziskujejo v tej smeri, spodbujeni z intuitivnim prepričanjem, ki ga želijo dokazati, da je vse povezano."
       (Mojster Benjamina Crema, iz "Rast zavesti", Share International, september 1992)

Stoletja je prevladujoči znanstveni pogled temeljil na zaključkih klasične Newtonove fizike, ki naravo obravnava kot veliki mehanizem, sestavljen iz materialnih delov, če ga želimo razumeti, pa je potrebno procese reducirati na interakcijo sestavnih delov. Klasična fizika je v resnici vodila do odkritij, razumevanja, inovacij in tehnologij, ki so vplivala na praktično vse vidike človeškega življenja in so nam omogočila vstop v vesolje.
       V začetku 20. stoletja pa je nekaj fizikov (med katerimi so nekateri kasneje prejeli Nobelovo nagrado) raziskovalo razmerje med materijo in energijo, ob tem pa odkrilo empirični pojav, ki ga klasična fizika ni zadovoljivo pojasnjevala, in sicer, da so to, kar imenujemo fizična materija (vključno z atomi), v resnici interakcije ali preplet energijskih valov. Nekateri iz te skupine so stopili še korak naprej in razvili eksperimente, s katerimi so dokazali, da sta zavest in um s temi energijami povezana in da posledično lahko vplivata na materialni svet. Ta odkritja so bila temelj za novo vejo fizike: kvantno teorijo ali kvantno mehaniko. Ne glede na to, ali je to znano, kvantna teorija odseva dve temeljni načeli Nauka večne modrosti: da v manifestiranem vesolju ni ničesar, razen energije v gibanju, in da energija sledi misli.
       Skupina raziskovalcev MIT (Massachusetts Institute of Technology), Univerze na Dunaju ter institucij v Nemčiji in na Kitajskem, je razvila eksperiment, ki je pokazal - z mnogo manj dvoma kot doslej - da so podatomski delci, ki so oddaljeni svetlobna leta, povezani, oz. da si delijo iste informacije in obstoj. To bi lahko bil korak k prepoznavi in postopnemu razumevanju članka mojstra Benjamina Crema "Enotnost" (Share International, julij/avgust 2001), da je "globlji namen vseh oblik življenja ustvariti enotnost in tako izraziti povezanost vseh atomov".
       Vzporedno z eksperimenti na področju kvantne teorije narašča število študij po svetu, ki se ukvarjajo s privzdignjenimi stanji zavesti - v meditaciji, številnih psihičnih pojavih, zavedanjem po klinični smrti (obsmrtne izkušnje). Poročila in reportaže so tako pogoste, da tega ni moč prikazati kot anomalijo (raziskovalni novinar Leslie Kean, avtor Preživeti smrt: novinar raziskuje dokaze za posmrtno življenje; Share International, julij/avgust 2017).
       Te ponavljajoče se izkušnje nakazujejo, da um obstaja neodvisno od možganov. Tudi na tem področju so raziskave razkrile pojave, ki jih ni moč razložiti z materialistično-mehaničnim pogledom na resničnost. Kljub empiričnim dokazom o kvantni teoriji in rezultatom, do katerih so prišli z raziskovanjem paranormalne zavesti, se zdi da mnogi, če ne večina uglednih znanstvenikov, avtorjev s področja znanosti in akademikov, ostaja zvesta materialističnemu svetovnemu nazoru kot temelju za pojasnjevanje resničnosti. Na te nove meje gledajo s skepticizmom, posmehom in celo nerazumevanjem. Ta prevladujoča materialistična paradigma ali "znanstveni materializem" je bolj podobna ideologiji - taka znanost je kot dogma, namesto da bi bila odprtega uma, raziskovalna in brez vnaprejšnjih pričakovanj. To lahko razumemo tudi kot primer polarizacije med tistimi, na katere vpliva energija Rib, s svojim prekomerno razvitim in zlorabljenim darom predanosti idealu - ločujočo, fanatično predanostjo lastnim idealom in svetovnemu nazoru, vse do stopnje izključevanja drugih, ter na tiste, ki izkušajo zasuk v zavesti, ki je posledica delovanja energij Vodnarja, ki spodbuja vključenost, sintezo, medsebojno povezanost in subjektivne, nematerialne vidike resničnosti.

Drzni manifest

Skupina uglednih znanstvenikov z vsega sveta se je zaradi frustracij spričo razširjenega odpora uveljavljene znanosti povezala, da bi javno izzvala trenutno situacijo in pozvala ostale, da se "osvobodijo plašnic stare materialistične ideologije". Med vikendom od 7. do 9. februarja 2014 se je skupina mednarodno priznanih znanstvenikov z različnih področij (biologije, psihologije, medicine in nevroznanosti) zbrala na konferenci o znanosti, duhovnosti in družbi, ki je potekala v Tucsonu, ZDA. Razpravljali so o vplivu materialističnega svetovnega nazora na znanost in njegovih učinkih na družbo, pa tudi o pojavu "post-materialistične" paradigme, kot so jo imenovali. Na podlagi konferenčnih zaključkov je osem znanstvenikov sodelovalo pri pripravi izjave, ki so jo naslovili: "Manifest za post-materialistično znanost". Tisto leto je bil objavljen v Raziskuj - reviji za znanost in zdravljenje. Po podatkih avtorjev ga je podpisalo več kot 200 znanstvenikov, filozofov, zdravnikov in voditeljev filozofskega gibanja Nova misel. Manifest, ki je dolg le nekaj strani, v dveh delih sestavlja 18 točk. Prvi del kritizira "znanstveni materializem" in kako je prepričanje v to paradigmo "znanstvenike privedlo do zanikanja subjektivne dimenzije človeške eksistence", kar je vodilo v "resno popačeno in osiromašeno razumevanje nas samih in našega mesta v naravi". Nato nas usmeri k razvoju kvantne teorije in na njen potencial za spreminjanje paradigme, k naraščajočemu številu študij, ki dokazujejo, da mentalna aktivnost lahko vpliva na fiziološke sisteme našega telesa, k študijam tako imenovanih "psihičnih pojavov", ki razkrivajo človeško ekstra senzorno percepcijo in sposobnost vplivanja na druge organizme in na naraščajoče število primerov obsmrtih izkušenj, pri katerih je zavest bivala tudi po klinični smrti. Prvi del se zaključuje z ugotovitvijo, da znanstveniki, filozofi, založniki in financerji raziskav, ki zavračajo spoznanja o teh pojavih, ker so v nasprotju z materialističnim svetovnim nazorom, "delujejo v nasprotju z etiko resničnih znanstvenih spoznavanj".

Radikalno nova paradigma

"... um, s svojo zmožnostjo logične dedukcije, mišljenja in racionalno aktivnostjo, je po definiciji tisto, kar človeka loči od živali. Pa vendar je mnogo več od tega, saj je za vso manifestacijo, tudi oblika amebe in ločevalna sposobnost najmanjšega atoma ali celice je spodbujena z neko vrsto uma ..."

"... človek je dejansko fragment univerzalnega uma ali svetovne duše, in kot fragment je soudeležen pri instinktih in kakovosti te duše, ki se manifestira prek človeške družine." Mojster Djwhal Khul (D. K.) iz Razprave o kozmičnem ognju.

Drugi del manifesta določi poudarke, ki so po mnenju udeležencev konference pomembne komponente prihajajoče post-materialistične paradigme.

  • "Um predstavlja vidik resničnosti, ki je tako prvobiten kot fizični svet. Um je temelj univerzuma, ne izvira iz materije in ni ga moč reducirati na nič bolj enostavnega."
  • "Obstaja globoka medsebojna povezanost med umom in fizičnim svetom."
  • "Um ... ni omejen na določene točke v prostoru, kot so možgani in telesa ..."
  • "Umi so navidezno nepovezani in se lahko povežejo na način, ki kaže na obstoj enotnega uma, ki vključuje vse posamezne, individualne ume."
  • "Postmaterialistična znanost ... želi izraziti človekovo sposobnost za boljše razumevanje čudežev narave in proces ponovnega odkrivanja pomena uma in duha kot sestavnih delov temeljnega tkiva vesolja."<(li>)

Manifest zatrjuje tudi, da lahko ta nova paradigma spodbuja "pozitivne vrednote", denimo sočutje in vzajemno spoštovanje, zaradi razumevanja naše povezanosti z naravo pa tudi povečano občutljivost za okolje. Z drugimi besedami -pravilne človeške odnose - do sebe, drugih in narave.
       V zaključku je predstavljena hipoteza, da je postmaterialistična znanost morda bistvenega pomena za nadaljnji razvoj človeštva in civilizacije. "Morda je celo bolj osrednjega pomena," navajajo avtorji, "kot premik od geocentrizma k heliocentrizmu (Kopernikova revolucija)."
       Posamezniki, povezani z manifestom, in tisti, ki jih je manifest navdihnil, prepoznavajo, da je uveljavitev postmaterialističnega svetovnega nazora trenutno zelo zahtevna naloga. Stara materialistična struja še vedno obvladuje osrednje informacijske vire. Do tega trenutka nisem našel zapisa v pomembni znanstveni publikaciji ali uveljavljeni medijski organizaciji, ki bi obravnaval ali celo priznaval manifest. Vendar pa lahko zaupamo novim energijam, ki sedaj prežemajo planet - Maitrejevim, mojstrov modrosti, Vodnarja in drugih kozmičnih virov - in postopoma razgrajujejo ovire in tlakujejo pot naprej.
       več informacij: opensciences.org


Kvantna povezanost: "... podatomski delci, ki so oddaljeni svetlobna leta, so lahko povezani, oz. si delijo isto informacijo in obstoj."

Svetlobni pojavi po svetu


Svetel steber svetlobe na nebu, ki so ga lokalni prebivalci primerjali s podobo Jezusa, se je konec aprila leta 2017 pojavil nad mestom Manizales v Kolumbiji. Podobo so opazili na gori Sancancio teden po tem, ko je blatni plaz prizadejal območje. Lokalnim prebivalcem je podoba na nebu pomenila znamenje za pomiritev. Redek pojav z oblakom je na videu ujela Marya de Jesus, ki je dejala: "Jezus Kristus je obiskal naše kolumbijsko mesto, pomiril nebo in prisluhnilo se mu je. Bog nas je blagoslovil, slava gospodu in kralju univerzuma."
       vir: dailymail.co.uk


Betty Grossman (Haag, Nizozemska) je v brooklynskem Muzeju umetnosti v New Yorku fotografirala leseno ploščo, na kateri je narisan sveti Janez, in jo je leta 1472 poslikal Carlo Crivelli. Janez je zavetnik romarjev. Jezusu se je pridružil v molitvi preden so Jezusa aretirali. Ob razvijanju je fotografija pokazala svetlobni blagoslov, za katerega je mojster Benjamina Crema potrdil, da je delo Maitreje.

Na fotografiji s kraja avtomobilske nesreče je vidna "pot v nebesa"


Na fotografiji, posneti 25. aprila 2017 na prizorišču usodne avtomobilske nesreče v zvezni državi Georgia v ZDA, je žarek svetlobe, ki sije med razbitinami in nebom. V žarku svetlobe sta vidni mali krogli. Anisa Gannon je fotografijo posnela na poti na delo, ko je obtičala v prometu blizu kraja nesreče v Gainesvillu v Georgii. Ko je videla fotografijo, je njena teta Tara Noble dejala: "O moj Bog. To je pot v nebesa." Noblova je kontaktirala družine žrtev nesreče in jim dala fotografijo. Na vprašanje, če je po njenem mnenju svetlobni učinek odsev z vetrobranskega stekla, je Noblova dejala: "Ne verjamem v naključja, še posebno pri 'dveh delih svetlobe' v tisti večji svetlobi. To je družinam prineslo mir, pa naj gre za odsev, ali ne. Je neopisljivo in v bistvu je videti, kot da odhajajo."
       vir: today.com, people.com


Nasin Sončni in heliosferni observatorij (The Solar & Heliospheric Observatory, SOHO), je projekt mednarodnega sodelovanja med Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in Naso, za proučevanje sonca od globokega jedra do zunanjega kolobarja in sončnega vetra. Različni predmeti, vključno z nekaterimi devam sličnimi podobami, zapolnjujejo fotografijo, ki jo je Nasin SOHO posnel 29. avgusta 1997, dve leti po izstrelitvi leta 1995. Ta fotografija je šele nedavno pritegnila našo pozornost. Predstavljamo jo za vas.


Svetlobni blagoslov na fotografiji Benite Metzelaar iz Venezuele, ki jo je posnel Franklin Reigelman iz Ohia v ZDA, ko sta bila julija 2001 na poletni šoli Teozofskega društva v Wheatonu v Illinoisu v ZDA. Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je bil to blagoslov mojstra Jezusa.

Podoba Device Marije se je pojavila na pametnem telefonu


Nekega dne leta 2015 je newyorški policist, ki je preživljal težke čase, na iphonu posnel nekaj fotografij sebe in družine. Ko je pogledal na telefon, so vse slike izginile, ostala je le ena, ki je ni prepoznal in se ni spomnil, da bi jo posnel. Šel je v trgovino s telefoni, kjer so potrdili, da ni znakov, da bi bila slika prenesena ali poslana njemu. Morala je nastati v telefonu. V upanju, da bo kdo prepoznal sliko, je spraševal okoli, vendar brez uspeha. Nedavno je slika prišla do pastorja Patricka Longalonga iz Brooklyna, ki jo je objavil na Facebook strani in stopil v stik diakonom Gregom Kendro, ki jo je nenadoma prepoznal in zgodbo delil v spletnem mestu.
       Diakon Greg Kandra piše: "To je Naša gospa mleka (Nuestra Senora de la Leche), ki je najstarejše Marijino razpelo v ZDA. Videti je, da je sliko posnel nekdo, ki je šel do tega razpela v st. Augustine na Floridi. Vendar pa očitno lastnik telefona nikdar ni bil tam."
       vir: aleteia.org/blogs/deacon-greg-kandra/the-mystery-of-mary

Nova paradigma: izraelske ženske nasprotujejo statusu quo
z Vivian Silver se je pogovarjala Shereen Tayles

Women Wage Peace (WWP, slov. "Ženske sprožimo mir") je ljudsko gibanje izraelskih žensk z različnimi etničnimi, družbenimi, političnimi, verskimi in geografskimi ozadji, katerih cilj je doseči "spoštovanja vreden in obojestransko sprejemljiv politični dogovor" za izraelsko-palestinski konflikt do leta 2018.
       Pravijo, da se je gibanje "porodilo iz globokega obupa in cinizma" po vojaški operaciji izraelske vojske v Gazi julija 2014, znani kot "operacija Zaščitni rob". Posledica je bilo opustošenje velikega dela Gaze ob velikem številu smrtnih žrtev tako v Gazi kot v Izraelu. Namen gibanja je bil znova zanetiti upanje za mir med sprtima stranema.
       Gibanje WWP je zelo dejavno in hitro raste. V Izraelu ima 28.000 članic, po svetu pa še 50.000 podpornikov. Redno organizira dejavnosti z namenom pritiska na voditelje Izraela in Palestine, da sklenejo uresničljiv mirovni sporazum. Shereen Tayles se je za Share International pogovarjala z Vivian Silver, članico centralnega komiteja WWP-ja.

Share International: S katerimi dejavnostmi poskušate povečati ozaveščenost ljudi o vašem cilju?
       Vivian Silver: Nismo hierarhično organizirano gibanje. Organizacijska struktura je enonivojska, v njej pa sodelujejo izključno prostovoljke. Razdeljene smo na 18 strokovnih ekip in 60 geografskih območij. Poskušamo širiti gibanje in zbrati kritično število ljudi, ki bodo nato lahko vplivali na politike in vlado.
       Srečanja prirejamo v različnih mestih - kot sem dejala, imamo 60 geografskih območij, od katerih vsako prireja srečanja. Zavrtimo film Abigail Disney Pray the Devil Back to Hell, ki govori o vlogi liberijskih žensk pri končanju državljanske vojne v tej državi, in nato razpravljamo o podobnostih in razlikah. Film uporabljamo kot motivacijo za večjo dejavnost žensk, da porečejo: "Če so to lahko dosegle v tamkajšnjih strahotnih razmerah, lahko to storimo tudi tukaj." Tako pojasnimo, kdo smo, in v svoje vrste pritegnemo vse več žensk.
       Vsak mesec v četrtek popoldan stojimo na križiščih po vsem Izraelu. Stojimo na približno 80 križiščih ali v nakupovalnih središčih ter držimo v rokah table, ki prikazujejo Menahema Begina, Anvarja Sadata in Jimmyja Carterja v času, ko so oblikovali izvirni mirovni sporazum med Egiptom in Izraelom. Slika dokazuje, da ne gre za strankarsko zadevo, ker je bil Begin desničarski predsednik zelo desničarske vlade. In to je naše sporočilo: ne gre za levičarsko gibanje - smo gibanje, ki pokriva vse politične struje, saj je mir za vse najpomembnejši. To je naše sporočilo, ko stojimo na križiščih: povedati želimo, da ste lahko religiozni, lahko ste sekularni, lahko ste usmerjeni desno ali levo, lahko zagovarjate prevladujoče trende ali ne, lahko ste imigrant iz Rusije ali Etiopije ali rojeni tukaj - gre za stvar, ki je pomembna za vse.
       Vsak ponedeljek smo v parlamentu. Naše območne ekipe določijo, kdo bo tam. Smo na plenumu v knesetu, izraelskem parlamentu, in postale smo zelo znane kot mirovno gibanje, ki ga ni mogoče ignorirati. Smo v parlamentu, sodelujemo na sestankih odborov in na plenarni seji, tako da politiki, ki govorijo pred parlamentom, govorijo tudi nam. Prepoznavne smo, ker smo oblečene v belo s turkiznimi rutami, tako da smo povsod zelo vidne.

S. I.: Ali je vaša skupina doslej že imela kakšen vpliv na mirovni proces?
       V. S.: Na dejanski mirovni proces še ne, toda politiki so dejali, da so zaradi nas pogovori o miru znova legitimni, da si je znova mogoče predstavljati upanje in spremembo obstoječega stanja - se pravi spregovoriti o tem, da paradigma, ki so nas jo učili zadnjih 70 let in po kateri je mogoče mir doseči le z vojno, očitno ni resnična, zato spreminjamo to paradigmo in pravimo, da bo varnost prinesel le politični sporazum. Varnost je eksistencialna potreba vseh nas, ne glede na to, ali ste Jud ali Arabec, musliman ali kristjan, Palestinec ali Izraelec - vsi na svetu potrebujemo občutek varnosti. Ženske smo, zato je naš koncept varnosti širši od le obrambne varnosti - govorimo o človeški trajnostni varnosti na področjih izobraževanja, sociale, zaposlovanja in gospodarstva. Na varnost je torej treba gledati veliko širše.

S. I.: Čemu pripisujete uspeh gibanja?
       V. S.: Smo pragmatično gibanje, ne ideološko. Večina mirovnih gibanj ostane zelo majhnih, ker se držijo zelo ozke ideologije ter razbijejo mnogo večjo mirovno skupino v skupinice, ki zagovarjajo vsaka svoje ideološko stališče. Me smo že na samem začetku sklenile, da imamo en sam cilj in pika. Ne zagovarjamo nobene politične rešitve, ker za nas to ni pomembno. Vse dokler je sporazum bilateralen in sprejemljiv za obe strani, je po definiciji spoštovanja vreden za obe strani. V nasprotnem primeru pa tako ne bo sprejet. Zato se ne spuščamo v to, kateri mirovni sporazum je pravi. Treba je sprejeti odločitev, da bomo dosegli sporazum, in potem ne bomo vstali od pogajalske mize, dokler ni sklenjen.
       Drugi razlog za uspeh je naš pristop k raznolikosti. Vztrajamo pri sodelovanju z ljudmi vseh političnih pogledov, vseh religij, vseh družbenoekonomskih položajev in vseh etničnih skupin. Ob tako obširnem in raznolikem članstvu številke hitro postanejo veliko večje. Kot ženske razvijamo nov jezik. Odmikamo se od vzorca obtoževanja in sramotenja ter uresničujemo to, kar je profesorica Carol Gilligan imenovala "radikalno poslušanje", kjer si z vsemi močmi prizadevamo slišati drugo osebo in sprejeti dejstvo, da obstajajo tudi zelo drugačna mnenja, ki jih je treba sprejeti.

S. I.: Kako lahko vaše članice z različnimi izkušnjami, političnimi pogledi in verami sodelujejo pri doseganju skupnega cilja?
       V. S.: Osredotočamo se le na en namen, ki ima dva cilja: eden je doseči diplomatski dogovor, drugi pa je zagotoviti vlogo žensk v mirovnih pogajanjih, kot določa resolucija Varnostnega sveta št. 1325. Resolucija, ki je bila sprejeta leta 2000, določa, da morajo biti ženske vključene v mirovna pogajanja in prizadevanja za mir povsod po svetu. Vsaka država na svetu bi morala to vključiti v svojo zakonodajo, kot je to Izrael dejansko tudi storil.

S. I.: Kaj vidite kot izziv v mirovnem procesu?
       V. S.: Izvoljeni voditelji na obeh straneh morajo priti do spoznanja, da trenutno stanje ni dobro za nobeno stran. Palestinci so to že velikokrat dejali, toda videti je, da je izraelska stran skoraj pripravljena sprejeti status quo. [Predsednik vlade] Netanjahu je dejal, da nam je usojeno življenje v nenehnem konfliktu. Me pa pravimo: "Ne, ni nam usojeno življenje v konfliktu." Moramo prevzeti odgovornost za spremembo. To je naš cilj: imeti takšen vpliv in reči, da je status quo nesprejemljiv.

S. I.: Kako lahko ženske, ki ne živijo na vašem območju, podprejo vaš cilj?
       V. S.: Po vsem svetu so ambasadorke gibanja Women Wage Peace - ženske, ki nas želijo podpreti in izvajajo aktivnosti v svojih mestih v znak priznanja temu, kar počnemo tukaj. Na primer, med Pohodom upanja (ang. "March of Hope") oktobra lani [2016] je v San Franciscu potekal pohod na mostu Golden Gate. V Chicagu pripravljajo dogodek za projekt Flagship naslednje leto. V Braziliji je pravkar potekal velik dogodek, prav tako v Italiji in Španiji; dogaja se torej po vsem svetu.
       Različne države so povabile pevko Yael Deckelbaum, ki je napisala pesem Molitev mater (ang. "Prayer of the Mothers"), da poje na dogodkih v podporo gibanju WWP. Na YouTubu najdete njene nastope v različnih državah. To je res izjemno. Ima svoj ansambel, toda med njo in gibanjem je prišlo do sinergije, saj je pesem napisala sama, potem pa je zaradi naše dejavnosti postala svetovno znana, obenem pa je naše gibanje bolj prepoznavno zaradi njene pesmi. To je bilo res nekaj dobrega in posebnega.

S. I.: Bi želeli dodati še kaj?
       V. S.: Pravkar smo imele uspešna dva tedna dejavnosti v septembru in oktobru 2017. Zadnji dan našega dvotedenskega pohoda čez vso državo je združil palestinske in izraelske ženske v šotoru v bližini Mrtvega morja , ki smo ga poimenovale "Šotor Sarah in Hagar", ki simbolizira starodavni konflikt, ki ga želimo razrešiti. Prišlo je 2.500 palestinskih žensk. To je odličen znak, ki pove, da so partnerji na obeh straneh. Dolgo so nam govorili, da nimamo partnerja, me pa pravimo, da moramo najprej sami postati partner, ki si ga želimo na drugi strani. In tam so. V Palestini so moški in ženske, ki hočejo isto kot mi.

Informacije: womenwagepeace.org.il/en/

Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
Chantal Piganeau

Alzheimerjeva bolezen je nevrodegenerativna bolezen, trenutno smatrana za neozdravljivo. Do danes še niso odkrili učinkovitega zdravljenja.
       Leta 2014 je dr. Dale Bredesen, profesor nevrologije na kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA), podal inovativno hipotezo: kaj če bolezen povzroča kombinacija kroničnega stresa in resnih primanjkljajev, povezana s sodobnim življenjskim slogom?
       Izvedel je poskus z 10 pacienti s simptomi Alzheimerjeve bolezni v zgodnjem stadiju. Ponudil jim je individualno prilagojen program in podporo za pomoč pri vnovični vzpostavitvi ravnovesja v njihovih navadah in življenjskem slogu. Rezultati po šestih mesecih so bili več kot prepričljivi. Po končanem programu si je osem pacientov, ki so imeli relativno blage simptome, popolnoma povrnilo izgubljene zmožnosti. Pravzaprav so se počutili celo bolje kot pred boleznijo. Šest se jih je lahko vrnilo na delo. Z dolgoročnim izvajanjem programa so dokazano ozdraveli.
       Zgodnje simptome Alzheimerjeve bolezni je torej mogoče obrniti, če pacient ustrezno spremeni svoje vedenje.
       S tem se odpira vprašanje o našem življenjskem slogu in resničnem vzroku Alzheimerjeve bolezni. V svoji knjigi Guérir Alzheimer: Comprendre et agir a temps [Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni: razumevanje in pravočasno ukrepanje] pojasnjuje nastanek bolezni in načine za njeno preprečevanje in zdravljenje v zgodnjih stadijih.

Kako deluje spomin?

Vse se začne s hipokampusom in njegovo vlogo [hipokampus je struktura pod možgansko skorjo]. Med dnevom ta majhna struktura zbira informacije, ki bodo nato ponoči med spanjem posredovane v območje, namenjeno dolgoročnemu spominu.
       Nastaja snov, imenovana amiloid beta, ki stabilizira spomin, preden je arhiviran. Hipokampus torej vzpostavi območje za začasno shranjevanje, obenem pa skrbi za priklic informacij, da se lahko spomnimo tistega, kar smo v preteklosti že izvedeli. V povezavi s spominom ima torej zelo pomembno vlogo.
       Da lahko vsak dan shranjujemo nove informacije, hipokampus nenehno proizvaja nove nevrone - ne glede na našo starost. Ti novi nevroni se lahko vgradijo v obstoječe omrežje le, če so uporabljeni. Zato je bistvenega pomena, da uporabljamo svojo sposobnost učenja ter s tem stimuliramo nastajanje nevronov in tako izkoristimo nove povezave.
       Hipokampus bolje beleži informacije, če so učni pogoji pozitivni. Vse je pomembno - prostor in trenutek, ko prejmemo informacijo ter tudi čustvena konotacija v tem trenutku. Pomembnejša kot je nova informacija, bolj kot smo zanjo zainteresirani, preprosteje bo priklicati ta spomin. Hipokampus za svoje delovanje potrebuje interakcijo med ljudmi, povezanost in prijazno okolje.

Kronični stres in pomanjkanje

S povečanjem količine stresa, ki ga doživi naše telo, možgani tvorijo več amiloida beta, ki se običajno izloči med spanjem. Ko se bolezen pokaže kot vse bolj očitna izguba spomina, je v možganih velika količina amiloida beta, ki paralizira njihovo delovanje. Prekomerna proizvodnja amiloida beta postane toksična in možgani ga več ne izločajo. S slikanjem možganov lahko postavimo točno diagnozo. Prav tako je očitno, da takrat nevroni več ne nastajajo.
       Alzheimerjeva bolezen se začne počasi, s progresivno okvaro hipokampusa, ki nastaja več let. Naše fizično telo trpi kroničen stres, ki ga povzroča onesnaženje in uživanje vse bolj umetne hrane. Zasvojenost z ekrani (računalniki, mobilni telefoni) prekomerno stimulira živčni sistem in ga nenehno bombardira z umetnimi in nepovezanimi stimulansi.
       Kroničen stres, ki je hkrati fizičen, čustven in umski, povzroči prekomerno nastajanje amiloida beta, nezadostna telesna aktivnost in pomanjkanje spanja pa preprečujeta izločanje viškov te snovi. Pademo v začarani krog in pojavijo se resne okvare. "Industrijska" hrana preprečuje pravilno prehranjevanje možganov.
       Novonastali nevroni se zaradi pomanjkanja novih učnih procesov ali človeške interakcije ne vgrajujejo več v živčni sistem. Dejavniki tveganja so torej kronični stres, povezan z onesnaženjem, slabo hrano, pomanjkanjem telesne dejavnosti in izolacijo, ter življenje, v katerem ne vidimo pravega smisla.

Kako obrniti proces?

Telesna dejavnost - gibanje, še zlasti hoja, stimulira delovanje hipokampusa. Telesna dejavnost pomaga možganom izločati odvečen amiloid beta. Miši, ki so jim vbrizgali amiloid beta, so ga popolnoma izločile že samo s tekanjem v kolesu. Pacienti z Alzheimerjevo boleznijo so opazili občutno izboljšanje umskih sposobnosti po obdobju znatne telesne dejavnosti.
       Zdaj bolje razumemo, zakaj bolni ljudje pogosto čutijo naravno željo po pohajkovanju, kot da poskušajo stimulirati možgane. Mnogi domovi za upokojence ne razumejo te potrebe in poskušajo bolne ostarele varovance zapreti v njihove sobe. V domovih, kjer lahko prosto hodijo naokrog, kadar koli želijo, in v katerih spodbujajo redno telesno dejavnost, je agresivnega vedenja veliko manj in bolezen napreduje počasneje. Vsakodnevna telesna dejavnost je zato del programa, ki ga dr. Bredesen predpisuje svojim pacientom.
       Pravilna hrana za možgane - z raznoliko prehrano, ki med drugim vključuje zdrave in sveže pripravljene jedi, naravne prehranske dodatke ter vsakodnevno uživanje kokosovega olja, so pacienti dr. Bredesena uspeli nadoknaditi pomanjkljivo "hrano" za možgane.
       Industrijska hrana, polna dodanih sladkorjev, ustvarja zahrbten diabetes tipa 2. Možgani ne morejo več absorbirati glukoze, ki jo potrebujejo, zato so podhranjeni. To bi lahko pojasnilo željo starejših, ki si obupno želijo sladkarij. Gre za nezaveden poskus stimuliranja možganskih celic, ki počasi umirajo zaradi izstradanja.

Kako hraniti možgane, ko je motnja že prisotna?

Jetra pretvarjajo maščobe v ketone, ki so nadomestek za glukozo. Ketoni lahko dosežejo možgane in jim zagotavljajo potrebno hrano. Zaradi tega se lahko tudi med postom dobro počutimo.
       Kokosovo olje kot prehranski dodatek nadomesti pomanjkanje hranilnih snovi v možganih. Znatno stimulira zmožnost jeter za proizvodnjo ketonov. Sestava kokosovega olja je podobna sestavi mleka za dojenje. V bolnišnicah ga uporabljajo za zdravljenje otrok z močno epilepsijo ter za zdravljenje cerebralnih poškodb ranjenih vojakov. Dr. Mary Newport* je opravila študijo o koristnosti dnevnega vnosa kokosovega olja za pomoč bolnim. Pacienti poročajo, da so se njihove zmožnosti obnovile: možgani, ki zdaj dobivajo pravilno hrano, znova začenjajo delovati.

Obilje družbenih interakcij

Program je vključeval tudi podporo za paciente, s katero so njihovemu življenju dali nov smisel. Sestavni del programa je bilo pridobivanje novih spoznanj vsak dan in udeležba v dejavnostih, v katerih so videli nek smisel. Program ne vključuje mehanskih vaj, ampak je raznolik in vključuje družbene interakcije, ki stimulirajo hipokampus, da začne znova delovati. Novi nevroni, ki so zdaj uporabljeni, ustvarjajo povezave in postanejo integrirani v obstoječe omrežje. Tako lahko živčni sistem blaži pomanjkanje zaradi starosti.
       Vključitev v zanimive učne dejavnosti, prilagojene interesom pacienta, v spodbudnem in prijaznem okolju, pomaga v pacientih obnoviti vzgib po tem, da storijo kaj zase. Ko prekinejo izolacijo, znova odkrijejo kakovost življenja, ki je veliko boljša od tiste, ki so je bili deležni, preden so zboleli. Program oživlja regulacijsko in samozdravilno moč človeškega telesa ter na naraven način obnavlja moteno delovanje možganov.
       * Mary Newport, dr. med., avtorica dela: Alzheimer's Disease: What If There Was a Cure? The Story of Ketones [Alzheimerjeva bolezen: kaj če bi obstajalo zdravilo? Zgodba o ketonih] (2011; 2. izdaja april 2013); in The Coconut Oil and Low Carb Diet for Alzheimer's, Parkinson's and Other Diseases [Kokosovo olje in nizkoškrobnata dieta za Alzheimerjevo, Parkinsonovo in druge bolezni] (september 2015). (Glejte www.coconutketones.com)

Spajanje - kompilacija

Predstavljamo izbor citatov na temo "spajanje". Maitrejevi citati so izbrani iz knjig Sporočila Kristusa Maitreje in Maitrejevi nauki - zakoni življenja, citati mojstra Benjamina Crema iz knjige Mojster govori in revije Share International, citati Benjamina Crema pa iz njegovih del.

Prisotnost novih energij vodnarja, ki iz dneva v dan povečujejo svojo moč, je že mogoče čutiti, obenem pa so te energije v ozadju sprememb, ki zdaj potekajo na svetovni ravni na vseh področjih. Te spremembe morajo in bodo odražale lastnost vodnarjeve energije, njeno notranjo naravo -spajanje (sintezo).
       Te energije spajanja, ki zlivajo in mešajo različne niti našega raznolikega življenja, imajo nalogo človeštvo pripeljati do zavedanja svoje enosti, do upoštevanja svoje vloge v velikem načrtu in do zmožnosti manifestiranja načrta in pravilnih odnosov na fizični ravni.
       Prvi koraki so bili storjeni zdaj, ko se narodi spopadajo s problemom umirajočih gospodarskih struktur in spreminjajočih se političnih povezav. Zgodnje znake nove globalne zavesti je mogoče videti v tem, da ljudje uresničujejo potrebo po sodelovanju pri reševanju svojih okoljskih problemov.
       (Mojster Benjamina Crema, iz članka "Nova doba je pred nami", november 1998)

Hierarhija je invocirala velikega avatarja, Avatarja sinteze. To veliko bitje stoji za Kristusom in dela preko njega, njegova energija deluje skozi hierarhijo kot skupino. Deluje skozi Skupščino Združenih narodov kot skupino (ne pa skozi Varnostni svet, katerega člani imajo pravico veta in delujejo v ZN proti skupinskemu izražanju). Združujoča, spajajoča, sintetizirajoča avatarjeva energija teče skozi Skupščino ZN in združuje narode sveta v eno. Ti bodo kasneje služili svetu kot celoti in ne samo lastnim nacionalnim interesom kot danes.
       Skupina, skozi katero najmočneje deluje, je Nova skupina svetovnih služiteljev. Je vez med hierarhijo in človeštvom, ker ima nogi v obeh taborih. Vsi so učenci. Ti bodo prejeli (ali pa so že prejeli) prvo, drugo ali celo tretje posvečenje, peščica celo četrto. So svetovni služitelji. Niso nujno ezoteriki, najdemo jih na vseh področjih človeškega življenja in v tem prehodnem času se povsod odzivajo na potrebe človeštva. So upanje sveta. Prek njih bo zgrajena nova civilizacija.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga)

Veseli me, da vam lahko znova spregovorim in vam povem: prihajam, da vas popeljem s seboj v novo deželo - deželo ljubezni, deželo zaupanja, lepote in svobode.
       Tja vas bom popeljal, če mi boste lahko sledili, me sprejeli in dopustili, da vas vodim in usmerjam.
       Če bo tako, bomo skupaj zgradili nov svet, svet, v katerem bodo ljudje lahko živeli brez strahu, brez nezaupanja, brez razdeljenosti; skupaj si bodo delili izobilje Zemlje, skupaj spoznavali blaženost združitve z našim izvorom.
       (Maitreja, iz sporočila št. 3)

Spajanje idej, ki je temelj našega raznovrstnega izraza, izhaja iz naše zaznave enosti vseh stvari, iz našega stalnega zavedanja celote in iz nevidnosti resničnosti. Ko bodo ljudje deležni te izkušnje, bodo vse stvari postale mogoče.
       Ko bodo ljudje videli Kristusa in njegove učence, mojstre modrosti, bodo začeli razumeti, kako potrebni so mnogi izrazi resnice, kajti spoznali bodo, kako star je človek, kako različne so njegove izkušnje in pričakovanja skozi dobe in kako različni so načini, na katere človek vsrkava ideje. Doumeli bodo, tudi, nekaj o prirojeni enotnosti v ozadju zunanje različnosti.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Potreba po spajanju")

Cilj človeštva v tej prihajajoči dobi je ustvariti kolektivno zavest, občutek, da smo sestavni del celote. Nove energije, ki pritekajo k nam iz ozvezdja Vodnarja, delujejo v tej smeri; njihova prvinska kvaliteta je združevanje in univerzalnost. Kmalu bomo priče globokih sprememb v vseh institucijah in strukturah - političnih, ekonomskih, verskih, socialnih, znanstvenih, izobraževalnih in kulturnih. Do sprememb bo prišlo, ko bo človeštvo korak za korakom doumelo svojo osnovno enost in sprejelo potrebne ukrepe za njeno izpolnitev.
       (Benjamin Creme, Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga)

Želim vam dati priložnost, da rastete v služenju, da se dvignete v novo svetlobo, v novo odgovornost, in ko vas bom poklical, vas pričakujem. Mnogo jih je, ki to delo zdaj opravljajo zame, čeprav me ne poznajo in niti ne vedo, da sem tukaj. Vedno je bilo tako, kajti mnogi bolje delajo v senci. Toda vi, prijatelji moji, imate priložnost za polno in zavestno služenje. Zgrabite to priložnost in začnite zdaj. Sodelujte v velikem načrtu, ki spreminja svet, ki združuje vse ljudi in vse narode, ki kaže pot v prihodnost in nazaj k bogu.
       (Maitreja, iz sporočila št. 21)

Osnovna lastnost vodnarja, ki jo v današnjem življenju na Zemlji redko vidimo, je spajanje. Toda ko bo dobila zagon, bo kvaliteta spajanja na vseh področjih življenja postopoma nadomestila današnjo razdrobljenost in neskladje. Ljudje bodo doumeli pomen enotnosti in spoznali, da so bratje in sestre ene družine, ki skupaj potujejo po poti odkrivanja.
       (Mojster Benjamina Crema, iz članka "Človekova prebujajoča božanskost", junij 2009)

Učinek energij spajanja lahko že vidite, če pogledate skoraj karkoli v življenju, zagotovo pa izobraževanje. Spajanje ima opraviti z odnosi - na primer, z odnosom do idej. S pomočjo filozofskega raziskovanja lahko širite zavest, dokler tistega, kar se zdi najbolj oddaljeno, ni mogoče videti drugega ob drugem. Ne le da dopolnjujete in izpopolnjujete drug drugega, ampak mečete svetlobo drug na drugega. Prav ta sposobnost spajanja je tista, ki neizogibno širi zavest človeštva in omogoča pravilne odnose.
       (Benjamin Creme, Zbiranje sil svetlobe)

Moja prisotnost povzroča take spremembe v svetu, da ne bo dolgo, ko bo seznanjenost ljudi z mojim obstojem zagotovljena. Ljudje se bodo spraševali: kako je to mogoče, od kod sije ta nova svetloba? Stara nesoglasja se bodo spojila in zarasla; človekovi sinovi bodo zaznali višjo svetlobo in ko se bodo obrnili k njej, bodo našli mene, ki čakam, da jih bom vodil. Tako bo. Tako se bo resnica v srcih ljudi odzvala na resnico, ki sem jaz. Tako bo v njihovih srcih prižgana nova svetloba in človeške stiske bo konec.
       (Maitreja, iz sporočila št. 44)

Vsaka doba pripelje v inkarnacijo tiste skupine duš, katerih energije lahko najdejo sozvočje s prevladujočimi energijami dobe ... Našlo se bo vedno več mladostnikov in mladih odraslih, ki bodo izjemno dobro opremljeni, da se odzovejo na prihajajoče energije vodnarja, ki težijo k spajanju in zlivanju. Obenem pa bodo sposobni izkoristiti priložnosti, ki bodo predstavljene samo njim, oni pa bodo odkrili in ustvarjali strukture, na katerih mora biti zgrajena civilizacija prihajajoče dobe.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Vode vodnarja", september 1988)

Doslej je bilo izobraževanje v večini držav zelo nacionalistično. Ljudje so bili poučeni o zgodovini svojega naroda v zelo pristranski obliki: vse, kar je narod naredil, je bilo dobro, in vse, kar so naredili drugi narodi, je bilo slabo. To je dalo otroku, ki se razvija, zelo zamegljeno in precej nepravilno vizijo sveta. Dejal bi, da mora izobraževanje otroku pokazati, da je član svetovne družine. Spajajočo energijo vodnarja je potrebno uporabiti za ustvarjanje globalne zavesti. Otrokom je treba pokazati, da ne živimo sami v neki veliki ali majhni deželi, ampak v svetu, ki si ga delimo s 5,7 milijarde ljudmi. Otroka bi morali predvsem poučiti, da je to njegov/njen temeljni položaj na Zemlji: da je del skupine, del družine. Tako kot si družina med seboj deli vire, ki pridejo v gospodinjstvo, tako bi si morala tudi človeška družina deliti vire, ki so v ta namen dani od božje previdnosti.
       (Benjamin Creme, SI julij-avgust 1997)

Ko me boste videli, boste vedeli, prijatelji moji, da se je novi čas zares začel: čas gradnje novih kažipotov v prihodnost; čas vzpostavljanja pravilnih odnosov in zaupanja med vsemi narodi, čas skupnega napredovanja v harmoniji in medsebojni delitvi ter osvetljevanja poti za tiste, ki bodo sledili.
       (Maitreja, iz sporočila št. 63)

... stare, obrabljene strukture izgubljajo svojo stabilnost in povezanost in s tem utirajo teren za izgradnjo oblik nove dobe. Te nove oblike morajo vključevati ideale in stremljenja vseh ljudi po bolj pravičnem svetu, po svetu, ki ne bo več razkosan in razdeljen med bogate in revne, močne in šibke. Vključevati morajo predvsem idejo spajanja - notranjega, duhovnega namena vodnarjevega družbenega reda.
       Ko bo Maitreja začel v celoti javno delovati, bo položil temelje teh novih pristopov do življenja: poudaril bo enost ljudi in potrebo po medsebojni delitvi, pravičnosti in svobodi kot edinega jamstva za mir; pozval bo vse ljudi, da pozabijo krivice preteklosti; s fanfarami bo pozval k skupnemu delu v dobro vseh.
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Uvod v spremembo")

Človeštvo bo prišlo do popolnega razumevanja, da smo ena skupina, imenovana človeštvo, da v celotnem vesolju ni nič ločenega, da je vse povezano z vsem, da so zakoni, ki povezujejo človeštvo, zgrajeni na neobstoju kakršnegakoli razkola v vsem vesolju. Pod vplivom energij spajanja, ki bodo k nam pritekale iz ozvezdja Vodnarja, bo rasla naša zaznava, da smo zliti in prepleteni med seboj. To je bistvo energij vodnarja. Delujejo le skozi skupine. Te energije ne delujejo skozi posameznike. Individualnost ne bo izginila, bo pa postavljena v položaj služenja skupini.
       (Benjamin Creme, Zbiranje sil svetlobe)

Mnogi me bodo kmalu videli in bodo sprva morda presenečeni nad mojim nastopom, saj nisem pridigar iz starih časov, ampak sem preprosto prišel pokazat pot, ki jo morajo ljudje prehoditi nazaj k izvoru, v harmonijo, lepoto in pravičnost.
       Moja naloga je preprosta: pokazati vam pot. Vi, prijatelji moji, imate težko nalogo, da zgradite nov svet, novo deželo, novo resnico, toda skupaj bomo slavili zmago.
       (Maitreja, iz sporočila št. 15)


"Ljudje bodo prišli do razumevanja pomena enosti in bodo spoznali, da so bratje in sestre ene družine, ki skupaj potuje po poti odkritij."
       (Mojster Benjamina Crema v članku "Človekova vzhajajoča božanskost")

Share International ima na zalogi mnogo "Pisem bralcev", ki so bila skozi mnogo let potrjena prek mojstra Benjamina Crema kot resnična srečanja z mojstri ali s "predstavniki", ki še niso bila objavljena.
       Nekatera pisma so nova. Ne moremo potrditi, da je vključen mojster, a doživetje je morda takšno, da "govori samo zase" in daje upanje, navdih in tolažbo.

Mahanje iz veselja

Spoštovani urednik,
v soboto, 23. septembra 2017, tisti vikend, ko je bila Evropska transmisijska konferenca v Kerkradeju na Nizozemskem, sem ostala doma in gledala intervjuje z Benjaminom Cremom in odlomke iz njegovih predavanj na YouTubu. Nato sem spet kliknila na fotografijo za predstavitev njegovega predavanja in v nekakšnem balončku se je pojavil Benjamin Creme, ki je mahal, kot da bi me pozdravljal. Nato je balonček izginil. Bila sem osupla. Ponovno sem dvakrat kliknila in vsakič se je ponovno pojavil balonček z isto kretnjo Benjamina Crema. Nato je bilo vsega konec. Morala sem se smejati. Vse to je bilo tako veselo, polno njegovega humorja - dokaz, da je z nami. Hvala mu!
       L. M., Bures na Yvette, Francija.

Delo v prihodnosti

Spoštovani urednik,
pred nekaj leti, ko smo pripravljali dogodek o ponovnem prihodu, sta se mi približala dva tujca. Na kratko smo se pogovorili o ponovnem prihodu. Ko sta odhajala, je eden od njiju dejal, da moram z nekom govoriti. Kasneje tistega dne se mi je nenadoma približala gospa in se predstavila. Povedala sem ji, kaj se je zgodilo prej in začeli sva se pogovarjati.
       Neverjetna ljubezen naju je začela obkrožati. Nisem vedela, kaj naj rečem. Gospa je rekla, da ima sporočilo zame. Energija je bila tako močna, da je bilo težko dvomiti. Najprej je rekla, da imam veliko dela na humanitarnem področju in pri Združenih narodih, če bom to sprejela, a da moram spoznati in sprejeti svojo božanskost. Rekla je, da sem humanitarka v resničnem pomenu besede in da imam dar za delo z otroki. Lahko bi spreminjala njihova življenja. Rekla je, da dvigujem bremena ljudi s svojo prisotnostjo in da nosim ljubezen, svetlobo in smeh, s čimer zdravim druge ljudi. Solze so mi tekle iz oči, ko sva se pogovarjali, rekla je, da od ljubezni, ki jo čutim. Čutila sem to močno energijo ljubezni.
       Gospa je nadaljevala in rekla, da je moje področje dela morda izziv , a da je z mano Maitreja in bom vedno varna in zaščitena. Rekla je tudi, da je zame veliko dela, da bom poučevala in zdravila otroke in govorila velikim množicam ljudi. Rekla je, da sem tu, da pomagam načrtovati in pomagati prebujati človeštvo k svoji potencialni božanskosti; ter da so tu tudi ljudje iz drugih "svetov" kakor tudi mojstri, ki delajo v skladu z načrtom našega planeta.
       Dala mi je več informacij in podrobnosti o tem delu. Ta izkušnja mi je dala globlje razumevanje, da obstaja načrt. Poudarila je tudi, da obstaja polje služenja na področju izobraževanja.
       Slišati vse to je bilo res strašljivo in postalo me je strah, pravzaprav sem hotela pobegniti in se skriti.
       Na koncu najinega pogovora se je ženska obrnila k meni in mi rekla: "Nikoli še nisem čutila toliko ljubezni. Hvala, da ste mi dali to priložnost." Zares, ob tej izkušnji sem se počutila zelo ljubljeno in to je ostalo z mano nekaj dni. Res sem čutila enost vsega in želela sem si, da bi ta občutek bil vedno z mano.
       Ime zadržano.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je to bilo sporočilo mojstra Jezusa.)

Dvignjeno razpoloženje

Spoštovani urednik,
nekaj tednov po tragičnih dogodkih 11. septembra 2001 v ZDA sva se s hčerjo peljali iz šole in obtičali v prometnem zamašku v ulici Roehampton Lane v Londonu. Pripovedovala mi je o dogodku z učiteljem v šoli tistega dne. Pogovarjali sva se tudi o splošnem razpoloženju jeze in pesimizma, ki je očitno prevladalo po 11. septembru.
       Vozniki okoli naju so bili jezni in zafrustrirani, ker so obtičali. Nekateri avtomobili so trobili in se tiščali tesno skupaj, da ne bi avtomobili s stranskih cest še dodatno vstopali. Odločili sva se, da bova poskusili dvigniti turobno vzdušje in pred sebe sva spustili avto pred nama, ki je že dolgo čakal v dolgi koloni na stranski ulici. Voznik majhnega rdečega avtomobila je očitno bil presrečen, da ga je nekdo spustil. Visel je skozi okno, nama signaliziral z dolgimi lučmi, mahal, zraven pa kričal: "Hvala! Hvala!" Ko je zapeljal naprej, nama je še kar divje mahal skozi okno, vse dokler ni zavil s ceste. Bil je tako neverjetno srečen, da sva se smejali in najino razpoloženje je postalo povsem drugačno. Voznik je bil videti podoben "brezdomcu" v videu Maitreje, ko se je pojavil v knjižnici v New Yorku - kot oseba afrokaribskega rodu v petdesetih letih, s srednje dolgimi kodrastimi lasmi. Je bil ta smejoči se voznik kdo poseben?
       D. in M. E., London, VB.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je moški bil Maitreja.)

Koda obnašanja na avtocesti

Spoštovani urednik,
to se je zgodilo v nedeljo zjutraj, avgusta 1998. Bila sem na poti na transmisijsko meditacijo v Berkeley. Ko zapelješ z avtoceste, se cesta iz dvopasovnice spremeni v enopasovnico. Oranžen športni avto, mislim, da je bil Maserati, je pripeljal pred mene. Pritegnil je mojo pozornost, ker je bila barva celega avta popolnoma mat, brez vsakega sijaja. Malo dlje stran se cesta spet razširi v dvopasovnico in Maserati je bil zdaj poleg mene, na moji desni. Ker traja vožnja na transmisijsko meditacijo kakšnih štirideset minut, pojem zajtrk v avtu, da prihranim čas. Ko sem sedela pri rdeči luči, mi je šlo na živce tuljenje Maseratijevega motorja. Mislila sem si: "Kako lahko nekdo plača tako pretirano vsoto denarja za avto, ki je tako glasen?" Moja okna so bila spuščena in slišala sem, da je moški v Maseratiju rekel: "To pa dobro zgleda." V mislih je imel rogljiček, ki sem ga jedla. Na obrazu je imel velik, prijazen nasmeh. Nasmehnila sem se mu in rekla: "Ja, res je." Prižgala se je zelena luč na semaforju. Speljala sem, a sem se spomnila, da se bosta vozna pasova spet združila v enega, zato sem upočasnila, da gre pred mene. Rekla sem mu: "Izvolite." Rekel je: "Ne, ne. Vi pojdite," in sem šla. Pomahala sem mu "hvala" z rogljičkom v roki. Dobro je bil videti, bil je uglajenega videza. Star je bil okoli šestdeset. Njegovi lasje so bili povsem beli in njegova pričeska je bila videti draga. Imel je polno, belo brado, ki je bila kratka in zelo natančno postrižena. Bil je brezhibno urejen, bi rekla.
       Nisem več mislila nanj, dokler nisem prišla na transmisijsko meditacijo, ko sem šaljivo pomislila: "Oh, ja, to je bil mojster Jezus, ki mi je spet rekel: 'Zdravo.'" (Benjamin Creme mi je pred nekaj dnevi potrdil nekaj izkušenj z mojstrom Jezusom.) Vedno, ko pridem na tisto križišče na poti na transmisijsko meditacijo, pomislim na moškega v oranžnem Maseratiju. Je bilo to še eno srečanje z mojstrom Jezusom ali morda Maitrejo?
       J. O., Dublin, Kalifornija, ZDA.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je "voznik oranžnega Maseratija" bil mojster Jezus.)

Svetlobni vir

Spoštovani urednik,
rad bi poročal o nenavadni zgodbi, ki se je zgodila očetu članice naše skupine. Njen oče (postavili so mu diagnozo raka) je bil takrat v bolnišnici v Kielu v Nemčiji.
       Njegova hči mu je dala čudovito sliko svetlobnega križa. Pritrdil jo je na steno, tako da jo je vedno imel na očeh. 26. julija 1999 so ga dali na seznam zdravljenja mojstra Benjamina Crema. Čez nekaj dni se je ponoči zbudil. Svetlobni križ je videl v sijoči svetlobi. Nato je videl tisto svetlobo stopati v svoje telo. Kot zelo realen človek ne verjame, da se takšne reči dogajajo.
       Njegova hči bi rada vedela: je bila to njegova domišljija ali mu je mojster pomagal? Od tega dogodka kadarkoli pogleda svetlobni križ, čuti, da je svetloba še vedno na sliki.
       M. N., Hamburg, Nemčija.
       (Mojster Benjamina Crema potrjuje, da je svetlobo manifestiral Maitreja.)

Srečanje z vrtnicami

Spoštovani urednik,
20. oktobra 2017, ko sem se peljala na sejem Um, telo in duša v dvorec Alexandra v London, sem nenadoma čutila močno potrebo, da se ustavim in kupim nekaj vrtnic za našo stojnico. Izbrala sem tri bele in tri roza vrtnice od krajevnega cvetličarja. Na naši mizi so bile videti popolne in poslala sem fotografijo sodelavki, ki ima zelo rada rože in jih običajno tudi pripravi, tokrat pa je zbolela.
       Okoli štirih popoldne je do naše stojnice prišla majhna belolasa starejša gospa. Videti je bila prisrčna: nosila je roza volnen plašč do kolen, bel puli in na glavi bel klobuk, na katerem je bil roza klobuk! Popolnoma se je ujemala z barvami naših vrtnic! Omenila sem sodelavki, kako prisrčna gospa je, in jo šla pozdravit pred stojnico. Strmela je vame izza vrtnic in sklonila sem se k njej, da bi se pogovarjali. Imeli sva živahen pogovor o Maitreji, o vlogi Benjamina Crema, o potrebi po enosti in o dejstvu, da je človeštvo eno. O vsem sva se strinjali in videti je bilo, da je že vse vedela! Povedala mi je, da je ta informacija prisotno tudi v judovskih ezoteričnih učenjih.
       Ko sva se kakih deset minut pogovarjali, sem rekla, da mi je ime Gill, in jo vprašala, kako je ime njej. Odgovorila je: "Roža!" Nato je rekla s poudarkom: "Rada bi poslala vsem ljudem, s katerimi delate, blagoslove na vseh ravneh - na telesni, čustveni in mentalni."
       Ko sva se poslavljali, sva se objeli in v svoj nakupovalni voziček si je vzela nekaj brezplačnega gradiva. V tistem času sem se počutila bolj slabo in utrujeno, a srečanje je bilo čudovito radostno, dvignilo je moje razpoloženje in njegovo sporočilo je bilo vredno, da ga delimo naprej.
       G. F., London, VB.

Družinske vezi

Spoštovani urednik,
neko popoldne, teden dni pred božičem leta 1999, sem na poti na obisk k mami v dom ostarelih stopila na postajo. Tik pred mano je bila družina Sintov ali Romov: oče, mama, dojenček in še štirje otroci različnih starosti. Videti so bili v popolni enosti. Bila sem fascinirana in nisem jih mogla nehati gledati. Starejša hči se je igrala s svinčnikom in skušala narisati sestrine obrvi. Rekla sem: "Bodite previdni, ko se ustavi vlak." Tudi oče ji je nekaj rekel v prijateljskim, sproščenim tonu, a v jeziku, ki ga nisem razumela.
       Nato sem se morala prestaviti, da sem lahko sedla. Sedež sem ponudila starejši gospe z majhnim otrokom, tako da sem lahko sedela poleg nje. Gledala je samo dojenčka, ki je bil videti zelo zdrav, srečen. Globoko je spal. Mama je odpela sponko in dojenčku snela kapuco z glave. To je storila tako skrajno preprosto in nežno, da sem v srcu začutila globoko spoštovanje. Ni gledala družine, a čutil si lahko povezavo med njimi. Družina je bila istočasno povsem naravna in popolna.
       Je bila to le dobra izkušnja o kulturnih razlikah ali družina članov Duhovne hierarhije?
       U. R., Muenchen, Nemčija.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da so to bili Maitreja, mojster Jezus in učenci.)

Počasni posnetek

Spoštovani urednik,
moram vam pisati in vas vprašati glede svoje izkušnje. Za božič leta 1995 si je hči sposodila moj avto. Z otroki se je peljala v Nelson v Britanski Kolumbiji (Kanada). 30. decembra je bila med Salmom in Nelsonom, ko je avto zadel nekakšen črn led, zletel s ceste po strmem pobočju okoli pet metrov in se zaletel v drevo. Rekla je, da je čudež, da se avto ni prekucnil glede na strmino pobočja. Čutila je, kot da je avto skoraj nekaj nosilo; ni pridobival na hitrosti in drevo je tako nežno zadel, da je bil poškodovan le levi sprednji blatnik. Otroci se sploh niso prestrašili; hoteli so, da "naredi to še enkrat", kajti bilo jim je zabavno. V molitvi sem prosil, da jih čuva Maitreja. Je on pomagal? Verjamem, da je tako, in se mu zahvaljujem. Če ne, hvala, kdorkoli že je bil!
       E. R., Calgary, Alberta, Kanada.
       (Mojster Benjamina Crema je potrdil, da je njegovo hčer rešil mojster Jezus.)

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vprašanje: Pravijo, da Maitrejeva avra prekriva celotno Zemljo.
       Odgovor: Njen vpliv, zagotovo, in na dan razglasitve jo bodo vsi čutili.

V.: Nekje sem prebral, da ste med vašim razvojem dejali, da so, ko ste začeli uporabljati orgonski akumulator, nastale strateške spremembe. Nam lahko poveste, kako ste izdelali orgonski akumulator?
       O.: Orgonski akumulator je v 1930-ih letih izdelal Wilhelm Reich. Jaz sem izdelal orgonski akumulator, vendar sem ga izdelal na neroden način, saj nisem vedel, da bi lahko bil narejen preprosteje. Danes bi lahko bil izdelan zelo preprosto, in če bi delal še en orgonski akumulator, bi ga naredil na preprost način. Jaz sem ga naredil na težji način iz surovih steklenih vlaken. Ste se kdaj igrali s steklenimi vlakni, bili v njih do komolcev in višje, ko so ves čas uporabe trgala vašo kožo? Nikomur ne priporočam izdelave orgonskega akumulatorja na moj način! Temveč to naredite na preprost način z nakupom že sestavljenih materialov. To sem naredil kot poskus.
       Reich je delal poskuse z nosilci energije in odkril, da vsi sevajo energijo, ki jo je poimenoval "orgon". Orgon je v resnici etrska raven materije, ki jo je videl kot eno raven, vendar so v bistvu štiri ločene ravni, više in više. Najvišja je najvišje, do kamor lahko pridete v tem sončnem sistemu. Venera, zelo napreden planet v zadnji inkarnaciji ali krogu, kaže najvišjo stopnjo orgona ali etrske materije.
       Zunanjost orgonskega akumulatorja je narejena iz mehkejše organske plošče iz, običajno vlaknene, notranjost prav tako. Med ploščama je polnilo iz organskega materiala, kot so steklena vlakna. Sedaj lahko steklena vlakna kupite v ploščah odrezanih, kot želite. Vstavljena je med vlakneni plošči in zlepljena ali pribita z žeblji, pritrjena v kotih tako, da naredite škatlo. Škatlo morate narediti višjo od vas, ko sedite, tako da je med sedenjem še vedno nad vašo glavo. Je dovolj velika, da gre vanjo oseba, vendar se ne dotika stranic ali stropa z glavo. Notranja površina škatle je kovinska. Jaz sem uporabil železo. Tudi zunanji okvir mora biti kovinski, da lahko vstopite vanj in pritrdite šest delov: osnovo, vrh in štiri stranice. Lahko jo naredite z eno plastjo ali 50 plastmi, odvisno od tega, kako močno želite. Več je plasti, močnejša etrska energija bo v škatli.

V.: Govorili ste o duhovnih učenjih, ki so v zadnjem stoletju prišla od Alice Bailey. So v tem času še uporabna?
       O.: Pisala je o nauku večne modrosti, ki se vedno posodablja in učenja, podana prek gospe Blavatske, so vodila k tistim, ki so prišla prek Alice A. Bailey. Mojster Djwhal Khul je od leta 1919 do 1949 deloval skozi Alice A. Bailey in podrobneje pojasnil učenja, podana prek gospe Blavatske, vendar to ne pomeni, da učenja gospe Blavatske niso več resnična. So tako resnična ali delno resnična, kot so bila kdaj koli. Resnična so lahko le delno, saj lahko sprejmemo le del resnice. Naš um ne bi podprl dejanske resnice.
       Alice Bailey, gospa Blavatska in Helena Roerich so bile tri velike zagovornice in posvečenke nauka večne modrosti, ki so učenja mojstrov prinesle v vsakdanji svet in ta učenja bodo šla naprej. Vendar bodo od zdaj naprej v svetu mojstri sami. V svetu je sedaj 14 mojstrov in Maitreja. Kmalu bo več mojstrov, nato pa še več, ko rastejo potrebe, ko človeštvo postane pripravljeno za nadaljevanje, izpopolnitev in širitev učenj.
       Odprle se bodo misterijske šole, tako pripravljalne in srednje šole, kamor bodo ljudje šli, ko bodo pripravljeni naučiti se sposobnosti za posvetitve, ki zaključujejo pot razvoja na planetu Zemlja. Zadnjih nekaj življenj evolucijskega razvoja obsega pet velikih širitev zavesti, ki jih imenujemo planetarna posvečenja (kar je prikazano v življenju Jezusa), ki pokrivajo zadnjih nekaj življenj v razvoju.
       Tako boste šli v te šole. Pripravljalna šola (v Združenem kraljestvu) bo na Škotskem, naprednejša šola pa na Irskem. Vendar bodo šole po celem svetu, tako da bo vsakdo imel začetno šolo, srednjo šolo in naprednejšo šolo. In vsakdo, ki je na stopnji posvečenca, ter to potrebuje, bo šel v te šole. Na ta način bo človeštvo prejelo usposabljanje in bo pripravljeno za prihodnje življenje, saj se bo življenje z mojstri v svetu močno spremenilo. Cilj življenja se bo spremenil, poglobila se bo izkušnja življenja. Nepomembne vojne, razlike in nepomembnosti ne bodo več težile ljudi. Človeštvo bo prisluhnilo mojstrom in učitelju vseh učiteljev, Maitreji osebno, kot tolmaču resnice. In mojstri bodo človeštvo poučili o poti razvoja. (Predavanje v Londonu, oktobra 2013)

V.: Kaj je "naša božanskost"?
       O.: Ko nekdo omeni "božanskost" ali "duhovnost", ljudje pomislijo na religijo, cerkev, svetišče in roke v molitvi. Da, je vse to, vendar je predvsem odnos. Božanskost je pravilen odnos. Je pravi odnos med ljudmi povsod, vsemi ljudmi, vsemi moškimi in ženskami povsod.
       Ne obstajajo tisti, ki jim je usojeno postati bogati in močni, ki bodo vladali svetu, kot menijo številni, ali da bodo postali veliki in močni zaradi njihovih investicij ter tako dobili moč. Ne, to ima opraviti s tem, kdo ste, koliko duše se izraža skozi vas in koliko vaše temeljne duhovne resnice v obliki iskre božanskega se izraža skozi vašo dušo in vas. Ste vse to. In, ko se to izrazi, vi izrazite vašo božanskost. To ni nekaj, kar se naučite delati ali greste v cerkev, kjer se naučite to storiti. Je nekaj, kar ste. To storite naravno, saj je naravna stvar.
       Razširiti moramo na odnose, na več vidikov življenja, kot jih poznamo, kar imenujemo duhovno. Vse, kar izboljšuje življenje kar največjemu številu ljudi, je duhovno, v osnovi duhovno. To ni ločen majhen vidik, ki ga hranite za določen dan, za svetišče ali cerkev. Je vsakodnevni izraz tega, kdo in kaj smo. Maitreja vam bo dejal, da ste bogovi. Vsak je bog in nič manj. (Tokio, Japonska, 2008)