Powered by Google
     MAPA STRANICA
 


Časopis Share International — rujan 2005.

Ovo je hrvatsko izdanje skraćene verzije
časopisa Share International.
Kroz ove elektronske datoteke časopis Share International omogućava vam pristup kompilaciji njegovih sadržaja.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2005 Share International. Sva prava pridržana.
Majstorov članak

Majstor — preko Benjamina Créma

Maitrejino vodstvo

Koliko god se trudili, političarima i drugim vođama sve je teže nadzirati događaje i održavati svoj državni brod u ravnoteži. Pronalaze da, unatoč njihovoj stručnosti, on bespomoćno sâm juri kao da ga vodi neka nevidljiva ruka. Ta nevidljiva ruka je, naravno, logika promjene. Oni ne razumiju da njihova načela i načini djelovanja  pripadaju prošlosti te su slabo primjenljivi na teškoće i potrebe današnjice. Tako se Sastaju se i raspravljaju o tim problemima, međutim redovito se uzdržavaju od poduzimanja akcija koje su njihovo jedino rješenje. Za to vrijeme ljudi, u različitim mjerama, pate i čekaju na razumijevanje i uvid koji će olakšati njihovu nevolju. Ljudi u svojim srcima znaju da je oslobođenje moguće i da je olakšanje njihovo pravo, međutim zasada nemaju primjerenih uređenja i moći da to svoje pravo ostvare.

Neslaganje
Ljudi neće čekati vječno. Širom svijeta već se pojavljuju znakovi neslaganja i nestrpljivosti koji tjeraju vođe da se uhvate u koštac s njihovim potrebama i nedaćama.
Vođe, ljudi bez vizije, nude obećanja i kratkotrajna rješenja, pokušavajući zaustaviti sve veće zahtjeve za poštenjem i pravdom. Ljudi svijeta spazili su viziju slobode, pravde i mira i neće je se odreći. Oni će, a ne njihovi vođe, će ocrtati budućnost i oblikovati je prema svojim potrebama. Tako će biti. Ta nova sila u svijetu — glas ljudi — naglo postaje sve snažnija i više povezana te će odsada igrati glavnu ulogu u svjetskim događajima.  

Prilika
Maitreja čeka na svoju priliku da poveća snagu i utjecaj glasa ljudi i usmjeri ga. Niti koje ga tvore su mnoge, a ciljevi ljudi različiti. Vodstvo stoga mora biti vrlo mudro, da glas ljudi ne izgubi svoj smjer i snagu. Zahtjevi ljudi zato moraju biti jasni i jednostavni. Problemi su mnogi i raznoliki, no potrebe ljudi su univerzalne: pravda koja će dovesti do mira i sloboda. Pravedno dijeljenje, savjetovat će Maitreja, ključno je za uspostavu povjerenja, bez kojeg se ništa ne može napraviti. Dijelite i stvorite blagoslovljeno povjerenje, reći će On svijetu, i spoznajte blagoslove pravde i mira. Nijedan drugi put, ozbiljno će opomenuti narode, neće dovesti do mira za kojim ljudi žude u svojim srcima. Tako će biti i tako će ljudi zahtijevati međusobno dijeljenje i na njemu zasnovan mir. Novo i moćno svjetsko mnijenje demonstrirat će svoju moć i osuditi manevre i strategije današnjih vođa. Tada će se Maitreja objaviti svim narodima i posvetiti se njihovom služenju u ovom dolazećem vremenu. 

(Pročitajte druge Majstorove članke)

Pitanja i odgovori:

P.: Jesu li teroristi u nedavnom napadu u Londonu bili bombaši samoubojice?
O.: Prema mojim informacijama jedan je bio bombaš samoubojica: onaj koji je raznio autobus br. 30.

P.: Jesu li napadači bili dio veće skupine povezane s inozemstvom?
O.: Da.

P.: Jesu li planirali više eksplozija nego što im je u stvari uspjelo?
O.: Ne.

P.: Čini se da je britanska policija vrlo brzo našla krivce za bombaške napada u Londonu. Čini mi se neobičnim da su među ostacima pronašli kreditne kartice i dokumente bombaša, dok se, s druge strane, izvještava da je napad bio dosta profesionalan. Možete li molim vas komentirati?
O.: Da, policija je brzo pronašla teroriste. Nije iznenađujuće da su napadači ostavili čvrste dokaze o svom identitetu jer se smatraju mučenicima i očito su željeli da njihovo mučeništvo bude i zapaženo.

P.: Kako da vlada i policija u bilo kojoj državi zaštite svoje gradove i javna mjesta od terorističkih napada?

O.: To nije moguće osim promjenom gospodarske ravnoteže u svijetu. Gospodarska neravnoteža između država G8 i najsiromašnijih država je glavni uzrok terorizma.   Terorizam je posljedica duhovnog problema koji se izražava preko gospodarskog/političkog područja.  

P.: Je li prema vašem mišljenju vjerojatnije da će do napada doći u državama koje su poduprle američko-britansku invaziju na Irak i Afganistan?

O.: Da. Mislim da je to očito, premda britanski vladini službenici i drugi to niječu.

P.: Što lokalne zajednice mogu učiniti kako bi  premostile potencijalni razdor između etničkih skupina?
O.: Trebale bi se na sve načine truditi da zajednički rade sa svim etničkim skupinama. Trebaju se boriti protiv predrasuda i separacije.

P.: Kakvu bi ulogu mogli odigrati umjereni muslimani širom svijeta?
O.: Mogli bi biti više proaktivni u zalaganju za pravilne odnose između različitih skupina. Mislim da bi njihove vođe mogli biti aktivniji u izgradnji tolerancije, što, naravno, vrijedi i za vođe svih drugih vjera i zajednica.

P.: Što vi i vaš Majstor mislite o sadašnjoj situaciji u Afganistanu koja se, kako se čini, ponovno pogoršava?
O.: Talibani su bili vrlo fanatični i ograničeni u svom pristupu religiji i društvenom ponašanju, međutim uglavnom nisu bili teroristi. Od američkog napada na Afganistan, talibani se pregrupiraju i mnogo ih se priključuje terorističkim skupinama. Misle da je to jedino što im je preostalo. U ratu protiv terorizma ne možete pobijediti — posebno ne pomoću sile. Možete jedino promijeniti okolnosti u kojima terorizam postaje jedini način borbe protiv nepravde i siromaštva.

P.: (1) Da li Maitreja terorističke napade vidi kao prepreku svojem istupanju u javnost? (2) Hoće li nedavni događaji usporiti njegov dolazak?
O.: (1) Ne, oni ubrzavaju njegov korak  (2) Ne, upravo suprotno.

P.: (1) Jesu li se Maitreja ili neku drugi Majstori pojavili i javno govorili na (1) koncertima Live8 širom svijeta ili (2) nedavnom prosvjedu prije sastanka G8 u Edinburgu?
O.: (1) Da. (2) Da.

P.: Je li široka javna potpora ciljeva Live8  koncerata i prosvjeda u Edinburgu proizvela "suvišak dobre karme" koji će Maitreji omogućiti da lakše napravi još jedan korak prema otvorenom djelovanju?
O.: Da. Ne radi se toliko o stvaranju "suviška dobre karme" koliko o tome da sami poduzmemo ispravnu akciju u pravom smjeru.  

P.: Ljudi govore o pravim stvarima i zahtijevaju ih, međutim to kao da ne dopire do naših vođa. Je li to korektan opis političke situacije? Ili neki vođe počinju istinski uviđati ono što se treba učiniti? 
O.: Ne. Neki ljudi zahtijevaju prave stvari, međutim za sada ih nije dovoljno. Njihovi redovi moraju narasti u nezaustavljivu silu pred kojom će se vođe prošlosti i staroga morati ukloniti. Šačica političara počinje biti svjesna onoga što je neizbježno. Preostali samo reagiraju na događaje kako oni dolaze.

P.: Što mislite o rezultatu summita G8?
O.: Nekolicina jedva jedvice iznuđenih dobitaka: otpis dugova za osamnaest najsiromašnijih država i obećanja (!) o povećanju pomoći tijekom sljedećih pet godina. Što se tiče okoliša, od strane SAD-a ništa novoga, kao što je bilo i očekivano. Drugi potpisnici Protokola iz Kyota sami trebaju uprijeti da provedu svoje zaključke.  

P.: Što mislite o mlakom odazivu sudionika summita G8 na poguban problem klimatskih promjena i ekološkog uništenja?
O.: Njihov odaziv je bezuman, kratkovidan i neodlučan.

P.: Je li Hijerarhija nadahnula kampanju Pošaljite siromaštvo u povijest (Make Poverty History)?
O.: Ne. Ta kampanja je izraz sve veće svjesnosti čovječanstva o stvarnosti siromaštva i njegovih uzroka.  

P.: (1) Jesu li prosvjednici koji su se okupili u Edinburghu (kao cjelina) primili blagoslov? (2) Ako je tako, jesu li ga ljudi osjetili?
O.: (1) Da. (2) Uglavnom jesu.

P.: Što mislite o planu britanske vlade da u Veliku Britaniju uvede osobne iskaznice?
O.: Ako mu je svrha da se teroristima oteža život među nama, mislim da će to biti beskorisno. Krivotvorene putovnice i osobne iskaznice moguće je kupiti bilo gdje u svijetu. Svaki profesionalni terorist ne bi imao teškoća da ih dobije. Ako s osobnim iskaznicama vlada želi povećati nadzor nad životima običnih ljudi, tada mislim da je to korak unatrag u njezinom razmišljanju.

P.: Je li u sadašnjoj situaciji u svijetu nužno na račun nacionalne sigurnosti žrtvovati osobne slobode?
O.: Mislim da se ne radi o izboru između jednog ili drugog. Zdrav razum nalaže da nacionalnu sigurnost treba graditi s minimalnim posezanjem u osobne slobode. Govorim o državama koje, u najmanju ruku, teže slobodnom demokratskom društvu.

P.: Što afrički ili svjetski vođe mogu učiniti da promijene situaciju s Robertom Mugabeom u Zimbabeu?  
O.: To zaista ovisi o afričkim vođama koji bi ga trebali spriječiti svoje redove koji ga podupiru i reći javno ono što misle i govore privatno.

P.: Neki su ljudi oduševljeni mogućnošću života "u kojem nijedna dva dana nisu ista", kao što je Maitreja 22. rujna 1977. godine rekao u svojoj trećoj poruci. Drugima se pak čini da treba po svaku cijenu izbjegavati dane koji se razlikuju od rutine
. Molim vas za komentar.
O.: Ljudi su različiti. Milijuni su jako dugo vremena poznavali samo rutinu i "crnčenje".  

P.: U vašoj knjizi The Great Approach (Veliko približavanje) navedeno je sljedeće pitanje: "Je li Majstor koji je bio prorok Muhamed sada zadužen za Islam?" Odgovorili ste: "Ne." No, sjećam se da ste rekli da će Muhamed za Islam učiniti isto ono (odstraniti od ljudi stvorene dogme itd.) što će Isus učiniti za Kršćanstvo.
O.: Prorok Muhamed je odgovoran za Islam, međutim on nije jedan od Majstora koji će u ovom dolazećem vremenu eksternalizirati svoje djelovanje. Rad na pročišćenju Islama će (slično kao što će Isus pročistiti Kršćanstvo) provesti posvećenik kojega će odrediti Majstor koji je bio Muhamed.

P.: Kakve su moralne posljedice istraživanja matičnih stanica? (1) Hoće li ta istraživanja otkriti kada se duša nastanjuje u novom fizičkom tijelu? Odvija li se taj proces postupno i/ili na mahove? (2) Da li nam Helena Blavatsky daje odgovor kada na 389. stranici svoje knjige The Isis Unveiled, Vol. 1 (Otkrivena Izida, 1. dio) piše da nam kabalisti kažu da monada ne postaje čovjek odnosno besmrtna do "četvrtog sata". (3) Što je taj "četvrti sat"?
O.: (1) Postupno. (2) Da. (3) Četiri tjedna od začeća. (Također vidi moje primjedbe u Maitreya’s Mission Volume One, 3rd edition, p291; op.p. u hrvatskom izdanju Maitrejine misije 1 stranica 289)


(Više pitanja i odgovora)


Pisma čitatelja:

Tijekom mnogo godina neki su se Majstori, posebice Maitreja i majstor Isus, u različitim olbičjima pojavljivali velikom broju ljudi iz cijelog svijeta. Pojavljuju se i na predavanjima i meditacijama Benjamina Crema, pružajući ljudima u publici priliku da ih intuitivno prepoznaju. Neki ljudi podijele svoja iskustva s časopisom Share International. Ako susrete porvrdi Majstor Benjamina Cremea, pisma se objavljuju. Ta iskustva dana su da nas nadahnu, usmjere ili pouče, a često i da nas ozdrave i obodre. Također, Majstori vrlo često privlače našu pažnju na neku našu fiksiranu netoleranciju (na primjer protiv pića ili pušenja) ili je komentiraju. Mnogo puta djeluju kao anđeli spasitelji u nesrećama, tijekom ratnih vremena, potresa i drugih katastrofa. Pisma koja slijede primjeri su tog načina komunikacije Majstora:

Ljudi imaju moć!

Dragi uredniče,
12. ožujka 2005. naša lokalna transmisijska skupina organizirala javno prikazivanje video-snimke predavanja Benjamina Crema u svibnju 2004. u Tokyju.
Nakon predavanja održali smo raspravu te odgovarali na pitanja nekoliko ljudi koji su pogledali snimku. Za vrijeme rasprave ušao je jedan mladi Afroamerikanac — sjeo je i, usprkos tome što nije bio pogledao snimku, odmah počeo sudjelovati u razgovoru. Razgovarali smo o političkoj sceni u SAD-u i netko od sudionika predložio je manje konfrontacijski, kompromisniji pristup odnošenja sa sadašnjom američkom administracijom. Afroamerikanac je rekao da ljudi ne bi smjeli praviti kompromise sa zlom, da se s njim treba suočiti direktno, da ljudi ne bi trebali uzmicati.
Rasprava koja je uslijedila obuhvatila je širok spektar tema, a Afroamerikanac je o njima govorio opširno, gotovo neprekidno. Iako je za sebe je rekao da je iz New Yorka, naglasio je da je San Francisco jedinstveno središte zalaganja za mir i pravdu u Sjedinjenim Državama.  Rekao je da bi oni koji tu žive trebali još intenzivnije nastaviti naš rad u tom smjeru i tako postati pozitivan primjer za svijet. Mirovne povorke i prosvjedi također su bili korisni, rekao je, jer ih je podupiralo više ljudi nego što je u stvari sudjelovalo, te da su povorke i prosvjedi dali pozitivnu notu i ohrabrili druge. Spomenuo je da su javni nastupi kao što su naši također korisni i da ih je potrebno nastaviti iz istog razloga; i da nikad ne možemo vidjeti sve koristi dobrih djela koje činimo, jer se dobro umnaža dalje, od osobe do osobe, do u beskonačnost. Govorio je o različitim temama, a općeniti dojam koji je ostavio bio je onaj neobičnog uvida i mudrosti.
Pred kraj je predložio da ostanemo u vezi. Potpisao se na naš poziv primatelja elektronskih obavijesti, upisao svoje ime (Kaliym Shabazz), adresu i adresu elektronske pošte. Drugi suradnik vidio je kasnije tog čovjeka kako koristi računalo u knjižnici kat više.
Je li taj čovjek bio netko poseban?
Monte Leach, San Francisco, Kalifornija, SAD.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je Afroamerikanac bio Maitreja.)

Dijeljenje će spasiti svijet!

Dragi uredniče,
U petak 15. travnja pridružila sam se s dvije članice naše transmisijske skupine događaju u Londonu pod imenom "Poziv na pravednu trgovinu" (Wake up for trade Justice) Mnogo smo razmišljali o tome kakav natpis da stavimo na naš transparent. Na njemu je stajalo: "Dijeljenje će spasiti svijet" (Sharing Will Save the World).
Kao i tisuće drugih, čekali smo u beskonačnom redu da uđemo Westminstersku kapelu. Kada smo shvatili da nas je jednostavno previše i da nećemo uspjeti ući, razvili smo naš transparent i pridružili se prosvjedu po Whitehallu gdje se trebalo održati bdijenje do ponoći.
Međutim, to je bi prvi put da smo učinili nešto slično i, da budem iskrena, bili smo prilično bojažljivi. Primijetili smo da je naš transparent drukčiji od svih drugih koji su imali slogane kao na primjer, "Pošaljite siromaštvo u povijest" (Make Poverty History), "Učinite trgovinu pravednom" (Make Trade Fair). Ljudi u mnoštvu zbunjeno su nas gledali nakon čitanja transparenta. Neki su se okrenuli svojim prijateljima i počeli razgovarati o tome hoće li dijeljenje dobara zaista spasiti svijet. To samo bilo bi uspjeh da nije bilo komentara koje smo čuli i koji su bili negativni, počinjući s izjavama kao što je: "Ne nužno..." Bio sam razočaran što sam osjetila da postajem defenzivna.
Svejedno, nastavili smo i pobrinuli se da naš transparent bude okreut prema toku prometa kada smo se konačno morali zaustaviti na rubu ceste, jer je Trg parlamenta bio pun. Prolaznici su sa zanimanjem gledali što se događa, iako u petak uvečer u Londonu nije iznenađujuće da su uzvici upućeni prosvjednicima često bili podrugljivi.
Tada je promet usporio i primijetili smo auto s nekoliko putnika. Muškarac na suvozačkom sjedalu nagnuo se kroz prozor i na glas čitao transparente. Kada je došao do našega, polako ga je pročitao samom sebi — "Dijeljenje će spasiti svijet." Činilo se da razmišlja o tome.
Zatim je, iznenada, oduševljeno uzviknuo: "Da! Da!" Vrlo se uzbudio, još više nagnuo kroz prozor automobila te mahao raširenih ruku i uzbuđeno vikao: "Dijeljenje ĆE spasiti svijet". Svaki put kad je uzviknuo slogan to je učinio s vrlo oduševljenim naglaskom na "ĆE".
Nismo mogli a da se ne smijemo. To nas je stvarno razvedrilo za ostatak noći i pitali smo se nismo li možda vidjeli Maitreju ili nekog drugog Majstora.
Pauline Welch, Milton Keynes, Bedfordshire, Velika Britanija.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je muškarac u autu bio Maitreja.)

Glas mudrosti

Dragi uredniče,
18. srpnja 2005. na televiziji je bila emisija o Live Aidu 1985. u kojoj su prikazali intervju sa poljoprivrednikom koji je morao ići na sud kako bi dobio dozvolu da na ogromnom ekranu na svom polju uživo prikazuje koncert. Očekivao je da će ga odbiti. Za vrijeme sudske rasprave primijetio je stariju gospođu koja je ušla u sudnicu i sjela straga. Bila je skromno odjevena u staru vunenu odjeću i nosila veliku torbu. Tik prije nego što je sud trebao izreći presudu, starija gospođa se ustala, pristupila sudačkom stolu i rekla: "Ljudi umiru sada." Potapšala je poljoprivrednika po ramenu i napustila zgradu. Ovaj je odmah dobio dozvolu.
Je li ta stara gospođa bila "netko poseban"?
Angela Gelston, Lancaster, Lancashire, Velika Britanija.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "stara žena" bio Maitreja.)

Slika savršenstva

Dragi uredniče,
Za Maitreju i majstore prvi sam put čula negdje oko 1994. godine. Nedugo nakon toga, dok sam kupovala knjigu u knjižnici Oxfordskog centra u Ljubljani, tamo sam ugledala predivnog muškarca i ženu. Bili su u tridesetim godinama. Nešto su kupovali i kod trgovca se raspitivali o dobrim restoranima u gradu. Muškarac je bio božanstveno lijep, magnetičan i sasvim drukčiji. Nikad prije nisam bila vidjela tako savršeno ljudsko biće. Imao je dugu smeđu kovrčavu kosu i bio je odjeven u crno. Svaki pokret koji je napravio i svaka riječ koju je izrekao činili su se savršenima. Bilo je nešto božansko kod njega i nisam ga mogla prestati promatrati. Žena je također bila prelijepa. Možete li mi molim vas reći to su oni bili?
P.J., Ljubljana, Slovenija.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "muškarac" bio Maitreja, a "žena" majstor Isus.)

Znakovi vremena

Kip Gospe oživio

Kip Gospe u malom gradiću u južnoj Italiji viđen je kako pomiče svoje udove, a gips od kojeg je napravljen kako se pretvara u "krv i meso". Preko vikenda 23. i 24. srpnja 2005. godine posjetitelji crkve sv. Petra u gradiću Acerra, u blizini Napulja, vidjeli su kako dijelovi gipsanog kipa Bogorodice "poprimaju ljudski oblik od krvi i mesa", kako se njezina koljena pomiču i križ koji joj se pojavio na prsima.
"Jučer uvečer vidjela sam da se njezina ušna resica povećala i postala prokrvljena, baš kao i nos, koji je dobio blago ružičastu boju," kaže Marija, jedna od svjedoka. Halja joj se pretvorila u plašt, pokazujući noge." Drugi svjedok, Domenico (45), izjavio je: "Noge su postupno postajale sve istaknutije, a koljena su se pomicala prema naprijed sve dok nisu ispravila nabore njezine bijele halje. To nije bila moć sugestije. Mnogo nas je to doista vidjelo."
Sto šezdeset centimetara visok kip od gipsa i mramora bio je posebno izrađen za prigodu otvaranja nove crkve u prosincu 2004. godine. Smješten je na pijedestal pokraj oltara, a prikazuje Gospu koja drži krunicu i odjevena je u bijelu halju. Čistačice su već ranije bile vidjele kako se kip pomiče, međutim nisu ništa rekle iz straha da im nitko ne bi vjerovao.
Neki su svjedoci snimili pojavu kamerama na svojim mobitelima, a vjeruje se da postoji i video-snimka. Slike tog čuda prikazane su na televizijskim vijestima širom svijeta. Čini se da obične kamere, međutim, nisu snimile preobrazbu. Fotografije su poslane lokalnom župniku koji je i dalje skeptičan te razmišlja o osnivanju komisije koja bi trebala procijeniti je li se doista dogodilo čudo.
Gradonačelnik Acerre — član strogo nereligiozne stranke Rigondazione Communista (obnovljene komunističke partije) — vjeruje da je "čudo" znak Gospine tjeskobe nad terorističkim napadima i poziv na mir. (Izvori: timesonline.co.uk, Velika Britanija; www.ansa.it, Italija)
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je to istinsko čudo koje je manifestirao Majstor koji je bio Isusova majka Marija.)

Maitrejini prioriteti

Najveći donatori pomoći Africi — Afrikanci

Procjenjuje se da se u Afriku svake godine ulijeva 110 milijardi funti (1200 milijardi kuna) skrivene pomoći koju Afrikanci koji rade u inozemstvu šalju svojim obiteljima.
Približno polovica od 600 milijuna Afrikanaca preživljava s manje od 65 penija (šest i po kuna) dnevno. Za njih su ti donatori "nevidljivi sustav socijalne pomoći koji Afriku održava na životu", navodi Onyekachi Wambu, predstavnik Afričke fundacije za razvoj sa sjedištem u Velikoj Britaniji (African Foundation for Development — AFFORD).
Londonski noćni radnik Bernard Oppong-Kyekyeku uzdržava ženu i dvoje djece koji žive u gradu, međutim od svoje tjedne plaće od 250 funti svakog mjeseca uspijeva  poslati više od 100 funti svojoj obitelji u Gani. "Ponekad rođaci trebaju novac da bi poslali dijete u školu ili platili liječnika i ja im pomažem," rekao je. "S novcem kojim ovdje nije moguće mnogo kupiti u Gani se može mnogo toga."
Međutim, kaže Wambu, "počinjemo uviđati da od slanja rođaka u školu nema mnogo koristi jer škole nemaju osnovnu opremu." Stoga Afrikanci zajednički rade na prikupljanju većih novčanih svota. U 2004. godini ugandska volonterska organizacija Iteso Welfare Association prikupila je 10 tisuća funti namijenjenih većem broju projekata, između ostalog i za opremanje znanstvenom opremom ugandske škole sa 600 učenika koja je imala samo jedan ispravan mikroskop, te za medicinsku izobrazbu. Predsjednik te dobrotvorne organizacije Martin Osengor izjavio je: "Potrebni su nam liječnici kako bi mogli imati zdravo društvo, pa pokušavamo ublažiti tu situaciju iz Velike Britanije."
Bilo je i kritičara takvog financiranja, jer ono odražava "odljev mozgova" iz Afrike na Zapad. Predsjednik  AFFORD-a Gibril Faal to vidi drugačije: "Ne možemo im reći da ne dolaze, no možemo uspostaviti novčane pošiljke kako bi se osiguralo da novac ide natrag u države u kojima su se školovali i na taj način pomoći u školovanju drugih."
"Premda to ne biste mogli zaključiti na temelj službenih izvještaja, najveći donatori pomoći Africi su Afrikanci (Izvor: Metro, UK)

Dijeljenje dobara

Dr. Noreena Hertz, britanska ekonomistica i filozofkinja koja je trenutno gostuuća predavačica na Ekonomskom fakultetu Utrecht (Utrecht University School of Economics) dobila je svjetsko priznanje za svoje dvije knjige:  The Silent Takeover (Tiho preuzimanje) iz 2002. i IOU: The Debt Threat and Why We Must Defuse it (IOU: Prijetnja dugova i zašto je moramo izbjeći) iz 2004. godine. U prvoj knjizi detaljno je opisala postupnu privatizaciju plina, vode, rasvjete, telekomunikacija, željeznice, nafte i banaka za vrijeme vladavine Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji i  Ronalda Reagana u SAD-u.
Naslov nedavnog uvodnog govora profesorice Hertz na Sveučilištu Leiden bio je: "Globalizacija: dijeljenje dobara ili gomilanje dobitaka?"
Dr. Hertz kapitalizam vidi kao najbolji sustav za stvaranje blagostanja, međutim odbacuje ideju slobodne trgovine budući da bogate države nameću visoke poreze na poljoprivredne i tekstilne proizvode siromašnih zemalja. "Slobodna trgovina postoji samo onda kada to pogoduje bogatim zemljama," kaže.
Činjenice i brojke koje navodi profesorica Hertz:  
— svakog dana zbog siromaštva umre 34.000 djece.
— jedna petina svjetskog stanovništva posjeduje četiri petine svjetskog bogatstva.
— Amerikanci godišnje potroše 29 milijardi dolara na slatkiše, dok se UN bori za ispunjavanje svog godišnjeg budžeta od 1.25 milijardi dolara.  
— afričke države zajedno svakog dana plaćaju 30 milijuna dolara kamata
— 30 milijuna ljudi u Africi je HIV-pozitivno.
Zadnja knjiga dr. Hertz, IOU: Opasnost dugova i zašto je moramo izbjeći, govori o problemu dugova država u razvoju bogatim državama; visoke kamatne stope na zajmove prouzrokuju da nimalo novca ne preostaje za ulaganja u škole i bolnice. Dr. Hertz opisuje kako su nakon osnivanja Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), nakon Drugog svjetskog rata, države u razvoju bile više ili manje prisiljene prihvatiti zajmove. Vođe tih država zatim su kupili oružje od Zapada ili položili novac na vlastite bankovne račune u Švicarskoj. Zašto, pita dr. Hertz, bi ljudi desetljećima morali otplaćivati dugove koje su prouzročili njihovi prijašnji korumpirani čelnici?
"Ljudi moraju shvatiti da se stvari moraju promijeniti. Jaz između bogatih i siromašnih sve je veći. Ekstremizam i terorizam su u usponu. Ondje gdje vlade ne mogu osigurati obrazovanje i zdravstvenu njegu, dolaze fundamentalistički vjerski vođe da popune prazninu."
U svom pozdravnom govoru istaknula je nužnost socijalne pravde u novom svjetskom poretku. Dr. Hertz nazvala se aktivisticom i svima uputila strastven poziv na djelovanje: "Imate glas. Iskoristite ovaj trenutak, preklinjem vas, za djelovanje i spasite živote milijuna ljudi u svijetu."
To bi se moglo opisati kao izuzetna izjava za predavača ekonomije.
(Izvori: NRC Handelsblad, Nizozemska; The Silent Takeover (2001); I.O.U.: The Debt Threat and Why We Must Defuse it (Fourth Estate, London 2004); pozdravni govor: "Globalizacija: dijeljenje dobara ili gomilanje dobitaka?")
(I.O.U. je skraćeno od I Owe You što znači "dugujem ti". To je opće prihvaćena engleska kratica za priznavanje duga.)


Više o Maitrejinim prioritetima

Glas ljudi

Poziv svima da pomognu iskorijeniti siromaštvo

Summitu G8 održanom srpnju 2005. godine u Gleneaglesu, u Škotskoj, prethodio je masovni i globalni poziv na akciju za rješavanje problema siromaštva i klimatskih promjena. Velika Britanija, koje trenutno predsjeda skupinom G8 (osam najbogatijih država svijeta plus Rusija), pokušala je postići konsenzus svih članica oko pitanja pomoći i otpisa dugova Africi, trgovine s njom te klimatskih promjena.
Pod sloganom "Pošaljimo siromaštvo u povijest" na stotine dobrotvornih udruga i skupina organiziralo je 2. srpnja prosvjedni marš u kojem je sudjelovalo 250.000 ljudi. To su bile najveće demonstracije u povijesti Škotske. Ljudi svih dobi i zanimanja doputovali su sa svih strana  da bi se u subotu prije summita sastali u Edinburghu. Većina prosvjednika bile je odjevena u bijelo i napravila "ljudski lanac" oko grada, simbolizirajući na taj način bijelu traku na ruci koji su u potporu kampanji nosile tisuće ljudi. Ljudi su bili optimistični, mirni i odlučni, a u tri sata popodne održana je dirljiva minuta šutnje.  
Prosvjednicima su se obratile poznate osobe iz svijeta politike, zabave i različitih vjerskih skupina. Politički komentator  Jonathan Dimbleby odbacio je ideju da prosvjedi i kampanje ne vode ka promjenama: "Cinici kažu da gubite vrijeme. Ako budete slušali cinike, neće biti nikakvih promjena."

Kardinal Keith O’Brien, čelnik škotske RKC, pročitao je govor u ime pape Ivana Benedikta XVI: "Ljudi iz najbogatijih država svijeta morali bi prihvatiti teret otpisa dugova najzaduženijim siromašnim državama. Trebali bi pozvati svoje vođe da ispune dana obećanja o smanjenju svjetskog siromaštva, posebno u Africi, do 2015. godine." Osobna poruka kardinala O’Briena vođama G8 bila je da "poslušaju glas ljudi: siromašni ne traže milostinju nego pravdu."
Suradnici Share Internationala iz Škotske i sjeverne Engleske zajednički su izradili i nosili transparente sa sloganima kao što su, "Samo dijeljenje dobara i pravda će dovesti do mira", te postavili informativni štand u "zoni aktivizma", u edinburškoj četvrti Meadows, i sljedećeg dana na alternativnom događanju summita G8 koje se sastojalo od različitih govora i radionica. Suradnik iz Glasgowa Tom Richardson rekao je da je "na prosvjedu bila zaista pozitivna atmosfera... Ljudima je bilo istinski stalo da se ti problemi riješe i sudjelovanjem u tom događaju mogli ste osjetiti rastuću moć nas običnih ljudi koja postaje sve utjecajnija sila u svijetu." 

Također, 2. srpnja održano je više velikih koncerata Live8 širom svijeta — koncerte u Tokyju, Londonu, Philadelphiji, Berlinu, Johannesburgu, Rimu, Moskvi, Cornwallu i Barrieju gledali su milijun ljudii. Za razliku od prijašnjih LiveAid koncerata koje je prije dvadeset godina u Londonu i Philadelphiji organizirao muzičar i humanitarac Bob Geldof, na ovim se koncertima nisu tražile novčane donacije nego im je cilj bio aktivirati ljude i poslati snažnu poruku vođama G8 u Gleneaglesu. Koncerte su u samo pet tjedana organizirali Bob Geldof, pisac Richard Curtis i glazbenik Bono.
Govor Nelsona Mandele na koncertu u Johannesburgu prenošen je na drugim koncertima širom svijeta. "Sve dok postoji siromaštvo ne može biti istinske slobode," rekao je Mandela i pozvao svjetske vođe da "ne zatvaraju oči" nego djeluju "s hrabrošću i vizijom". Gledateljstvu je poručio: Ponekad neku generaciju zapadne da bude velika. Vi možete biti ta generacija. Dopustite svojoj veličini da procvjeta. Naravno, zadaća neće biti laka. Međutim, ne učiniti to bio bi zločin protiv čovječanstva, zločin protiv kojega čitavo čovječanstvo sada pozivam da ustane." Na londonskom koncertu, na kojem su gledatelje oduševile i dirnule zvijezde kao što su U2, Pink Floyd, Madonna, Coldplay i 50 Cent, glumac Brad Pitt jednu od točaka najavio je riječima: "Budimo oni koji ne pristaju na to da svake tri sekunde umre jedno dijete samo zato što nema lijekova koje mi imamo. Budimo oni koji ne pristaju na to da naše mjesto rođenja određuje pravo na život."

Koncertima i prosvjedu dano je mnogo medijske pozornosti, a poruka o nužnosti pravde je, čini se, naišla na trenutačan odziv. Ozračje je bilo puno vjere da se stvari mogu i moraju promijeniti, te da te promjene mogu potaknuti obični ljudi. Milijuni ljudi nosili su bijele trake na rukama, gledali koncerte, razgovarali o tim pitanjima, nosili transparente "Pošaljimo siromaštvo u povijest" i prosvjedovali — to je bio golema i globalna demonstracija moći ljudi. Khy Griffin, maturant iz Berlina koji je bio na koncertu, rekao je: "...vođe država skupine G8 moraju nas poslušati jer ćemo se inače organizirati i na sljedećim ih izborima svrgnuti s vlasti. Atmosfera na ovom koncertu toliko je jaka ...očito je da nas ne mogu ignorirati."  Jackie Clark iz Sjedinjenih Država na koncert u Philadelphiji doputovala je iz Georgije: "Rekli su nam da su siromaštvo u Africi i broj smrti od siromaštva takvi kao da im se svakog dana događaju dva 11. rujna. To je stvarno pogodilo mnoge Amerikance. Osjetila sam se doista povezanom s tom situacijom. Nama Amerikancima teško je razumjeti siromaštvo i patnju, naša je svakidašnjica vrlo daleko od takve stvarnosti. Live8 svima je dao glas i sada mogu progovoriti. Svi smo tamo bili da bi se zauzeli za promjenu. Okupili smo se s jednim ciljem."

Nekoliko dana kasnije vođe država G8 postigli su sporazum glede pitanja siromaštva, trgovine i okoliša — rezultati su miješani, kako ohrabrujući tako i razočaravajući. U svojem završnom priopćenju složili su se da će udvostručiti razvojnu pomoć siromašnima na 48 milijardi dolara do 2010. godine i, kao početak, otpisati dugove za 18 afričkih država, sve u sklopu seta obećanja glede siromaštva i okoliša.  
Aktivisti za očuvanje okoliša posebno su razočarani. Smatraju da susret nije doveo do nikakvog napretka na području politike prema klimatskim promjenama te okrivljuju predsjednika Busha da je blokirao djelovanje ostalih vođa. Nevladine organizacije priznale su da je summit bio važan korak prema naprijed u pogledu iskorjenjivanja siromaštva, međutim i ustvrdile da se treba učiniti više i da ljudi trebaju nastaviti vršiti pritisak na svoje vođe kako bi održali obećanja dana na summitu.
Skupina Christian Aid (Kršćanska pomoć), koja je sudjelovala u kampanji, potvrdila je važnost demonstracije moći ljudi u određivanju rezultata summita: "Bilo da ste nosili bijelu traku, poslali e-mail, ili bili jedan od 225.000 ljudi koji su došli u Edinburg da se njihov glas čuje, tada je činjenica da je svjetsko siromaštvo bilo na vrhu dnevnog reda ovogodišnjeg summita G8 uspjeh postignut zahvaljujući vama i tisućama ljudi kao što ste vi." (Izvori: The Guardian, The Observer, BBC Online, Velika Britanija)HomeVrh stranice


Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.