Powered by Google
     MAPA STRANICA
 
Početna stranica >> Ezoterična filozofija
Učenje vječne mudrosti
Duhovno* učenje poznato kao Vječna mudrost ili ezoterična filozofija prenosilo se iz generacije u generacijuod pradavnih vremena. To je sistematičan i opširan prikaz razvoja svijesti čovjeka i prirode. Daje nam odgovore na pitanja kao što su: kako je nastao svemir, kako svemir funkcionira i koje je čovjekovo mjesto u njemu.

(*) Pojam 'duhovno' koji obično povezujemo s nekim oblikom religije ili religijske prakse u stvari ima mnogo šire značenje: "Svaka djelatnost koja ljudsko biće vodi prema nekom obliku napretka, na primjer fizičkog, osjećajnog, intuitivnog ili socijalnog, je u biti po svojoj prirodi duhovna."

Vječna mudrost je pružila nadahnuće umjetnosti i znanosti nebrojenih civilizacija i zajednički je temelj svih svjetskih religija. Od davnih vemena prenosila se iz generacije u generaciju, obično usmenim putem s učitelja na učenika.

Kako čovječanstvo dozrijeva i u vremenima velikih kriza, na širi i otvoreniji način predaju se daljnji aspekti tog ranije skrivenog znanja. U zadnjih 100 godina Učenje vječne mudrosti prenosilo se preko pojedinaca kao što su Helena P. Blavatsky, osnivateljica Teozofskog društva, te kasnije preko Alice A. Bailey i Helene Roerich. U knjizi Alice A. Bailey The Reappearence of the Christ (Ponovna pojava Krista) iz 1948. godine autorica je razotkrila skori Kristov povratak u svijet.

Energetski svemir

U sve većoj mjeri i sve šire prihvaća se koncept koji govori da je sve što postoji energija koja titra na određenoj frekvenciji. Tako se mijenja pogled na živote mnogih ljudi. Znanstvenici danas mogu dokazati da energija i materija različita stanja jedne te iste stvarnosti.

Ezoterika udružuje fiozofije Istoka i Zapada i predstavlja znanost o evolucijskom procesu u čovjeku i prirodi, kako sa stajališta energije tako i sa stajališta svijesti. To je sistematičan i opsežan prikaz energetskog ustroja svemira i čovjekovog mjesta u njemu. Isto tako, to je umjetnost razumijevanja i rada s energijama koje izviru iz najviših duhovnih izvora.

Home

Čovjek i Bog

Ezoterična filozofija Boga definira kao cjelokupnost svih zakona i svih energija kojima vladaju ti zakoni. Te energije tvore sve u manifestiranom i nemanifestiranom svemiru — sve ono što vidimo i ono što ne možemo vidjeti. Također, Bog je veliko kozmičko biće koje kao duša prožima naš planet.

S druge strane, čovjek je 'Božja iskra', duhovno biće koje se izražava kroz svoju dušu i osobnost, koju čine fizičko, osjećajno i mentalno tijelo. Svaki od nas je u svojoj biti bog, međutim, za razliku od velikih ljudi povijesnih dostignuća iz svih religija i ostalih područja ljudskog djelovanja, većina nas tu prirođenu božanskost prepoznaje i izražava samo do određene ograničene mjere.

Zakon ponovnog rođenja

Proces pomoću kojega postupno izražavamo sve više te božanskosti je ponovno rađanje (reinkarnacija). Kao što djeca ulaskom u dječji vrtić stupaju u školski sustav, tako i mi započinjemo na vrlo osnovnoj razini ljudskog izraza, bez svjesnosti o svom istinskom duhovnom naslijeđu.

Uz pomoć iskustava nebrojenih života koje smo proživjeli u mnogim zemljama, različitim kulturnim i vjerskim okružjima, kako u muškim tako i u ženskim tijelima, kroz uspjehe i neuspjehe prolazimo mnoge lekcije i napredujemo svojim razvojnim putem vraćajući se ka svojem Izvoru. Ono što zadobijemo u svakom životu prenosi se u sljedeći.
Home

Zakon uzroka i posljedice

'Metoda' koja se koristi u tom procesu učenja jest zakon uzroka i posljedice (na Istoku se naziva karma) koji se u Bibliji opisuje kao: "Kako siješ, tako ćeš i žeti." Riječima moderne fizike zakon uzroka i posljedice može se sažeti ovako: "Za svaku akciju postoji reakcija koja je suprotna po smjeru i jednake veličine." Svaka misao i svako djelo stvara uzrok koji neizbježno dovodi do određenih posljedica — pozitivnih ili negativnih. Razumijevanjem i djelovanjem u okviru tog neosobnog zakona učimo pravilnije odlučivati i djelovati te postupno preuzimamo kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Stupnjevi u tom postizanju majstorstva predstavljaju velika proširenja svijesti koja su poznata pod imenom posvećenja (ili inicijacije). Ta posvećenja čovjeka dovedu do dublje i opsežnije vizije i znanja o pravoj prirodi stvarnosti. Isusov život, kroz svoje rođenje, krštenje, preobrazbu, raspeće i uskrsnuće, simbolično prikazuje ta posvećenja.

Pojedinac koji prođe kroz peto posvećenje (Uskrsnuće), postaje Majstor mudrosti koji savršeno izražava božanstvo koje se nalazi u svima nama. To također znači da je prošao kroz sva iskustva koja ovaj planet može ponuditi i da je u tom procesu postigao potpunu kontrolu i majstorstvo nad samim sobom, a na taj način i nad svim ravnima. Kao takav više se ne treba ponovno rađati, no može dobrovoljno ostati na Zemlju kako bi služio čovječanstvu i Božjem planu.


Duhovna hijerarhija
Buddha
Majstori mudrosti, koji zajedno čine Duhovnu hijerarhiju, čuvari su Božjeg plana za ovaj planet. Oni su ti koji su u cijeloj povijesti nadahnjivali sva velika dostignuća čovječanstva na svim područjima ljudskog djelovanja. To su radili uglavno djelujući od iza kulisa, preko svojih učenika. Majstori usmjeravaju i poučavaju, no čovječanstvo je ono koje po vlastitoj slobodnoj volji odgovara na njihovu pobudu i na taj način stvara svaku novu civilizaciju.
Home

Kontinuitet učenja

Na kraju svakog razdoblja, kada je čovječanstvo dosegnulo glavnu točku krize, Duhovna hijerarhija slala je u svijet u svijet Učitelja da nam pokaže put prema naprijed. Bilo je mnogo takvih božanskih glasnika — Krishna, Buddha, Krišna Konfucije, Isus i Muhamed samo su neki od najpoznatijih. Doslovce svaka duhovna tradicija sada očekuje povratak svojeg štovanog učitelja.

Sada, u ovom kritičnom trenutku, prvi put u mnogo tisućljeća Majstori se zajedno, u skupnoj formaciji, vraćaju u svijet na čelu s Majstorom svih Majstora i vođom Duhovne hijerarhije — Maitrejom. Odgovor čovječanstva na taj izvanredni poticaj stvorit će novu civilizaciju budućnosti.

Tko je Krist
Prema ezoteričnoj tradiciji riječ Krist nije ime pojedinca već ima ureda ili funkcije unutar Duhovne hijerarhije Majstora. Sadašnji vršitelj te dužnosti, Maitreja, je na tom mjestu zadnjih 2600 godina i ostat će tamo do kraja doba Vodenjaka, još približno 2500 godina.

Maitreja je 'najstariji brat' u ljudskoj obitelji s obzirom na to da je u sebi usavršio i potpuno izrazio u božanskost koja je skrivena u svakome od nas. Sada dolazi za sve ljude, bez obzira na vjersko opredjeljenje, da bi nas vodio k prepoznavanju naše božanskosti i naše istinske prirode kao duša. Iz tog većeg duhovnog razumijevanja i stvarateljske moći rodit će senova životnost, harmonija i radost.

Prije 2000 godine Maitreja je u Palestini djelovao preko svojega učenika Isusa. Od krštenja na rijeci Jordan do raspeća Maitreja je svojom sviješću zasjenjivao Isusa. To je postupak koji se ponekad upotrebljava između Majstora i njihovih učenika kao način da se čovječanstvu predstavi novo učenje. Maitreja je preko Isusa, s Isusovim potpunim pristankom i suradnjom, pustio u svijet veliku duhovnu moć koju nazivamo ljubav. Isus, koji je sada i sam Majstor, ima važnu ulogu u pripremi za Maitrejin izlazak u javnost i bit će jedan od prvih Majstora koji će se predstaviti svijetu poslije Dana objave.
Home


Antikrist
Po učenju Vječne mudrosti antikrist nije pojedinac koji živi na određenom mjestu i u određenom vremenskom razdoblju, već energija koja se pušta u svijet prije Kristovog dolaska. Ta energija dolazi da bi očistila put za kreativne Kristove energije tako da uništi stare, okoštale načine života koji društvima zaprečuju novi rast. Antikrist je energija, međutim manifestira se kroz pojedince. To se događalo u različitim razdobljima u povijesti; najviše očito se ta energija izražavala kroz cara Nerona u starom Rimu, a u novijoj povijesti kroz Hitlera i neke njegove suradnike. Porazom 'sila osovine' u drugom svjetskom ratu energije antikrista obavile su svoj rad i u sljedećih 3000 godina, kada će se rat voditi na mentalnoj ravni, više se neće manifestirati.


*Majstor Djwhal Khul preko Alice A. Bailey

Pogledajte odlomke iz knjižice B. Cremea Nauk vječne mudrosti
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.