Powered by Google
     MAPA STRANICA

 
 www.shareberlin
Često postavljana pitanja
Lista najčešćih pitanja na koje je Benjamin Creme odgovarao tijekom zadnjih 27 godina (od 1977).


Više pitanja i odgovora:
P: Kako ćemo prepoznati Krista?

Benjamin Creme: Kako ćemo ga prepoznati? Kako ćemo biti sigurni da je onaj kojeg vidimo zaista Krist? Na svijetu danas je vrlo mnogo ljudi koji daju vrlo zdrave savjete i vrlo lijepa učenja i neke od njih njihovi sljedbenici smatraju Kristom. Znamo da danas mnogo ljudi za sebe tvrdi da su Krist ili Maitreja, a znamo također za proročanstvo koje kaže da će prije Krista doći mnogo lažnih Kristova, lažnih učenja o Kristu i da: "ako netko pokžľe na čovjeka i kaže, 'pogledaj, ovo je Krist! Pogledaj ovamo! ili pogledaj onamo!', ne vjerujte mu."

Nitko neće pokazati na pravog Krista i reći: "Ovo je Krist." Prepoznavanje Krista je stvar svakoga od nas ponaosob. Krist je utjelovljenje energije koju zovemo Kristova svijest ili Kristovo načelo, energije kozmičkog Krista. U svijet ju pušta Krist Maitreja i u kolikoj mjeri se ona manifestira u nama, u tolikoj mjeri ćemo ga prepoznati.

On će pokazati da se naš politički i ekonomski život mora u potpunosti preusmjeriti i postati duhovna djelatnost, što u suštini i jest; da naši obrazovni sustavi, naša znanost i kultura, isto tako, trebaju dobiti novu, duhovnu konotaciju. Govorit će o cjelokupnom području ljudske djelatnosti i po životnosti tog učenja, po univerzalnosti njegovih pogleda ćemo ga moći prepoznati. Po iznimnoj duhovnoj moći, njegovoj auri izuzetne čistoće, svetosti; po njegovoj očitoj ljubavi is posobnosti za služenje; po svemu tome ga možemo prepoznati.

Mnogi ljudi će slijediti Krista bez da ga prepoznaju, čak bez znanja da je on u svijetu. No slijedit će tog čovjeka jer vjeruju u ono što on govori i za što se zalaže: za bratstvo, pravdu i slobodu za cijelo čovječanstvo. Maitreja će biti glasnogovornik određene skupine ljudi koji razmišljaju na taj način. Neće biti propovjednik iz davnina. Rekao je da će njegova pojava možda mnoge iznenaditi. On ne dolazi kao voditelj kršćanske ni bilo koje druge crkve, što se toga tiče. Može biti da će vođe ortodoksnoga kršćanstva biti među zadnjima koji će ga prepoznati. On nije jedan i jedini Božji sin, već prijatelj i stariji brat čovječanstva.

Radijske i televizijske mreže svijeta povezat će se i Maitreja će izreći svoj apel, poziv čovječanstvu. Kada istovremeno mentalno zasjeni cijelo čovječanstvo, uspostavit će telepatsku vezu sa cijelim čovječanstvom, na svim krajevima svijeta i moći ćemo slušati kako njegove riječi ulaze u naše umove na vlastitom jeziku. Mi, u ovoj zemlji, slušati ćemo ga na engleskom, Francuzi na francuskom, Rusi na ruskom i tako dalje. Na taj način ćemo znati da je on zaista Krist. Na taj način će se ponoviti ono, samo ovaj put u svjetskim razmjerima, što se dogodilo na Penetekost, i u slavu tog događaja Pentekost će postati jedan od glavnih blagdana nove svjetske religije koju će Krist s vremenom inaugurirati. Naš odgovor na njegov poziv odredit će budućnost svijeta.

P: Što je bit njegova učenja za novo doba?

BC: Njegovo učenje bit će objavljeno u dijelovima, pri čemu će svaki dio odgovarati potrebama čovječanstva na svakom pojedinom stupnju tijekom sljedećih otprilike 2350 godina. Kao prvo, naći ćemo da će staviti naglasak na jednost čovječanstva, na činjenicu postojanja ljudske duše i na potrebu dijeljenja i ispravnih odnosa. Opet će poučavati o zakonu uzroka i posljedica i njegoj vezi sa zakonom ponovnog rođenja, pokazujući nam potrebu za neškodljivošću u svim odnosima. Kada te ideje prodru u društvo i dovedu do promjena u našim političkim, ekonomskim i društvenim uređenjima, će s približavanjem zapadnog i istočnog pristupa Bogu, imanentnog Boga i transcedentnog Boga, pokrenuti inauguraciju nove svjetske religije. Poučavat će o misterijama puta inicijacije (posvećenja), znanstvenom putu k Bogu. Posvećenje će postati središnji dio nove svjetske religije. Iznad svega, razotkrit će novi aspekt Boga. Upravo to je novo otkrivenje koje će donijeti.

P: Što će biti Maitrejin početni zadatak?

BC: Prije svega zauzet će se za to, da nadahne čovječanstvo da ostvari uvjete u kojima se može osigurati mir na svijetu. Pokazat će nam da je za to potrebno, iznad svega, prihvaćanje načela dijeljenja. To će osigurati harmoniziranje danaąšje neravnoteže koju uzrokuju ogromne razlike u životnim standardima između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Bez odlaganja će iznijeti prijedlog da se pokrene program pomoći za milijune ljudi Trećeg svijeta koji gladuju. Tada će, tijekom nekoliko sljedećih godina, preuređenje društva u smjeru veće pravednosti postupno stvoriti temelje za novu civilizaciju. Nadahnut će čovječanstvo da stvori nov svijet. Njegov početni zadatak zapravo će biti rekonstrukcija.

P: Kada je Krist ranije bio ovdje, prošao ja kroz ciklus događaja, a na kraju su ga razapeli i ubili. Što se može učiniti da se to ne ponovi?

BC: Vrlo je teško razapeti nekoga koga ne možete vidjeti, a Maitreja se može pojavljivati i nestajati po vlastitoj volji. Možete ga gađati iz topa granatama od 460 mm, ali granata bi se samo odbila od njega i pala na tlo. On je sam stvorio svoje tijelo, a ako možete stvoriti svoje tijelo možete ga i održati nedirnutim. On je neranjiv.

P: Hoće li Krist dugo djelovati u usporedbi s Isusove 3 godine?

BC: Da. Cijelo doba Vodenjaka (sljedećih 2350 godina).

P: Možete li nam nabrojati neke od značajki doba Vodenjaka?

BC: Kvaliteta Vodenjakovog doba koja istupa je sinteza — tako će rezultat njegova upliva biti spajanje i stapanje sadašnjeg razdijeljenog i separatističkog čovječanstva u cjelinu. Novi osjećaj jednosti (sa cjelokupnom kreacijom) zamijenit će sadašnji osjećaj odvojenosti. U socijalnoj i političkoj sferi to će se pokazati kao bratstvo, pravda i dijeljenje. Sadašnji strah i zbrka ustupit će mjesto novoj slobodi i osjećaju značenja i svrhe u životu. To će biti razdoblje u kojem će čovječanstvo po prvi put u cijelosti prepoznati i izraziti svoju unutarnju božanskost. Suradnja će zamijeniti natjecanje, a tolerancija i dobra volja zamijenit će podjele i mržnju.

P: Kako možemo biti sigurni da Krist neće biti odbačen?

BC: Odgovor je, naravno, da ne možemo biti sigurni. No na nama je da osiguramo da ne bude odbačen. Njegov zadatak je da vodi i usmjerava, no mi ga moramo vlastitom voljom slijediti. U suprotnom ne može ništa učiniti. Njegove ruke su vezane zakonom (op.p — misli se prvenstveno na zakon o ljudskoj slobodnoj volji). Odluka počiva na čovječanstvu. Odluka je naša, no, kao što sam objasnio, mi nemamo drugog izbora nego ići prema naprijed kroz dijeljenje i suradnju, a to je ono što će Krist poučavati. Čovječanstvo je sada u potpunosti protiv toga. To je jedna slijepa ulica iz koje nema izlaza i čovječanstvo se sada s time suočava. To vrijedi u tolikoj mjeri da se svi neobrazovani ljudi i većina obrazovanih boji budućnosti. U budućnosti vide samo uništenje ove ili one vrste: uništenje putem onečišćenja, ekološke katastrofe; putem gladi; uništenje kroz prenaseljenost; kroz nuklearni rat; ili kombinaciju svega toga.

Izlaza zaista nema. Krist dolazi s nizom prijedloga koji povlače za sobom potpuno preusmjerenje ljudskog razmišljanja i osjećanja. Ako ćemo to slijediti, napredovat ćemo. Ovisi o nama. Nedavno je rekao: "Mnogi će me prihvatiti, ali ne svi. Svejedno, moja vojska svjetlosti će sigurno pobijediti."

Još davno je rekao: "Ishod je poznat još od početka," i možete pretpostaviti, iako netko ne može reći (ja sam to ne mogu reći s nikakvim stupnjem autoriteta), "Da, ovaj put neće biti odbačen. Čovječanstvo će ga prihvatiti," znam da je došao u najskorijem mogućem trenutku — no ne prebrzo. Propreme su trajale mnogo godina. Eksternalizacija Hijerarhije je zapravo počela još 1860. godine. Došli su neki učenici, kao na primjer H. P. Blavatsky i drugi, koji su svijetu razotkrili učenja za novo doba. Ne mislim samo na okultna učenja. Mislim na nove ideje u filozofiji, politici, ekonomiji i slično. Čovječanstvo je sada odraslo i pripremljeno je na potpuno drukčiji način nego prije (kada je Krist došao u Palestinu). Iskustvo doba Riba, uvođenje obrazovanja u cijelom svijetu i moderne komunikacije omogućile su Učitelju da dođe i po prvi puta govori stvarno odraslom svijetu. Tako se možemo nadati, i mogao bih reći da je to gotovo sigurna činjenica, da ga čovječanstvo neće odbaciti.
???
Napomena Benjamina Crema: U mnogim porukama, otkada je odgovoreno na gornje pitanje, sam Maitreja razjašnjava da nema sumnje u čovjekov odgovor. U poruci broj 11 kaže: "moje srce mi govori kakav će biti vaš odgovor, i drago mi je zbog toga." U poruci broj 65 je nedvosmislen: "Stoga se ne bojte, prijatelji moji, da će me čovječanstvo odbaciti. Moji planovi sigurni su u vašim rukama." U poruci broj 77: "Znam da unutar čovjeka prebiva božansko biće čiji plan je da ljubav i pravda trebaju pobijediti. Pošto je tomu tako, ishod je osiguran." U poruci 78: "No, prijatelji moji, ja unaprijed znam vaš odgovor i izbor. Kroz vašu ljubav — ljubav prema vašoj braći — ne bojte se, dragi moji, pravilno ćete izabrati."

P: Hoće li Maitreja postati javna osoba?

BC: Da, postat će poznat kao govornik; bit će i onaj koji nadahnjuje iz pozadine i glasnogovornik određene vrste skupnog razmišljanja koji se zalaže za dijeljenje, bratstvo i pravdu; pokrivat će političko, ekonomsko, socijalno područje, također filozofsko, znanstveno i vjersko područje — cijeli spektar. Upravo netko tko govori o cijelom spektru ljudskih potreba je onaj kojega trebate tražiti. On će biti predstavnik one vrste skupnog razmišljanja, koje je značajka onih koji se zalažu za načela koja moraju voditi život u novom dobu: dijeljenje, pravda, sloboda, suradnja, dobra volja. To su načela koja ćemo prepoznati kao načela Vodenjakovog doba. Jednom riječju možete ih nazvati sinteza, ili univerzalnost.

P:Zašto se Maitreja u televizijskom intervjuu neće predstaviti?

BC: Zbog više razloga. Jedan od njih je da mnogo ljudi ne zna tko je Maitreja. On se želi predstaviti svijetu kao običan čovjek, ali čovjek koji ima ideje o obnovi svijeta o kojima, do sada, većina ljudi nije ni razmišljala. Na taj nečin neće stvoriti podjele između Kršćana, Budista, Muslimana i Hinduista. Kada bi ga predstavili kao Krista, recimo, tada bi Kršćani bili podijeljeni. Neki bi rekli "Aleluja"! Krist je ovdje!" Drugi bi rekli "Nije on Krist, on je varalica, on je antikrist." Kada bi se nazvao Kristom, među Kršćanima bi se stvorila ogromna podjela o tome tko je on. Kada bi se nazvao Maitreja, tada bi Budisti bili podijeljeni (znam desetke ljudi koji sebe nazivaju Maitreja. Oni nisu Maitreja viąe nego što smo vi ili ja). Ako istupi kao običan čovjek, ljudi će moći bez predrasuda pristupiti onome što on govori i odazvati se na to, pozitivno ili negativno, ali bez utjecaja ideje da je on Krist, Maitrreya Buddha, Imam Mahdi ili Mesija. Ta imena bi smetala njihovom spontanom odgovoru na ideje. Moramo misliti da su te ideje dobre; moramo željeti dijeljenje, pravdu i mir, i ako on zastupa put prema dijeljenju, pravdi i miru, mi ćemo biti naklonjeni reći: "Dobro razmišljanje! Željeo bih više razgovarati s tim čovjekom, želio bih mu postaviti nekoliko pitanja".

P: S obzirom da je on Učitelj svijeta, znači li to da će biti više uključen u određena područja ljudskog djelovanja za razliku od drugih?

BC: Mnogo ljudi, posebice Kršćani, vide ga kao poglavara kršćanske crkve, međutim, u stvarnosti to nije slučaj; Majstor Isus je vođa kršćanskih crkvi. Učitelj svijeta je stimulus cijelom spektru djelatnosti, ne samo religiji. U jednakoj mjeri je stimulus znanstvenih otkrića i obrazovnih koncepata, koji danas zaokupljaju umove ljudi, kao i vjerskih stvari. Inaugurirat će novu svjetsku religiju što će zaokupiti veliki dio njegove energije, no on je prijamnik i odašiljač širokog spektra energija iz različitih izvora koje stimuliraju mnogo različitih vidova našeg života.

Jedan od njegovih glavnih zadataka bit će združivanje čovječanstva uz pomoć energije Avatara sinteze i energija Vodenjaka i uz pomoć galvaniziranja Generalne skupštine Ujedinenih naroda, pri tome združujući i ispunjavajući svijet osjećajem njegove cjelovitosti. To je jedan veliki i stalni zadatak koji će se protegnuti kroz mnogo godina. Kada zaista uredimo svijet kako treba, počet će inaugurirati novu svjetsku religiju.

P: Zašto se Maitreja pred različitim ljudima pojavljuje različito?

BC: Maitreja se gotovo svaki tjedan čudesno, 'iz ničega', pojavi na fundamentalističkim, ortodoksnim vjerskim skupovima, uvijek u obliku koji će grupa prepoznati — ako su Hinduisti, u liku kakvog si ljudi zamišljaju kako bi Krishna izgledao; ako su Židovi, pojavi se tako kao što ljudi zamišljaju Mesiju; ako su mislimani, tako kako si predstavljaju proroka, Imama mahdija ili Mesiju; ako su budisti, kao njihova ideja Maitreye Buddhe. Svoj izgled može mijenjati po volji. Može biti star ili mlad, muškarac ili žena, svjetao ili taman.

Na taj način se svatko može poistovjetiti s njim. Na skupovima govori na njihovom jeziku i onda opet nestane. Na taj način se pojavio u lipnju 1988. godine u Nairobiju, pred 6,000 ljudi koji su ga prepoznali kao Krista. Događaj je fotografski dokumentiran i popratile su ga televizijske mreže CNN, BBC i drugi svjetski mediji.

Popis Maitrejinih pojavljivanja

P: Zašto, kada se Maitreja pojavi pred 600 ili čak više ljudi na vjerskom skupu u Britaniji — kao u Edinburghu i Yorku — ništa o tome ne vidimo u medijima?

BC: Ljudi pred kojima se pojavljuje su u svakom slučaju fundamentalisti (op. prev. — misli se na ljude koji doslovno vjeruju u svoje svete knjige) ovog ili onog uvjerenja. Po pripadnosti se strašno razlikuju, no stalan faktor je to, da su svi ekstremno dogmatični u svojim vjerovanjima. Maitreja se pred njima pojavljuje da ih omekša. To su skupine od kojih se, diljem svijeta, očekuje najveće protivljenje i odbacivanje. Ako se pojavi kao Učitelj svijeta a oni očekuju učitelja po vlastitim mjerilima — kao Krista, Maitreyu Buddhu, Krishnu, Imama Mahdija ili Mesiju — sa svojim vrlo krutim pogledima, bili bi naklonjeni tome da ga odbiju.

Najvažnija stvar je stvaranje izvora ljekovite vode što se najprije učini. Kada Maitreja magnetizira vodu, u određenom vremenu — može proći nekoliko tjedana — u obližnjem gradu pronađe skupinu fundamentalista i pojavi se pred njima. Govori im na njihovom jeziku i tijekom procesa se dogodi mnogo izlječenja. On ne kaže: "Ja sam Maitreja," "ja sam Krist," ili "ja sam Imam Mahdi." Samo se pojavi, iznenada, iz ničega, no u obliku u kojem će ga prepoznati — kao što je učinio u Nairobiju 11. lipnja 1988, pojavljivanju s kojeg imamo fotografije.

Maitreja skupinama prepušta da li će ga prepoznati ili ne. Neki će reći: "Pazite se, to bi mogao biti antikrist, prije Krista dolazi antikrist." Zato ne govore o tome i, ako oni ne progovaraju, ne progovaraju ni mediji. Povremeno se na tim susretima zateknu predstavnici vjeskih novina koji ne pišu o tome. Zašto ne? Mislim da ne znaju što bi učinili s tom informacijom: prevruća je.

Ili vjeruju da je to Krist ili vjeruju da je antikrist; ili su u nedoumici jer nije rekao tko je. Možda 80 posto ljudi vjeruje da je imalo iskustvo s Kristom, Imamom Mahdijem ili Mesijom — ovisi o tome kome se to dogodilo — i savršeno su zadovoljni s tim da to prihvate i jednostavno čekaju da se dogodi još nešto što je s tim povezano. To mora imati neki utjecaj na njihovu svjesnost, čak i ako ne govore o tome osim međusobno. Kada napokon vide Maitreju na televiziji reći će: "To je onaj koji se pojavio pred nama — možda je on ipak u redu; možda nije antikrist."

O pojavljivanju u Nairobiju izvješteno je i napravljene su fotografije jer je tamo bio prisutan urednik Swahili-izdanja Kenya Timesa koji je zabilježio taj događaj. To su prenijeli različiti mediji i to je bilo dvodnevno čudo po cijelom svijetu. Mediji su općenito, kao i obični muškarci i žene, duboko, snažno skeptični, a profesionalno ne samo skeptični, već i ekstremno cinični.P: Kako možemo biti sigurni da Maitreja nije lažni Krist?

BC: Ne postoji samo jedan 'lažni Krist'. Postoji nekoliko dobro poznatih učitelja koji vjeruju da su Krist, ili njihovi sljedbenici to vjeruju. Samo iz vlastitog iskustva poznajem desetine obmanutih ljudi koji su uvjereni da su Krist. Razlučivanje i duhovno prepoznavanje su ključ. Mislim da ćete na Dan objave s zasjenjivanjem i telepatskom vezom koju će istovremeno uspostaviti s cijelim čovječanstvom izgubiti sve dvojbe o njegovom istinskom statusu. Drvo prepoznajemo po njegovim plodovima, a po ljubavi, mudrosti, duhovnoj snazi i radu za čovječanstvo ćete prepoznati Maitreju i spoznati što je on uistinu.

P: (1) Hoće li Ujedinjeni narodi postati vladajuće tijelo svijeta, (2) ili će postojati druga organizacija i (3) hoće li Maitreja biti na čelu te organizacije?

BC. (1) Nema planova za svjetsku vladu. UN će postati (kao što je i sada do određene mjere) debatna komora za smirivanje i rješavanje međunarodnih problema. (2) Nije planirana neka druga organizacija. (3) Maitreja neće biti na čelu nijedne organizacije, već će djelovati samo u svom svojstvu Učitelja svijeta.

P: Kako da znamo da je 'vaš' Krist ono što kažete da jest te da nije netko tko si pokušava osigurati neki oblik moćne pozicije u svijetu sa svrhom svjetske dominacije?

BC: Ovo pitanje mi često postavljaju fundamentalistički Kršćani. Drvo raspoznajemo po njegovim plodovima, a Krista se mora prepoznati po njegovim riječima, njegovim djelima i, iznad svega, po njegovoj energiji. Ako bi jedan čovjek mogao dominirati svijetom (u što, u današnjem svijetu, vrlo dvojim) tada bi on mogao biti jedino netko, tko bi bio na stupnju Krista. Fundamentalisti se, naravno, boje da bi Maitreja mogao biti antikrist, a s tom zabludom sam se bavio mnogo puta, i ovdje i drugdje. Primijetio bih da će na dan objave uz pomoć zasjenjivanja umova cijelog čovječanstva — Pentekostalnog iskustva za sve — čak i fundamentalisti spoznati da je Maitreja Krist.

P: Ako je Maitreja Krist, tko ili što je onda antikrist?

BC: Prema učenju vječne mudrosti, antikrist nije osoba koja živi u određenom vremenskom razdoblju, već energija koja se pušta u svijet prije Kristovog dolaska. Dolazi da bi utrla put za graditeljske Kristove energije, tako da uništi stare, okoštale načine života koji sprečavaju novi rast društva. Premda je antikrist energija, izražava se kroz osobe. To se događalo u različitim razdobljima u povijesti; najočiglednije se ta energija izražavala korz cara Nerona u starom Rimu, a u novijoj povijesti kroz Hitlera i neke njegove suradnike. S porazom 'sila osovine' na kraju Drugog svjetskog rata energije antikrista su za to doba završile svoje djelo i u sljedećih 3000 godina se više neće manifestirati.

Antikrist zaista postoji, ali ne kao osoba koja dolazi prije Krista, već kao energija. U osnovi je antikrist prvi aspekt Boga odnosno njegov aspekt volje u svom destruktivnom obliku. Upravo ta energija je ona koja uništava i na taj način priprema put novim Kristovim energijama. Energija antikrista odstranjuje stare, istrošene oblike i priprema put za dolazeću kreativnu energiju.

Ta destruktivna sila se već izrazila preko katastrofa koje su poharale planet: svjetski ratovi; gladovanje milijuna godinu za godinom; potresi i druge prirodne katastrofe.

P: Kad kažete da je Maitreja bio ovdje od 17. srpnja 1977 i da je Majstor Isus u Rimu, mislite li u fizičkim tijelima?

BC: Da.

P: Za koju od glavnih svjetskih religija očekujete da će prva nestati, ako će ikoja, jednom kada Maitreja počne sa svojim otvorenim radom?

BC: Nijedna od njih. Maitrejin zadatak nije da potakne uništenje bilo koje od glavnih religija — upravo suprotno. Njegov glavni posao je prije svega potaknuti ekonomske, političke i socijalne promjene. Kada s vremenom uvede novu svjetsku religiju koja će se temeljiti na posvećenjima (op.p — inicijacijama), njezini privrženici će doći doći iz svih religija, kao što se već događa.

P: Mnogi koji su čitali knjige Alice A. Bailey kažu da Krist zapravo ne dolazi u tijelu, već u srca ljudi.

BC: U knjizi Ponovna pojava Krista Mjastor DK izričito naglašava da misli na Kristov fizički dolazak u svijet. To je, kako je sam rekao, najvažnija tvrdnja iz te knjige. Naglašava da će se vratiti u fizičkom tijelu koje će biti svima vidljivo.

P: Zašto je potrebno da se Avatar personalizira, utjelovi kao jedan čovjek, osoba?

BC: Mislim da ovo pitanje izvire iz pogrešne ideje da je Avatar (u ovom sličaju Krist) neka vrsta apstraktnog načela koje se može odjednom utjeloviti u više osoba. Mnogi ljudi vide Krista na taj način, odvajaju čovjeka — Maitreju — od Kristovog načela koje utjelovljuje i traže mnoge Kristove inkarnacije. Kristovo načelo se danas zaista izražava kroz milijune ljudi, no to je samo jedan od tri načina na koja se Maitreja obećao pojaviti — na mentalnoj, osjećajnoj i gustoj fizičkoj ravni. Ja bih predložio da se manifestirao u sva tri oblika.

P: Ne mislite li da smo dovoljno napredni za (Kristovo) Načelo te da ne trebamo oblik (čovjeka)?

BC: Dobro pogledajte na to što se događa u svijetu i odlučite sami. Kako mislite da napredujemo s Kristovim načelom kada imamo nuklearne prijetnje, milijune koji gladuju, tisuće milijuna koji su siromašni? Mi smo zaista sretni što nas je, zbog ljubavi prema čovječanstvu, čovjek, Božji sin, podario svojom prisutnošću. Nadalje, primarni razlog njegova fizičkog povratka je to, da će voditi svoju skupinu, Duhovnu hijerarhihu Majstora, natrag u svijet.

P: Ima li Majstora u ženskim tijelima?

BC: Još nije došlo vrijeme za to. Svi Majstori se u svojoj zadnjoj inkarnaciji utjelove u muškim tijelima i postoji određeni energetski razlog zbog kojeg to mora biti tako. Majstor je osobnost koja je potpuno prožeta duąom. Na ravni duše ne postoji stvar kao što je spol — ženski ili muški. Postoji samo polarnost energije — pozitivni i negativni pol jedne energije. Majstori su tu energiju doveli u savršenu ravnotežu tako da u određenom smislu nisu ni muško ni žensko. U muško tijelo se utjelovljavaju radi njegovih energetskih kvaliteta. U sadašnjem trenutku je odnos između duha i materije na planetu takav, da u svijet moraju snažno usidriti pozitivni aspekt te energije, kao protutežu za negativni aspekt koji se izražava kroz materiju. U vremenu od 350-400 godina će se taj energetski odnos između duha i materije, kako ih mi nazivamo, dovoljno promijeniti i omogućiti Majstorima da se utjelovljuju također u ženskim tijelima, što će tada i učiniti. 

P: Možemo li očekivati da će šok svjetskog sloma burze, zbog tegoba koje će prouzročiti, prodrmati svijest čovječanstva?

BC: Upravo tako. Čovječanstvo već dugo pati od te bolesti koja se zove spekulacija. Njezini simptomi su siromaštvo u svijetu, kriminal, zloporaba droga, nasilje i rat. Temeljni uzrok je starodrevna ljudska pohlepa zasnovana na odvojenosti i strahu. Pod vodstvom Krista, Gospoda Maitreje, Majstori će pomoći čovječanstvu da to spozna i pobuditi u ljudima veći osjećaj njihove međusobne suovisnosti. Sama prisutnost Maitreje, kojeg će svi poznati, će u velikoj mjeri omogućiti ostvarenje te preobrazbe. Kada čovječanstvo zadobije taj osjećaj međusobne suovisnosti, izgubit će svoj strah, a na taj način i svoju pohlepu. Prirodna stvar je da se to neće dogoditi preko noći, no s druge strane neće trebati ni previše čekati na to. Ekonomski slom i preobrazba koja će uslijediti će se pokazati kao dobri učitelji. Relativne restrikcije preobražene ekonomije dovest će čovječanstvo u nov osjećaj stvarnosti i na taj način će promjene biti logične i prihvatljive.

P: Je li Maitreja uspostavio i kapitalizam i komunizam?

BC: Nije. I kapitalizam i komunizam su ljudsko djelo, no kao odgovor na ideje koje je u misaoni pojas poslala Hijerarhija. Ne postoje planovi za 'ujedinjavanje' ta dva sustava. Ključ eventualnog pravilnog odnosa među njima leži u prihvaćanju načela dijeljenja.

P: Načelo dijeljenja koje zastupate zvuči kao neki glorificirani oblik komunizma u kojem će svi postati jednako siromašni. Što je točno to načelo dijeljenja?

BC: Prije svega, siguran sam da cilj komunizma nije da "svi postanemo jednako siromašni", već jednostavno jednaki. Je li ta kvaliteta uvijek dosegnuta je drugo pitanje, no socijalna pravda je zasigurno pohvalan cilj i kada bi bila povezana s osobnom slobodom, mislim da bi malo tko na Zapadu imao primjedbe na to. Čini se da je gospodin Gorbačov prouzročio upravo takav pomak prema većoj osobnoj slobodi.

Po mom mišljenju je potreba za dijeljenjem sama po sebi očita: na svijetu je toliko mnogo ljudi, oko šest milijardi, sa svojim različitim potrebama ovisno o veličini svoga naroda i stupnju samodostatnosti. Ti narodi uzgajaju ili proizvode toliko hrane, sirovina, energije i tehnologije, često puta mnogo više nego što su njihove individualne potrebe, i traže načine kako prodati svoj višak (procjenjeno je da na svijetu postoji 10 postotni suvišak hrane).

Mnogi siromašniji narodi (obično bivše kolonije) su daleko od toga da se same uzdržavaju i često ne mogu proizvesti čak ni dovoljno hrane za svoje ljude, koji tako postaju gladujući milijuni.

Nije li jednostavni zdrav razum — da ne spominjemo jednostavno kršćansko (ilh budističko ili židovsko) suosjećanje — da bogati narodi suvišak dijele sa siromašnima i tako spriječe bijedu — i kriminal — gladovanja usred izobilja?

Krist u poruci broj 82 kaže: "Kada dijelite, prepoznajete Boga u svojemu bratu," a u poruci broj 52: "Uzmite pntrebe svojega brata kao mjerilo za svoja djelovanja i riješite probleme svijeta. Nema dsugog puta." On bi ! trebao znati.

Istinska sreća ne leži u demokraciji ili komunizmu, već u svjesnosti koja je slobodna svake ideologije.  P: Dosta govorite o politici i ekonomiji, što je sve vrlo materijalističko. No da li je to ono o čemu se radi kada je Krist u pitanju?

BC: Da, zaista. Apsolutno. On ne dolazi prvenstveno kao vjerski učitelj. Na njega možete gledati kao edukatora u najširem smislu riječi, koji se zalaže za promjene u našem političkom, ekonomskom i socijalnom životu. Sve nabrojeno je u osnovi duhovno. Duhovnost se ne odnosi samo na vjerske stvari. Sve što podiže ljude iznad njihove sadašnje razine, da li je to na fizičkoj, emocionalnoj, mentalnoj ili intuitivnooj ravni, je duhovno. Da bi prepoznali Krista, moramo proširiti svoj koncept duhovnosti.

Krist dolazi da bi nam pokazao da se duhovni život može živjeti na bilo kojem području ljudskog življenja — ne samo na religijskom polju; da je znanstveni put do Boga, o kojem će poučavati, dovoljno širok i raznolik da ugodi svim ljudima. U budućnosti će svi spoznati duhovnu osnovu života i tražiti načine da ju izraze u svojem radu. Nisu svi ljudi religiozni; religija je samo jedan put, jedan određeni put.

Krist će nam pokazati da svi možemo doći do svjesnosti o Božjim putevima. Pokazat će nam put do toga, znanstveni put, put posvećenja; i pod vodstvom i stimulusom Krista i njegovih učenika ćemo u tom dolazećem dobu znati Boga — istinski znati i vidjeti Boga. Veliki broj ljudi će stati pred Hijerofanta, samog Gospoda svijeta, i na taj način vidjeti lice Oca, Božje obličje. To je jedna okultna činjenica i obećanje koje je Krist dao svijetu. To će biti njegova glavna funkcija u dolazećem dobu — da će voditi čovječanstvo u Duhovnu hijerarhiju, Kraljevstvo duša ili Božje kraljevstvo — koje već postoji i uvijek je postojalo kao Majstori i posvećenici Hijerarhije. Pod Kristovim vodstvom svi ćemo ući u to Kraljevstvo. On će ispuniti to poslanstvo ako se odazovemo na potrebe vremena, a to je preobrazba društva duž duhovnijih i pravednijih linija.  

P: Možete li objasniti odnos između učenika Isusa i Krista?

BC: Učenik Isus, koji je sada Majstor Isus, je rođen u Palestini kao posvećenik trećeg stupnja. Isusov život je simboličan prikaz pet glavnih posvećenja koja pojedinca dovedu do oslobođenja. O tome zapravo govori evanđelje. To je vrlo stara priča koja je uvijek iznova predstavljana čovječanstvu još od davno prije Isusovog vremena.

On je bio, i još to jest, Kristov učenik i s prepuštanjem svojega tijela da bi ga upotrebljavao Krist je učinio veliku žrtvu. Okultnim procesom zasjenjivanja je Krist, Maitreja, preuzeo i djelovao kroz Isusovo tijelo od Krštenja pa na dalje.

U svojoj sljedećoj inkarnaciji, kao Apolonij iz Tijane, postao je Majstor. Sada živi u sirijskom tijelu koje je nekih 600 godina staro, a nastanjen je u Rimu. On je u zadnjih 2000 godina radio u najbližem odnosu s Kristom, štedeći mu vrijeme i energiju gdje god je moguće, a pred njim je poseban rad s kršćanskim crkvama. On je jedan od Majstora koji će vrlo skoro početi s otvorenim radom u svijetu i preuzeti prijestolje svetog Petra u Rimu. Tražit će načine za preobrazbu kršćanskih crkvi, do te mjere da budu više prilagodljive da mogu odgovoriti na novu stvarnost koju će povratak Krista i Majstora stvoriti.

Bojim se da su se crkve vrlo udaljile od religije koju je inaugurirao Krist; koja ima veze s dijeljenjem, ljubavlju, bratstvom i ispravnim odnosima. No te monolitične institucije su u ime tog jednostavnog čovjeka izrasle i preobrazile njegovo jednostavno učenje u ..., no, i sami znate o čemu su podučavale.    

P: Koji je odnos između Sai Babe i Maitreje?

BC: Krist je planetarni avatar, Sai Baba je kozmički avatar. On je Duhovni regent kojeg je u svijet poslao Gospod svijeta, Sanat Kumara koji je u Shamballi. Regent "zastupa" kralja, Logosa, čiji odraz jest Sanat Kumara. Sai Baba utjelovljuje energiju Ljubavi na kozmičkoj razini (Krist utjelovljuje tu energiju na planetarnoj razini) i jedan dio njegove zadaće je pripremiti čovječanstvo za djelovanje Krista.

Buđenjem načela ljubavi u čovječanstvu Sai Baba priprema put za početno djelovanje Krista. Kao hijerofant, posvetitelj, pri prva dva planetarna posvećenja (inicijacije) Krist će postupno izvesti čovječanstvo iz strogo ljudskog kraljevstva u Hijerarhiju, Kraljevstvo duša odnosno Božje kraljevstvo. To je njegova velika zadaća u dolazećem dobu Vodenjaka. Ta dvojica velikana surađuju zajedno na dnevnoj bazi, u potpunoj harmoniji i sa zajedničkim ciljem razvoja čovječanstva.   

P: Koja je uloga Buddhe u našoj Duhovnoj hijerarhiji? Kakav je njegov odnos s Maitrejom?

BC: Buddha više nije u fizičkom tijelu već prebiva u najvišem središtu našeg planeta, Shamballi, koje je od materije dviju najviših eterskih ravni i nalazi se i pustinji Gobi. Djeluje kao 'božanski posrednik' između Shamballe i i Hijerarhije tako da prenosi plan iz Shamballe trima Velikim gospodima Hijerarhije (Kristu, Manuu i Gospodu civilizacije), koji ga onda prilagođavaju prema mogućnostima i ostvaruju preko čovječanstva. On je Maitrejin brat. Oni su bili u prvoj grupi čovječanstva na Zemlji koja je primila posvećenje. To se dogodilo još u ranim atlantidskim vremenima. Sve od tada su u prvim redovima čovječanstva. Buddha je duboko uključen u proces Maitrejinog poslanstva kao Učitelja svijeta.

P: Čitala sam da je Buddha donio svjetlost, Krist ljubav i da će sljedeći Avatar donijeti moć. Je li taj zadnji aspekt onaj, kojeg Krist Maitreja želi dovesti u ovom vremenu, ili treba doći još jedan Avatar?
BC: Krist zaista donosi u svijet Božji aspekt moći ili volje. U zadnje dvije tisuće godina od njegovog dolaska u Palestinu preko Isusa, postao je utjelovljenje Božje volje, kao što je utjelovljenje Božje ljubavi i svjetlosti. Uz pomoć njegova zagovora će malo zasebno sebstvo čovječanstva po prvi put doći u ispravno poravnanje s Božjom voljom. Što se tiče pojedinog učenika, aspekt volje se počinje osjećati oko trećeg posvećenja. Energija tog aspekta dolazi iz monade ili božanske iskre, dok energija ljubavi dolazi iz duše. Za jezične čistunce, naravno, sva tri aspekta dolaze iz monade, ali već pojednotenje s dušom dovede aspekt ljubavi i svjetlosti. Tijekom dugog puta čovječanstva do savršenstva će, dosta daleko u budućnosti, naravno, doći još mnogo Avatara.   

P: Možete li reći nešto više o radu Nove grupe služitelja svijeta za koju ste ranije spomenuli da je senzibilna na energije Avatara sinteze?
BC: Kada je Krist došao u Palestinu, pronašao je da u svijetu nema dovoljno služitelja, učenika uz pomoć kojih bi mogao raditi, koji bi mogli pripremiti put za njega i preko kojih bi mogao izgraditi novu civilizaciju tog vremena. Također, tada još nije imao taj dublji odnos i jednost s aspektom Božje volje — koju je u zadnje dvije tisuće godina postigao — potrebnu da dovrši svoj zadatak. Sada je on i utjelovljenje Božje volje, kao i Božjeg aspekta ljubavi.

1992. godine je stoga inaugurirao Novu grupu služitelja svijeta koja je najvažnija grupa koja postoji na svijetu, iako nema vanjskog oblika ili organizacije. Svaki njezin član je subjektivno (odnosno na unutarnjoj ravni, ravni duše) povezan s Hijerarhijom; oni poznaju i razumiju Plan i svoju ulogu u njemu. Na vanjskoj ravni postoje dvije grupe: jedna velika grupa, nesvjesna svoje veze s Hijerarhijom koja radi samo pod utjecajem impresije Majstora; i druga, mala unutarna jezgra koja svjesno radi na vanjskoj ravni pod neposrednim vodstvom Majstora.

Sastavljena od muškaraca i žena iz svih slojeva društva, Nova grupa služitelja svijeta ima članove u svakoj državi svijeta bez iznimke. Od 1922. godine su, osim u ratnim godinama, bili aktivni u postavljanju pred čovjačanstvo upravo onih načela koji će upravljati našim životima u budućnosti — načela ispravnih odnosa, dijeljenja i pravde. Može ih se pronaći u obrazovnim, političkim, ekonomskim i znanstvenim područjima. Oni su prethodnici Krista, prethodnica koja je poslana naprijed da pripremi put. Zbog svojeg razumijevanja plana, svoje altruistične ljubavi prema čovječanstvu i zbog svoje želje za služenjem, oni su garancija ispravnog ostvarivanja Plana Hijerarhije, čiji dio su oni sami. Na taj način Hijerarhija ne narušava ljudsku slobodnu volju. Nova grupa služitelja svijeta je grupa koja povezuje čovečanstvo i hijerarhiju. Danas broji nekoliko milijuna članova.

P: Ako Maitreja može podijeliti svoju svijest na tisuće odvojenih područja pažnje, da li je zaista prisutan u trenutku posvećenja u rimokatoličkim i anglikanskim misama i da li njegov blagoslov ostaje u posvećenoj hostiji koja se štuje u rimokatoličkim crkvama? Ili je u tim ritualima prisutan Isus, s obzirom da je on zadužen za Kršćanstvo?

BC: Pri tim ritualima uvijek Maitrejina energija i blagoslov posvećuju hostiju. To je najvaljaniji i najautentičniji dio služenja kršćanske crkve. Naravno, hostija i vino se ne pretvaraju u 'tijelo i krv' Kristovo. To je simboličan čin sjećanja na njega. Međutim, prijenos energije je zaista stvaran.

P: Kada netko osjeća vrlo snažne energije, kako može odrediti dolaze li od duše, Majstora ili, usuđujem se nadati, Maitreje? Na primjer, to se dogodi uvijek kada čitam Maitrejine poruke.

BC: Nemoguće je čitati Maitrejine poruke, osobito naglas, bez prizivanja njegove energije. Iz tog razloga su dane. Na prvi dio pitanja je teže odgovoriti — to je u stvari stvar iskustva i razlučivanja. Obično je ispravnije pretpostaviti da energija dolazi od vlastite duše.    

P: Koristi li Maitreja neki od svojih brojnih kipova za to, da kroz njih šalje energije?

BC: Da, svakako. Jedan primjer je glasoviti kip od drvetu u Koryuji hramu u Kyotu u Japanu koji potječe iz vremena između šestog i sedmog stoljeća. Stoljećima je poznat kao 'kip zlatnog svjetla' zbog svjetlosti koju ponekad vide da izlazi iz njega.

P: Mogu li obični ljudi koji žude da ga vide uspostaviti unutarnju vezu s Maitrejom?

BC: Ovisi o tome na što se misli pod 'uspostaviti vezu'. Ako je pitanje da li 'obični' ljudi mogu primati od Maitreje poruke, prosvjetljenje i vodstvo, tada je odgovor ne. On ne uspostavlja takvu vrstu veze. Znam da mnogi ljudi tvrde da imaju takav kontakt — i često mi šalju rezultate — no moja informacija je da su te tvrdnje pogrešne i priroda priroda primljenog materijala to isključuje. Ako je pitanje mogu li ljudi prizvati njegovu energiju i njegovu ljubav, tada je odgovor sasvim sigurno da. Sam Maitreja je rekao: "Moja pomoć je pod vašim nadzorom. Trebate samo upitati." (Poruka broj 49)

P: Može li nam Krist doći za vrijeme spavanja da bi nam pomogao?

BC: Da, on često koristi taj oblik kontakta.

P: Misim da s Maitrejom dolaze određene velike deve ili anđeli. Možete li nam reći nešto o njima i o značajnosti toga za čovječanstvo danas?

BC: Krista su i Gauthama Buddha i sveti Pavle zvali: "Učitelj kako anđela, tako i ljudi", i točno to je ono što on jest. On je isto toliko učitelj anđela koliko i učitelj za ljudsku evoluciju. Kao što je Majstor DK pokazao (u knjigama Alice A. Bailey), donijet će nam — zapravo donio nam je — u svijet određene velike deve koje će tijesno surađivati s čovječanstvom i poučavati nas mnogim aspektima umjetnosti življenja.

P: (1) Je li Maitreja bez grijeha? (2) Je li ga rodila djevica?

BC: (1) Maitreja je u planetarnom smislu potpuno savršen . Čak je i u smislu sustava (op. p — Sunčevog sustava i općenito sunčevih sustava) bez tog osjećaja odvojenosti kojeg nazivamo grijeh. (2) Ne. On je uskrsli i uzašli Majstor. U svojoj sadašnjoj manifestaciji u modernom svijetu (u Londonu) prebiva u tijelu koje je sam stvorio — mayavirupi.

P:Potječe li ime Tara iz Budizma i, ako je to točno, kako je povezano s radom Tara centra?

'Tara' je budističko ime (preuzeto iz hinduizma) za božansku majku, majku svijeta, ženski izvor. Jedna od njezinih glavnih manifestacija bila je hinduska Božica Kali, njezin aspekt uništavateljice.Postojale su također Izis i Ištar. Marija, Isusova majka, je njezin simbol. Dolazeće doba Vodenjaka, doba Maitreje, je isto tako i doba u kojoj če ženski, hraniteljski aspekt ponovno zadobiti izrazitu moć. Doba Maitreje je stoga doba Tare.P: Što vam je Maitreja rekao o svojoj fizičkoj besmrtnosti? Naime, čini se da je vrlo dugo živio u Himalajama.

BC: Maitreja je u svom utočištu visoko u Himalaji (na oko 5300 metara nadmorske visine) živio zadnjih 2,000 godina, u 'tijelu svjetlosti' to jest uskrslom i uzažlom tijelu usavršenog Majstora visokog stupnja. To tijelo je sada 'na počinku', kako je sam to nazvao — u stanju suspendirane animacije. Tijelo u kojem sada živi i radi u Londonu je posebno za ovu misiju sam stvorio i ono će sljedećih 2,500 godina ostati isto kakvo je sada.

P: Krist je bezobličan, ali je također usredotočen u svojoj mayavirupi u Londonu, a njegovo svjetlosno tijelo spavajući leži u Himalaji. Gdje je njegovo središte, njegova žarišna točka postojanja? Meditira li iz svog svjetlosnog tijela?

BC: Krist nije bezobličan već je, naravno, energija koju utjelovljuje, energija ljubavi koju zovemo Kristovim načelom, bezoblična. Njegova svjesnost je usredotočena u mayavirupi (samostvorenom tijelu). On meditira, živi i radi kao normalan čovjek, u mayavirupi koja je potpuno stvarno tijelo.P: S obzirom na to što je čovječanstvo u prošlosti činilo u Kristovo ime, što Krist planira učiniti da se to ne dogodi i u budućnosti?

BC: Uglavnom, biti prisutan. Netko bi mogao predavati o Kristovim planovima, učenjima i radu u dolazećem vremenu da nadahne čovječanstvo da učini promjenu u smjeru djelovanja, no ovaj put je ključna razlika u činjenici da je Krist obećao s nama ostati do kraja doba Vodenjaka, to jest približno 2,500 godina. Stoga neće biti potrebni teolozi ili svećenici da interpretiraju (ili pogrešno interpretiraju) njegova učenja.

P: Koliko će Maitreja biti očigledan? Hoćemo li ga moći redovito vidjeti i slušati na televiziji, radiju, čitati o njemu u novinama? Da li će imati glasnogovornika — novine ili časopis?

BC: Maitreja neće imati službenog glasnogovornika, službenog časopisa ili bilo čega takvoga. Pošto je savjetodavac i učitelj, često će se pojavljivati (ne znam koliko redovito) na radiju i televiziji, citirat će ga u novinama i tako dalje. Njegovo učenje će se uglavnom prenositi preko radija i televizije. To će biti faza otkrivenja — za koju je Majstor DK preko Alice A. Bailey pretkazao da će započeti poslije 1975. godine.

P: Hoće li Krist putovati u sve zemlje svijeta? Hoće li Majstori također putovati po svijetu?

BC: Neki hoće, a neki neće. Neki Majstori su određeni za pojedina mjesta u određenim središtima — pet većih duhovnih središta i dva manja. Međutim, Krist će otići na putovanje — ne znam koliko skoro nakon Dana objave — po svim zemljama svijeta, tako da ćemo ga svi imati prilike vidjeti na osobniji način.

P: Hoće li njegova putovanja biti sličnog stila kao kod sadašnjeg Pape? Da li će biti više ili manje dostupan?

BC: Zbog puke logistike i izvedbenih problema na to je pitanje teško odgovoriti. Mislim da će njegova putovanja biti slična Papinima, no, razumljivo, mnogo većeg opsega. Papa privlači uglavnom rimokatolike i druge zainteresirane ljude, no Krist će privući pažnju milijuna, čak milijardi ljudi svih vjera kao i onih koji nemaju nikakvog vjerskog zaleđa. Siguran sam da će se pokušati učiniti više dostupnim no što je Papa danas. Jedna razlika će biti u tome što kod Maitreje nema nikakve opasnosti od atentata. On jest i bit će neranjiv. To je jedna opasnost i briga s kojom se vlade, čiji će posao vjerojatno biti da organiziraju njegova putovanja, neće morati baviti. Za njega osobno to će biti divovski zadatak.

P: Da li će u različitim zemljama imati različite 'misije'?

BC: Nema sumnje da će se njegove funkcije razlikovati od zemlje do zemlje. Mislim da će svoje dobre usluge pokušati upotrijebiti na koji god način se mogu najbolje iskoristiti. On je ovdje da služi svijetu i mislim da će se u tom svjetlu predstaviti svijetu. Neće se predstaviti kao netko tko sve zna i tko je došao sve učiniti za nas, no ako ga ljudi iz vlada zamole za savjet ili zamole za njegovo mišljenje — koje ponekad zna biti solomonsko rješenje — o nekom problemu, na primjer o Bliskom istoku ili Sjevernoj Irskoj, on će svakako pružiti svoje vodstvo i pomoć. Unatoč činjenici da se te situacije čine nerješivima, može biti da će ljudi prihvatiti Maitrejin savjet ili prijedloge koje nikada ne bi prihvatili da dolaze od manje razvijenih bića.

P: Da li će Maitreja svaki narod poučavati o svrsi njegove duše i ulozi koju narod ima u Planu?

BC: Hoće. Neće samo Maitreja, već i Majstori, osvjetliti unutarnju sudbinu različitih zemalja. Svaka zemlja će civilizaciji dati neki svoj jedinstveni doprinos. Pri tome će neke zemlje, zbog svojih zraka energije (svaka zemlja ima zraku duše i zraku osobnosti), svoje veličine i ovisno o tome jesu li muške ili ženske, često imati odlučujuću ulogu. Svaka zemlja ima okultnu svrhu i 'moto' ili ulogu u evoluciji vrste.

P: Mislite li da će u početku svjetske vlade prihvatiti Krista?

BC: Neke će ga, bez sumnje, odmah prihvatiti, dok bi neke mogle biti sporije u prihvaćanju njegovih savjeta. Mislim na zemlje poput Rusije i Kine koje nemaju nikakvih vjerskih načina pomoću kojih bi mu pristupile. Ljudi tih zemalja će, međutim — kao i ljudi drugdje u svijetu — prisiliti svoje vođe da uvedu načelo dijeljenja. Te su zemlje usprkos manjku osobne slobode, u vrlo stvarnom smislu, već bliže implementaciji dijeljenja i pravde od nekih zemalja zapadne demokracije.

P: Da li će London ostati njegovo 'sjedište'?

BC: Ne. U jednom smislu, on neće imati 'sjedišta'. Msilim da je njegovo prebivalište u Londonu samo privremena mjera. Njegovo putovanje po svijetu bi trebalo potrajati nekoliko godina — najmanje dvije ili tri godine. Tada će , s vremena na vrijeme, ići u bilo koju zemlju ili zemlje u kojima će potreba za njim biti najveća, gdje će moći biti od najveće koristi i gdje će u tom trenutku moći najbolje služiti.


  Vrh stranice


Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.