Powered by Google
     MAPA STRANICA

MAITREJINE PORUKE
 
Početna stranica >> Tko je Maitreya

Tko je Maitreja

Očekuju ga brojne generacije svih većih religija. Kršćani ga poznaju kao Krista i vjeruju da je njegov povratak neizbježan. Židovi ga očekuju kao Mesiju, Hinduisti kao reinkarnaciju Krishne, budisti kao novoga Buddhu s imenom Maitreya Buddha, a muslimani su uvjereni u dolazak Imama Mahdija ili Mesije.

MAITREJA, SVJETSKI UČITELJ
Iako se imena razlikuju, mnogi veruju da se odnose na istu osobu — Učitelja svijeta čije je ime Maitreja. (eng. Maitreya)

Maitreja, koji radije želi da ga znaju Učitelja, ne dolazi kao vjerski vođa ili s namjerom da utemelji novu religiju. Dolazi kao Učitelj i vodič ljudima svih religija kao i onima koji nisu religiozni.

Sada, kada smo u dobu velikih političkih, ekonomskih i socijalnih kriza, Maitreja će nadahnuti čovječanstvo da na sebe gleda kao na jednu obitelj i izgradi civilizaciju koja će se temeljiti na dijeljenju dobara, ekonomskoj i socijalnoj pravdi i globalnoj suradnji.


Pozvat će na akciju za spas milijuna ljudi u koji svake godine umiru od gladi u svijetu obilja. Jedna od Maitrejinih preporuka bit će promjena socijalnih prioriteta tako da ispravna hrana, stanovanje, odjeća te obrazovanje i zdravstvena njega postanu univerzalna prava.

Pod Maitrejinim nadahnućem čovječanstvo će učiniti potrebne promjene i izgraditi zdraviji i pravedniji svijet za sve.

Više o Maitreji:Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.