Powered by Google
     MAPA STRANICA
 
Početna stranica >> Ezoterična filozofija >> Rječnik ezoteričkih izraza

Rječnik ezoteričkih izraza

ajna — čeona čakra; energetsko središte između obrva koje
upravlja osobnošću; na fizičkoj razini odgovara joj žlijezda hipofiza

antahkarana — nevidljivi kanal svjetlosti koji tvori most
između fizičkog mozga i duše; izgrađuje se meditacijom i služenjem

antikrist — energija Božjeg aspekta volje u svojoj involucijskoj fazi koja uništava stare oblike i odnose, na primjer na kraju nekog doba, da pripremi put za sile koje će ostvariti Kristovo načelo; u starom Rimu se izražavala preko cara Nerona a u modernim vremenima preko Hitlera i njegovih šestero suradnika

astralna razina — razina osjećaja; uključuje polarne suprotnosti kao što su nada i strah, sentimentalna ljubav i mržnja, sreća i patnja; razina iluzije

astralno tijelo — osjećajno tijelo pojedinca

ašram — Majstorova skupina; u Duhovnoj hijerarhiji postoji 49 ašrama, sedam glavnih i 42 sporedna; svakome je na čelu Majstor mudrosti

Avatar — duhovno biće koje se odazvalo na poziv i potrebu
čovječanstva i 'spustilo' u materiju; postoje ljudski, Planetarni i Kozmički Avatari; posljednje bi mogli zvati 'božanskim utjelovljenjima'; ako čovječanstvo ispravno shvati i postupno primjenjuje njihovo učenje, njegovo razumijevanje se širi, što predstavlja sljedeći korak u duhovnom razvoju čovječanstva

Avatar mira i ravnoteže — kozmičko biće koje pomaže pri Maitrejinom radu prosvjetljujući ga svojom energijom; radi izravno sa zakonom akcije i reakcije kako bi sadašnje kaotične uvjete preoblikovao, u točno jednakoj mjeri, u suprotno stanje

Avatar sinteze — veliko kozmičko biće koje utjelovljuje energije volje, ljubavi, inteligencije i još jednu energiju za koju još nemamo imena; te energije šalje na Zemlju još od 1940-ih godina, postupno mijenjajući razdvojenost u jedinstvo

Bog (vidi i Logos) — veliko kozmičko biće koje daje dušu ovom planetu, utjelovljuje sve zakone i energije kojima vladaju ti zakoni; te energije stvaraju sve što vidimo i ono što ne možemo vidjeti

Buddha — zadnji Avatar iz doba Ovna; prijašnji Učitelj svijeta koji se izrazio kroz princa Gautamu oko 500 godina pr. Kr.; utjelovljenje mudrosti, trenutno djeluje kao 'božanski posrednik' između Shamballe i Duhovne hijerarhije; budisti svoga sljedećeg velikog učitelja očekuju pod imenom Maitreya Buddha

buddhi — univerzalna duša ili um; viši razum; razumijevanje s ljubavlju, ljubav-mudrost; energija ljubavi kakvom je doživljavaju Majstori mudrosti

budička razina — razina božanske intuicije

čakre — energetski centri (vrtlozi) u eteričnom tijelu povezani s kralješnicom i sedam najvažnijih endokrinih žlijezda; odgovorne su za koordinaciju i vitalizaciju svih tijela (mentalnog, astralnog i fiziËkog) i za njihov suodnos s dušom, glavnim središtem svijesti; sedam je glavnih i 42 manje čakre

Dan objave — dan kad će se Maitreja, u radijskoj i televizijskoj
emisiji koja će se prenositi u cijelom svijetu, objaviti čovječanstvu; čak i oni koji neće gledati televiziju ili slušati radio telepatski će čuti njegove riječi, na vlastitom jeziku; istovremeno, stotine tisuća ljudi širom svijeta čudesno će ozdraviti; početak Maitrejinog otvorenog djelovanja u svijetu

deva — anđeo odnosno nebesko biće; pripada kraljevstvu u prirodi
koje se razvija usporedno s ljudskim i koje seže od elementala koji su na nižžoj razini od čovjeka pa do bića na razini Planetarnog Logosa koja su razvijenija od čovjeka; to su 'aktivni graditelji' koji inteligentnim radom s materijom stvaraju sve poznate oblike uključujući mentalna, osjećajna i fizička tijela ljudi

doba — svjetski ciklus koji traje približno 2350 godina, određuje ga položaj Zemlje i Sunca u odnosu na sazviježđa zodijaka

duh — kako ga upotrebljava Maitreja, je izraz koji označava
cjelokupnost svih energija (astralnih/osjećajnih i eteričnih) — životnu silu, moć ili 'šakti' koja pokreće i oživljuje pojedinca; u terminologiji ezoterične literature pak označava monadu, koja se odražava u duši

Duhovna hijerarhija (Bijelo bratstvo, Društvo prosvijetljenih
umova)
-- Božje kraljevstvo, Duhovno kraljevstvo ili Kraljevstvo duša čine Majstori i posvećenici svih stupnjeva; njezina je svrha ostvariti Božji plan; to je planetarni centar ljubav-mudrosti

duhovno — odlika bilo koje djelatnosti koja nekim oblikom razvitka --fizičkim, osjećajnim, intuitivnim, društvenim — donosi ljudskom biću napredak u odnosu na njegovo prijašnje stanje

duša (ego, više ja, unutarnji vladar, Krist u čovjeku, sin uma, sunčev anđeo) — povezujuće načelo između duha i materije, Boga i njegova oblika; daje svijest, osobine i kakvoću svemu što je izraženo u nekom obliku

energija — s ezoteričnog stajališta, u cijelom izraženom svemiru ne postoji ništa osim energije; energija vibrira na različitim frekvencijama i određena frekvencija određuje oblik koji će energija poprimiti; misao može utjecati na energiju i usmjeravati ju

eterične ravni — četiri ravni materije koje su finije od guste fizičke ravni (krutog, tekućeg i plinovitog — op. p.); za većinu ljudi su još uvijek nevidljive

eterično tijelo — energetski dvojnik fizičkog tijela sastavljen od sedam većih centara (čakri) i 42 manja; mreža koja povezuje sve centre i beskonačno malene energetske niti (nadije) koji su podloga cjelokupnog živčanog sustava; blokade u eteričnom tijelu mogu izazvati fizičke bolesti

evolucija --proces produhovljavanja materije; put natrag k izvoru; odbacivanje koprena zablude i opsjene koje na kraju dovodi do kozmičke svijesti

ezoterika — filozofija o procesu duhovnog razvoja kako u ljudskom tako i u nižim kraljevstvima prirode; znanost koja obuhvaća mudrost svih doba ljudske povijesti; predstavlja sistematičan i opširan prikaz energetske strukture svemira i čovjekovog mjesta u njemu; opisuje sile i utjecaje koji stoje iza pojavnog svijeta; to je i proces osvješćivanja i postupnog ovladavanja tim energijama

fizička razina — najniže vibracijsko stanje tvari; uključuje čvrstu, tekuću, plinovitu i eteričnu materiju

glamur — ili sljepilo; iluzija na astralnoj ravni; stanje u kojem je um zaslijepljen osjećajnim impulsima koji nastaju na astralnim razinama i sprečavaju da um jasno razaznaje stvarnost; primjeri: strah, samosažaljenje, kriticizam, sumnja, slijepo uvjerenje u ispravnost vlastitih stavova, pretjerani materijalizam

Gospodar svijeta — pogledaj Sanat Kumara

guru — duhovni učitelj

Hijerarhija — vidi Duhovna hijerarhija

hijerofant — posvetitelj; pri prva dva planetarna posvećenja to je Krist, a pri trećem i višim posvećenjima Gospod svijeta

iluzija — zabluda na mentalnoj ravni; duša koja kao svoje oruđe
koristi opsjenjen um dobiva iskrivljenu sliku o pojavnom svijetu

Imam Mahdi — prorok čiji dolazak očekuju neke islamske sljedbe i koji bi trebao doći dovršiti posao koji je započeo Muhamed

inkarnacija — utjelovljenje; izraz duše kao trostruke osobnosti u skladu sa zakonom ponovnog rođenja

invokacija (zaziv) — prizivanje određenih duhovnih energija preko pravilno usmjerene pažnje, pomoću molitve ili mantre; ako je pravilno i iskreno izvedeno, slijedi mu evokacija odnosno odgovor duhovnih energija

involucija — proces kojim se duh spušta u materiju, svoju polarnu suprotnost

Isus — Majstor mudrosti i učenik Krista Maitreje; dozvolio je Kristu da djeluje kroz njega u vremenu od svog (Isusovog — op. p.) krštenja do raspeća; u dolazećem vremenu odigrat će glavnu ulogu u ponovnom oživljavanju i preusmjeravanju kršćanske religije

joga (yoga) — sjedinjenje niže prirode s višom; isto tako, razližiti načini i tehnike ovladavanja fizičkim, astralnim i mentalnim tijelom

karma — istočnjačko ime za zakon uzroka i posljedice; temeljni zakon koji upravlja našim životom u ovom Sunčevom sustavu; svaka misao koju imamo i svaki čin koji napravimo pokreću određeni uzrok; ti uzroci imaju svoje posljedice zbog kojih je naš život dobar ili loš; izraženo biblijskim riječima: "Kako siješ tako ćeš i žeti;" ili riječima znanosti: "Za svaku akciju postoji jednaka i suprotno usmjerena reakcija."

kauzalna razina — treća od četiri više mentalne ravni; na toj ravni počiva duša

kauzalno tijelo — tijelo u kojem se duša izražava na kauzalnoj
ravni; tu je pohranjena svijest o stupnju čovjekova duhovnog razvoja

Krist — ime koje označava vođu Duhovne hijerarhije, Učitelja svijeta, Majstora svih Majstora; taj posao sada obavlja Maitreja

Kristova svijest — energija kozmičkog Krista poznata i kao Kristovo načelo; za nas je utjelovljuje Krist; trenutno se ulijeva u srca milijuna ljudi po cijelom svijetu; sama energija duhovnog razvoja odnosno evolucije

Krišna — veliki Avatar koji je živio oko 3000. godine pr. Kr. i kroz kojega je u dobu Ovna djelovao Maitreja; prikazivanjem potrebe za ovladavanjem osjećajnog tijela Krišna je otvorio vrata za drugo posvećenje; hinduisti očekuju novu inkarnaciju Krišne na kraju doba tame koje se naziva kali juga

Logos — Bog; kozmičko biće koje je duša planeta (Planetarni Logos), sunčevog sustava (Sunčev Logos), galaksije (Galaktički Logos) i tako dalje do u beskonačnost

Maitreja — Učitelj svijeta u dobu Vodenjaka; Maitreja je Krist i vođa Duhovne hijerarhije našeg planeta, Majstor svih Majstora

Majstori mudrosti — pojedinci koji su primili peto posvećenje tako što su proöli sva iskustva koja nudi ovaj planet i tijekom toga, stekli savršenu kontrolu nad sobom i zakonima prirode; Majstori su i čuvari plana evolucije i svih energija koje dolaze na naš planet i prouzrokuju ispunjenje plana

manas — niži um

mantra
— formula odnosno raspored riječi ili slogova koji, kada su pravilno izgovoreni, prizivaju određenu energiju

meditacija — znanstveni način stupanja u vezu s dušom i, na kraju, postanka jednog s njom; također, proces kojim se otvaramo duhovnim energijama i tako surađujemo s Duhovnom hijerarhijom

mentalna razina — razina misli; na toj ravni odvijaju se mentalni
procesi

mentalno tijelo ń sredstvo izražavanja osobnosti na mentalnim
ravnima

monada/sebstvo — čisti duh koji odražava trostrukost božanstva: 1) božansku volju ili moć (Otac); 2) ljubav-mudrost (Sin); 3) aktivnu inteligenciju (Duh sveti); 'Božja iskra' koja prebiva u svakom čovjeku

muškarac/žena — fizička manifestacija duhovne monade (ili sebstva) koja je pojedinačna iskra jednog Duha (Boga)

okultno — skriveno; skrivena znanost o energijama (vidi ezoterika)

osobnost — trostruko sredstvo izražavanja duše na fizičkoj ravni sastavljeno od mentalnog, osjećajnog (astralnog) i fizičko-eteričnog tijela

permanentni atomi -- tri atoma materije — fiziËki, astralni i mentalni — oko kojih se oblikuju tijela za novu inkarnaciju; zadržavaju vibracijski stupanj pojedinca pri njegovoj smrti i na taj način osiguravaju da se dosegnuti stupanj duhovnog razvoja prenese u sljedeći život

Planetarni Logos — božansko biće koje daje dušu planetu

posvećenje — inicijacija; dobrovoljan proces kojim se uzastopno postižu stupnjevi sjedinjenja između muškarca ili žene u inkarnaciji, njegove/njezine duše i božanske monade ili 'Božje iskre'; svaki stupanj posvećeniku daje dublje razumijevanje značenja i svrhe Božjeg plana, puniju svjesnost o njegovoj/njezinoj ulozi u tom planu i sve veću sposobnost svjesnog i inteligentnog djelovanja k njegovom ispunjenju

pralaya — nementalno, neastralno, nematerijalno stanje postojanja
između smrti i ponovnog rođenja u kojem životni impuls privremeno miruje; stanje potpunog mira i neizmjernog blaženstva prije sljedeće inkarnacije; odgovara kršćanskoj ideji raja

reinkarnacija (zakon ponovnog rođenja) — proces koji omogućava Bogu da se kroz svoje posrednike (to smo mi) spusti u svoju polarnu suprotnost — materiju — da bi tu materiju, potpuno prožetu Božjom prirodom, ponovno vratio k sebi; zakon karme nas povlači natrag u inkarnaciju sve dok, postupno, kroz proces duhovnog razvoja, istinski ne pokažemo svoju prirođenu božanskost

samoostvarenje — proces prepoznavanja i izražavanja naše božanske prirode

Sanat Kumara — gospodar svijeta; izraz našega Planetarnog Logosa na fizičkoj i eteričnoj ravni; Sanat Kumara prebiva u Shamballi, a na Zemlju je došao prije 18,5 milijuna godina s Venere kad se žrtvovao postaši sredstvo izražavanja osobnosti božanstva koje daje dušu ovom planetu; najviši vid Boga kojeg možemo pojmiti

sebstvo — vidi monada

Shamballa — središte energija, glavno središte planeta; nalazi se nad pustinjom Gobi na dvije najviše eterične ravni; iz nje i kroz nju teku energije Shamballe — energije volje ili svrhe; sukladna je tjemenom centru (čakri sahasrara)

sile svjetla (sile evolucije) — Duhovna hijerarhija našeg planeta; planetarni centar ljubavi i mudrosti

sile tame (sile zla, sile materijalnosti) — involucijske ili
materijalističke sile koje podržavaju materijalni aspekt planeta; kad prekorače svoju ulogu i nepovoljno utječu na duhovni napredak čovječanstva, zovemo ih silama zla

sljepilo — vidi glamur

služenje — nesebični, inteligentni rad za druge i za plan evolucije

sredstvo izraűavanja (vehikl, vozilo, omotaË ń op. p.) — oblik
pomoću kojeg se viša bića izražavaju na nižim ravnima; fizička, astralna i mentalna tijela, na primjer, predstavljaju sredstva izražavanja duše na nižim razinama

Sunčev Logos — božansko biće koje daje dušu našem Sunčevom sustavu

transmisijska meditacija (transmisija) — posebni oblik skupne meditacije i služenja u kojem članovi skupine stavljaju na raspolaganje svoje energetske centre (čakre) kako bi služili kao sredstva za spuštanje energija koje dolaze od Duhovne hijerarhije Majstora; transmisija opskrbljuje planet zalihama energija koje su dostupnije i korisnije čovječanstvu; istovremeno, to je i snažna metoda osobnog duhovnog razvoja

trokut — skupina od troje ljudi koji se svaki dan u mislima povežu i nekoliko minuta kreativno meditiraju

Učitelj svijeta — vođa Duhovne hijerarhije u bilo kojem razdoblju; Majstor svih Majstora; taj posao sada obavlja gospod Maitreja

Veliki zaziv — drevna formula ili mantra koju je Hijerarhija priredila kako bi omogućila čovječanstvu da prizove energije koje će promijeniti naš svijet; preveden je na brojne jezike i svakodnevno ga koriste milijuni ljudi

vibracija — kretanje energije; sva energija vibrira na sebi svojstvenoj frekvenciji; evolucijski proces se odvija tako da se, kao odgovor na nadolazeće više energije, povisuje brzina vibracije

vječna mudrost — drevno duhovno učenje koje je temelj svih
svjetskih religija kao i svih znanstvenih, društvenih i kulturnih dosega; široj javnosti je u pisanom obliku prvi put postala dostupnom krajem 19. stoljeća u djelima Helene Petrovne Blavatsky, a u ovom stoljeću preko Alice A. Bailey, Helene Roerich i Benjamina Crema

Vodenjak — u astronomskom smislu je to doba Vodenjaka koje sada započinje i koje će trajati oko 2350 godina; u ezoteričnom smislu se odnosi na nositelja vode, na Maitrejino doba i na duhovne energije Vodenjaka — to su energije sinteze i bratstva

zakon ponovnog rođenja — vidi reinkarnacija

zakon uzroka i posljedice (zakon akcije i reakcije)
— vidi
karma

zasjenjivanje — dobrovoljni proces suradnje pri kojem svijest
Majstora mudrosti, Učitelja, na neko vrijeme ulazi u fizičko, astralno
i mentalno tijelo učenika te djeluje kroz njih (pri tome svijest
učenika u tijelu ostaje samo kao promatrač; eng. izraz je overshadowing — op. p.)

zlo
— sve što koči evoluciju odnosno duhovni razvoj

zrake -- sedam tokova univerzalne božanske energije od kojih svaki izražava određeni vid velikoga kozmičkog života; međudjelovanje tih energija na svim mogućim frekvencijama stvara Sunčeve sustave, sazviježđa i svemire; kretanje tih energija u spiralnim ciklusima sva bića privlači u manifestaciju i odvlači iz manifestacije, bojeći ih i prožimajući određenim odlikama i osobinama.
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.