Powered by Google
    MAPA STRANICA
 


Časopis Share International — siječanj/veljača 2006.

Ovo je hrvatsko izdanje skraćene verzije časopisa Share International. Kroz ove elektronske datoteke Share International vam omogućava pristup kompilaciji njegovih sadržaja.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
      PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2003 Share International. Sva prava pridržana.

Majstorov članak

Čudesan događaj pred vratima

Majstor —, preko Benjamina Créma


Uskoro će nastupiti vrijeme kada će ljudi bez imalo prijepora znati da je Krist još jednom među nama. Pripadnici svih vjeroispovijesti ga očekuju kao Svetog čovjeka, Poznavatelja Boga. Ljudi će ga upoznati kao brata i učitelja koji će im osigurati njihovu božanskost. On sada strpljivo čeka na trenutak svog pojavljivanja, da radi za svijet pred očima svijeta. Pa ipak, čak i dok čeka neprekidno radi za sve ljude. Ni na sekundu ne skreće svoj pogled i ne usteže svoju ljubav. Ta ljubav iz trenutka u trenutak obujmljuje sve koji je mogu primiti i krišom ulazi u njihova srca. Tako on podržava svijet ljudi, štiti ga i mudro vodi. Budite spremni da ugledate brata koji je stupio u novo stanje bratstva, koji je došao pomagati i poučavati te svojom ljubavlju izbaviti.
       Malo je vremena preostalo prije njegovog otvorenog dolaska. Neka vas to ohrabri i potakne vaše služenje za Njega. Obznanite da je On među vama i uzburkajte srca onih koji još ne znaju za tu veselu vijest. Ispunite svoju svrhu i održite obećanje koje ste davno dali.

U iščekivanju
Svijet čeka, pozoran, u iščekivanju, ne znajući razloga svoje nade. Svijet također stenje u bijedi i strahu te žudi za pomoći i svršetkom patnje. Maitreja će pokazati da je došlo vrijeme da se uhvatimo u koštac s vjekovnim problemima koji stvaraju podjele među ljudima, koji stvaraju bogate i siromašne, koji izazivaju ratove i bolest našeg planeta. Isto tako, pokazat će nam da je svakog dana vremena za ozdravljenje našeg planeta sve manje.
       Maitreja će ljude poučiti o razlogu njihove prisutnosti na Zemlji i o metodi ispunjenja te svrhe. Pokazat će da u svakom čovjeku postoji biće svjetlosti i nadahnuti ljude da postanu to biće. Podsjetit će ih da između njih i Boga stoji samo neznanje i strah. Oslobodit će ljude krivnje i usmjeriti ih ka sreći. Pokazat će ljudima da će, ako budu slobodni od krivnje i neustrašivi, spoznati ljubav.
       Shvatite da je ovo vrijeme kao nijedno drugo, nikada se neće ponoviti. To je herojsko, smiono i sveto vrijeme. Iskoristite ovo vrijeme da ojačate svoje veze jedni s drugima i s Maitrejom. Radite za njega kao nikada dosad. Ne bojte se, jer blizu je vrijeme kada ćete Ga vidjeti i znati da niste radili uzalud.
       Tako je to, prijatelji i radnici u svjetlosti. Bacajte tu svjetlost daleko i probudite svoju braću i sestre koji još ne znaju za čudesan događaj koji se sprema u ovom, našem svijetu.


(Arhiv Majstorovih članaka)


Uvodni govor s transmisijske konferencije 2005:

Umjetnost življenja
Benjamin Creme

Sljedeći članak je izvadak iz govora Benjamina Crema (vidi fotografiju) na Transmisijskoj konferenciji održanoj u blizini San Francisca u kolovozu 2005. godine. (Cjelovit članak objavljen je u tiskanoj verziji časopisa Share International od siječnja/veljače 2006.)

Tema ovog govora je umjetnost življenja. To je vjerojatno najvažnija od svih tema o kojima bi se moglo govoriti, pa ipak većina ljudi na Zemlji uopće ne zna da je življenje umjetnost. Budući da je umjetnost, ne događa se slučajno. Zakoni i pravila koji na kojima se ta umjetnost temelji moraju se poznavati i slijediti. Samo tada ćemo imati svijet u kojem se svi njegovi stanovnici žive u ispravnim odnosima, izražavajući svoju božanskost, svoj potencijal boštva. Ukoliko ne znamo da postoje zakoni i pravila, imamo stanje u kakvom živimo danas, odnosno u kakvom smo živjeli kroz cijelu povijest, u zbrci, katastrofalnoj situaciji, u potpunoj suprotnosti s idejom o umjetnosti ...
       U razdoblju smo u ekstremnog nesklada u našem svijetu — politički, ekonomski i društveno. Svi smo ga svjesni. Sve više ga postaju svjesne mase ljudi te počinju osjećati nelagodu i kako ih žuljaju ta pogrešna uređenja, pogrešni zakoni, pogrešne navike — drugim riječima, uvjetovanost — i traže načine da ih se oslobode. To stvara previranja koja danas vidimo u svijetu ...

Dok pohađamo školu, uče nas čitati i pisati, što je naravno vrlo važno. Uče nas i malo povijesti, zemljopisa, aritmetike, matematike općenito, i to je otprilike sve. Do određene mjere naučimo kako usvojiti konkretno znanje s našeg određenog područja ili potrebnu vještinu i to je sve. Ne učimo se kako živjeti, ne učimo umjetnost življenja. Škola koja bi nas poučavala o umjetnosti življenja ne postoji.
       To je duhovni problem, jer umjetnost življenja povezana je sa življenjem samim. Ovisi o tome kako gledate na prirodu života, koliko vam je važno da prodrete dublje u prirodu življenja, odnosno pokušate analizirati i razumjeti bitne elemente života u određenom vremenskom razdoblju.
       Živimo u izvanrednom vremenu, prijelaznom razdoblju između dva velika doba, tako da ono što nam se prije činilo nepromjenjivim više nije nepromjenjivo. Znanje koje nam se činilo pouzdano više nije pouzdano. Sve što vidimo je prošlost i možda nagovještaji budućnosti, a mi smo razapeti, stojeći u sredini.
Ove bi misli rado potkrijepio člankom svog Majstora pod naslovom "Umjetnost življenja" koji ću u nastavku komentirati. 

Umjetnost življenja
Uskoro će doći do velike promjene u našem pristupu životu. Iz kaosa sadašnjice rodit će se novo razumijevanje smisla koji je osnova našeg postojanja, i svijest o tom smislu ćemo svim silama pokušavati izraziti u svojim svakidašnjim životima. To će dovesti do potpune društvene preobrazbe: naše odnose i institucije obilježavat će nova živost; nova sloboda i osjećaj radosti zamijenit će sadašnji strah. Iznad svega, čovječanstvo će spoznati da je življenje umjetnost, da se temelji na određenim zakonima i da nam je potrebna intuicija da bi ta umjetnost pravilno izražavala.
       Za novu ljepotu u odnosima koja će se roditi ključ je neškodljivost. Nov osjećaj odgovornosti za djela i misli vodit će svakoga od nas u svakoj situaciji; razumijevanje zakona uzroka i posljedica preobrazit će način na koji se ljudi odnose jedni s drugima. Nova i skladnija povezanost među ljudima i narodima istisnut će sadašnje natjecanje i nepovjerenje. Čovječanstvo će postupno naučiti umjetnost življenja i u svaki trenutak unositi iskustvo novoga. Čovjek više neće živjeti u strahu — od budućnosti i jedan od drugoga. Milijuni više neće gladovati i kulučiti za druge.
       Svatko ima svoju ulogu u tom složenom uzorku koji čovječanstvo tka. Svaki doprinos je jedinstveno vrijedan i potreban za cjelinu. Ma koliko je njegova iskra sada slaba, nema čovjeka u kojem se ne može upaliti vatra kreativnosti. Umjetnost življenja je umjetnost izražavanja te stvaralačke vatre i time razotkrivanja ljudi kao latentnih Bogova.

Ključno je da svi ljudi sudjeluju u tom iskustvu i nauče umjetnost življenja. Dosada je istinski kreativan život bio privilegija nekolicine. U tom vremenu koje dolazi neiskorištena kreativnost milijuna ljudi dodat će nov sjaj postignućima čovječanstva. Dižući se iz tame iskorištavanja i straha, u pravednim i ispravnim odnosima svaki će čovjek unutar sebe pronaći svrhu i radost življenja.
       Prisutnost Krista i Majstora ubrzat će taj proces; nadahnjivat će čovječanstvo na razumnije i sigurnije načine napretka. Dolazeću će se civilizaciju, pod vodstvom tih Poznavatelja Boga, odlikovat novom jednostavnošću.
Već je prisutan sve jači osjećaj da na imanju čovječanstva nije sve kako treba. Ljudi postaju sve svjesniji ograničenosti svojih života i traže nešto bolje. Sumnjaju u metode i strukture koje suzbijaju sudjelovanje u punini života i žude za svrhom i smislom u svemu što čine.
       Uskoro će nove energije ući u naše živote i nadahnuti ljude na kreativno djelovanje. Umjetnost i umjetnost življenja dobit će nov, harmoničan poticaj. Ljepota koju prije nismo poznavali preobrazit će navike čovječanstva i za sva vremena osvijetliti prirodu Boga.
Čovjek je sada spreman za otkrivenje. Sa srcem i umom u stanju neizvjesnosti i okrenutima prema budućnosti čeka na slavu koju je, svojom spremnošću, prizvao.
(Majstor Benjamina Crema, listopad 1983)

Uskoro će doći do velike promjene u našem pristupu životu. Ta promjena se već događa. Već postoje skrivena strujanja promjene, pojednostavljenje naših zahtjeva od života, sve veći otpor prema materijalizmu i svemu onome što on predstavlja širom svijeta. Pa ipak, još uvijek je vrlo fragmentarna. Ne postoji narod za kojega bismo mogli reći je ispred drugih, kao cjelina, u provođenju tih promjena. Širom ove goleme, kompleksne zemlje, Sjedinjenih Država, postoje džepovi mislilaca i eksperimentatora u življenju koji potpuno svjesno pokušavaju iznaći načine budućnosti. Gledano s tog motrišta, čine se prilično izvještačeni. Da upotrijebimo više izbrušene ezoteričke riječi: puni su sljepila, iluzija. No, eksperimenti se provode i mnogo se toga naučilo. Na taj način prethodnici budućnosti traže nove strukture — političke, gospodarske, vjerske i socijalne — koje će karakterizirati tu budućnost i učiniti da sadašnji kaos postane stvar prošlosti.
       Svi poznajemo kaos u kojem živimo. Ne postoji mjesto na ovom svijetu sa 6.5 miljardi stanovnika gdje sve ide prema harmoniji, ispravnim međusobnim odnosima. Harmonija znači ispravni odnosi. ...


Kada živite u najsiromašnijim dijelovima Afrike odnosno dijelovima svijeta gdje postoji samo onaj najgori, rudimentarni oblik života, gdje trebate raditi 18 sati dnevno samo da biste nahranili sebe i svoju obitelj, tada se, naravno, može stvoriti vrlo malo ili nimalo umjetnosti


Duša poznaje smisao života. Poznaje svrhu koja je u osnovi našeg postojanja. Zna zašto smo ovdje. Mi ne znamo zašto smo ovdje. Ne znamo tko smo ni što je naša svrha. To je zato što smo si dozvolili da se odvojio od izvora našeg bića koji je duša. Ne poznajemo trostruki ustroj čovjeka. Ne znamo da su svaki muškarac ili žena u osnovi potencijalni Bog.
      Mi smo iskre božanskog, djelići božanskog, sa svom božanskošću ugrađenom u toj iskri. Zbog prirode svijeta, prirode svemira, činjenica da jedan dio nije vidljiv nego se izražava u onome što zovemo život, postajanje, evolucija života, sili čovjeka da stvara na vanjskoj, fizičkoj ravni, jer to je mjesto gdje živi naša osobnost. To stvara uvjete koji u stvari dolaze s razine duše, iako nesavršeno.
      Bez duše, muškarac ili žena su ništa, ako možete zamisliti muškarca ili ženu bez duše. Iskra Boga, božanska iskra, odražava se kao duša, a duša se odražava kao muškarac ili žena na fizičkoj ravni. Fizička ravan je vezana na duhovne ravni činjenicom duše. Duša djeluje kao božanski posrednik između duhovne ravni, onoga što nije materija, i same materije, fizičke ravni. Te dvije ravni su u polarnosti. Također, duša ispunjava život i izražava prirodu nevidljivog aspekta čovjeka, božanskog aspekta, i prikazuje to u svojim djelima, bilo na području znanosti, u glazbi, slikarstvu, arhitekturi ili čemu drugom. Izražava se pravilno prije svega kada stara ispravne odnose. Nepravilno se izražava kada čini suprotno, tada stvara nepravilne odnose.

Kada pogledamo na svijet kakav je danas, gotovo da ne vidimo ništa drugo izuzev nepravilnih odnosa. Ako imate nepravilne odnose, imate uvjetovanost. Ako imate uvjetovanost, imate ratove. Svi ratovi, patnje, nesposobnost čovječanstva da se izrazi kao duše u inkarnaciji, sve je to rezultat uvjetovanosti. Pa ipak, nitko ne mora biti uvjetovan. Svaki ljudsko biće je uvjetovano — s prošlošću, roditeljima, samom prirodom osobnosti koju je duša u skladu s Zakonom karme stvorila za nj. Taj veliki zakon određuje fizičku prirodu, emocionalnu obojenost i mentalni faktor tog pojedinca. Karma ga određuje i omogućava mu da stvara ispravne odnose u kratkom razdoblju u kojem se manifestira. Navikli smo reći 70 godina, no sada je to nešto duže. Bez obzira na to koliko je dug ili kratak, život osobi daje priliku da se suoči s određeni problemima, ispravi i razriješi pogreške iz prošlosti, i tako stvori bolje međuljudske odnose u određenom životu.
       U inkarnaciju dolazimo mnogo puta da bi dobili mogućnost ispraviti pogreške iz prošlosti — naše pogreške, ne pogreške drugih ljudi. Iako na Zapadu vrlo malo ljudi vjeruje i reinkarnaciju, sve više ljudi je prihvaća kao intelektualnu ideju, kao nešto što je možda istinito. Ne znaju što ona točno znači i kažu: "Možda sam u prošlom životu bio mačka. Zato toliko volim mačke." Tako Zapadnjaci razumiju reinkarnaciju. Na istoku su milijuni ljudi reinkarnaciju prihvatili kao dio prirode njihovih života, međutim čak ni oni nisu razumjeli kako taj veliki zakon funkcionira. 

Život se odvija prema zakonu. Jednostavno i očito kakvim se čini, to je nešto što ispušteno je iz jednadžbe. Koliko ljudi, koliko filozofa piše o značenju i svrsi života, o reinkarnaciji kao jednom od zakona, velikom zakonu života? Samo ezoteričko učenje zakonu karme, zakonu uzroka i posljedica, daje mjesto koje mu pripada. 
      Isus je to sročio vrlo jednostavno: "kako siješ tako ćeš i žeti." Nemoguće je to reći jednostavnije ni, čovjek bi mislio, razumljivije. Kako siješ, bilo to polje kukuruza ili ne, tako ćeš žeti. Ako sijete u dobru zemlju, dobrim sjemenom (i ako imate sreće s vremenom), dobit ćete dobar urod. Ako sijete lošim sjemenom i ne pripremite tlo kao treba, imat ćete loš urod. Vrlo je jednostavno. On je to tako sročio jer su njegovi slušatelji bili poljodjelci koji su tako mogli razumjeti što želi reći. Ali on naravno, sasvim je jasno, govori o zakonu karme. Opisao ga je tako zgodno i sažeto da nitko to ne uzima za ozbiljno te je to ostala samo još jedna od onih banalnih istina koje nisu zaživjele u praksi. 


Nepravdu uzimamo tako olako, čak i oni među nama koje to brine, koji o tome pišemo i govorimo, koji se pridružujemo skupinama, aplaudiramo nevladinim agencijama koje neumorno dijele hranu.

Zakon karme, Zakon uzroka i posljedice je veliki zakon koji upravlja našim cjelokupnim postojanjem. Svaka naša misao, svako djelo koje napravimo čini određeni uzrok. Posljedice koje proistječu iz tih uzroka čine naše živote dobrima ili lošima. Činimo to samima sebi. Budući da taj zakon određuje ljudsko stanje na planetu Zemlji, mi smo vezani njime. U pogledu toga ne možemo učiniti ništa osim da budemo neškodljivi.
       Ako ste neškodljivi, poštujete zakon. Ako su vaša djela ispravna, iz dobrog djela može doći samo dobra posljedica. No u devet od deset slučajeva čovječanstvo čini pogrešna djela. Oduvijek smo ratovali. Oduvijek smo krali. Uvijek smo bili pohlepni, sebični i samozadovoljni. Sva ta djela koje je čovječanstvo nakupilo su destruktivna. Otuda činjenica da imamo svijet koji je destruktivan.

Imamo svijet potresa, poplava, cunamija i drugih katastrofa. Imamo avionske nesreće, željezničke nesreće, automobilske nesreće i najrazličitije druge katastrofe na fizičkoj ravni. Poznajemo bolest. Ubija nas. Ograničava nas. Zbog nje brzo starimo. Bolest je posljedica naših pogrešnih misli i djela, i pogrešnih misli i djela naših predaka, jer preko svog genetskog ustroja nasljeđujemo sklonosti prema ovoj ili onoj bolesti.
       Što onda možemo učiniti? Očito je da trebamo stvoriti neškodljivost u svakoj situaciji i u svim odnosima. Kada stvorimo neškodljivost u svim odnosima, otkrit ćemo da je svijet lakše, bolje, prijaznije i skladnije mjesto za život.
       Čini se tak jednostavnim, no nama je nevjerojatno teško. Tako je teško živjeti umješno. Ne mislim na način umješnih varalice, nego na način koji je graciozan, elegantan i smislen, koji poštuje zakone naše prirode, činjenicu da smo potencijalni bogovi, način koji je ispunjen kreativnošću. Sretni smo ako imamo vremena za dokolicu da budemo kreativni, jer za to je potrebna dokolica.
       Većina ljudi danas nema dokolice. Možda imaju vremena, no vrijeme i dokolica nisu sasvim isto. Potrebno im je obrazovanje, upute. Trebaju pobudu i uvjete za život harmonije, neškodljivosti. Moraju jesti barem jedanput, po mogućnosti dvaput, dnevno, i znati odakle će im doći sljedeći obrok. Nažalost, danas je na svijetu na milijune ljudi koji nemaju taj užitak, koji gotovo da nikad ne jedu, koji se ne mogu sjetiti kada su imali zadnji obrok. Milijuni ljudi umiru u svijetu krcatim hranom. Svijet je tako pun hrane da ne znamo što bi s njom. U pojedinim dijelovima svijeta hrana se svakodnevno baca, a istovremeno milijuni umiru u pomanjkanju iste. To je strašna, bolna situacija — to jest trebala bi biti bolna. Bolna je za ljude koje ne vidimo, koji su zanemareni. Trebala bi biti bolna za sve nas.
       To, da se događa neprestano, svakog dana, svakog sata i svakog trenutka trebala bi biti bol, katastrofa života. Ljudi hodaju preko cijelih pustinja i traže agencije koje — čuli su — dijele hranu. Netko je rekao da se hrana dijeli, no do nje je osam dana "trekinga" kroz pustinju, ako ga mogu izdržati. Uzimaju svoju djecu i hodaju kroz pustinju. To je stvarnost za milijune ljudi. To bi moralo biti tako šokantno, tako bolno, da ga ne možemo izdržati više nijedan dan.
       Kao što je rekao Majstor, dolazi vrijeme kada ćemo se na ovo vrijeme osvrtati s potpunom nevjericom, nesposobni shvatiti kako smo to mogli činiti. Kada se u budućnosti ljudi osvrnu na ove prijelomna vremena, zaprepašteno i s nevjericom će se čuditi lakoći s kojom su tolerirali nepravde sadašnjice, okrutnost i besmislenu patnju koje toliko prljaju naše živote.


Ljudi hodaju preko pustinja tražeći humanitarne agencije
koje, čuli su, dijele hranu.

Mi to uzimamo tako olako, čak i oni među nama koje to brine, koji o tome pišemo i govorimo, koji se pridružujemo skupinama, aplaudiramo nevladinim agencijama koje neumorno dijele hranu. Teško je zamisliti kako, kao rasa, možemo podnositi takvu situaciju. "Koliko još," pita Maitreja, "možete trpjeti takvo poniženje." To je poniženje, degradacija našeg života. To je degradacija naše zbiljnosti kao potencijalnih bogova. Mi smo takozvana duhovna bića koja ne izražavaju svoju duhovnost. Poznajemo je, no ne upražnjavamo je. Nemamo volje da je upražnjavamo. Čovječanstvo je u svom sadašnjem stanju sposobno vidjeti sve zlo, potrebe i strahote današnjeg svijeta, protresti glavom i dati donaciju nekoj humanitarnoj agenciji. No možemo smo to začas odbaciti, nesposobni da ga zaržimo u svojoj pažnji i dovedemo do točke gdje nastupa volja, tako da prestanemo trpjeti tu degradaciju. Ono što je potrebno da bi se svijet očistio od tih bolesti je čvrsta odluka, izraz volje čovječanstva, a ne samo briga.
       Na svijetu ima još mnogo užasnih nepravdi, strašne boli i patnje, bolesti i zloporabe droga. Kako iskorištavamo druge ljude, kako smo nevjerojatno netrpeljivi prema drugim narodima, ljudima druge boje kože. Mislimo da smo jako dobro obrazovani, visoko-razvijeni. Očito nismo.

Glad u svijetu - Pomoć u hrani
Danas je na svijetu na milijune ljudi koji gotovo da nikad ne jedu, koji se ne mogu sjetiti kada su imali zadnji obrok

Mislim da će sam Maitreja morati čovječanstvu ukazati na te krivde, pokazati koliko je sve to neizdrživo grozno. Mi svi znamo da je grozno, no je li nam neizdrživo bolno? Možemo li razmišljati o tome staloženo? Ako možemo o tome staloženo razmišljati i ako nas ne uznemiruje previše, tada je očito da nismo naš tako jako civilizirani, baš tako jako razvijeni.
       Majstori vide da je čovječanstvo dospjelo do točke gdje je spremno učiti. Zato su ovdje. Prizvali smo ih jer smo kao nikada prije spremni slijediti njihove pouke i stvoriti harmoniju i pravdu. ...

[Za cijeli članak vidi (tiskano) izdanje Share Internationala od siječnja/veljače 2006. (ne izlazi na hrvatskom, nego na engleskom, njemačkom, slovenskom, i brojnim drugim jezicima — op. p.)]

Pitanja i odgovori:

P.: Priča se da je Bijela kuća zabrinuta zbog lijevog skretanja u Južnoj Americi. Zašto?
       O.: Sjedinjene Države su, uza sav svoj "modernizam", politički vrlo desno usmjerene: fanatično su predane kapitalizmu, privatnom poduzetništvu, tržišnim silama i tako dalje, i prirodno je da ih brine svaki pojedinačni ili organizirani pomak "ulijevo" u državama Južne Amerike, koje SAD vidi kao svoju "interesnu sferu". Neprijateljski odnosi Sjedinjenih Država prema Kubi i njezine "promjene režima" u Čileu i drugdje samo su ilustracija koliko je daleko SAD spreman ići da bi zadržao kontrolu nad južnoameričkim vladama, ma koliko diktatorske i korumpirane one bile. Sada se ljudi na Jugu, na primjer u Venezueli i Boliviji, bune i zahtijevaju poštenu igru. I naravno da je Bijela kuća zabrinuta. Pričekajte na početak pritiska na njih.

P.: Boji li se američka administracija moći ljudi — kako u Sjedinjenim Državama tako i u Latinskoj Americi?
       O.: Da, no američka administracija nije jedina koja se boji moći ljudi. Vlade su sve svjesnije te dodatne opasnosti po njihovu vladavinu. Pokušat će je suzbiti na svaki mogući način na koji će se usuditi, no ne mogu spriječiti najveću moć na zemlji da ustane i ispuni svoju sudbinu.

P.: U Libanonu su se nedavno dogodila ubojstva Rafika Haririja, Samira Kassira, Georga Hawija i Gebrana Tuenija, i pokušaji ubojstva Maia Chidaica i Eliasa Murra. Smatrate li da je CIA bila umiješana u sve te događaje, posredno ili neposredno? Ako je tako, što želi dobiti time?
       O.: Ne u sve, umiješana je u ubojstva Rafika Haririja i Gebrana Tuenija te pokušaje ubojstva Maia Chidaica i Eliasa Murra. Time žele, kao što su učinili s ubojstvom Rafika Haririja, krivnju za ta ubojstva i pokušaje ubojstva svaliti na Sirijce. Sve je to dio pritiska na Siriju kako bi ona ispunila očekivanja glede pomoći "ustanicima u Iraku". Za SAD je Sirija, zajedno s Iranom i Sjevernom Korejom, jedna od država koje tvore "trokut zla".

P.: Da li se neko od tih ubojstava dogodilo s odobrenjem, prešutnim odobravanjem ili znanjem viših dužnosnika sirijske administracije?
       O.: Ne.

P.: Čini se da Share International poklanja mnogog pozornosti problematičnim područjima svijeta kao što je Srednji istok, i pitanjima kao što je palestinsko-izraelsko pitanje; zašto tim  pričama dajete toliko prostora u vašem časopisu?
       O.: Zato što je razrješavanje tamošnjih sukoba ključno za svjetski mir.

P.: S obzirom na razočaravajući ishod summita skupine G8 2005. godine, unatoč svom trudu aktivista, slavnih i običnih ljudi, mislite li da će ljudi izgubiti volju i prestati demonstrirati? Trebaju li i dalje marširati i prosvjedovati? Mislite li da bi bilo djelotvornije kad bi aktivisti, nevladine udruge i slavne osobe za postizanje svojih ciljeva — otpis dugova, pravednu trgovinu i iskorjenjivanje siromaštva — apelirali na javnost, a ne na političare?
       O.: Ne, vlade su te koje trebaju sklopiti sporazume koji će dovesti do promjena. Čini se da još nije pravo vrijeme za to. Od ključne je važnosti je da ljudi nastave s organiziranjem demonstracija i marševa. Potrebno je sve više probuditi "glas ljudi" i stvoriti mu platformu s koje će svoje zahtjeve moći obznaniti vladama: zahtjeve za mir, slobodu i dijeljenje dobara.

P.: Nakon nadahnjujućih događaja tijekom narančaste revolucije prošle godine u Ukrajini dio je ljudi sada razočaran predsjednikom Viktorom Juščenkom? Možete li nam reći nešto o perspektivi Ukrajine?
       O.: Velika je razlika između vodstva i nadahnuća idealističke skupine ljudi i praktičnog ostvarivanja nada i ideala tih ljudi. G. Juščenko sada kada je na položaju nalazi da je daleko teže ispuniti nade mnogih. Oni se ne smiju oslanjati na jednog, ne previše praktičnog čovjeka. Trebaju izabrati tim praktičnih idealista i zajedno raditi za dobro svih.

P.: Ima li šanse za postupak opoziva (op. prev. — impeachment) Georga Busha?
       O.: Što on mora učiniti da bi ga se opozvalo, kad je već sve učinio?

P.:Što biste vi osobno voljeli da se dogodi u svijetu u 2006. godini?
       O.: Kraj rata. Kraj gladi. Maitrejin izlazak u javnost.

P.: Pročitao sam neke vaše kritike razvijenog svijeta u pogledu njegova odnosa prema svjetskoj gladi. Osim pisanja svom kongresniku, od čega po mom iskustvu nema praktički nikakve koristi, što još ja, samo jedan čovjek, mogu učiniti?
       O.: Nastavite pisati i prosvjedovati i demonstrirati da ste čovjek s osjećajima i srcem. Vi niste samo jedan čovjek, nego je na svijetu na milijune ljudi poput vas.

P.: Nije li jedan od glavnih uzroka gladi u zemljama u razvoju činjenica da su same njihove vlade korumpirane? SAD šalje pomoć siromašnim zemljama u Africi, no izgleda da se tamo ništa ne mijenja.
       O.: Istina je da su vlade često korumpirane. No ne možemo zato uskratiti hranu onima koji gladuju. Pravi je dogovor, naravno, globalno međusobno dijeljenje dobara, koje je neizbježno i s vremenom će se dogoditi.

P.: Kada slušam i čitam britanske medije ponekad imam osjećaj da sada nisu politički neutralni. Ako je to točno, možete li mi reći što se događa u Velikoj Britaniji?
       O.: Od presudne pogreške — napada na Irak — i odbijanja da se ispriča ljudima, g. Blair je izgubio velik dio potpore javnosti. Objavio je da će se povući prije narednih izbora i tako postao premijer "koji je unaprijed izgubio izbore". Njegovi nekadašnji privrženici počeli su se suprotstavljati njegovim planovima, posebno onima za promjene u obrazovnom sustavu. Istovremeno, Konzervativci su pronašli novog, mladog, karizmatičnog vođu koji im daje nadu za novu pobjedu na izborima. Mediji su , naravno, skloni zagovarati "tradicionalne vrijednosti", koje su obično vrijednosti Konzervativaca, i sada "drže" liniju Konzervativaca. "Establišment" tiskanih i elektronskih medija osjeća mogućnost povratka Konzervativaca na vlast.

P.: Brojne države u Europi (Francuska, Njemačka, Nizozemska i do neke mjere Velika Britanija), kao i Australija, u zadnje se vrijeme suočavaju s međukulturalnim odnosno međurasnim problemima. Koji društveni model je po vašem mišljenju najpošteniji za sve građane? (1) Postoji li idealan model ili (2) svaka država treba pokušati razviti vlastitu inačicu koja odgovara njezinim okolnostima?
       O.: (1) Ne. (2) Da.

P.: U razdoblju nakon raspada Sovjetskog Saveza ima mnogo kritika na račun Lenjina i Staljina. Neki ih smatraju diktatorima i tiranima. (1) Kakva je istina o Lenjinu? Je li ga nadahnjivala Hijerarhija?(2) Je li on bi namjerno uklonjen s političke scene?
       O.: (1) Ne. (2) Da.

P.: Za slučaj Staljina i Hitlera sam čuo da se "tama borila s tamom". Može li se Staljinov režim nazvati "režimom tame"?
       O.: Ne. Za neke da, za Rusiju kao cjelinu ne. Za razliku od Hitlera, Staljin nije bio zao, bio je "siv". Ono što je činio bilo je, kako se njemu činilo, za dobro Rusije. Bio je previše bezobziran i fanatičan, no bio je i veliki ratni vođa. Za vrijeme rata protiv nacista održao je Rusiju na okupu.

P.: Koji činitelji utječu na to da netko postane terorist ?
       O.: Otuđenje. Gnjev, očaj. Separacija. Fanatično vjerovanje u vlastiti cilj iznad svih drugih. Nedostatak osjećaja za mjeru.

P.: (1) Može li čovjek razviti svoje srce? (2) Kako da postanem osjetljiviji na druge, na svijet, iz svojega srca?
       O.: (1) Da. (2) Više meditirajte. Više služite. Naučite prepoznavati razliku između emocionalnog odziva (solarni pleksus) i odziva duhovnog srca. Razvijajte osjetljivost na posljednje. Razvijajte uključivost. Pokušajte ne bježati neugodnih ili bolnih činjenica. Pokušajte da ne budete samozadovoljni. Pokušajte se ne bojati ili sramiti izraziti ljubav kada je iskusite.

P.: Nedavno ste najavili da će se uskoro zbiti jedan zanimljiv događaj. Ovog tjedna je na televizijskim vijestima bila vijest o nepalskom mladiću koji neprekidno meditira već približno šest mjeseci, sjedeći bez hrane i pića u deblu vrlo velikog drveta. Televizijski spiker je nagovijestio da bi on mogao biti reinkarnacija Buddhe! (1) Može li vaš Majstor to potvrditi? (2) Ako je odgovor potvrdan, jeste li mislili na taj događaj?
       O.: (1) Ne, Buda se ne reinkarnira. (2) Ne.

P.: Moje /najsrdačnije zahvale za izvanredan način na koji čovječanstvu prenosite vrlo važnu poruku i pouzdane informacije iz nepresušnog izvora. To mi daje potvrdu i nutarnju potporu.
Želim vam postaviti sljedeće pitanje:
U ljudima postoji sklonost da namjerno škode drugim živim bićima, na primjer da muče druge ljude i životinje, i u tome "uživaju". Proizlazi li to iz nesavršenosti, nepotpunosti, odvojenosti? Čini mi se da se to kod životinja ne može pronaći.

       O.: Iz nesavršenosti, odvojenosti i samodopadnosti. Iz nerazumijevanja zakona uzroka i posljedice odnosno karme, zakona o ponovnom rađanju i zakona o neškodljivosti. Također, širom svijeta prisutna je potisnuta ljutnja i frustracija što se uvjetovanjem prenosi iz generacije u generaciju, koja provali u ljudima i daje si oduška u groznim okrutnostima opisanima u pitanju.

P.:Kako objašnjavate proturječja između komentara Majstora Djwhala Khula u knjizi The Externalisation of the Hierarchy (Eksternalizacija hijerarhije) i vaših tvrdnji o ponovnom dolasku koji prethodi eksternalizaciji?
"Prvi korak je pojava određenih ašrama, kojima upravljaju određeni Majstori, na fizičkoj razini, koji će pobuditi opće prepoznavanje i javnosti zajamčiti činjenicu Hijerarhije i obnovu misterija. Kasnije su, ako se ti koraci pokažu uspješnima, mogući drugi i važniji dolasci, počevši s povratkom Krista." (stranica 559). 

       O.: Ja jednostavno govorim o vlastitim iskustvima budući da su me zamolili da to činim. Iako su planovi Hijerarhije su često podrobni i egzaktni, oni su i promjenjivi i prilagodljivi okolnostima koje se mijenjaju. Dolasku Maitreje u srpnju 1977. godine prethodila je eksternalizacija petero Majstora u New York, London, Ženevu, Darjeeling i Tokyjo. Ti Majstori nisu pokušali "pobuditi opće prepoznavanje", no tijesno surađuju sa svojim učenicima u tim gradovima i državama. Sada su u svijetu 14 Majstora i Maitreja.

P.: Zbunjen sam. Baš jučer sam vidio svjetlosni uzorak (više o svjetlosnim uzorcima) savršeno oblikovanog simbola yin i yang. Reflektirao se sa prozora na zid. Zapanjili su me njegova jasnoća, detaljnost i savršenost. Danas me je e-mail poruka od prijatelja, na vrlo zaobilazan način, dovela do vaše internetske stranice, gdje sam otkrio da su ti svjetlosni uzorci široko rašireni fenomen. Intrigira me ta slučajnost. Jučer sam vidio svjetlosni uzorak. Danas sam otkrio vašu stranicu. Ne znam što da zaključim iz toga.
       O.: Ako vam mogu predložiti: pokušajte oba iskustva uzeti ozbiljno!

P.: Križevi u privatnim kućama počeli su se pojavljivati davno prije 1988. godine. Moj muž i ja smo u siječnju 1977. godine kupili kuću u Oxfordu, u Novoj Škotskoj. Uselili smo se jedne subote u veljači. Sljedeće srijede se oko osam sati ujutro, na zidu kod donjeg dijela stubišta pojavio prelijep svjetlosni križ. Bio je tamo oko 10 minuta i zatim nestao. Pojavio se još dva puta u isto vrijeme. Sljedeće veljače križ se ponovno pojavljivao tri dana. Tako se pojavljivao šest godina. Sedme godine smo se iselili.
       O.: Križeve je kao znak svoje dolazeće prisutnosti 19. srpnja 1977. godine manifestirao Maitreja.

P.: Ne razumijem zašto moramo stvoriti ozračje očekivanja da bi Maitreja istupio. Kod stvaranju takvog ozračja postoji vrlo stvaran problem. Ako ljudima kažem da je Maitreja tu, oni će samo reći: "Tko?" Kršćani će se odazvati samo ako ga imenujemo Krist, no tako udaljavamo budiste i muslimane. Ako ljudima kažemo da je Maitreja osoba Krista, tako ćemo odvratiti ateiste. Ako kažemo da je on jedna osoba čije će ideje svijet učiniti boljim, neće nam vjerovati jer dosada još nije bilo takve osobe.
       O.: Zašto ste tak uvjereni? Pokušajte i otkrijte što će se dogoditi. Neke će zanimati; neki će vas uzeti ozbiljno. Neki će vjerovati da ste im rekli istinu. Neki će se nasmijati i otići. Pa što? Niste sami.

P.: "Kvaka 22" kod govorenja ljudima o Maitreji je ogromna i obeshrabrujuća; zašto se onda truditi?
       O.:Zato što svaki put kada kažete nekome o tome što se događa pomažete Njemu i svijetu.

P.: Živimo u vrlo ciničnom, skeptičnom i iznurenom vremenu. Nazovite me defetistom, no ako Maitreja čeka na takvo ozračje da bi istupio, čekat će vječno! Većina ljudi je sebična i nije ih briga za dijeljenje dobara. Ateisti ne žele čuti o ničemu "duhovnom" pa se neće odazvati na priču o Maitreji. Većina ostalih također neće vjerovati.
       O.: Da, prilično ste defetistički nastrojeni. Vi u to vjerujete. Po čemu ste vi toliko posebni? Nekoliko je tisuća ljudi već godinama veselo, i s različitim razinama predanosti, uključeno u širenje tih informacija. Otprilike 30 milijuna ljudi je čulo za njih. Od toga 20 milijuna (to je dvoje od troje) se odazvalo na njih bez predrasuda, otvorenu su na mogućnost da su te informacije istinite. Više od 2 mlilijuna apsolutno vjeruje u njihovu istinitost. Razvedrite se!

P.: Prošlo je već gotovo 30 godina. Želim pričati ljudima o Maitreji, no zaista mi se čini da od toga nema koristi. Želim da se pojavi što je prije moguće, no polako gubim nadu da će se to ikada dogoditi.
       O.: OK. Onda će vas iznenaditi!!

P.:Maitreja kaže da neće izaći na svjetsku scenu sve dok ne bude "ozračja očekivanja" — onda ćemo čekati vječno. Nema šanse da raširimo riječ po cijelom svijetu i stvorimo takvo ozračje nade na globalnoj razini. Dijelio sam letke o njemu u svojoj crkvi i u trgovini i većina ih je ljudi odbila. Na taj se način vijest neće proširiti na vrlo širokoj razini, tako da si ne mogu pomoći a da se ne zapitam: "Koja je svrha toga?"
       O.: Podijelili ste jedan letak premalo! Ne trebamo obavijestiti svakog čovjeka na svijetu, nego samo stvoriti "kritičnu masu".

P.: Pročitao sam vaše prijedloge. Nijedna televizijska ili radijska postaja ne želi slušati o duhovnom učitelju, a ostavljanje brošura Share Internationala u New Age trgovinama jednostavno nije dovoljno. Zbunjen sam. Molio sam se Maitreji za vodstvo po tom pitanju, no ako vi imate kakvu riječ ohrabrenja, bio bih vam vrlo zahvalan. 
       O.: Samo nastavite! Ide vam izvrsno!

P.: (1) Čuo sam za ljude u situacijama na rubu smrti koji su bili spašeni nekom vrstom božanske intervencije. Zašto se nekim ljudima dogode takva čuda, a drugima ne? Čini se kao da je Bog tu nepošten. (2) Maitreja nas rado naziva "samozadovoljnima". To je osuđivački. Mislio sam da bi on bio protiv osuđivanja.
       O.: (1) Time upravlja zakon uzroka i posljedice odnosno karme. Ljudima se pomaže ili bivaju izliječeni u skladu s njihovim karmičkim stanjem. Naša djela u ovom i u prošlim životima — kako neškodljiva tako i destruktivna — određuju što će se dogoditi. (2) Ne znam da li nas Maitreja "rado" naziva samozadovoljnima. Činjenica je da mi na Zapadu jesmo samozadovoljni, uzevši u obzir tako veliku gladi i nepotrebnu patnju u svijetu. Samozadovoljstvo je jedan od glavnih činitelja koji nas čine sposobnima da prihvaćamo takvu okrutnost.

P.:Da li transmisijska meditacija ublažava simptome kod osobe s graničnim poremećajem osobnosti?
       O.: Ne, međutim energije su vrlo snažne i mogu biti prekomjerno stimulativne za neke ljude čiji živčani sustavi su "granični".

(Više pitanja i odgovora)


Pisma čitatelja:
      
Tijekom mnogo godina neki su se Majstori, posebice Maitreja i majstor Isus, u različitim olbičjima pojavljivali velikom broju ljudi iz cijelog svijeta. Pojavljuju se i na predavanjima i meditacijama Benjamina Crema, pružajući ljudima u publici priliku da ih intuitivno prepoznaju. Neki ljudi podijele svoja iskustva s časopisom Share International. Ako susrete porvrdi Majstor Benjamina Cremea, pisma se objavljuju. Ta iskustva dana su da nas nadahnu, usmjere ili pouče, a često i da nas ozdrave i obodre. Također, Majstori vrlo često privlače našu pažnju na neku našu fiksiranu netoleranciju (na primjer protiv pića ili pušenja) ili je komentiraju. Mnogo puta djeluju kao anđeli spasitelji u nesrećama, tijekom ratnih vremena, potresa i drugih katastrofa. Pisma koja slijede primjeri su tog načina komunikacije Majstora:


Samoposluživanje
      
Dragi uredniče,
U siječnju 2005 godine bila sam u posjeti svojoj obitelji u Teheranu, u Iranu. Jednoga dana poslije kupovine moja majka je predložila da se vratimo kući autobusom, što sam rado prihvatila jer se još od svojih školskih dana nisam vozila autobusom u Iranu.
       Kada je autobus stigao, primijetila sam da muškarci ulaze na prednji, a da žene moraju ulaziti na stražnji ulaz. U autobusu je bila niska žičana mreža koja je odvajala muškarce od žena. Stajala sam s ostalim ženama u stražnjem dijelu zapanjena takvim rasporedom u kojem su muškarci sjedili sprijeda, a žene stajali straga.
       Kada smo krenuli, iz prednjeg djela autobusa podigao se muškarac vitkog stasa, star 35 do 40 godina i držeći u rukama mnogo listova bijelog A4 papira na kojima je nešto pisalo počeo vikati: "Imam Zamaan (Maitreja) je tu, pročitajte sve o tome. Podignite ruku ako želite letak."
       U jednom trenutku pogledao se je pravo u mene. Osjetila sam da me izaziva da uzmem letak. Bila sam u nedoumici i razmišljala sam je li moguće da je taj čovjek autentičan. Nisam podigla ruku, a kada sam odlučila da želim pogledati letak već je bilo prekasno.
       Možete li mi molim vas reći je li taj muškarac bio Maitreja?
       Essy Payne, Westcliff on Sea, Velika Britanija
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "čovjek na autobusu" bio Maitreja.)
      

Empatija
      
Dragi uredniče,
16. veljače 2005. poslijepodne, na dan predavanja Benjamina Crema u Minhenu, krenuo sam zajedno sa svojom obitelji (ženom i moje dvoje hendikepirane kćerke) na hodočašće u crkvu u Altöttingu u Bavarskoj. Dok sam sa svojom kćeri koja je bila u invalidskim kolicima stajao kod ulaznih vrata, osjetio sam kako me netko poteže za desnu ruku. Okrenuo sam se i ispred mene je stajao 10-ogodišnji dječak s naočalama i slušnim aparatom. Zagledao se u mene i dao mi znak da se sagnem — i poljubio me u desni obraz. Rekao mi je da je njegovo ime Martin i držeći me za ruku proveo kroz crkvu do kripte u stražnjem djelu i natrag. Za vrijeme te kratke ekskurzije često je od mene tražio da ga zagrlim, što sam više puta i učinio. Nakon što smo se pozdravili iznenada je nestao. Je li taj dječak bio netko poseban?
       Dimitri Hochhalter, Tettnang, Njemačka
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "dječak" bio Maitreya.)
      
Daleko od vreve
      
Dragi uredniče,
U veljači 2005. vozim se autobusom na transmisijsku meditaciju u Londonu. Dok sjedim na donjem katu autobusa, ispod video ekrana, moju je pozornost privlači tamnoputi muškarac koji je bio upravo ušao. U Šezdesetim je godinama, nosi kapu sa šiltom i u svakoj ruci ima po jednu vrećicu s namirnicama. Nikako ne može pronaći svoju voznu kartu, pa se šali sa vozačem: "Biste li prepoznali poštenog čovjeka kad biste ga sreli?" Toplo i bezbrižno se smješka, kao da ima vremena na pretek. Naposljetku sjeda na sjedalo ispred mene. Tada se na video-ekranu ispisuje moj dnevni horoskop: "Nitko i ništa vas ne može spriječiti u postizanju vašeg cilja," Razmišljam o Maitreji, o tome da li da ostanem u Londonu i pronađem posao, ili se vratim u svoju rodnu ruralnu Irsku, gdje uglavnom sama meditiram. Taj čovjek me pogleda ravno u oči i pita: "O čemu razmišljaš, djevojko?" Gledali smo duboko jedno u drugo, bez riječi, bez misli, a s toliko dubine. Već nakon dvije stanice ustaje da bi sišao U prolazu mi kaže: "Dobro pogledaj, djevojko, na ovo ludilo oko nas, vani je prava ludnica." Ponovno smo licem u lice: " Ali ti i ja, sestro, mi smo izvan toga". I ponovno ta intenzivna interakcija. Odlazi iz autobusa; dok autobus odmiče, promatram ga kako mi šalje poljubac. Što mislite? Je li to bio Maitreja?
       Mary Breach, Sneem, Co. Kerry, Irska
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je čovjek bio Maitreja.)

Bolje spriječiti nego liječiti

Dragi uredniče,
U nedjelju 13. studenog 2005. baš sam se spremao održati govor o ponovnom dolasku i prezentaciju slajdova s čudima u Quaker Meeting House u Edinburghu kada je došao muškarac u kasnim šezdesetima i pridružio se ostaloj publici koja je došla na predavanje. Ponudio sam mu šalicu čaja prije početka i on ju je prihvatio. Ono što je bilo pomalo neobično je to da je čim je sjeo uzeo u ruke igle za pletenje i počeo plesti! (Pomislio sam da je to malo čudno i morao sam se suzdržavati da se ne počnem smijati.)
       Bio je jednostavno sportski odjeven, nosio je crvenu sportsku jaknu. Imao je male, duboke oči i lagano grub ten, a odavao je dojam općenito veselog raspoloženja.
       Budući da je bilo prisutno samo petero ljudi, pozvao sam publiku da tijekom predavanja postavlja pitanja. Za vrijeme mog predavanja muškarac je, iako se činio vrlo zadubljen u pletenje, vrlo pažljivo slušao i postavljao mnogo pitanja. Uvijek je bio vrlo uljudan i činilo mi se da su njegova pitanja bila vrlo pomno smišljena kako bih ja s odgovorom na njih na najjasniji i najjednostavniji mogući način dokraja razumljivo objasnio i proširio pojedine aspekte priče o ponovnom dolasku. Sva su njegova pitanja u svojoj osnovi bila radoznala, a nikad skeptična, sumnjičava ili negativna.
       Nakon predavanja predstavio se kao Danijel te mi pokazao mi uzorak koji je pleo — nazvao ga je prijateljski kvadrat — i zamolio me ga primim na dar. Ostale slušatelje darivao je s još nekoliko "prijateljskih kvadrata". Još smo kratko razgovarali i rekao mi je da je prije mnogo godina imao 13 operacija na mozgu i da je to utjecalo na njegovo pamćenje. To mi se činilo prilično zapanjujuće — da je prošao tolike operacije. U jednom trenutku našeg razgovora ponovio je jedno pitanje jer se nije mogao sjetiti je li ga prije postavio prije. (Pitao sam se nije li on jednim dijelom moj odraz, budući da i ja imam slabo pamćenje.) Također, raspitivao se o Teozofskom društvu i o tome kako doći do njega.
Ako se dobro sjećam, zatim je popio još jedno piće, uzeo nekoliko komada informativnih materijala i otišao.
       Budući da je ovaj susret bio prilično neobičan, pitam se je li to možda bi Majstor?
       Cameron Pirie, Edinburgh, Škotska.
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "pletač" bio Maitreja.)


Znamenje
      
Govor iranskog predsjednika u Ujedinjenim narodima

Svi znamo za fanatične stavove iranskog predsjednika Ahmadinejada prema Izraelu. Share International ne podržava takvu neobuzdanu retoriku.
Usprkos tome, kada je predsjednik Ahmadinedžad 17. rujna 2005. godine u Ujedinjenim narodima u New Yorku govorio drugim svjetskim vođama, izviješteno je da je tijekom svog govora bio okružen blistavom svjetlošću. Naša informacija je da je svjetlost manifestirao Maitreja.
       Svjedoci izvještavaju da su vidjeli blistavu svjetlost koja je okružila Predsjednika kada je počeo govoriti i ostala s njim tijekom čitavog njegovog govora. I on sam je kasnije rekao da je osjetio da se događa nešto neobično.
       Na kraju svog govora, predsjednik Ahmadinejad je rekao: "Čovječanstvo je od početka vremena čeznulo za danom kada će pravda, mir, jednakost i suosjećanje obuhvati svijet. Svi mi možemo doprinijeti ostvarenju te čežnje. Kada taj dan dođe, ostvarit će se vrhovno obećanje svih religija — pojavit će se savršeno ljudsko biće koje očekuju svi proroci i pobožni ljudi. Dovest će svijet do pravde i potpunog mira. O, svemogući Bože, molim se tebi da požuriš dolazak svog posljednjeg povjerenika, onoga koji je obećan, savršenog i čistog bića, onoga koji će svijet ispuniti pravednošću i mirom."
       Predsjednik Ahmadinejad, šijitski musliman, tako je otkrio svoje vjerovanje, koje dijeli s mnogim drugim šijitima, da je dolazak Imama Mahdija blizu. Neki komentatori to su komentirali kao politički oportunizam, međutim početkom studenog 2005. godine Ahmadinejad je višim iranskim vjerskim vođama rekao da smatra da je zadatak njegove vlade "pripremiti put za veličanstveni dolazak Imama Mahdija — neka Bog ubrza njegov dolazak". Također, u zadnje vrijeme je slušateljstvima govorio da će se dolazak Imama Mahdija dogoditi unutar dvije godine. Kao što će čitatelji znati, Imam Mahdi je jedno od imena pod kojima se očekuje Maitreja.
       (Izvori: Channel 4 News, Velika Britanija; www.un.org)

Nove tvrdnje o Gospi koja lije suze

Prije dvije godine otkriveno je da mali kip Gospe izrađen od fiberglasa, koji je Tajlandu i kupila i nakon toga u Rockingham, u Zapadnoj Australiji donijela gospođa Australije, lije suze od ulja (vidi fotografiju).
       Temeljita ispitivanja pokazala su da nije bilo moguće napraviti da uljne suze teku iz kipa. Inače, suze mirišu na ruže i bile su povezane s nekim slučajevima izlječenja, Tada je Majstor Benjamina Crema potvrdio da se radio autentičnom znamenu što ga je stvorio Majstor koji je bio Marija. (vidi SI od siječnja/veljače 2003.)
       Sada se pojavljuju nove tvrdnje u vezi s tim kipom. U kući u kojoj se kip nalazi redovito se pojavljuje sama Gospa. Pojavljuje se svake večeri oko osam sati u vrtu gospođe Powell. Nadalje, rečeno je da je Gospa ostavila je tragove svojih stopala u betonskom pločniku gdje se pojavljuje.
       Vlasnica kuće rekla je da se isto po ružama mirisavo ulje koje je lio kip može vidjeti i na mjestu gdje su se dogodila ukazanja. Neki vjernici koji su posjetili kuću izvijestili su da su im se na odjeći pojavile uljevite mrlje. Kup posjećuje više od stotinu ljudi tjedno. Mnogi od njih dolaze od izvan Australije nadajući se čudesnom izlječenju.
       (Izvor: The Sunday Times, Australija)
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su to ukazanja Majstora koji je jednom od svojih života bio Isusova majka Marija.)

Pomoć pri eksploziji nafte

Britanski peti najveći terminal za skladištenje nafte Buncefield, u pokrajini Hertfordshire, bio je postrojenje koje se prostiralo na četrdeset hektara. Imao je dvadeset ogromnih rezervoara od kojih je svaki sadržavao milijune litara, benzina, nafte ili kerozina. 11. prosinca 2005. godine skladišni terminal je eksplodirao, što je bila najveća mirnodopska eksplozija svih vremena. Vozač cisterne Terry Hines nazvao je televiziju Sky i opisao scoj čudesan spas.
       Kada je zajedno s još četiri vozača cisterne sa svojim vozilom stajao u redu za punjenje, primijetio je magličasto isparavanje na bočnoj strani ogromnog rezervoara. No, kao vozač početnik pretpostavio je da se radio nekoj vrsti procesa povezanog s hlađenjem. Drugi vozači nisu to primijetili. Međutim, odjednom im je "momak koji se pojavio u dvorištu ispred rezervoara rekao da se udalje što brže mogu," kaže.
Skupina šofera hodala je prema izlaznim vratima kada je iza njihovi leđa došlo do ogromne eksplozije. Eksplodirao je najbliži veliki spremnik. Dali su se petama vjetra — "nikad u životi nismo tako brzo trčali" — dok su oko njih letjele cijevi i metalni šrapneli. Pa ipak, usprkos ogromnoj snazi eksplozije (tako snažnoj da je seizmografi registrirali kao potres snage 2.4 stupnja po Richterovoj ljestvici, a mjesno stanovništvo mislilo je da se radio nuklearnoj eksploziji), vozači su zadobili samo manje posjekotine i modrice, pri čemu je najteža ozljeda bilo posjekotina na koljenu.
       Lokalna policija nazvala je "čudom" što nitko nije poginuo, a časopis Times objavio je članak s naslovom "Nedjeljno čudo — ogromna eksplozija prouzročila štetu ali ne i poginule."
       (Izvor: Sky News, BBC, Times, Velika Britanija)
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je mladić u dvorištu koji je zaštitio vozače bio Maitreja.)

Pronađen raritetni pečat s likom Isusa

Pri arheološkim iskapanjima u starom gradu Tiberijasu u Izraelu u studenom 2005. godine pronađen je rijedak pečat s likom Isusa na jednoj strani, a na drugoj strani pečata je natpis "Christos". Pronašli su ga dobrovoljci zaposleni u američkom i britanskom veleposlanstvu. Profesor Yizhar Hirschfeld s jeruzalemskog sveučilišta koji je vodio iskapanja smatra da je pečat morao pripadati nekom visokom predstavniku crkve. "Crkva je ovdje bila mnogo jača nego što smo mislili. Ovo pokazuje i da su se Judaizam i Kršćanstvo ovdje susreli i živjeli zajedno, u harmoniji," istaknuo je.
(Izvor: Haaretz Daily, Israel)

Stvaranje novca neopterećenog dugovima
      
Patricia Pitchon
      
Kako u zemljama u razvoju tako i u razvijenim zemljama, naš na dugovima zasnovan financijski sustav je u krizi. Čak i u prosperitetnim zemljama postaju jasno vidljivi znakovi njegove malaksalosti: propadanje socijalnih struktura, stalan porast zaduženja, bogati postaju sve bogatiji a siromašni i dalje osiromašuju.
       Gotovo sav nov novac danas se izdaje se na osnovi dugova: suverena moć država smanjuje se time što svojim središnjim bankama dopuštaju da stvaraju kredite, da stvaraju novac bez bilo kakve osnove, iz ničega, na primjer kamatama opterećeni zajmovima. Banke posuđuju više nego što ustvari imaju i cijeli sustav je ovisan o povjerenju u njega samog.
      
Neizabrana moć
      
Ovdje je važno primijetiti da postoji umjetno stvoren manjak novca. Druga ključna stvar je da vlade ustupajući svoje presudne ovlasti privatnim bankarima, maloj, neizabranoj i nereprezentativnoj manjini omogućavaju da ima neumjerenu moć i time ozbiljno ograničavaju istinsku demokraciju. Moćni bankari nisu ni reprezentativni ni odgovorni narodu. Bankari odlučuju tko zaslužuje zajmove, na kakvoj osnovi i u koju svrhu. To ne samo da može iskriviti važnost socijalne politike nego je uistinu i iskrivljuje, jer bankari djeluju u skladu sa motivom dobitka, a ne u skladu s motivom "ljudi".
       Vlade ne mogu prikupiti dovoljno poreza za potrebe državne potrošnje i susreću se s manjkovima koje onda rješavaju takozvanim vrijednosnim papirima, komadima papira koji obećavaju kasnije plaćanje. Ti papiri onda dobivaju oblik dionica te kratkoročnih i dugoročnih državnih obveznica i redovito se javno prodaju najboljem ponudiocu: mirovinskim fondovima, fondovima uzajamne pomoći, osiguravateljskim poduzećima i bankama. Kada banke kupuju vrijednosne papire, one posebno za njihovu kupovinu stvaraju nov novac i taj je novac u stvari bez realne osnove. I kada vrijednosnice dospiju (a vlada mora ispuniti svoje obećanje i platiti ih) vlada više nema novaca i stoga mora: a) prodati još više vrijednosnih papira i b) povisiti poreze. Takav oblik otplate naziva se "plaćanje kamata na državni dug".
      
Ljudi moraju vraćati pravi novac

Među ozbiljnim financijskim reformatorima koji zagovaraju to da vlade stvaraju novac neopterećen dugovima je i Alistair McChonnachie, koji naglašava da vlade s tiskanjem komada papira koje prodaju bankama namiču novac koji nemaju. Ni banke nemaju novaca, nego ga stvaraju iz ničega, a istovremeno vlade očekuju da će ljudi preko poreza bankama vraćati pravi nova, nova za koji moraju raditi. Takav bi sustav mogli nazvati sustav "Alice u zemlji čudesa", u kojem se ljude većinu vremena nasamaruje. Međutim, sasvim su izvedivi i drugačiji financijski sustavi, uz potrebnu političku hrabrost i volju. McChonnachie navodi američkog izumitelja Thomasa Edisona: "Apsurdno je tvrditi da naša država može izdati 30 milijuna dolara u obliku mjenica, a ne može izdati 30 milijuna u valuti." (The New York Times, 6. prosinca 1921.)
       Protuargument stvaranju novca neopterećenog dugovima od strane države a za financiranje osnovnih socijalnih potreba (obrazovanja i zdravstvene skrbi, gradnje jeftinih stanova itd.) je opasnost od povećanja inflacije. Međutim, najozbiljniji financijski reformatori shvaćaju da novac neopterećen dugovima mora u financijski sustav prodirati postupno. Pri tome ističu da je tako već bilo u prošlosti. Na primjer, 1945. godine, na kraju drugog svjetskog rata, britanska vlada osigurala je polovinu državnih financijskih potreba stvaranjem novca neopterećenog dugovima (novca koji se nije moralo otplaćivati) i tako omogućila privatnom bankarskom sektoru da s drugom polovinom financira privatne investicije. Danas pak britanska vlada osigurava samo 3 posto novaca za financiranje, dok privatni sektor to čini s 97 posto udjela. Barry Turner ističe da vlada većinu javnog novca posuđuje od privatnog bankarskog sektora, dok ljudi za tu povlasticu plaćaju poreze. Uravnoteženje jednadžbe između izdataka, poreza i dugova znači da vlada održava umjetne manjkove državnih sredstava.Do gladi dolazi zato što ljudi ne mogu uzgajati raznovrsne lokalne prehrambene kulture kada je najveći dio poljoprivrednog gospodarstva usmjeren na proizvodnju i izvoz luksuznih prehrambenih artikala. Mjesno stanovništvo, čak i kada je lokalna proizvodnja hrane dostatna, gladuje i umire od gladi jer nema novca za kupnju hrane.

Nesmiljeno natjecanje

U svom eseju o negativnim posljedicama monetarnog sustava koji temelji na dugovima Richard Greaves ističe da troškovi kreditiranja (vraćanje kredita s kamatama) povećavaju cijenu konačnog proizvoda. Iz toga proizlazi zaključak da su roba i usluge skuplje, a istovremeno potrošači imaju manju kupovnu moć, što znači da se pojavljuje višak robe i usluga koji se ne mogu prodati. Ta situacija proizvodi uvjete nesmiljenog natjecanja u kojem poslovni subjekti pokušavaju smanjiti cijene smanjivanjem plaća, ukidanjem radnih mjesta ili selidbom proizvodnje u siromašnije zemlje (uvjetovano time da ondje imaju jeftiniju i sindikalno-neorganiziranu i nezaštićenu radnu snagu te apsurdni "tax-free" režim za velike kompanije, iako bi one s lakoćom mogle plaćati poneki porez). Međutim, od toga nikakve koristi nemaju ni stanovnici ni vlade tih zemalja, što se ne bi moglo reći za neke pojedince u vladajućim strukturama koji često traže i dobivaju mito za sklapanje takvih poslova.

       Greaves ističe da je takva situacija potiče inflaciju: proizvođači stalno moraju sve više posuđivati, a teret toga osjećaju potrošači koji također ulaze u sve veće dugove. Da bi snizile inflaciju banke povećavaju kamatne stope no to im u konačnici ne uspijeva: najprije gubitke trpi industrija koja pokušava smanjiti cijene jer potrošači sada imaju manju kupovnu moć, a troškovi se sve više povećavaju dok se ponovno smanjuju porezne stope i čitav krug posuđivanja i potrošnje koji iz toga slijedi ponovno potiče rast inflacije. U sustavu zasnovanom na dugovima razine posuđivanja i stvaranja novca moraju biti u neprestanom porastu, što povećava teret otplaćivanja kamata i posljedično je uvijek prisutna inflacija. Neki stručnjaci istaknuli su da je ono što potrošimo manje važno od onoga tko stvara kredit.


Beznadni nedostatak novaca u mnogim državama u razvoju čini da milijuni potencijalno talentiranih i sposobnih pojedinaca teško trpe zbog nedostatka prilike za školovanje, neprimjerenog stanovanja, izlječivih bolesti i zagađenog okoliša. Istovremeno, bogate zemlje sile zemlje u razvoju da otvore svoja tržišta kako bi mogle prodavati vlastite viškove, ne vodeći računa o stvarnim potrebama mjesnog stanovništva.

Bezgranična okrutnost

Dugovanja "Trećeg svijeta" ključni su faktor u uništenju okoliša, jer u svojim nastojanjima da se održe i uredno isplaćuju svoje dugove zemlje u razvoju prisiljene su iskorištavati svaki mogući prirodni izvor, koji onda izvoze i time ostvaruju potrebne prihode. Do gladi dolazi zato što ljudi ne mogu uzgajati raznovrsne lokalne prehrambene kulture kada je najveći dio poljoprivrednog gospodarstva usmjeren na izvoz luksuznih prehrambenih artikala namijenjenih izvozu, i mjesno stanovništvo, čak i kada je lokalna proizvodnja dostatna, gladuje i umire od gladi jer nemaju novca za kupnju hrane. Bezgranična okrutnost našeg sadašnjeg sustava izražava se u otplaćivanju kamata koje daleko premašuju posuđeni iznos.
       Beznadni nedostatak novaca u mnogim državama u razvoju znači da milijuni potencijalno talentiranih i sposobnih pojedinaca teško trpe zbog nedostatka prilike za školovanje, neprimjerenog stanovanja, izlječivih bolesti i zagađenog okoliša. Istovremeno, bogate zemlje sile zemlje u razvoju da otvore svoja tržišta kako bi mogle prodavati vlastite viškove, ne vodeći računa o stvarnim potrebama mjesnog stanovništva. Takav brutalan pritisak uvija se u krinku slobodne trgovine, dok se u bogatim zemljama skriveno subvencionira čitav niz poljoprivrednih proizvoda kao na primjer šećer, kukuruz i pamuk, čime osiguravaju da im poljoprivrednici u siromašnim zemljama ne mogu konkurirati. Mnoge rasprave u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji vode se upravo s tim u vezi.
       Monetarni reformatori zagovaraju potpunu promjenu smjera. Vlade moraju prestati posuđivati novac uz kamate. Moraju početi stvarati dugovima neopterećena financijska sredstva i trošiti ga unutar vlastite ekonomije, na javne projekte i usluge, a ne ga posuđivati. Time bi, naglašava Greaves, proizveli nova radna mjesta i pobudili cjelokupnu ekonomiju. U tu svrhu trebala bi biti osnovana posebna državna ustanova s transparentnim i odgovornim ciljevima.
       James Gibb Stuart u svojoj knjizi The Money Bomb (Novčana bomba) tvrdi da bi se kamate na javni dug mogle plaćati dugovima neopterećenim novcem koji bi trebale stvarati države, a ne oporezivanjem građana.Literatura:
Internet: www.Prosperityuk.com/articles
Richard Greaves: "The negative consequences of the Debt-based Money Sistem", Porsperity, Glasgow, Scotland, studeni 2001.
Alistair McChonnachie, "Looking beyond the Money Myth", Prosperity, kolovoz 2001.
Michael Rowbotham, "The Grip of Death: A study of modern money, debt slavery and destructive economics". Jon Carpenter Publishing, Charlbury, UK, 1998.
James Gibb Stuart, "The Money Bomb", Ossina Publishers, Glasgow, Scotland, UK, 1983.
Barry Turner, "The Squeeze on the Heart of Society", Prosperity,  lipanj 2001
      
O autorici:
Patricia Pitchon je nekadašnja novinarka kolumbijskog El Tempa. Danas je nezavisna novinarka i psihoterapeutkinja, radi i s izbjeglicama, živi u Londonu.


Glas ljudi — kompilacija


Volja i glas ljudi postat će vodilje svih država i naroda.
Maitreja, Učitelj svijeta

Od početka svog postupnog dolaska Učitelj svijeta Maitreja je u svojim porukama naglašavao potrebu za dijeljenjem dobara, pravednošću i za mirom te pozivao čovječanstvo da mu se pridruži u zadatku obnove svijeta. Rekao je: "Svaki čovjek je svjetionik koji svojom svjetlošću obasjava svoju braću. Učinite svoje svjetlo jarkim, neka sja i pokazuje put. Svi su potrebni, svi do jednoga. Nitko nije premalen ili premlad da odigra svoju ulogu u ovom velikom planu za spas i obnovu našeg svijeta." (Iz poruke br. 13)
       Glas ljudi koji se rađa bio je osnova mnogih članaka Majstora od Benjamina Crema, a Benjamin Creme naglašava odlučujuću važnost osobnog djelovanja u izgradnji novog svijeta. Danas smo svjedoci uzlasku te nove sile; ljudi širom svijeta izlaze na ulice i zahtijevaju slobodu, demokraciju, pravdu, mir, poštenu trgovinu, ljudska prava, iskorjenjivanje gladi i prestanak uništavanja okoliša. Ta nova "velesila", glas ljudi, postigla je mirne političke promjene širom svijeta i ima sve veći utjecaj u domaćoj i međunarodnoj politici. Maitreja savjetuje: "Ništa se ne događa samo od sebe. Čovjek mora djelovati i ostvariti svoju volju" (Iz poruke br. 31)
       Predstavljamo vam kompilaciju citata na ovu temu. Citirali smo Maitreju (iz knjiga Poruke Krista Maitreje i Maitrejina učenja — Zakoni života), Majstora Benjamina Crema (Iz knjige Majstor govori) i Benjamina Crema.

Od sada ćete, moji prijatelji i braćo, svjedočiti ublažavanju atmosfere u svijetu; ugodnije ozračje nade ući će u poslove ljudi, novi poziv na pravednost razlijegat će se iz svih krajeva, i usred te graje ćete me pronaći. Podržat ću sve koji pozivaju na mir, pravdu i bratsku ljubav. Pozvat ću k sebi sve koji vole svoju braću. Doći će iz svih skupina i država i okupiti se oko mene. Ispunit ću njihova srca nadom i ljubavlju, i u sve većem broju oni će osvojiti svijet. Taj proces već je započeo. Već se čuje glas ljudi. Sve glasnije i glasnije vape za pravdom i mirom za sva vremena. Obnovljenja nada obuzima čovječanstvo i to veseli moje srce. (Maitreja, iz poruke br. 131)

Narodi svijeta su se gotovo bez iznimke zatekli u novom iskustvu: oblikovanju jasno artikuliranih masa. Dani tihe pokornosti autokratizmu odavno su prošli. Umjesto toga, ljudi širom svijeta su na maršu, demonstriraju svoju volju i zahtijevaju svoja demokratska prava. Nesmotrena uzbuđenost i ushit neke vode u ekscese i preuranjena očekivanja koji su osuđeni za neuspjeh, međutim širom svijeta sprema se gibanje koje obećava da će ga preobraziti. Postojano se pojavljuju znakovi da se ljudi bude iz pradavnog drijemeža i uzimaju budućnost u svoje ruke. Dok iz zakulisja tiho promatramo, narodi stenjući u svojim mukama porađaju novu ideju: ideju jednog čovječanstva. Dugo smo radili za tu nagradu; dugo smo nadahnjivali tu plemenitu spoznaju. Napokon ljudi širom svijeta spoznaju značenje svog postojanja i osjećaju potrebu za pravdom i sudjelovanjem. (Majstor, iz članka "Čuje se glas ljudi", ožujak 2001.)

Sve veća moć glasa ljudi i sve veća odlučnost da se taj glas čuje je najvažniji politički događaj našeg vremena.

Svijet je spreman na promjenu i u svijetu su milijuni ljudi koji to znaju, iako trenutno nemaju glasa. Maitreja će postati glas ljudi koji vide potrebu za promjenom. Pobudit će javno mnijenje, a pravilno pobuđeno i obrazovano javno mnijenje je sila kojoj se ne može suprotstaviti nijedna država ovog svijeta. (Benjamin Creme, The Great Approach)

U ljudskim odnosima počinje se čuti nov glas, oblikuju ga malobrojni osjetljivi umovi među vođama država. Taj glas će sve više izražavati glavne potrebe našeg vremena: mir, snošljivost, opraštanje krivica iz prošlosti, suradnju i dijeljenje dobara za dobrobit svih. Taj glas će dolaziti iz srca i umova svih koji vole svoje bližnje i stvoriti nepobjediv zahtjev za rekonstrukciju i obnovu svijeta. To je glas novog doba. To je glas Maitreje.
       Dodajte svoj glas tom skupnom prosvjedu za mir i pravednost i postanite svjesni svog mjesta u povijesti. Nov svijet je u nastajanju i potrebno mu sudjelovanje svih: svi imaju ulogu u tom velikom pothvatu; nitko neka ne misli da je premlad ili prestar da glasno izrazi svoje težnje. Uskoro će sam Maitreja usredotočiti taj zahtjev za novim načinom življenja, dodajući svoj uvid i iskustvo vapaju ljudi za pravdom i mirom. (Majstor, iz članka "Maitrejin glas")

Ono što Maitreja može činiti je poučavati, informirati, nadahnjivati, stvarati pouzdano sredstvo izražavanja — glas ljudi svih država u svijetu — i stvoriti artukuliranu masu kojoj se nijedna država u svijetu neće moći suprotstaviti. Trebamo informirano, obrazovano svjetsko javno mnijenje koje će se zauzimati za pravdu, mir i slobodu. Ništa manje od toga. Tako će to biti. (Benjamin Creme, Share International, studeni 2002)

P.: Oduvijek je postojala "moć ljudi" — to nije ništa novo. A Share International tu ideju predstavlja kao da je nešto novo i revolucionarno. Zašto?
O.: U povijesti je "glas ljudi", kako se predstavlja danas u Share Internationalu, s iznimkom velikih revolucionarnih pokreta poput francuske, ruske i kineske revolucije bio vrlo zagušen. Tijekom cijele povijesti ljudi su promatrali i trpjeli opetovane invazije, pljačke i okrutnosti koje su izvodili pojedinačni osvajači i njihove pobjedničke vojske. Danas smo svjedoci novoj pojavi. Ljudi širom svijeta osjetili su svoju skupnu moć te traže za sebe slobodan i pravedan svijet, na kojega imaju pravo kao članovi jednog čovječanstva. To je, po mom mišljenju, nešto sasvim novo i manifestirat će se kao svjetsko javno mnijenje koje će biti tako moćno i jedinstveno da mu se nijedna svjetska vlada neće moći suprotstaviti. Kao što je jedan od Majstora rekao: "Glas ljudi je glas mudrosti." (Benjamin Creme, Share International, ožujak 2005)

Današnji politički sustavi po svijetu slabe i naposljetku će iznjedriti novi sustav upravljanja koji će biti mnogo više reprezentativan. Obični ljudi, intelektualci, obrazovni radnici, ljudi s različitih područja shvatit će da imaju izvorni glas u vladi. To će zamijeniti sadašnje upravljanje masama preko ideologije. Evolucija znači razvoj prema slobodi. (Maitreja, Zakoni života)

Oblik koji bi mogla poprimiti nova kultura i dalje je najvećim dijelom nejasan i neformiran, no jedan njezin činitelj već se zabilježio kako u umove javnosti tako i u medije: rastuća moć glasa ljudi i sve veća odlučnost da se taj glas čuje. To je najvažniji politički događaj našeg vremena. Ljudi u državama širom svijeta počinju sami odlučivati o svojoj sudbini i zahtijevaju svoja prava. Unutarnji poziv na slobodu, prirođen njihovoj božanskosti, udružuje ljude svih rasa i vjeroispovijesti i u rastućem krešendu će odjekivati i odzvanjati sve dok ne padnu i posljednji branici tiranije i ljudi mogu naslijediti svoje rođenjem stečeno pravo. To je budućnost koju očekuju svi ljudi. (Majstor, iz članka "Glas ljudi", srpanj 1992.)
[Za cjelovitu kompilaciju vidi cjelovito tiskano izdanje časopisa Share International od siječnja/veljače 2006.]

Glas ljudi

Tony Benn — pun nade za budućnost

U nedavnom intervjuu s Kevinom Zeeseom u listu Al Jazeera Magazine britanski političar i mirovni aktivist Tony Benn govorio je o svojoj nadi za budućnost.
       "Deseci, možda stotine milijuna ljudi u Britaniji, Americi, Europi i širom svijeta žele vidjeti miroljubiv rasplet (rata u Iraku). Po mom mišljenju, oni su pravi Amerikanci, pravi Britanci, pravi Francuzi, pravi Nijemci, jer na svijet gledaju sa stajališta svoje djece. Doslovno milijuni dobrih ljudi rade za napredak i njihova bi nam hrabrost i dosljednost trebale dati potrebnu nadu i pouzdanje koje trebamo da nastavimo s poslom koji moramo obaviti.
       "Istina je da bi modernim naoružanjem — nuklearnim , kemijskim i biološkim — čovječanstvo moglo uništiti samo sebe, što dosada u prošlosti nije bilo moguće. No činjenica je i da sada imamo novac, tehnologiju i izvore kojima, samo ako ih mudro upotrijebimo, možemo preobraziti svijet, i to je odluka koju moramo donijeti."
       "U svakoj državi ima naprednih ljudi koji pišu i bore se za potpuno iste ciljeve koji i nas ovdje povezuju; na područjima rada, sindikalne organiziranosti i u mirovnim pokretima; o njima nam se vrlo malo govori jer ljudi na vrhu postaju sve zabrinutiji zbog rastućeg otpora prema njihovom sustavu i brutalnosti kojom čuvaju svoju moć i povlastice...
       "Istinski sukobi danas u svijetu nisu oni između bijelaca i crnaca, Amerikanaca i stranaca ili čak između muškaraca i žena, nego su to, kao što je uvijek bio slučaj, sukobi između bogatih i siromašnih, moćnih i slabih, a s povećanjem stanovništva i sve iscrpljenijim izvorima, vjerojatnost rata postaje veća...
       "Ja sam optimist i ni na trenutak ne vjerujem da se takvo stanje nepravde i strahote može još dugo nastaviti a da ga ne promijenimo i obrnemo tok događaja; jer, takvo stanje se može održati samo zato što nam stalno govore da ga moramo prihvatiti. No jednom kada odustanemo od tog prihvaćanja i zamiojenimo ga odlučnošću da se izgradi nešto novo, to će se okončati."
(Izvor: www.aljazeera.net)

Prosvjedi za demokraciju u Hong Kongu

Tisuće stanovnika Hong Konga pridružilo se 4. prosinca 2005. velikom prosvjedu na kojem su zahtijevali uvođenje univerzalnog prava glasa kojim bi dobili mogućost da sami izaberu svoje vodstvo. Običnim građanima pridružili su se sindikati, demokratski aktivisti i udruge građana. Organizatori, Fronta za građanska prava (Civil Rights Front), izjavili su da je sudjelovalo 250 000 ljudi, dok je procjena policije bila znatno manja, 63 000.
       Prosvjednici su zahtijevali uvođenje potpuno demokratskog sustava u Hong Kongu, s općim izborima nove vlade u sljedeće dvije godine. Sadašnju izvršnu vlast od 800 članova, na čelu s Donaldom Tsangom, za stanovnike Hong Konga izabrala je Kina, koja je nakon masovnih prosvjeda 2003. i 2004. godine pristala na određene ustupke, ali ne i na provedbu reformi koje bi omogućile izbore. 42-godišnji Plau Cheung kaže: "Mislim da smo sposobni izabrati vlastitu vladu." Aktivist Martin Lee naglasio je razmjere prosvjeda: "Što više ljudi sudjeluje u prosvjedima, to će više vlada morati učiniti nešto s tim."
(Izvori: BBC News, Velika Britanija; www.ChinaDigitalTimes.net)

Cjelovito izdanje Share Internationala u rubrici Glas naroda donosi i sljedeće članke:

Ujedinjeni pokret za mir
Starosjedilac izabran za bolivijskog predsjednika
Siromašni svijeta okupili se na prosvjedu protiv WTO-a


Maitrejini prioriteti

Djeca daleko od očiju, daleko od srca i izvan dosega
UNICEF-ov Izvještaj o stanju djece u svijetu 2006.   
  

Teško iskorištavanje i diskriminacija su problemi s kojima se susreću milijuni djece koja ostaju gotovo nevidljiva, danas je izjavio UNICEF na predstavljanju Izvještaja koji istražuje uzroke socijalnog isključivanja i zlostavljanja djece.
UNICEF je poručio kako milijuni djece nestaju iz vidokruga kada se njima trguje ili kad su prisiljena raditi kao posluga u domaćinstvima. Djeca koja odrastaju na ulici žive naočigled sviju, ali su isključena iz osnovne skrbi i sustava zaštite. Uz zlostavljanje, većina je te djece isključena iz školskog i zdravstvenog sustava i drugih oblika skrbi potrebnih za njihovo odrastanje.
       Izvještaj o stanju djece u svijetu za 2006. je zastrašujuća procjena najranjivije skupine djece na svijetu čija prava na sigurno i zdravo djetinjstvo je izuzetno teško zaštititi. Djeca odrastaju izvan dosega razvojnih kampanja i često su previđena u većini aktivnosti — od javnih rasprava i zakonodavstva do statistika i vijesti u medijima.
Bez pojačane pažnje milijuni će djece ostati zaboravljeni i u zamci djetinjstava koje obilježavaju nemar i zlostavljanje s razarajućim posljedicama na njihovu dugoročnu dobrobit i razvoje nacija. Izvještaj naglašava da svako društvo kojemu je u interesu dobrobit djece i svoja budućnosti ne bi smjelo dozvoliti da se takvo što dogodi.

"Ispunjavanje Milenijskih ciljeva razvoja ovisi o našoj sposobnosti da se doprije do ranjivijih skupina djece u dijelovima svijeta u razvoju" izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Ann M. Veneman na predstavljanju izvještaja u Londonu. “Ne možemo očekivati trajni napredak ako i dalje previđamo djecu u najtežim uvjetima — najsiromašnije i najranjivije, iskorištavane i zlostavljane."

ZAŠTO DJECA OSTAJU NEVIDLJIVA

U prošlosti je UNICEF u velikoj mjeri izvještavao o siromaštvu, HIV/AIDS-u i oružanim sukobima koji ugrožavaju djetinjstvo. Izvještaj Isključeni i nevidljivi daje detaljan pregled kako ovi faktori te loše upravljanje i diskriminacija onemogućuju zaštitu djece od zlostavljanja i iskorištavanja te ih isključuju iz škola, zdravstvenih institucija i drugih oblika skrbi u vrlo alarmantnim brojevima.
       Izvještaj govori kako su djeca koja nemaju pristup vitalnim javnim službama lakša meta za iskorištavanje jer imaju manje informacija o tome kako se mogu zaštititi te manje životnih alternativa. Djeca koja se nađu u oružanom sukobu redovito su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja. Upravo su ta djeca — sama i bez zaštite — ignorirana.
Izvještaj naglašava kako su djeca u četiri sljedeće situacije najviše izložena opasnosti da ostanu nevidljiva i zaboravljena:

Djeca bez službenog identiteta.
Svake godine više od polovine rođene djece u dijelovima svijeta u razvoju (izuzev Kine) ne upisuje se u matične knjige rođenih čime se 50 milijuna djece uskraćuje osnovno pravo pri rođenju: priznanje državljanstva. Djeca koja nisu upisana u knjigu rođenih po rođenju ne vode se u službenim statistikama niti su službeno priznati članovi društva. Bez službenog identiteta, djeca nemaju zagarantirano obrazovanje, dobre zdravstvene usluge i druge osnovne oblike skrbi koje utječu na njihovo djetinjstvo i budućnost. Na primjer, dijete bez rodnog lista ne može se školovati jer je rodni list uvjet za upis u školu. Jednostavno rečeno, djeca koja nemaju službeni identitet ne broje se i ne uzimaju u obzir.

Djeca bez roditeljske skrbi.
Milijuni siročadi, djece s ulice te djece u pritvoru odrastaju bez tople brige i zaštite svojih roditelja te izvan obiteljskog okružja. Djeca koja se nađu u ovakvim okolnostima često se ni ne tretiraju kao djeca.

 • Procjenjuje se da 143 milijuna djece u zemljama u razvoju — jedno od trinaestero djece susrelo se sa smrću jednog roditelja, posebno majki što je ozbiljno uzdrmalo njihovo zdravlje i obrazovanje.

 • Globalno, deseci milijuna djece provode veći dio svojih života na ulicama gdje su izloženi svim oblicima zlostavljanja i iskorištavanja.

 • Više od milijun djece živi u pritvoru, pri čemu veći dio čeka suđenje za manje prijestupe. Mnogi su u toj skupini izloženi zanemarivanju, nasilju i traumama.

Djeca u ulozi odraslih. Izvještaj naglašava da djeca koja su prisiljena preuzeti uloge odraslih prerano prolaze kroz ključne faze dječjeg razvoja.

 • Tisuće i tisuće djece je zahvaćeno oružanim sukobima, u ulogama vojnika, tekliča, kuhara, portira i seksualnih robova za potrebe vojnih postrojbi. U većem broju slučajeva radi se o djeci koja su silom oteta.

 • Unatoč tome što postoje zakoni protiv ranog stupanja u brak u mnogim zemljama, preko 80 milijuna djevojčica u zemljama u razvoju će se udati prije no što navrše 18. godinu, a mnoge i puno ranije od toga.

 • Procjenjuje se da 171 milijun djece radi u opasnim uvjetima s opasnim strojevima, uključujući i rad u tvornicama, rudnicima te u poljoprivredi.

Izrabljivana djeca. Zatvorena od strane svojih zlostavljača i zadržana kod kuće i izvan škole bez osnovne skrbi, djeca-žrtve izrabljivanja su najmanje zamijećena. Njihove živote i brojeve je gotovo nemoguće pratiti.

 • Oko 8,4 milijuna djece radi u najgorim uvjetima dječjeg rada uključujući prostituciju te ucjenjivanje dugovima, pri čemu se djeca iskorištavaju u gotovo ropskim uvjetima kako bi otplatila dugove svojih obitelji.

 • Gotovo 2 milijuna djece se izrabljuje u trgovini seksom, pri čemu su u većini slučajeva djeca izložena seksualnom i fizičkom nasilju.

 • Svake se godine procjenjuje da milijuni djece završe kao žrtve trgovine ljudima u podzemlju i ilegalnim okružjima gdje su prisiljeni na opasne i ponižavajuće oblike rada, uključujući i prostituciju.

 • Veliki broj djece se izrabljuje kao posluga u privatnim kućama. Mnogima od njih se brani odlazak u školu te su izloženi fizičkom zlostavljanju, pothranjeni su ili preumorni od rada.

Izvještaj također naglašava kako su djeca koja žive u osjetljivim područjima — zemljama koje nisu u mogućnosti ili voljne pružiti osnovne oblike skrbi za svoju djecu — doslovno neprimjećena.
       Diskriminacija na bazi spola, etničke pripadnosti ili invaliditeta također utječe na isključivanje djece iz zajednice. Na primjer, zbog diskriminacije milijuni djevojčica ne idu u školu, a zbog etničke pripadnosti ili pripadnosti domorodačkim skupinama mnoga djeca nemaju pristup ključnim oblicima skrbi. Procjenjuje se da u svijetu živi oko 150 milijuna djece s invaliditetom, a mnogi su od njih bez mogućnosti obrazovanja, zdravstvene njege i potrebne podrške zbog gotovo rutinske diskriminacije.

ISPUNJAVANJE NAŠIH OBEĆANJA DJECI

Izvještaj o stanju djece u svijetu naglašava kako svijet mora nadići trenutne razvojne napore kako najranjivije skupine djece ne bi ostale zapostavljene. Vlade imaju primarno odgovornost za registriranje i dopiranje prema djeci, a morale bi učvrstiti svoje napore u četiri ključna područja:
 • Istraživanje, praćenje i izvještavanje: Neophodno je razviti sustave koji će bilježiti i izvještavati o prirodi i vrsti zlostavljanja te isključivanja djece kako bi se osigurao pristup svoj djeci koja su isključena i nezamijećena. 

 • Zakonodavstvo: Nacionalni zakoni trebaju odražavati međunarodne obveze prema djeci, a zakoni koji omogućavaju diskriminaciju moraju biti promijenjeni ili ukinuti. Zakoni kojima se progone osobe koje čine zlo djeci moraju se konzistentno provoditi. Na primjer, slaba provedba propisa održava atmosferu u kojoj silovanja djece ostaju nekažnjena.

 • Financiranje i izgradnja institucija: Proračuni usmjereni na djecu i jačanje institucija koje služe djeci moraju nadopunjavati zakone i istraživanja.

 • Programi: Hitno su potrebne reforme u mnogim zemljama i zajednicama kako bi se ukinule ulazne barijere za isključenu djecu pri korištenje osnovnih oblika skrbi, npr. ukidanje zahtjeva za rodnim listom pri upisu u školu.

Izvještaj je također naznačio konkretne aktivnosti koje mogu poduzeti civilno društvo, privatni sektor, donatori i mediji kako bi se spriječilo propadanje djece u „crne rupe“. Ti će napori na svim razinama društva pomoći stvaranju sigurnog okruženja za djecu koje će štiti djecu od zlostavljanja na isti način na koji cijepljenje i odgovarajuća prehrana štite djecu od bolesti.
       Vlade, obitelji i zajednice moraju učiniti više kako bi se spriječilo zlostavljanje i iskorištavanje te kako bi zaštitili djecu — žrtve zlostavljanja. Zakoni kojima se utvrđuje odgovornost osoba koje čine kaznena djela prema djeci moraju se stalno provoditi; stavovi, tradicije i običaji koji su štetni za djecu moraju se raspraviti u javnosti, a djeca sama moraju dobiti informacije i životne vještine kako bi se zaštitila.
       "Oni koji čine zlo djeci, otimaju njihove mogućnosti da odrastu u sigurne, zdrave i dostojanstvene osobe" rekla je gđa Veneman. "Zaštita djece će biti osigurana tek kad zlostavljanje i iskorištavanje djece postane vidljivo, a oni koji čine djela protiv djece odgovaraju pred sudom."

Cjelovito izdanje u ovoj rubrici donosi i sljedeće članke:

Zatvorenici dijele hranu da pomognu gladnima
Potpora otpisu afričkih dugova
Kritična situacija s hranom pogađa milijune u Africi


Nobelovu nagadu prima...

Piše Jim Lobe

Washington, SAD — Socijalni aktivisti iz Meksika, Malezije, Bocvane i Kanade primili su "Nagradu za ispravan život" (Right Livelihood Award) koja se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za iznimnu viziju i rad u korist prirode i ljudi.
Nagradu u visini 250.000 američkih dolara, koju će 9. prosinca službeno uručiti švedski parlament, međusobno će podijeliti:

 • Francisco Toledo, umjetnik i filantrop iz Oaxaca u Meksiku
 • aktivisti kanadske skupine za pravednu trgovinu i pravedno društvo Maude Barlow i    Tony Clarke
 • Malezijska sindikalna i društvena aktivistkinja Irene Fernandez
 • "Prvi stanovnici Kalaharija" (The first people of Kalahari), skupina Bušmana koja se   suprotstavila vladi Bocvane u njezinom nakani da ih iseli iz njihovih drevnih domova u pustinji Kalahari
Nagrada za ispravan život, koju često nazivaju i "alternativna Nobelova nagrada", dosad je bila dodijeljena više od stotini aktivista iz 48 zemalja. Godine 1980. utemeljio ju je Jakob von Uexkull, švedsko-njemački filatelist, koji je njezino financiranje osigurao prodavši svoju zbirku poštanskih maraka vrijednu približno milijun dolara.
       Nagradu su između ostalih bili primili i Wangari Maathai, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2004. godine i aktivistica u borbi za zaštitu okoliša, te Ken Saro-Wiwa, nigerijski pisac i aktivist kojeg je pogubio vojni režim generala Saanija Abacha. Dobitnici nagrade djeluju na područjima u kojima se "u potpunosti poštuju drugi ljudi i priroda", što zahtijeva i "nešto osobnog žrtvovanja".
       Toledu (65)(fotografija desno), južnoameričkom Indijancu, nagrada je dodijeljena jer je " sebe i svoju umjetnost predao zaštiti, poboljšanju i obnovi arhitekturne i kulturne baštine, prirodnog okoliša i života zajednice Oaxaca indijanaca". Kao slikar koji svoje radove izlaže u galerijama u Meksiku, Evropi, južnoj i sjevernoj Americi te Aziji, Toledo je u indijanskim zajednicama osnovao dječje biblioteke te brojne umjetničke i kulturne ustanove, uključujući Muzej suvremene umjetnosti Oaxaca, Institut grafičke umjetnosti, biblioteku za slijepe Jorga Luisa Borgesa, Kulturni centar Santo Domingo u Oaxacu te vlastitu izdavačku kuću. Pomogao je kod osnivanja Pro-Oaxa, udruge namijenjene zaštiti i promociji umjetnosti, arhitekture, kulture i okoliša Oaxaca. Kao društveni aktivist uspješno se borio protiv gradnje modernih luksuznih hotela, parkirališta, autoputova i žičare do obližnjeg arheološkog nalazišta Monte Alban te podružnicama restorana sa brzom hranom Mc Donald's na čuvenom glavnom trgu u Oaxacu.
       Barlow i Clarke su dugogodišnje aktivistice na području pravedne trgovine. Trenutačno je njihovo djelovanje usmjereno na zaštitu voda. Barlow (58), mnogo je godina bila na čelu Kanadskog ženskog pokreta i pomagala u osnivanju Kanadskog savjeta, skupine sa 100.000 članova i 70 podružnica koja je osnovane s ciljem borbe protiv Sporazuma o slobodnoj trgovini između Kanade i SAD, te za očuvanje kanadskog suvereniteta nad kanadskim prirodnim izvorima uključujući i vodu. Također, imala je presudnu ulogu u protivljenju Sporazumu o slobodnoj trgovini u sjevernoj Americi (NAFTA).
Maude Barlow, Bolivija       Barlow (vidi foto.) je autorica odnosno koautorica petnaestak knjiga o globalizaciji i prijetnji koju ona predstavlja za svijet. Zadnja u nizu je knjiga Kanadska budućnost u tvrđavi Sjeverne Amerike (Too Close for Comfort, Canada's Future in Fortress North America) . Clarke (60) radila je kao voditeljica odjela za društvene aktivnosti Kanadske katoličke biskupske konferencije i predsjednica udruge Action Canada Network, najvećem udruženju skupina civilnog društva i radničkih sindikata, koja se suprotstavila programu slobodne poduzetničke trgovine. Clarke i Barlow su 2002. g. objavile knjigu Plavo zlato: borba protiv korporativne krađe svjetskih zaliha vode  (Blue Gold: The Battle Against Corporate Theft of the World's Water), koja je izdana u preko 40 država. Clarke je nedavno napisala i Unutar boce (Inside the Bottle), koja govori o svjetskoj industriji flaširane vode i njezinom utjecaju na izvore vode u siromašnim zemljama.
       Irene Fernandez (59) bila je najistaknutiji malezijski borac za prava najranjivijih osoba, uključujući imigrante, poljoprivredne radnike, radnike u posluzi, prostitutke i oboljele AIDS-a. U ranim 70-tim godinama organizirala je prvi sindikat tekstilnih radnika u državi i bila na čelu organiziranja radnika u onim predjelima države gdje se proizvodilo za izvoz. Godine 1976. priključila se Udruženju potrošača Penanga, koje je postalo vodeća civilna udruga na područjima zaštite prava potrošača, očuvanja okoliša te sigurnosti na radnom mjestu.
       Od sredine 80-tih godina bila je na čelu kampanje za zaustavljanje nasilja nad ženama, a u udruženju žena po nazivom All Women's Action Society bila je pet godina predsjednica. Istovremeno je sudjelovala  kod osnivanja Udruga za pravnu zaštitu i razvoj žena (Asia Pacific Women Law and Development), kojuje vodila više od desetljeća. U ranim 90-im postala je predsjednica Mreže protiv pesticida (Pesticide Action Network), koja je provodila kampanje protiv genetski-modificirane hrane i korporativne kontrole nad sjemenskim materijalom, te za sigurnost radnika. Također, osnovala je organizaciju Tenaganita koja se bori za prava i dobrobit oko 3 milijuna stranih radnika u Maleziji. U okviru te organizacije djeluje i utočište za prostitutke zaražene virusom HIV.
       Godine 1996., poslije objave izvješća o zloupotrebi stranih radnika, Fernandezovu su uhitili i optužili za "zlonamjernu objavu dezinformacija". Godine 2003. proglasili su je krivom i osudili na godinu dana zatvora. Slučaj je trenutačno u žalbenom postupku.
Organizacija "The First People of Kalahari (FPK)" zastupa stotine Gana i Gwi Bušmana iz Bocvane, koji su bili jedni od zadnjih koji su živjeli u zemlji svojih predaka, sada rezervatima za divlje životinje u središnjem dijelu pustinje Kalahari. Godine 1996. nasilno su ih iselili u naselja izvan rezervata gdje žive uglavnom od vladine pomoći. Vođa skupine, Roy Sesana, također dobitnik Nagrade za pravilan život, rođen je prije najmanje 50 godina u zajednici Bušmana Molapo. Nekoliko godina radio je u Južnoj Africi, da bi se godine 1971. vratio u središnji Kalahari kako bi se obučio za tradicionalnog liječnika. Sesana i FPK, koji imaju snažnu podršku londonske organizacije Survivor International, državnim neposluhom i pravnim sredstvima bore se protiv nasilnih preseljavanja, za koje tvrde da se u stvari provode radi dodjeljivanja koncesije za dijamante međunarodnoj korporaciji za proizvodnju dijamanata De Beers. Godine 2002. vlada je Bušmanima presjekla prirodni dotok vode kako bi prisilila na preseljenje nekoliko stotina koji onih su preostali.
       Prema informacijama Survivor Internationala, u svega nekoliko dana policija je uhitila grupu od 28 Bušmana, među kojima i vođe FPK-a zajedno sa Sesanom, koji su pokušavali dostaviti hranu i vodu rodbini koja je ostala u rezervatu. Članovi grupe potvrdili su da je policija nakon uhićenja brutalno pretukla aktiviste. Vlada tvrdi kako su i uhitili nakon što su "policiju napali sa različitim vrstama oružja". FPK je osobito uspješan u dobivanju međunarodne potpore za svoje ciljeve, uključujući i pomoć brojnih slavnih ličnosti, kao što je britanska glumica Julie Christie. (Izvori: Inter Press Service, SAD; www.rightlivelihood.org)

Jim Lobe je politički analitičar i washingtonski dopisnik za Inter Press Service.

Trendovi

Univerzalna plastika
     
Proizvedena je nova plastika koja je prozirna, otporna na udarce, može podnijeti vrlo visoke temperature i pokazuje visoku postojanost u dodiru s različitim kemikalijama kao što su benzin i antifriz.
     U tvrtki Toray Industries Incorporated koja ju je razvila ističu da ova plastika ima širok spektar primjene. Na primjer, može se koristiti za izradu automobilskih vrata, a budući da bi takva vrata bila mnogo lakša od sadašnjih, potrošnja goriva bila bi manja. Kada bi je automobilska industrija počela koristiti kao osnovni materijal pri proizvodnji automobila, zamjena rezervnih dijelova bila bi mnogo lakša i njezina upotreba bi pojednostavila proces proizvodnje. (Izvor: The Nikkei Weekly, Japan)
     
Otkrivena najstarija kršćanska crkva
     
Megiddo, ArmagedonArheolozi tvrde da su otkrili najstariju crkvu u Izraelu i to u Megidu, biblijskom mjestu budućeg Armegedona. Naime, u Kršćanstvu se vjeruje da je Megido mjesto gdje će se zbiti Armagedon, posljednja bitka između dobra i zla prije dolaska novog Mesije. Arheolozi su dosada pronašli izvrsno očuvane mozaike iz trećeg stoljeća poslije Krista kada su rimske vlasti prvi put dozvolile javne kršćanske obrede. 
     Crkvu u Megidu otkrili su palestinski zatvorenici iz obližnjeg strogo čuvanog izraelskog zatvora prilikom raščišćavanja zemljišta za novi zatvorski odjel. U središtu jednog od najdojmljivijih podnih mozaika nalaze se dva lika ribe, drevnog simbola ranog kršćanstva, simbola doba Riba. 
     Druge drevne crkve u Izraelu iz istog razdoblja su crkva Svetog Groba u Jeruzalemu (330. godina nakon Krista) i crkva Kristova rođenja u Betlehemu, no izraelski arheolozi procjenjuju da je crkva iz Megida najstarija.
     Jothan Tepper, voditelj iskapanja, rekao je da bi ovo otkriće moglo rasvijetliti važno razdoblje čovječanstva. ťIz ovog razdoblja na našem području obično imamo samo povijesne dokaze iz literature, nikada dosad nismo imali arheološki dokaz,Ť rekao je. ťNe postoji ništa s čime bismo ga mogli usporediti. To je jedinstven pronalazak.Ť Vatikanski veleposlanik u Izraelu Pietro Sambi pronalazak je opisao kao ťveliko otkrićeŤ. Izraelska zatvorska uprava navodno je zatražila da se mozaik iskopa i premjesti na drugo mjesto kako bi mogli nastaviti s planovima povećanja kapaciteta zatvora u Megidu, čija su populacija većinom palestinski politički zatvorenici. (Izvori: Associated Baptist Press, NBC, Sjedinjene Države; BBC News, Velika Britanija)
     
Biljka koja hladi
     
U gradovima je temperatura uvijek nekoliko stupnjeva viša nego na selu, a gradski zrak uvijek je mnogo zagađeniji. Sada je pomoću genetske manipulacije proizveden poluzimzeleni grm koji pročišćuje zrak i snižava temperaturu zraka. Tvrtki Toyota Motor uspjelo je razviti grm posebne vrste kadulje (salvia greggii) koji je sposoban upijati tvari koje zagađuju atmosferu kao što su dušik i sumpor-dioksid djelotvornije nego prijašnje vrste. Također, taj grm može smanjiti gradske temperature. Predstavnici tvrtke savjetuju da se grmovi te posebne vrste kadulje posade uzduž gradskih cesta i u parkove. Novorazvijena biljka bit će u prodaji od ožujka 2006. godine.
(Izvor:  The Nikkei Weekly, Japan)
     
Lijek za malariju?

Belgijsko poduzeće za proizvodnju lijekova oglasilo je neobično otkriće — kombinaciju od tri lijeka koji liječi malariju u jednom danu. 
     Novu terapiju razvilo je poduzeće Dafra Pharma, srednje veliko obiteljsko poduzeće s ambicijama da ove godine iziđe na afričko tržište. Novu kombinaciju lijekova predstavili su još u studenom 2005. godine na simpoziju o posebnoj kombiniranoj terapiji artemisininima na multilateralnoj inicijativi kongresa o malariji u Kamerunu, na kojemu je sudjelovalo više od 2000 znanstvenikov iz cijelog svijeta.
     Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izradila je analizu prema koja tvrdi da od malarije na svijetu svake godine umre između 1,5 i 2,7 milijuna ljudi, dok ih se 350 do 500 milijuna zarazi malarijom. Službeni izvještaji govore da od malarije svakih 30 sekundi umre jedno afričko dijete mlađe od pet godina.
     
U Dafra Pharmi tvrde da je terapija uspješna i kod "vrlo teških medicinskih stanja malarije". I još jedna vrlo dobra vijest. U poduzeću planiraju prodaju po vrlo niskim cijenama, tako niskim da će ta (jednodnevna) terapija za liječenje malarije koštati manje o svih drugih.
     Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predložila je kombiniranje postojećih antimalarijskih molekula s derivatom artemisinina, nove molekule koja potječe iz biljke
Artemisia annua, koja se upotrebljava u kineskoj tradicionalnoj medicini. WHO je to predložio radi postizanja kraćeg vremena liječenja i da se izbjegne razvijanje otpornosti kod virusa malarije."
     Dafra Pharma je za pacijente različite tjelesne težinom razvila tri posebne terapije. Terapiju bez opasnosti mogu primati i trudnice, djeca i dojenčad.
     Prijašnji oblici antimalarijskog tretmana obuhvaćali su 24 tablete koje su pacijenti uzimali u tri dana. To je međutim otežalo nadzor nad konzumiranjem tableta te se mnogo puta dešava da bivaju pogrešno upotrijebljene, čime se mogućnost za ozdravljenje smanjuje. Također, nepravilno uzimanje tableta može prouzrokovati ponovnu zarazu u vremenskom razdoblju od 28 dana nakon prvotne zaraze.
     Ispitivanjima je dokazano da novi jednodnevni tretman s tri tablete ne prouzrokuje ponovne zaraze i odstranjuje sve viruse iz pacijentove krvi. Rezultate testova potvrdila su i druga, nezavisna istraživanja.
(Izvori: Mail and Guardian Online, JAR; Het Parool, Nizozemska; Reuters, Velika Britanija)
     
Američki medicinski fakulteti poučavaju alternativnu medicinu
     
Istaknuti američki medicinski fakulteti počinju u svoje obrazovne programe uključivati alternativne terapije, kao na primjer akupunkturu, liječenje biljnim pripravcima i homeopatiju. U više od devedeset i pet od ukupno sto dvadeset i pet fakulteta u državi zahtijeva se učenje neke vrste komplementarne ili alternativne medicine. Sveučilište Pennsylvania (Penn) nedavno se također pridružilo tom trendu. To sveučilište počet će s Institutom Tai Sophia, alternativnom medicinskom školom u Marylandu, surađivati na programu u kojem će se studenti medicine uvoditi u nove pristupe liječenju. Konvencionalni fakulteti kao što je Penn počeli su shvaćati da komplementarna medicina (koja se upotrebljava zajedno s konvencionalnim liječenjem) mogu poboljšati skrb za bolesnike. Dr. Alfred P. Fishman s medicinskog fakulteta Sveučilišta Pennsylvania komentira: "Da ste to učinili prije deset godina, svi bi vam se smijali. Danas se udaljavamo od toga da smo potpuno usmjereni na sprječavanje bolesti i sve nas više zanima kako doći do zdravlja i održati ga." (Izvor: Associated Press)


CITAT I FOTOGRAFIJA SA ZADNJE STRANICE:


"Na dan kada glad bude izbrisana s lica Zemlje doći će do najveće duhovne eksplozije koju je ovaj svijet ikada vidio. Čovječanstvo ne može zamisliti radost koja će na dan te velike revolucije izbiti u svijetu.''

                                                                                               Federico Garcia Lorca

HomeVrh stranice
      
      
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.

Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 11. veljače 2006.