Powered by Google
     MAPA STRANICA
 
 
Molitva za novo doba
Molitva za novo doba, koju nam je dao Krist Maitreja, je velika mantra ili afirmacija koja djeluje kao priziv, invokacija. Njena svrha je da spoznamo da su Bog i čovjek jedno, da među njima nema odvojenosti.


MOLITVA ZA NOVO DOBA

Ja sam Kreator svemira.
Ja sam Otac i Majka svemira.
Sve je poteklo iz Mene.
Sve će se vratiti k Meni.
Um, duh i tijelo Moji su hramovi
za Sebstvo da ostvari u njima
Moje vrhovno Biće i Postanje.
Upotrebom ove molitve možemo spoznati da su Bog i čovjek jedno. 'Ja' je božansko načelo koje stoji iza svega stvorenog. Čovjekovo sebstvo proizlazi iz božanskog načela i istovjetno je s njim.

Mantru najdjelotvornije upotrebljavamo tako da riječi izgovorimo ili pomislimo s usredotočnom voljom i pažnjom ne čeonoj čakri, točki između obrva. Kada um počne shvaćati pravo značenje mantre i u čovjeku se istovremeno probudi volja, misli iz mantre će postati djelatne i mantra će djelovati. Ako ju s ozbiljnošću izgovarate svakog dana, u vama će se početi buditi vaša prava duhovna priroda.

Pogledajte i mantru ujedinjenja.


HomeVrh stranice


Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.