Powered by Google
     MAPA STRANICA
 
 
Kako izvoditi transmisiju?
Kada ljudi stupe u vezu sa svojim višim aspektom, dušom, počinju osjećati potrebu da budu na pomoć drugima. Ta naklonost služenju dovodi ih u kontakt s ljudima i okolnostima u kojima se taj poticaj i svrha duše može praktično iskoristiti.

Služenje je najmoćnije kada se izvodi u grupnoj formaciji. Kada to povežemo s meditacijom, poznato je da skupina može raditi s daleko jačom energijom nego isti broj pojedinaca koji meditiraju odvojeno. Na taj način transmisijska meditacija nudi jedinstvenu priliku za služenje čovječanstvu i za skupni rad s drugima točno tamo gdje jeste. Prema britanskoj ezoteriku, futuristu i autoru Benjaminu Cremu, transmisija je najvažniji rad koji možemo obavljati na tako jednostavan način.

Formiranje skupine
Širom svijeta postoji više stotina transmisijskih skupina koje se redovito sastaju. Možete se pridružiti skupini koja već postoji na vašem području ili osnovati vlastitu. Možete započeti jednostavno tako da nekoliko prijatelja sičnih interesa pozovete na redovite sastanke.

Važna je redovitost. Skupina treba izabrati dan i vrijeme i držati ih se. To Majstorima omogućuje da znaju da se na grupu mogu osloniti da će biti na raspolaganju u određeno vrijeme i da će se skupna energija moći integrirati u njihov širi plan djelovanja.

Neke grupe rado započinju s puštajem snimke neke od poruka koje je Maitreja dao preko Benjamina Crema, a što oslobađa Maitrejine energije, ili s čitanjem Maitrejine poruke naglas. Druge grupe ograničavaju svoju aktivnost na samu transmisiju.
Home

Kako provoditi transmisiju

Da bi se skupina povezala s Majstorima mudrosti, zajedno naglas izgovorite Veliki zaziv. Zaziv je molitva koja ne pripada nijednoj religiji ili skupini, a koriste ga milijuni ljudi širom svijeta da bi 'prizvali' duhovne energije svjetlosti, ljubavi i volje.

Da bi se transmitirala energija nije potrebna nikakva posebna stručnost u meditaciji. Sve što je potrebno je poravnanje između fizičkog mozga i duše ili sebstva. To se postiže usmjeravanjem pažnje na ajna centar, energetski centar između obrva, i simultanim izgovaranjem mantre (riječi koja evocira energiju) 'OM', tiho, mentalno. Kad pažnja odluta, nježno unutar sebe izgovorite (točnije rečeno pomislite) OM i ponovno se usmjerite na taj centar. Ne meditirajte na OM — jednostavno ga koristite da biste vratili svoju pažnju. Sve što se od nas traži je da održavamo to poravnanje — Majstori obavljaju rad transmitiranja energija. Ključna riječ je jednostavnost.

U početku ćete možda željeti uspostaviti određenu vremensku duljinu meditacije, na primjer jedan sat. No, jednom kada je grupa utemeljena, preporuča se da transmisija traje sve dok energija ne prestane teći. Sudionici se trebaju osjećati slobodnima otići kada god žele, trudeći se da ne smetaju one koji ostaju. Sastajanje na fizičkoj ravni 'X' puta pojačava snagu rada u odnosu na onu koja se može postići samo mentalnim povezivanjem pojedinaca.

Što se događa tijekom transmisije?

Majstori usmjeravaju energije s duhovnih ravni kroz energetske centre (čakre) članova skupine do mentalnih razina na kojima postaju pristupačnije i korisnije čovječanstvu. Skupina doslovce služi kao 'mjesto ulaska' energija u svijet. Te energije onda dopiru do čovječanstva i na različite načine pobuđuju ljudski napredak. Majstori koji šalju energije usmjeravaju ih svojim fokusiranim umovima tamo gdje su najpotrebnije. Oni također znaju točan omjer i snagu koja je potrebna da bi se proizveli željeni učinci. Skupina ne treba pokušavati usmjeravati te energije nekoj osobi, skupini illi zemlji za koju misle da bi joj koristile. Dovoljno je da djelujemo kao pozitivni, uravnoteženi mentalni kanali kroz koje se energije mogu slati na visoko znanstveni način.

Za razliku od drugih vrsta meditacije, transmisija je pod potpunom kontrolom Majstora. Oni su stručnjaci i neće kroz vaše centre poslati više energije no što je možete na siguran način primiti. Međutim, preporuča se da djeca mlađa od 12 godina ne sudjeluju u transmisijskoj meditaciji jer njihovi energetski centri nisu dovoljno razvijeni pa bi im proces mogao naškoditi. Pored toga, za ljude s poviješću mentalno/emocionalnih bolesti te energije mogu biti previše stimulirajuće.
Home

Trokuti

Kada se nije moguće priključiti skupini ili osnovati skupinu na fizičkoj ravni, ipak možete sudjelovati u tom obliku služenja (transmitiranju energija), iako ne tako djelotvorno. Da bi se to učinilo, treba formirati meditacijski trokut. Trokut je skupina od troje ljudi koji se svakog dana mentalno povezuju i nekoliko minuta kreativno meditiraju. Nije potrebno da žive u blizini ili da meditiraju u isto vrijeme; jednom kada se veze trokuta izgrade u mentalnoj supstanci, uvijek ih je moguće oživjeti kada bilo koji od članova obavlja taj rad.

Rad u trokutima je lagan: mentalno se povežite s druga dva člana, vizulizirajte trokut od bijele svjetlosti koja kruži iznad vaših glava i tada mentalno, unutar sebe, izgovorite Veliki zaziv. Predstavite si da je vaš trokut povezan sa svim drugim trokutima te transmisijskim i meditacijskim skupinama na Zemlji. Predstavite si zatim kako bijela svjetlost cirkulira tom mrežom žarišnih točaka, izlijeva se i obavija svijet pomažući tako u stvaranju kanala za silazak energija svjetlosti i ljubavi u tijelo čovječanstva.

Upotrebom trokuta stvaramo i održavamo mrežu svjetlosti i dobre volje koja pokriva cijeli planet. Mrežu sastavljaju spojena vlakna prosvjetljene mentalne supstance odnosno kanali kroz koje može teći duhovna energija. Rad u trokutima koji je uveo tibetanski majstor Djwhal Khul tijekom svoje suradnje s Alice A. Bailey je dragocjeno služenje čovječanstvu i može se izvoditi zajedno s transmisijskom meditacijom.

Igra brojeva

Ljudi se često pitaju koliko kao pojedinci mogu doprinjeti u danoj situaciji. Promotrite sljedeće:

Kao što je već bilo rečeno, jedan trokut, a trokut tvore troje ljudi, je osnovna jedinica za transmitiranje energije. Ako sa toj osnovnoj jedinici pridruži još jedan čovjek, broj trokuta se poveća na četiri. Ako se priključe još dva, tako da ih je sada ukupno pet, imamo deset trokuta. Ako jedan od njih dovede svojega prijatelja, dobijemo dvadeset trokuta. Sedam ljudi stvara trideset i pet trokuta, osam pedeset i šest, devet osamdeset i četiri, a deset ljudi sto i dvadeset trokuta!


Što je veći broj ljudi u skupini, to dramatičnije se dolaskom još jedne osobe povećava broj trokuta. Što je veća skupina, važniji je vaš doprinos i važnije je da li ste prisutni ili odsutni.Kako pronaći skupinu u vašoj blizini?

Ako ste u Hrvatskoj pogledajte: Transmisija u Hrvatskoj.
Ako ne živite u Hrvatskoj pogledajte: Transmisijske skupine u svijetu.
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.