Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Nenavadno >> Filozofija letečih krožnikov

Filozofija letečih krožnikov
Wilber B. Smith

V svoji knjigi Svetloba na koncu tunela – Načrt za preživetje človeštva Paul T. Hellyer v celoti navaja članek Wilberta B. Smitha, ki je bil direktor Kanadskega urada za raziskave NLP (1950-1954). Zaradi neverjetnih podrobnosti in ujemanjem z informacijami, ki sta jih podala George Adamski in Benjamin Creme, smo tukaj ponatisnili dele članka.
      

Morda eden najbolj zanimivih vidikov preučevanja letečih krožnikov, poleg tega, da so resnični in zunajzemeljski, je njihova filozofija. Kakšna bitja jih gradijo in upravljajo? Kakšni so? Kako razmišljajo? Ali so njihove zamisli in ideali podobni našim? Ali jih je lahko razumemo? Vsa ta in mnoga druga vprašanja resnemu raziskovalcu ne dajo miru.
      (...) Objavljenih je bilo mnogo primerov stikov s temi ljudmi od drugod in z ljudmi s te zemlje, še mnogo več pa je neobjavljenih. (...) Ko vse gradivo, ki smo ga dobili skozi različne kanale, združimo in analiziramo, se zloži v dovršeno in prefinjeno filozofijo, ob kateri se naši dosežki zdijo kot udarci bobnov iz pragozda. Ljudje nam pripovedujejo o veličastnem kozmičnem načrtu, katerega del smo in ki presega življenjsko dobo posameznega človeka, naroda, civilizacije ali celo planeta in osončja. Ne pripovedujejo nam le, da je nekaj onkraj naše neposredne izkušnje, pač pa, kaj je to, zakaj je in kako smo s tem povezani. Mnoge naše nadležne probleme rešijo z nekaj besedami; vsaj pripovedujejo nam o teh problemih, če bi razumeli in bi bili pogumni, da bi se z njimi spoprijeli. Pripovedujejo nam o pomanjkljivostih naše znanosti in dali so nam osnovne temelje nove tehnologije, ki je na eni strani enostavnejša, po drugi pa zaobsega več kot naša matematična pošast, ki smo jo načarali. Povedali so nam o načinu življenja, ki je utopičen in presega naše sanje, in kako ga doseči. Ali je tako dosledna, veličastna filozofija lahko plod domišljije nekaj neuravnovešenih bedakov? Mislim, da ne.
      Če je edini dokaz, ki ga imamo, filozofski, lahko vanj upravičeno dvomimo, vendar, ko to povežemo z resničnostjo opazovanj, ki jih je na tisoče, tega ne moremo storiti. Tega ne moremo zlahka zanemariti. To je še posebno res, če upoštevamo, da je znanost, ki so nam je dali ljudje od drugod, razložena tako, da je za nas popolnoma nedoumljivo, zakaj se leteči krožniki obnašajo tako, kot se, in kako to, da lahko počnejo stvari, ki so za nas navidezno nemogoče. Znanost in izvedba v praksi se izvrstno potrjujeta.
      Pripovedujejo nam tudi, kje je so naše znanstvene zamisli napačne in neustrezne. Predlagani in izvedeni so bili tudi poskusi in vsakem primeru je znanost nezemljanov ubranila svojo čast. Lahko se vprašamo, če je vse to znano, zakaj še ni bilo predstavljeno javnosti? Zakaj te zadeve ne preučujemo namesto atomskih bomb? Odgovor: bilo je objavljeno. Napisano in prodano je bilo na sto tisoče izvodov knjig. Na voljo je mnogo periodičnega tiska, ki vsebuje tako gradivo in lahko ga dobimo po povsem navadni ceni. Resni raziskovalci so pripravili mnogo poročil in jih predstavili skozi prave kanale. Resnično lahko rečemo, da je ljudi mogoče peljati žejne čez vodo! Tisti, ki nadzirajo našo družbo, so zadovoljni s tem, kar je in upirajo se vsakemu poskusu, da bi spremenili karkoli, kar bi verjetno vznemirilo njihovo mirno življenje. Obstajajo tisti, ki se nočejo obremenjevati z dejstvi in si raje izmislijo svoja, ki ustrezajo njihovemu razmišljanja. Najraje bi celo zadevo opustili kot neumnost, zato ker nekdo, ki ga spoštujejo, pravi, da je to neumnost. Obstajajo tisti, ki se bojijo za svojo socialno varnost in ne bodo sodelovali pri ničemer, kar bi jo lahko ogrozilo. Obstajajo tisti, ki pravijo, da naša znanost deluje in nam daje stvari, ki jih sicer ne bi imeli. Kaj je narobe s tem? Zakaj bi to zavrgli? Verjetno obstaja ravno toliko osebnih razlogov, zakaj se z dejstvi ne bi soočili, kot ljudi, ki tega nočejo storiti.
      Kakorkoli, v tolažbo nam je spoznanje, da je mlajša generacija prek cenenih in pogosto kritiziranih stripov in znanstvene fantastike pogojena, da sprejema resničnost obstoja ljudi od drugod, in se pojavi možnost, radovedno vsrkajo vse, kar lahko dobijo o letečih krožnikih in ljudeh, ki jih upravljajo.
      Postavlja se nam dobro vprašanje, kaj pa prihodnost? To vprašanje je bilo postavljeno že mnogokrat, tudi ljudem od zunaj. Odgovor: ne vemo zagotovo, vendar se zavedamo trendov. Tudi mi sami se zavedamo trendov, toda če upoštevamo svoja omejena sredstva za pridobivanju podatkov, spoznamo, da bomo dogodke zagotovo napovedali veliko slabše. Naše izkušnje so take, da, ko se ljudje od drugod tako odločijo, so v svojih predvidevanjih lahko zelo točni.
      Celotno sliko letečih krožnikov lahko povzamemo takole. V svojem razvoju smo dosegli čas, ko se moramo dokončno odločiti med tem, kaj je prav in kaj ni prav. Ljudi od drugod skrbi, kakšno odločitev bomo sprejeli, deloma zato, ker bo to vplivalo na njih, deloma pa zato, ker smo njihovi krvni bratje in jih naše blagostanje resnično skrbi. Obstaja kozmični zakon o nevmešavanju v zadeve drugih, zato ne smejo neposredno pomagati, čeprav bi to z lahkoto naredili. Sami se moramo odločiti na podlagi svoje svobodne volje. Trenutni trendi nakazujejo vrsto dogodkov, ki bodo mogoče zahtevali pomoč teh ljudi, ki so v pripravljenosti in voljni nuditi pomoč. Pravzaprav nam že precej pomagajo in to tako, da se ne vmešavajo v našo svobodo izbire. S časom, ko se bodo razkrili določeni dogodki in se bomo naravnali tako, da bomo lahko te ljudi od drugod sprejeli, se bodo z nami svobodno srečali na skupnih tleh medsebojnega razumevanja in zaupanja. Od njih se bomo lahko tudi učili in ustvarili bomo zlato dobo, po kateri vsi ljudje od vsepovsod globo v srcu hrepenijo.
      Celotno besedilo je na voljo na www.presidentialufo.com. Ponatisnjeno z dovoljenjem Granta Camerona, direktorja spletne strani.