Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Nenavadno >> Angeli v zvezdnih ladjah

Angeli v zvezdnih ladjah - "Novi Mojzes vas bo vodil"
Recenzijo knjige Giorgia Dibitonta je pripravil Gerard Aartsen

Koliko člankov ali knjig ste prebrali, ki so v vas pustili neizbrisen vtis, da nenadoma razumete pomen življenja, ali da ste avtorjeve izkušnje že sami izkusili? Kot tako izkušnjo bi mnogi bralci revije Share International najbrž navedli katero od knjig Benjamina Crema ali pa članek ali intervju o ponovnem prihodu. Nedvomno, večini ljudi je najljubše knjižno delo na primer katero od Shakespearovih del. Toda resnično, ko se enkrat seznanite z naukom večne modrosti, kako pogosto dobite v roke kakršnokoli knjigo, ki bi v vas pustila občutek, da ste nekaj resnično izkusili?
      Le malo sem vedel o knjigi Angeli v zvezdnih ladjah, kar bi me lahko pripravilo na izkušnjo, kakršna je bilo branje te knjige iz leta 1983. Avtor opisuje, kako so leta 1980 z njim in s še dvema njegovima prijateljema vzpostavili stik vesoljski bratje in jih potem mnogo mesecev urili za še bolj obširne stike in izkušnje. Sčasoma so jih odpeljali na več potovanj z vesoljsko ladjo, kjer so jih vzvišena bitja učila dragocenih lekcij o življenju na Zemlji in drugih planetih. Dibitonta in njegova tovariša so tudi prosili, naj razširijo opozorila o preteči katastrofi, ki se bo zgodila, če človeštvo ne bo spremenilo svoje smeri. Izraziti krščanski ton in reference so bili na začetku preizkušnja odprtosti mojega uma, saj sem potreboval dobro leto in pol, da sem sedel za mizo in knjigo v celoti prebral.
      Do takrat pa so se mi najbolj zanimive zdele trditve Benjamina Crema o venerjanskem izvoru Georga Adamskega v urednikovem predgovoru, ter dejstvo, da so avtorja vesoljskemu bratu, ki je na Zemlji živel kot Adamski (kot je potrdil mojster Benjamina Crema v reviji Share International, oktober 2008), predstavili prav vesoljski ljudje, ki jih je svetu Adamski predstavil v svojih knjigah: saturnjan Ramu, venerjana Orthon in Kalna, marsovca Firkon in Ilmuth, ter Zuhl.
      Ob prvem srečanju so nebeški obiskovalci avtorju povedali: "Ni prvikrat, da smo se tako srečali z zemljani ... V svojih svetih spisih ste brali, da je gospod prebivalce Zemlje nagovoril iz oblaka; naše sedanje srečanja ni nič drugačno od tistih, ki so jih imeli vaši predniki skozi vso zgodovino." Mnoge reference na svetopisemske "stebre iz oblakov podnevi in stebre iz ognja ponoči", ki so Izraelce vodili prek puščave, so tukaj pojasnjene kot nlpji, ki so vodili človeštvo skozi težke čase - tako v preteklosti kot tudi danes, medtem ko so angeli in nadangeli v Svetem pismu razkriti kot vesoljski bratje.
      Glavna nezemeljska oseba, ki je stopila v stik z Dibitontom, in ki jo George Adamski v svoji knjigi Znotraj vesoljskih ladij imenuje "Ramu", sama sebi pravi Rafael in razkrije, da je bila ona "angel" v človeški podobi, ki je ščitil mladega Tobita, ki je opisan v apokrifni Tobitovi knjigi. (Kot zanimivost, povezavo med "zgodovinskimi" angeli in vesoljskimi brati še nadalje okrepi H. P. Blavatska v tretjem zvezku Tajnega nauka, kjer govori o sedmih "'zvezdnih regentih' ali poučnih božanstvih sedmih planetov", ki jih imenuje "Mihael, Gabriel, Rafael, itd." V istem poglavju Blavatska razloži, da "gospod nebeške vojske", ali tsabaoth v hebrejščini, pomeni dobesedno "vojske ladje".)
      Po besedah Giorgia Dibitonta, Rafael razlaga: "Bog se imenuje gospod nebeške vojske. Sveto pismo vam pripoveduje o bitki med nebeško vojsko in silami zla. Dobro je, da so nebeške vojske vselej prisotne, da vztrajno delujejo v smeri zmage dobrega na Zemlji - armada je povabljena k 'bitki' ljubezni in odrešitve proti zlu." Kot v neposredni povezavi s tem, kar mojster Benjamina Crema imenuje "zbiranje sil svetlobe", Rafael doda: "Zdaj, ko smo na Zemljo prišli opravit to veliko nalogo, se naše vrste še krepijo"
      O veliki misiji, o kateri govori Rafael, kasneje ponovno spregovori Firkon, ter razloži: "Prebivalci Zemlje bi se morali pripraviti za novo potovanje, ki mu v vsej vaši zgodovini ni para. Noben dogodek, ki se je kdajkoli zgodil na Zemlji, se ne more primerjati s tem, kar vas čaka zdaj." V povezavi z begom Izraelcev iz Egipta razloži: "Oblaki in stebri iz ognja, ki bi jih danes imenovali leteči krožniki in matične ladje, so se pojavili nad voditelji Izraelcev, ki so pobegnili iz Egipta. Popolnoma enaka znamenja in dejstva danes napovedujejo novo in poslednje popotovanju, ki vas bo vodilo stran od sedanje bede v resnično obljubljeno deželo univerzalne ljubezni."
      Našo "sedanjo bedo" Rafael opiše kot rezultat človekovega eksperimentiranja, ko živi po svojih željah. V povezavi s tem pravi: "Začel se je cikel našega sedanjega časa. Vi, ki ste okušali neštete sadeže univerzalne ljubezni, ste hoteli le en sadež, namreč preizkusiti usmiljenja vredno pot hudodelstva ... Človek je začel slabo postavljati na mesto dobrega, in propad na mesto napredka." Da bi pomiril svoje človeške tovariše, Rafael doda: "Mi ljubimo boga, svojega očeta, ker on ljubi nas. Ljubi nas brezpogojno, in mi njega prav tako, kajti tak je pravilen odziv. Kmalu bo tudi vaš planet to doumel, in dan, ki ste ga dolgo pričakovali, se bo zasvital. Resnično, povem vam, to se bo zgodilo kmalu.
      Čeprav so odete v krščanske izraze, se Dibitontove informacije v mnogih pogledih skladajo z informacijami Benjamina Crema in njegovega mojstra o prehodu iz stare dobe Rib v novo dobo Vodnarja. Osupljiv primer tega je, ko Orthon in Firkon razpravljata o enem od znamenj, ki napovedujejo ta prehod, o manifestaciji mojstra, ki je bil Marija. Po njunih besedah se ta "na Zemlji pojavi veliko pogosteje, kot se večina ljudi zaveda. Mnogokrat je potrdila svojo prisotnost z znamenji, ki izvabljajo očaranost in začudenje, kot na primer v Fatimi." Rafael razloži, da je prišel čas izpolnitve tretje fatimske prerokbe, ki jo je Benjamin Creme opisal kot "dejstvo neizbežnega Kristusovega prihoda v svet" (Share International, oktober 2000).
      Podobnosti z informacijami Benjamina Crema o ponovnem prihodu Kristusa Maitreje postanejo še bolj očitne, ko ob drugi priložnosti Kalna pove: "Hebrejce je vodil velik univerzalni brat, ki se je rodil tukaj, da bi izpolnil svoje pomembno poslanstvo. Ime mu je bilo Mojzes. Vas bo vodil novi Mojzes, ki ga mi vsi močno ljubimo in občudujemo. Kot dober brat ali oče bo vse ljudi popeljal na to novo potovanje. Vsi, ki vanj zaupajo in ga želijo za svojega voditelja, bodo dosegli ta cilj, ki je že zastavljen." Spet ob drugi priložnosti vesoljska sestra, ki je omenjena zgolj kot "prikupna dama", doda: "Danes je napočila ura univerzalne resnice, in novi Mojzes bo na varno vodil vse, ki to želijo, ne glede na raso ali narodnost. V slehernem srcu bo sposoben zaznati tudi najneznatnejše hrepenenje po dobroti in pravičnosti, kar je isto kot univerzalna ljubezen."
      Ta navezava na Maitrejeva družbena prizadevanja je še razvidnejša, ko spregovori Orthon: "Posledici nizke stopnje razvoja mnogih predelov sveta sta stradanje in smrt zaradi podhranjenosti in bolezni. To sta posledici pomanjkanja. To je zelo težko breme krivde na plečih tistih, ki živijo v cvetočih kulturah." Še pred tem Rafael namigne glede širših posledic trenutnega stanja našega planeta: "Zemlja je v stanju disharmonije in razkrojevalne vibracije, kot so nadloge, ki pustošijo med njenimi žalujočimi množicami, ustvarjajo vedno večja območja na planetu, kjer so življenjske energije oslabljene. Nekega dne boste razumeli naravo tega stanja, ki danes presega vašo omejeno znanost. Tistih nekaj, ki so doumeli resničnost situacije, drugi ne razumejo in jih puščajo same."
      Ko odraža besede Benjamina Crema in njegovega mojstra o ekstremnih vremenskih in klimatskih pogojih, ki so posledica neravnovesja vremenskih elementalov v svetu dev, čemur je vzrok naše napačno mišljenje, ta odlomek bralcu tudi približa naraščajoče in nujno potrebno zavedanje medsebojne povezanosti vsega življenja. Zdi se skoraj tako, kot bi potovanja, ki so se jih avtor in njegova tovariša udeležili z vesoljskimi brati, služila kot nauki, ali še bolje, kot izkušnje pravilnih odnosov - tako med človeškimi bitji kot tudi med zemljani in njihovimi nebeškimi brati.
      Kljub nezamenljivemu krščanskemu prizvoku Dibitontov opis subtilno, nedoločljivo ruši pregrado med zavestnim doživljanjem zemeljskega življenja na gosti fizični ravni in, ne le življenjem na drugih planetih, temveč, kot se zdi, življenjem na višjih, notranjih ravneh bivanja, s čimer v bralcu vzbudi silen občutek enosti, podoben tistemu, ki ga ljudje izkusijo med Maitrejevim blagoslovom.
      V odlomku, ki opisuje zaključni del obiska "čudovitega planeta", se zdi, da avtor opisuje prav takšno izkušnjo, ko pravi: "Počutil sem se, kot bi bil odet v popoln mir in raztopljen v tihi prevzetosti. Ko je vse to doseglo najvišjo točko ... je veličasten ogenj použil vsa prisotna živa bitja. Bilo je kot zlata vez, od globine do globine, od sveta k svetu, od nebes do nebes, od ekstaze do ekstaze. Približal se je, da nam je videl v oči, ter se polastil slehernega kančka našega bitja; tako se je zgodilo tudi z vsakim prisotnim bratom (in sestro), ter z božansko materjo in gospodom. Videl sem božjo podobo neizrekljive lepote, kako se spušča od zgoraj ... Ta vzvišena poosebitev se je ponovila še enkrat, in nato še v tretje, in zadnjikrat se je zdelo, kot bi prihajala z vseh smeri ter se hkrati dotaknila vsake točke v sobi."
      Stvarnost, o kateri ta knjiga govori, ni izražena z besedami, ki jih je avtor izbral za opis svojih doživetij ter naukov in razkritij, ki so jih on in njegova tovariša prejeli. Kljub temu pa resničnost naše medsebojne povezanosti, ne le kot človeške družine na tem planetu, pač pa povezanosti s slehernim izrazom življenja v vsem brezmejnem vesolju, iz te knjige govori tako, kot same besede ne zmorejo. Videti je, da se ta resničnost izraža prek jasnega povečanja človekovega zavestnega zavedanja, ki potem ostane še prek naslednjih dni, v takšni meri, da je težko razumeti človeško samoonečaščanje, o kakršnem poročajo vsak dan v poročilih, ali celo uživanje ob tem, kar bi prej imeli za "nedolžno" obliko razvedrila, na primer gledanje televizijske nanizanke ali filma.
      Knjiga je v meni vzbudila globlje razumevanje naše povezanosti s stvarnikom in med nami samimi kot njegovimi izraznimi sredstvi, kar je naša resnična vloga v tem vesolju, po katerem bo človeštvo lahko svobodno potovalo šele, ko se bo zavedlo bistvene stvari in skladno z njo delovalo - tj. naše temeljne enosti z vsem.
Giorgio Dibitonto, Angeli v zvezdnih ladjah (Angels in Starships), UFO Photo Archives, Tuscon AZ, ZDA 1990. (V izvirniku izdano kot Angeli in Astronave, Edizioni Mediterranee, Italija 1983.)

Vprašanja o knjigi Angeli v zvezdnih ladjah

Vprašanje: Glede na informacije, ki jih vesoljski bratje podajo v Dibitontovi knjigi, se zdi, da je bila večina angelov in mnogo prerokov Stare zaveze, vesoljskih bratov. Bi lahko komentirali, prosim?
      
Benjamin Creme: Nihče od prerokov ni bil vesoljski brat; vsi so bili člani zemeljske duhovne hierarhije. Nekateri od "angelov" pa so resnično bili z drugih planetov.

V.: Pri "kozmičnem blagoslovu", ki ga Dibitonto opisuje v 15. poglavju svoje knjige, sta udeležena vesoljska brata, ki ju avtor imenuje "Blažena dama" in "Gospod", precej jasno povezana z Marijo oziroma Jezusom ali Kristusom. Sta se omenjenega dogodka udeležila mojster, ki je bil Marija, ter mojster Jezus? Ali pa sta bila to vesoljska brata bolj ali manj enakega "ugleda", če lahko uporabim takšen izraz?
      
B. C.: To sta bila mojster, ki je bil Marija, in mojster Jezus.

V.: Vesoljski bratje naj bi ob številnih priložnostih opozarjali pred katastrofalnimi dogodki, podobnimi biblijski apokalipsi, ki zaradi zmotnih misli in dejanj ljudi prežijo na človeštvo. Je mogoče, da so vesoljski bratje v resnici svarili o zlomu naših trenutnih zastarelih struktur, medtem ko si je avtor ta svarila razlagal glede na svoje razumevanje (očitno krščansko) dogodkov, ki spremljajo ponovni prihod?
      
B. C.: Ne. Svarili so pred katastrofami globalnega segrevanja in degradacije okolja, našega planeta.

V.: Vesoljski brat, ki ga je George Adamski imenoval Ramu, tukaj sam sebi pravi Rafael. Zaradi imena, vendar tudi zaradi narave doživetij, ki jih Dibitonto opisuje v svoji knjigi, sem se spomnil naprednega bitja, ki je vzelo Vero Stanley Alder na popotovanje po notranjih ravneh, tako v mikro- kot makrokozmosu (če takšno razlikovanje na notranjih ravneh sploh obstaja!), o katerem je pisala v svoji avtobiografiji Od enoličnega do veličastnega (From the Mundane to the Magnificent). Je bil njen Rafael ista oseba, kot vesoljski brat, ki je kontaktiral Dibitonta?
      
B. C.: Ne.

Na YouTubu si lahko ogledate dokumentarni video o Georgu Adamskem. Video je v osmih delih in traja približno 80 minut.