Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Nenavadno >> Čile izjavlja, da NLP-ji ne ogrožajo letal

Čile izjavlja, da NLP-ji ne ogrožajo letal
Leslie Kean

Nedavno visoko srečanje na sedežu uprave čilskega civilnega letalstva bo verjetno zbudilo zavist vseh tistih Američanov, ki si želijo odprtega sodelovanja države pri raziskovanju NLP-jev namesto običajnega zanikanja in prikrivanja dejstev.
      Razpravljali so o tem, ali NZP-ji (neznani zračni pojavi) predstavljajo nevarnost za civilni in vojaški zračni promet. Uradni videoposnetek dogodka (prve štiri minute), objavljen 9. avgusta 2014, je dovolj zgovoren. Ni vam treba razumeti niti besede španščine, da bi opazili resen izraz na obrazih udeležencev.
      Čilska agencija CEFAA (Odbor za proučevanje neobičajnih zračnih pojavov), ki raziskuje NLP/NZP-je, deluje v okviru vladnega oddelka za civilno letalstvo (DGAC) pod okriljem čilskih zračnih sil in je čilska različica Ameriške zvezne uprave za letalstvo.
      General Ricardo Bermúdez, direktor agencije CEFAA, je 31. julija 2014 na sestanek povabil 19 vrhunskih strokovnjakov z različnih področij. Obravnavali so varnostna vprašanja in si prizadevali poiskati odgovor na vprašanje. Pogovor je trajal tri ure.
      Razprave se je udeležil tudi direktor oddelka DGAC ter nekdanji direktor operative in strateškega načrtovanja pri skupni vrhovni komandi, general zračnih sil Rolando Mercado. Po srečanju je dejal: "Rad bi se zahvalil vsem članom tega odbora za resen in znanstven pristop pri raziskovanju teh pojavov, ki upravičeno pritegujejo pozornost agencije CEFAA v Čilu in v drugih državah po svetu."
      Med znanstveniki so bili na srečanju prisotni tudi znana astronoma (po katerih se celo imenujeta asteroida), jedrski kemik iz Komisije za jedrsko energijo, doktor letalske in vesoljske medicine, ki je obenem predstavnik Združenih narodov, fizik, vojaški psiholog in letalski psiholog.
      Med strokovnjaki iz DGAC so na srečanju prisostvovali direktor meteorološkega observatorija, vodja središča za upravljanje radarjev, vodja preiskav nesreč, operativni vodja DGAC, direktor letališke varnosti in letalski inženir.
      Prisotni so bili tudi predstavniki različnih vej oboroženih sil in policijskih enot. Vsi prisotni so tudi sami piloti ali nekdanji piloti, vključno s poveljnikom vojne mornarice, ki je zadolžen za varnost mornarskega letalstva; tudi Mercado in Bermúdez sta nekdanja bojna pilota.
      Člani komisije poznajo tematiko, saj sodelujejo z agencijo CEFAA kot svetovalci, člani odborov ali strokovnjaki, ki nudijo pomoč pri raziskovanju posameznih primerov.
      Vsak od udeležencev je osebno prepričan, da so NLP-ji resničen pojav, ki ga je vsekakor treba raziskati. Z vidika nas, Američanov, je že to nenavadno.
      "Za Čilce pa je to povsem običajno in čisto nič novega," je dejal José Lay, direktor za mednarodne odnose pri agenciji CEFAA.
      Sledi nekaj odlomkov zanimivih komentarjev, ki so vplivali na sklepne misli:
      – vodja operative DGAC: "Če – kot so povedali številni prisotni – NZP-ji resnično kažejo 'inteligentno vedenje' in če to dejstvo sprejmemo, moramo poiskati 'namen v ozadju' te inteligence, pa karkoli že to je – morda oblika energije, ni pomembno. Kar je pomembno, je inteligenca sama. Vprašati se moramo, ali je ta inteligenca pokazala sovražno vedenje ali je morda izvedla grozilne manevre? Je napadla naša letala? Videti je, da se do danes to še ni zgodilo. Ne moremo je obravnavati kot grožnjo nečemu ali nekomu, če ni pokazala nikakršnega namena, da bi koga ogrozila. Še več, ne poznamo niti njene narave!"
      – Kapitan vojne mornarice Roberto Borè, mornariško letalstvo: "Če odmislim motenje pozornosti letalske posadke, do katerega je seveda prišlo, so bila tveganja doslej nična. ZNP-jev ne moremo obravnavati kot grožnje svojim operacijam, niti kot grožnje z nizko stopnjo tveganja. Doslej na našem nebu [v Čilu] ni bilo nikakršne interakcije, dobre ali slabe, med ljudmi in NZP-ji, vsaj kolikor mi je znano."
      – Vodja radarskega nadzora Mauricio Blanco: "V letalstvu moramo tveganja meriti znanstveno in za to imamo na razpolago vsa potrebna sredstva. Izdelali smo 'matriko tveganj', v katero smo vnesli možnosti in verjetnosti. Ravni tveganja [za NZP-je] nismo analizirali. Možno pa jo je izmeriti, in glede na dane vrednosti je tveganje zelo majhno."
      Blanco je ena izmed najvišjih uradnih oseb, ki od blizu spremljajo dogajanje vsakič, ko centru za radarski nadzor sporočijo videnje NLP-ja ali ga radar sam zazna nekje v državi. Leta 2012 sem imela z njim pogovor v radarskem centru v Santiagu in pokazal mi je dnevnik, kamor vpisujejo videnja NLP-jev, preden jih sporočijo agenciji CEFAA. Poročila so pisana na roko, s čimer preprečijo njihovo naknadno spreminjanje ali poškodovanje pri računalniškem prenosu, obenem pa je iz njih jasno razviden avtor zapisa. Kot Američanka sem bila zaprepadena nad Blancovim odnosom do NLP-jev, katerih obstoj je zanj neizpodbitno dejstvo. Težko se je navaditi, da so NLP-ji v Čilu sprejeti kot običajen del življenja.

Še nekaj komentarjev s srečanja:
– Strokovnjak DGAC za raziskovanje nesreč: "Doslej v praksi poznamo zgolj videnja NLP-jev, ne pa tudi interakcije plovil z ljudmi. Priče videnj so fotografije, videoposnetki, zapiski poročil, pričevanj, ipd. Rečemo lahko torej le, da pojav obstaja, nič pa še ne vemo o namenu teh plovil. Brez te opredelitve pa ne moremo izdelati strategije za ukrepanje. Govoril sem s piloti, ki so videli NLP-je. Doslej ob videnju še nihče ni izrazil zaskrbljenosti, zgolj radovednost."
– Jedrski znanstvenik: "Če bodo naši civilni in vojaški piloti dobro obveščeni o NZP-jih, bo tveganje pri delu zaradi odvračanja pozornosti zelo majhno, ker ne bo dejavnika presenečenja. Če sklepam po statističnih podatkih z vsega sveta, število zračnih plovil, ki so bila domnevno udeležena v nesrečah z NZP-ji, predstavlja zgolj majhen delež nesreč, ki so jih povzročile ptice."
      Letalski psiholog je prisotnim svetoval, naj pilote izobrazijo o NZP-jih, in sicer zato, da bi izboljšali njihovo poznavanje tega pojava, ne pa zato, da bi pilote opozarjali na morebitno nevarnost. Drugi so priporočali, da bi usposabljanje pilotov za poročanje o dogodkih z NZP-ji vključili v njihovo šolanje. Znanstveniki so predlagali dodatne študije na različnih področjih, "da bi se čim bolj približali resnični naravi [NZP-jev]," kot se je izrazil astronom Luis Barrera.
      Zaključek je bil jasen. "Na podlagi ocene vsebine sestanka odbor zaključuje, da NZP-ji ne predstavljajo grožnje ali nevarnosti civilnim ali vojaškim zračnim operacijam," je dejal Bermúdez. "Čeprav je bil po svetu pri nekaj nesrečah – gre za majhno število – kot vzrok naveden NZP, objektivna presoja v nobenem od teh primerov ni neizpodbitno potrdila, da je bil vzrok za nesrečo dejansko NZP."
      Pri agenciji CEFAA pozorno spremljajo morebitne učinke na letalski promet. Toda to ni razlog, zaradi katerega opravljajo to delo. Želijo spoznati naravo in izvor pojava – preprosto zato, ker gre za resničnost, ki je znanost še ni pojasnila. "Okrog 85 odstotkov ljudi verjame v ta pojav, zato čutimo dolžnost, da ga raziščemo in ugotovimo, za kaj gre," je dejal Lay. "To bi moral biti zadosten razlog za vlade, da poskusijo ugotoviti izvor NZP-jev. Nobenega razloga ni, da bi se bali panike med prebivalstvom."
      CEFAA sodeluje s številnimi organizacijami v Južni Ameriki in je povezana z ducatom držav po svetu. Načrtujejo srečanje Bermúdeza z uradnimi predstavniki francoske agencije za NLP-je v Parizu, na sedežu Nacionalnega centra za vesoljske študije (GEIPAN), ki je nekaj podobnega kot NASA v Združenih državah. Do formalnega srečanja predstavnikov agencije CEFAA in francoskega centra GEIPAN – dveh vodilnih agencij za NZP-je na svetu – doslej še ni prišlo, zato bo to zgodovinski korak naprej v združevanju moči na mednarodni ravni.
      Razvoj dogodkov spodbuja tudi druge vlade, da se začnejo ukvarjati z vprašanjem NLP-jev, in številne oči so uprte v Združene države. Že z zelo majhno spremembo stališča bi lahko ameriška vlada odigrala odločilno vlogo pri odpravljanju nasprotovanja raziskavam in tako tlakovala pot za morebitno rešitev problema.
      Čilsko srečanje je primer, kako lahko neka država na najvišji ravni uspešno deluje na področju NLP-jev in vzpostavi odgovoren odnos do tega vprašanja po vsej državi. (Ponatisnjeno z dovoljenjem huffingtonpost.com)

(Opomba urednika: kot redni bralci vedo, Share International že vrsto let redno objavlja novice o delu vesoljskih bratov, o NLP-jih in z njimi povezanimi pojavi. Spodbudno je videti začetek bolj uradnega priznanja prisotnosti vesoljskih bratov. Upamo, da bodo čilsko-francoska prizadevanja vodila v širše sprejemanje njihovega delovanja v korist človeštva.)

Leslie Kean je neodvisna raziskovalna novinarka, ki o NLP-jih poroča že od leta 2000. Je soustanoviteljica Koalicije za svobodo informacij, ki se zavzema za to, da bi vlada in mediji odprto spregovorili o NLP-jih. Je tudi avtorica knjižne uspešnice UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On The Record (NLP-ji: generali, piloti in državni uradniki poročajo) (Harmony Books, 2010).