Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Ezoterična filozofija >> Buda

Buda
Aart Jurriaanse

V preteklosti so bili zahodnjaki nagnjeni k temu, da so na budizem gledali kot na pogansko vero, ki temelji na čaščenju Budovih podob in kipov. V resnici pa je bil Buda za ljudi Daljnega vzhoda prav tak božanski poslanik kot Kristus v Palestini šest stoletij pozneje. Buda je bil duhovni voditelj za Vzhod podobno, kot je Kristus izpolnil to nalogo za Zahod. V zadnjih letih mnogi dobivajo jasnejši pogled na to in spoznavajo, da so duhovni poslaniki ali Avatarji eno od sredstev, ki jih Gospod sveta daje človeštvu, da bi pospešil človeški razvoj na subjektivni ravni. Avatarji so božanski glasniki, ki prihajajo kot preroki ali učitelji, in vsak prinaša posebno razodetje, sporočilo ali nauk, primeren za potrebe ljudi tega časa, področja in stopnje razvoja.
      V zadnjih treh tisočletjih je bil človek deležen dveh od teh večjih pristopov in vsak je človeški duši omogočil, da je lahko začela izražati določen vidik božanskega:
najprej manifestacijo luči, inteligence in modrosti, kot ju je utelešal Buda in drugič izraz božanske ljubezni, združene z lučjo razumevanja, kot ju je razodel Kristus.
      Buda je prišel na Vzhod in je v sebi osredotočil božanske kvalitete luči, modrosti in razumevanja - kar so lastnosti, ki jih je človek lahko prejel in uporabil. "Razsvetljeni" je pokazal pot in izzval človeštvo, da gre po "poti razsvetljenja" z mentalnim razumevanjem, modrostjo in intuicijo. Buda je zato danes poznan kot "Prinašalec luči".
      Njegov nauk temelji na štirih plemenitih resnicah:

(1) Prenehajte se istovetiti z materialnim življenjem in fizičnimi željami - vzrok vse bede je zloraba želje.

(2) Pridobite si pravilen občutek za duhovne vrednote.

(3) Ne imejte zemeljskih dobrin in življenja v fizičnem telesu za najvažnejši stvari.

(4) Sledite plemeniti osemčleni poti pravilnih odnosov do boga in svojih bližnjih, kar bo pripeljalo do sreče.
      Osem korakov na tej poti so: pravilne vrednote, pravilna aspiracija, pravilen govor, pravilno vedenje, pravilen način življenja, pravilen napor, pravilno razmišljanje, pravilna koncentracija in sreča.

      Kakšne boljše temelje bi nam lahko zapustil za končno združitev njegove modrosti s Kristusovo ljubeznijo in s človeškimi odnosi, za katere si človeštvo sedaj prizadeva?
      Ko je Buda prišel, je s svojim lastnim življenjem izrazil tako imanentnega kot transcendentnega boga. Človek se je tako zavedel duše, boga v človeškem srcu, hkrati pa obudil zamisel in zavest o univerzalnem bogu, ki je prisoten v vsaki obliki narave in stvarstva.
      Tisti, ki so dovolj dovzetni, da lahko vsrkajo luč modrosti in ji dovolijo, da se prelije skozi um, bodo obudili modrost in razumevanje. Slepila se bodo razpršila toliko, kolikor se bo v človeku izrazila ta luč razumevanja.
      V hierarhičnem sistemu Buda deluje kot posrednik med Šambalo in hierarhijo mojstrov. Predstavlja del trikotnika moči, ki ga dopolnjujeta Duh miru in ravnotežja ter Avatar sinteze. Ti trije sodelavci skupno podpirajo Kristusa, ga oskrbujejo s silami luči, ljubezni in moči, ki so tako nujno potrebne za izpolnitev njegove odgovorne naloge voditelja Hierarhije in učitelja človeštva v prihajajoči Vodnarjevi dobi.
      Na subjektivni ravni sta Buda in Kristus tesno povezana in Buda ima aktivno vlogo pri pripravi na Kristusov prihod v svet ljudi. Te močne vezi med Budo, Kristusom in človeštvom segajo daleč nazaj, vendar, relativno rečeno, sedaj dosegajo vrhunec. Ko bo Buda pomagal Kristusu pri tej zahtevni nalogi vrnitve v življenje na fizični ravni, se bo umaknil od vsakega nadaljnjega stika s človeštvom in svojo pozornost osredotočil izključno na višja področja aktivnosti, ki niso več neposredno povezane s človeško evolucijo.