Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Ezoterična filozofija >> Pot učenca in posvečenca

Potovanje po zodiaku v nasprotni smeri urinega kazalca: pot učenca in posvečenca

V prejšnjem članku te serije smo proučili pot po zodiaku v smeri urinega kazalca. Sedaj pa se bomo lotili poti po zodiakalnem krogu potem, ko zamenjamo smer na kolesu navidezno neskončnih rojstev. Ta pomemben dogodek, sprememba smeri, se zgodi, ko smo se v veliki meri naučili lekcij cikla navadne evolucije in se lotimo cikla učenstva.
      Beseda "učenec" se nanaša na nekoga, ki se loti discipliniranega študija - v tem primeru študija božanskega načrta. Izvedba načrta je element učenstva. V tem obdobju učenec vse bolj dosega stik s svojo dušo in razvija integrirano osebnost, skozi katero se izraža duša.
      Zavedati se moramo, da čeprav na splošno potujemo po zodiakalnem krogu iz življenja v življenje in si nabiramo izkušnje, potovanje v resnici ne poteka naravnost. Pomikamo se naprej in nazaj po zodiaku od enega do drugega življenja, da bi izkusili energije, ki se prevajajo skozi nasprotna znamenja. To gibanje uravnoteži težnjo po prekoračitvah, ki bi se lahko razvile v določenem znamenju. Na ta način razvijemo nadzor nad svojim fizičnim, čustvenim in mentalnim telesom. Razvoj osebnosti se nadaljuje z namenom, da osebnost olajša, in ne zavira, izvedbo duhovnih nalog. Drugi del procesa uravnoteženja je zaporedje življenj tako v moškem kot v ženskem telesu. Vodilno načelo poti je vedno iskanje 'zlate sredine'. Ponavadi pride do odločitve o preobratu poti v znamenju Tehtnice. V knjigi Esoteric Astrology (Ezoterična astrologija - EA), Djwhal Khul uči, da ima posameznik priložnost za veliko odločitev o tem, ali bo spremenil svojo običajno pot in prostovoljno prešel "goreča tla" do svobode. Pravi tudi, da se danes človeštvo kot celota pripravlja na spremembo svoje poti po zodiaku. Trpljenje, pomanjkanje, strah in gorje, ki so značilni za življenje velikega dela človeštva, so nas privedli do tega koraka.
      
Na straneh 338 in 339 knjige Esoteric Astrology DK opisuje izkušnje potem, ko se na zodiakalni poti obrnemo v nasprotno smer urinega kazalca (pot učenstva), ko se ponovno osredotočimo na uravnoteženje parov nasprotij. Pa si poglejmo njegove komentarje.

1. Tehtnica - Oven
"Doseženo ravnovesje na točki počitka prinese mentalno spodbudo, da bi nadzor prevzela duša. Strast se preobrazi v ljubezen in prvotna želja Ovna postane v polnosti izraz ljubeznimodrosti. Želja po manifestaciji postane aspiracija po biti."
      
Spodnja tabela nam prikazuje, da skozi Tehtnico prihajajo tretji, peti in sedmi žarek, skozi Ovna pa prvi, četrti, šesti in sedmi. Ker so vsi žarki našega sončnega sistema podžarki drugega žarka ljubeznimodrosti, so za to medsebojno delovanje prisotne vse možne energije.
      
Posameznikova izkušnja v Tehtnici, potem ko je začel hoditi po poti učenstva in je spremenil smer poti po zodiakalnem krogu, ima za posledico dosego stanja ravnovesja. Nič več ne prevladujejo potrebe njegove fizične narave, tako da se strast lahko preobrazi v ljubezen. Tehtnica, ki je kanal za energije tretjega, petega in sedmega žarka, ki so vsi povezani bolj z mentalno kot pa čustveno aktivnostjo, priskrbi "mentalno spodbudo po nadzoru duše". "Polno izražanje ljubeznimodrosti" (drugi žarek) je mogoče, ko so pri posvečencu v kombinaciji OvenTehtnica prisotni vsi podžarki drugega žarka.
      
DK pravi: "Oven je vir, začetek in pobudnik nove dobe in njene prihajajoče civilizacije, prihod božjega kraljestva na zemlji in tudi posameznikove posvetitve v misterije. Vodnar je tisti, ki danes odloča o prihodnosti. To, kar se sedaj začenja v Ovnu, se bo manifestiralo v Vodnarju, Tehtnica pa bo uveljavila dosego točke ravnovesja ali (v ezoteričnem jeziku) 'pobeg od nasprotnih sil na točki na pol poti med izvorom in ciljem'." (EA, str. 548)

2. Škorpijon - Bik
"Končna zmaga duše nad obliko. Kot posledica tega energetskega odnosa se smrt in tema kažeta kot življenje in svetloba. Temna noč duše postane žareče sonce."
      
Škorpijon s prvim, četrtim in šestim žarkom in Bik s prvim, četrtim in petim tvorita odnos, ki pomeni zmago človeškega bitja na duhovni poti. Škorpijon, ki je v zgodnejši posameznikovi izkušnji pomenil smrt in temo, se preobrazi v duhovno aspiracijo. Bik, za katerega je bila prej značilna želja, postane točka duhovnega razsvetljenja. Čeprav se "temna noč duše" ponavadi nanaša na izkušnje, ki dosežejo višek s četrtim posvečenjem, pa obstajajo mnoge male temne noči, ki jih moramo prenesti pred končno izkušnjo, po kateri ni več noči. Delovanje ŠkorpijonaBika je najbolj značilen primer te izkušnje.

3. Strelec - Dvojčka
"Posledica tega para nasprotij je v tem, da obstaja v eno usmerjen napor duše, duhovno usmerjeno delovanje in dokazana pripravljenost za posvečenje. Moč oblike popušča, narašča pa življenje duše."
      
Skozi znamenje Strelca se izražajo drugi, tretji, četrti, peti in šesti žarek, skozi Dvojčka pa drugi, tretji, četrti in peti. Manjka šesti žarek, kar ima morda opraviti s kvaliteto Merkurja, ki običajno označuje Dvojčka. Šesti žarek daje vdanost, ki ima za posledico stanovitnost. V vsakem primeru izkušnje medsebojnega delovanja teh dveh znamenj osvobodijo učenca pred nevarnostjo nestanovitnosti in omogočajo razvoj osredotočenosti, ki je potrebna za izražanje posvečene vdanosti, katera ima za posledico v eno usmerjen napor duše. Po drugi strani pa "tisto, kar je gibljivo in spremenljivo v Dvojčkih, prinese velik preobrat v zavesti, po katerem se posvečenec razlikuje od učenca." (EA, str. 390) Nadalje dvojnost Merkurja (v Dvojčkih) kot se izraža v nižjemvišjem umu, preseže univerzalni ali duhovni um (v Strelcu).
      
V zgodnji izkušnji človeštva, pred vstopom na pot učenstva, je bil za znamenje Dvojčkov značilen simbol bratov dvojčkov. Eden od njiju je umrljiv, drugi pa nesmrten. Ko učenec opazi upadanje moči oblike (umrljivega dvojčka) in naraščanje življenja duše (nesmrtnega dvojčka), spozna, da značilnost nestabilnosti v Dvojčkih opravlja svoje delo tako, da preusmeri žarišče življenja od oblike na dušo. Na nasprotni strani zodiaka se ambiciozna želja in osebna ambicija, ki sta značilni za manj razvitega Strelca, postopoma preobrazita v eno usmerjenega, posvečenega, duhovnega aspiranta, ki lahko postane nosilec za univerzalni ali duhovni um.

4. Kozorog - Rak
"Posvečenec se sedaj odloči, da se bo inkarniral, in svobodno, po svoji volji, prehaja skozi dvoje vrat. Svobodna izbira duše sedaj nadomesti privlačnost materije. Življenje v obliki postane zavestna metoda služenja."
      
Skozi znamenje Kozoroga nas dosežejo žarki ena, tri, pet in sedem, skozi Raka pa tretji, četrti, šesti in sedmi. Kot pri kombinaciji OvenTehtnica tudi tukaj samo drugi žarek ne prihaja neposredno skozi ti dve znamenji, doseže pa nas kot primarni drugi žarek, ki prežema sončni sistem.
      
Prav pod vplivom Kozoroga posameznik prejme posvečenje in postane član duhovne Hierarhije našega planeta. Od tu dalje se oseba inkarnira prvenstveno zato, da si pridobi nadaljnje izkušnje pri služenju načrtu. Na začetku Rak pomeni inkarnacijo v obliki, Kozorog pa najglobljo potopitev v osebno ambicijo za materialnimi dosežki. Na duhovni poti pa inkarnacija v Raku postane predanost služenju, medtem ko ambicija v Kozorogu postane duhovna ambicija.

5. Vodnar - Lev
"Osebni interesi kot izraz posameznika se spremenijo v dobro za celoto. Sebičen posameznik postane svetovni služitelj. Za obe znamenji je značilno doseganje vrhuncev opaznega služenja."
      
Vodnar je kanal za drugi, četrti, peti in sedmi žarek, Lev pa za prvi, drugi in peti. Tretji in šesti žarek nista prisotna. Neodvisna osebnost, ki se zaveda sama sebe, v Vodnarju razvije skupinsko zavest in se preda služenju. DK pravi (EA str. 538), da sonce zakriva Urana v Levu. Uran je planet okultizma in skupinskih odnosov. Prav ta planet pa povezuje Leva in Vodnarja, ker je Uran eksoterični vladar Vodnarja. Tako se tisti, ki razvije sposobnost vodenja v Levu, nauči služiti skupinam v Vodnarju.
      
Dobo Vodnarja bo zaznamovala skupinska zavest, ko bo vse več učencev prejelo tretje posvečenje. V tej dobi bosta poudarjeni skupinsko služenje in potrebe skupine, za razliko od poudarjanja posameznika, ki pogosto stoji sam, kar je značilno za dobo Rib, ki se sedaj poslavlja.

6. Ribi - Devica
"Oblika razkrije in osvobodi v njej prebivajočo dušo. Pojavi se Odrešenik sveta, ki hrani skrite duše v Devici."
      
Znamenje Rib je kanal za prvi, drugi in šesti žarek, Devica pa za drugi, četrti in šesti. Bolj mentalni žarki - tretji, peti in sedmi - niso prisotni. Devica predstavlja obliko, ki osvobodi v njej prebivajočo dušo; pri tem je Devica deviška mati, ki rodi notranjega Kristusa (notranjega boga). Najvišji izraz Rib je svetovni učitelj. Skozi medsebojno delovanje v času evolucije človeških bitij v znamenjih DevicaRibi, se spremeni posameznikovo zavedanje od nejasno mističnega občutka in psihične občutljivosti do trezne modrosti in ljubezni svetovnega učitelja.

..Znamenja in žarki
..Znamenje ..Žarki skozi znamenje ..Žarki skozi planete ..Planetarni vladarji
..Oven ..1, 7, 6 ..4, 7 ..Mars, Merkur, Uran
..Bik ..4 ..5, 1 ..Venera, Vulkan
..Dvojčka ..2, 4 ..5, 3 ..Merkur, Venera, Zemlja
..Rak ..3, 7 ..4, 6 ..Luna, Neptun
..Lev ..1, 5 ..2 ..Sonce
..Devica ..2, 6 ..4, 2 ..Merkur, Luna, Jupiter
..Tehtnica ..3, 5 ..7, 3 ..Venera, Uran, Saturn
..Škorpijon ..4, 6 ..1, 4 ..Mars, Pluton, Merkur
..Strelec ..4, 5, 2 ..3, 6 ..Jupiter, Zemlja, Mars
..Kozorog ..1, 3, 7 ..3, 5 ..Saturn, Venera
..Vodnar ..5, 7 ..2, 4 ..Uran, Jupiter, Luna
..Ribi ..2, 6 ..2, 1 ..Jupiter, Pluton