Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Ezoterična filozofija >> Sedem žarkov

Sedem žarkov
Aart Jurriaanse

Vse, kar je, je sestavljeno iz energije, zgrajeno iz energije in se bo na koncu spet razstavilo v elemente, ki so bili začasno povezani in omejeni na obliko. Poleg tega na vse oblike, ki so nastale iz take 'zgoščene' energije, nenehno in dosledno vplivajo, jih aktivirajo, podpirajo in vzdržujejo tokovi energij različnih stopenj, kvalitet in jakosti, ki pritekajo po etrskih kanalih. To načelo velja za vse oblike v vesolju; za sonce, planet, človeka ali atom.
      Ti tokovi energij niso prisotni kot naključna mešanica sil nedoločene kvalitete, temveč vsi izhajajo iz nezemeljskih virov in so poslani, vodeni in nadzorovani v skladu z božanskim načrtom ter morajo na koncu dati rezultate, kot jih je načrtovalo in določilo višje Bitje. Ti načrti daleč presegajo človekovo zmožnost dojemanja.
      Narava in izvor Prvobitne energije, Volje Najvišjega, bo za človekov um za vedno ostala nejasna in nerazumljiva skrivnost, vendar pa je očitno, da je moč te temeljne energije taka, da bi v neposrednem stiku izničila vsako človeku poznano materialno obliko. Po filozofiji večne modrosti se ta prvobitna energija prenaša prek vrste nebeških bitij ali teles in se pri tem tako močno porazdeli ter razprši, da je že zelo omejena, preden sploh doseže naš sončni sistem.
      Ti univerzalni energijski tokovi, tako imenovani žarki energij, se še nadalje cepijo na sedem novih tokov. Ko gre vsak od sedmih prvotnih žarkov skozi določeno višje življenjsko bitje, se razdeli na sedem podžarkov, od katerih ima vsak svoje posebne lastnosti in kvalitete, ki bodo prežemale in navdihovale vsako obliko na poti napredka.
      Naš planet se energijsko oskrbuje iz različnih virov, od katerih so najpomembnejši naslednji:

1. Sonce kot osrednja točka našega sončnega sistema.
2. Žarki, ki dosežejo Zemljo prek sedmih svetih planetov našega sončnega sistema.
3. Izžarevanje iz sončnih sistemov onstran našega sistema.
4. Energije, ki izhajajo iz življenja Logosa našega planeta z njegovim hierarhičnim sistemom.
5. Energije in sile, ki se nahajajo v našem neposrednem etrskem okolju.

      Ta celotni sestav medsebojno povezanih in medsebojno delujočih energij in priklicanih sil pa je tako zapleten, da človeški um tega ne more dojeti. Učenec naj se torej ne ukvarja preveč s poskusi, da bi razumel natančen izvor mnogih energij - naj zadostuje to, da obstajajo in da njihov vpliv določa evolucijo vsakega posameznika. Pomembno je vedeti, da na vsako obliko, naj bo to rastlina ali človek v določenem življenju, prevladujoče vpliva eden od teh glavnih žarkov.
      Vsak žarek se razlikuje po svojih posebnih lastnostih. Kvalitete in značilnosti posameznih oblik bo v veliki meri določal prevladujoči žarek, pod vplivom katerega je življenje nastalo, dopolnjeval pa ga bo učinek podžarkov.
      Kar zadeva ljudi, se je potrebno zavedati, da predstavljamo predvsem najbolj zapleteno kombinacijo energij in sil - skupino sorodnih in povezanih energij, ki delujejo na energetskem polju. Človek si večno prizadeva, da bi dosegel točko ravnotežja, vendar ni pri tem nikoli mogoče doseči stalnosti, ker se količina vstopajočih energij nikoli ne zmanjša; nenehno se spreminja in menjava ter tako stalno povzroča nastanek novih okoliščin in problemov. Vendar pa prav to povzroča rast in evolucijo - ali pa propad. Preučevanje človeka pa je še bolj zapleteno zaradi mnogih subjektivnih teles, ki sestavljajo njegovo bitje, saj na vsako znova vplivajo njegovi lastni žarki. Posledica tega so pogosto notranji konflikti, ko se kvaliteta v enem telesu sooči z žarkovno težnjo nasprotne kvalitete v drugem telesu.
      Človek se mora torej s tem boriti in najti svojo pot skozi življenje, tako da poskuša doseči ravnotežje med nasprotnimi silami, ki lahko istočasno delujejo prek teles, ki ga sestavljajo. Potrebno je upoštevati naslednje žarke:

1. žarek duše
2. žarek osebnosti
      a) žarek mentalnega telesa
      b) žarek astralnega telesa
      c) žarek fizičnega telesa.

      V ezoteričnem nauku je sedem žarkov pogosto razdeljenih po naslednji razvrstitvi:

Trije žarki vidikov:
1. žarek: žarek volje ali moči
2. žarek: žarek ljubezni - modrosti
3. žarek: žarek dejavnosti, prilagodljivosti ali inteligence.

Štirje žarki lastnosti:
4. žarek: žarek harmonije, lepote in umetnosti
5. žarek: žarek konkretnega znanja ali znanosti
6. žarek: žarek abstraktnega idealizma ali predanosti
7. žarek: žarek obrednega zakona ali magije.

      Vsak žarek ima tako pozitivne kot negativne kvalitete in v veliki meri je odvisno od človekove lastne svobodne volje, kateri od teh značilnosti bo dopustil, da bo prevladala.
      S preučevanjem lastnosti teh žarkov in z objektivno ter nepristransko analizo notranjih gonilnih sil in nagnjenj nam lahko postane jasna žarkovna zgradba, ki določa našo lastno dušo in osebnost. Ko bomo bolje spoznali energije, nam bo to odprlo pot do sodelovanja z relativnimi vrlinami teh sil in jih bomo tudi bolj spodbudili, hkrati pa se bo razvil odpor do negativnih vplivov. Opazimo lahko, da se lastnosti različnih žarkov v sorazmerno veliki meri prekrivajo, zaradi česar začetniki še toliko težje določijo, v katerih telesih je moč prepoznati te težnje. Ko učenec napreduje v svojih preučevanjih in v samoanalizi ter se njegova zavest postopoma širi, mu je dostopne vedno več luči, kar mu omogoči, da bolj razločno razume razlike med lastnostmi.
      Glavne značilnosti sedmih žarkov je mogoče opisati na kratko:

1. žarek: volja ali moč
Vrline: vizija, moč delati dobro, sposobnost vodenja, žilavost, pogum, vztrajnost, resnicoljubnost, ki izhaja iz absolutne neustrašnosti, moč volje, doslednost.
      Slabosti: osamljenost, moč delati zlo, ošabnost, ambicioznost, zvijačnost, brezčutnost, aroganca, želja po obvladovanju drugih, svojeglavost, jeza.
      Potrebno je pridobiti: nežnost, ponižnost, simpatijo, strpnost, potrpežljivost.

2. žarek: ljubezen in modrost
Vrline: božanska ljubezen, modrost, obzirnost, umirjenost, moč, potrpežljivost in vztrajnost, ljubezen do resnice, zanesljivost, intuicija, jasna inteligenca, veder značaj.
      Slabosti: sebičnost, sumničavost, prevelika zatopljenost v študij, hladnost, brezbrižnost do drugih, prezir do mentalnih omejitev pri drugih.
      Potrebno je pridobiti: ljubezen, sočutje, nesebičnost, energičnost.

3. žarek: aktivnost, prilagodljivost ali inteligenca
Vrline:
mentalna razsvetljenost, filozofsko stališče, širok pogled na abstraktna vprašanja, iskrenost, jasen razum, zmožnost koncentracije, potrpežljivost, opreznost.
      Slabosti: nepraktičnost, netočnost, lenost, intelektualni ponos, čustvena hladnost, osamljenost, nenatančnost v podrobnostih, ozkosrčnost, svojeglavost, sebičnost, kritičnost.
      Potrebno je pridobiti: simpatijo, toleranco, predanost, natančnost, energičnost, zdrav razum.

4. žarek: harmonija, lepota, umetnost in skladnost
Vrline:
globoka čustva, simpatija, fizičen pogum, velikodušnost, predanost, okretnost razuma in zaznavanja.
      Slabosti: zakrivanje intuicije, postavljanje sebe v središče dogajanja, zaskrbljenost, netočnost, pomanjkanje moralnega poguma, močne strasti, nemarnost, ekstravaganca.
      Potrebno je pridobiti: vedrino, zaupanje, samoobvladovanje, čistost, nesebičnost, točnost, mentalno in moralno ravnotežje.

5. žarek: konkretno znanje ali znanost
Vrline:
točnost, resnicoljubnost, pravičnost (brez milosti), stanovitnost, zdrava pamet, pokončna drža, neodvisnost, oster razum.
      Slabosti: nagnjenost k izoliranosti, mentalna ločenost, osoren kriticizem, ozkosrčnost, aroganca, neodpustljivost, pomanjkanje simpatije, predsodki.
      Potrebno je pridobiti: spoštljivost, predanost, simpatijo, ljubezen, širokosrčnost.

6. žarek: abstraktni idealizem ali predanost.
Vrline:
sposobnost za širino nazorov, idealizem, simpatija, predanost, privrženost eni stvari, ljubezen, nežnost, intuicija, lojalnost, spoštljivost
      Slabosti: nasilnost, fanatičnost, dvomljivost, ljubosumna ljubezen, prevzetnost, pristranskost, iluzija o sebi, sektaštvo, predsodki, praznoverje, slabovoljnost.
      Potrebno je pridobiti: moč, samožrtvovanje, čistost, resnicoljubnost, toleranco, vedrost, uravnoteženost, zdrav razum.

7. žarek: obredni zakon ali magija
Vrline:
ustvarjalnost, pozornost, organizacija, moč, stanovitnost, pogum, vljudnost, natančnost, samozaupanje.
      Slabosti: pretirano poudarjanje rutinskih zadev, praznoverje, formalizem, pobožnjakarstvo, ošabnost, omejenost, šibka sposobnost ocenjevanja, aroganca.
      Potrebno je pridobiti: sintezo, strpnost, ponižnost, prijaznost, ljubezen.

      Ob upoštevanju vsega tega pa se je potrebno zavedati, da v našem sončnem sistemu vlada veliki kozmični drugi žarek ljubezni in modrosti in da sta ti dve temeljni načeli ljubezni in modrosti glavni vodilni in nadzorni sili, ki tvorita osnovo za delovanje našega celotnega sistema in določata tako kvaliteto kot namen našega boga. V bistvu torej vsaki življenjski enoti, vsaki obliki v stvarstvu vladata ljubezen in modrost. Čeprav je vpliv vseh sedmih žarkov vedno prisoten, jih je potrebno videti le kot drugotne vidike najvišjega vladajočega žarka ljubezni in modrosti.