Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Ezoterična filozofija >> Monada

Monada
Aart Jurriaanse

Monada je duhovna enota - iskra ali celica v manifestiranem telesu našega planetarnega Logosa. Kot taka je že prešla skozi cikle prejšnjih sončnih sistemov - to, da se izraža v fizični obliki človeškega bitja v sedanjem sistemu je samo korak v njenem evolucijskem razvoju. Cikli obsegajo velikanska časovna obdobja, resnični pomen te pretekle zgodovine pa ostaja človeškemu umu tako nepoznan, da nima smisla preveč razmišljati o njegovih implikacijah. Vse, kar človek lahko opazi, in še to le v ozkih mejah, so nekateri posledice v sedanjosti - skriti vzroki ali končni cilji pa bodo ostali zaviti v temo. Človek lahko le po najboljših močeh izpolni svojo vlogo in si stalno prizadeva razširiti zavest tako, da usmerja luč uma v vse širše in globlje sfere zavedanja.
      Tibetanec pravi, da so doslej prišle v inkarnacijo le določene skupine monad; to se je dogajalo v različnih obdobjih - obstajajo pa še monade, ki bodo sledile, ko bo prišlo do ustreznih medplanetarnih pogojev. V sedanjem ciklu je 'v obtoku' okrog 60 milijard monad - ki so bodisi inkarnirane v fizičnih telesih bodisi začasno odtegnjene na etrske ravni, dokler ne pride čas za njihovo ponovno ciklično rojstvo v človeških telesih. Monada kot majhen element Logosa na sedanji razvojni stopnji potrebuje za svoj evolucijski namen fizične izkušnje. Do stika s tremi ravnmi fizičnega sveta pride tako, da deluje prek duše, ki je posrednik med duhom in materijo. Če govorimo simbolično, je duša - 'dragulj v lotosu' - oko monade, ki omogoča Prisotnosti - čistemu duhu - da deluje, navezuje stike, ve in vidi. Ker smatramo 'tretje oko' za okno duše, služi v ta namen tudi monadi. Monada je prek duše vir življenja in luči za človeško osebnost. Skozi ta kanal deluje kot Logosov organ zaznavanja in stika - skozenj se izraža božanska volja. Monada tako postane usmerjevalni dejavnik in služi kot instrument za razdeljevanje volje, luči in življenja pojavnemu svetu. Ko po tretjem posvečenju in dokončanju 'mosta luči' osebnost pride v neposredno sfero vpliva monade, postane kanal, skozi katerega se svetu človeka razkrijeta namen in volja boga.
      Če povzamemo, lahko rečemo, da med zgodnjim duhovnim razvojem človeka monada prepusti vse stike s svojim odsevom v treh svetovih duši, ki je povezana z nižjimi telesi z nitjo življenja, katera je zasidrana v srcu, in z nitjo zavesti, ki ima sedež v možganih. Ko se duhovni človek razvija, duša počasi povečuje nadzor nad trojno osebnostjo. Pri tretjem posvečenju je osebnost docela pod kontrolo duše in postane le sredstvo, skozi katerega notranji človek deluje na fizični ravni. Toda med tem se je zgodila še ena velika sprememba glede odnosa z monado. Do tiste mere, kot se poveča aktivnost duše in nadzor nad njenimi kanali izražanja, sega tudi ustrezno zanimanje monade. V skladu s tem je tudi odziv z nižjih ravni. Z dušo prežeta osebnost se takrat zave luči Prisotnosti, porodi pa se tudi želja po vrnitvi v 'Očetov dom', od katerega je že eone ločena. Vendar pa osebnost ugotovi, da nima ustreznega kanala za stik, zato namenoma začne graditi most - 'svetlobni most', da bi premostila vrzel v zavesti. Ko most dogradi, kar se zgodi šele po tretjem posvečenju, pride monada v neposreden stik s fizičnim svetom treh ravni, zato delovanje duše postane odveč in se vsrka v monado.
      Triada je kanal, skozi katerega deluje monada in v veliki meri služi monadi tako, kot osebnost služi duši - je polje stika z nižjimi oblikami.
      Trije vidiki duhovne triade so naslednji:

  • 1. duhovna volja
  • 2. intuicija ali ljubezen-modrost
  • 3. višji ali abstraktni um

      Višji um, ki je najnižji od treh vidikov, je monadi za tolmača - imamo ga lahko za vezni člen z dušo; simbolično predstavlja kavzalno telo, sedež duše. Energije življenja, intuicije in višjega uma se spojijo v duhovni triadi. V treh svetovih oblike jim ustrezajo 'nit življenja', 'nit zavesti' in 'nižji um' ali načelo inteligence. Preden pa višje energije lahko začnejo vplivati na nižja telesa, morajo biti telesa trdno integrirana v osebnost, ki mora postati prežeta z dušo. Do dokončnega zlivanja višjih energij z nižjimi lahko pride le po tretjem posvečenju in potem, ko je premoščena vrzel v zavesti med triado in osebnostjo, kar ustvari eno polje za služenje in dejavnost posvečenca, ki je pod neposrednim vodstvom monade.