Adrese


Velika Britanija:
Share International, PO Box 3677, London NW5 1RU, England, UK;
tel.: +44-171-482 1113.

SAD:
Tara Center, PO Box 6001, N. Hollywood CA 91603, USA;
tel.: +1-818-785-6300.

Ostali dijelovi svijeta:
Share International, PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland;
tel.: +31-20-665 7610.

Internet:

http://www.share-international.org


HomeVrh stranice
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na sljedeću adresu