Powered by Google
     MAPA STRANICADobrodošli na uvodne stranice (2/11)
natrag
Tko je Maitreja? ?
MaitrejaSve veće religije očekuju ga već naraštajima. Kršćani ga poznaju kao Krista i nadaju se njegovom povratku. Židovi ga očekuju kao Mesiju; hinduisti ga očekuju kao novu inkarnaciju Krishne; budisti kao novoga Buddhu pod imenom Maitreya Buddha; a muslimani vjeruju u povratak Imama Mahdija ili Mesije.

Imena su različita, no mnogi su uvjereni da se odnose na istu osobu, Učitelja svijeta čije je ime Maitreja.

Maitreja, koji radije želi da ga znaju Učitelja, ne dolazi kao vjerski vođa ni s namjerom da utemelji novu religiju. Dolazi kao Učitelj i vodič ljudima svih religija kao i onima koji nisu religiozni.

Maitreja će, sada kada smo u dobu velikih političkih, ekonomskih i socijalnih kriza, nadahnuti čovječanstvo da na sebe gleda kao na jednu obitelj i izgradi civilizaciju koja će se temeljiti na dijeljenju dobara, ekonomskoj i socijalnoj pravdi i globalnoj suradnji.


  Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na sljedeću adresu.