Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International–siječ/trav 2016.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2016 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena krajem 2015. godine - op.p.)


Suđeni put - 2016/01

Postaje sve jasnije da je čovjek spreman za veliki korak unaprijed. Usprkos mnogim napetostima i opasnostima koje još uvijek postoje i koje se mnogima čine da rastu, ljudsko carstvo se kreće unaprijed i na bolje u skladu sa Planom koji upravlja svim našim aktivnostima. Kozmički magnet sve vuče prema planiranom odredištu; energije magneta rastu u snazi i ne može im se odoljeti. Čovjek mora naučiti i razumjeti moć i dobronamjernost Univerzuma. Jedino će tako ispravno rasti uz najmanju patnju. Svjetlo Kozmosa isijava na čovjeka kao nikada prije, nadahnjuje ga da pojednostavi svoj život i tako povrati vezu sa Izvorom, koju je na žalost izgubio.
Kada bi ljudi marili za ove riječi, brzo bi ušli u potpuno novo stanje bića na njihovom dugom putovanju do savršenosti. Vrijeme brzo ističe za stare putove. Staro razmišljanje i činjenje, koje može priuštiti toliko nedaća ljudima, bliži se svom kraju. Novo Svjetlo rasipa svoju ljepotu nad čovječanstvom i ostavlja za sobom odstupanja iz prošlosti. Tako mi vidimo budućnost za čovjeka, u kojoj je okupan svjetlom novog razumijevanja. Tako se radujemo blizini tog vremena.
Otkrivenje
Čovjekova duga bitka da izgradi strukture koje će služiti njegovim pravednim namjerama je pri kraju. Već sada se nejasno osjećaju novi oblici i uskoro će u vidu otkrivenja obrušiti na njegovo poimanje. Počevši od tog trenutka, njegov će napredak zapanjiti sve osim Braće koja promatraju. Mi smo dugo radili prema tom cilju i strpljivo čekali da se ostvari. Znamo da su srca ljudi spremna da daju oblik njihovim najuzvišenijim težnjama, da voljno uđu u za sada nepoznatu budućnosti, da isprave greške prošlosti i nanovo krenu stepenicama uznesenja. Znamo da je tako i imamo povjerenja u sposobnost čovjeka da se promjeni kada mora.
Ovo je takvo vrijeme. Uslovi na Zemlji se brzo pogoršavaju: podijele koje vjekovima progone ljude pokreću, kao i uvijek, neprestane probleme. Planeta stenje pod utjecajem čovjekovog razuzdanog razaranja. Ljudi iščekuju znak, prepoznavanje vodstva, priliku za nadu. Znakova ima svugdje da ih ljudi mogu vidjeti. Vodstvo je osigurano. Razlozi za nadu se dugo i neprestano nude. To što ljudi ne mare za njih posljedica je straha. Slijepi su ljudi, jer se boje progledati. Kada Maitreja bude uskoro stupio u središte djelovanja ljudi, oni će vidjeti da je vodstvo kojem su dugo težili bilo njihovo, da je došlo vrijeme da odbace rušilačke putove prošlosti, i da, ne znajući, imaju u sebi nadu i sposobnost koja će nanovo izgraditi svijet, te ga hrabro ponovo vratiti uravnoteženog i sigurnog na njegov suđeni put.

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

benjamin03

P. (1) Čitajući o listi zemalja u kojima je Maitreja nedavno intervjuiran na televiziji navodi me da pomislim da je Njegova pojava nanovo ušla u novu fazu: je li to točno? (2) Planira li Maitreja ubrzano povećati broj zemalja u kojima Se pojavljuje? Da li bi se moglo dogoditi da se umjesto produženog 'boravka' i brojnih intervjua u jednoj zemlji u određenom razdoblju, Maitreja pojavljuje kraće, ali u više zemalja svugdje po svijetu?

O. (1) Da. (2) Čini se da je tako.
P. Koliko se puta Maitreja pojavio na televiziji od posljednjeg broja Share-Internationala?
O. Ne postoji način kojim bi to mogli izmjeriti. Kreće sa s jednog mjesta na drugo, dajući Svoj savijet gdje god da vidi da je potrebno i gdje postoji odaziv, donoseći pomoć čovječanstvu.
P. Je li se Maitreja pojavio u drugim zemljama od posljednjeg broja Share-International-a?
O. Da. Konstantno je u pokretu, pojavljuje se tamo gdje je potreban.
P. Možete li reći je li neko od poznatih Majstora, poput Majstora Isusa ili Majstora Kut Humija, dao TV intervju na sličan način kao gospod Maitreja?
O. Nisu.
P. Share-International i vaš Majstor su nedavno skrenuli pažnju na veliki posao koji obavljaju papa i Dalaj Lama, postoje li drugi takvi učenici koji su aktivni na sličan način, možda ne tako eksponirani?
O. Da, u mnogim poljima.
P. Postoji li karmički razlog zašto se pojavio virus Zika?
O. Da, uvijek postoji karmički razlog za takve epidemije. Čovječanstvo ne shvaća posljedice svog djelovanja na prirodu.
P. Može li molim vas vaš Majstor reći hoće li skoro biti pronađen lijek za virus Zika?
O. Hoće
P. Zašto od strane medija i političara nema velikog poziva da se Maitreja otkrije?
O. Zaboravili su na Njega - ili ako nisu ne žele da preuzeti odgovornost, ne žele biti prvi iz straha od toga da će pogriješiti i biti ismijani.
P. (1) Može li Maitreja da se teleportira? (2) I mogu li ljudi da se teleportiraju?
O. (1) Da. (2) Da.
P. Vaš Majstor je potvrdio da su oblaci u obliku leća često svemirski brodovi. Ovaj tip oblaka ima veoma oštro izražen oblik i tipično oblik NLO-a i često se vidi nad planinama, iako ne isključivo. (1) Da li ih mi vidimo kao oblake zato što se svemirski brodovi preobražavaju u oba smjera od svog prirodnog eteričkog stanja u oblak, tj. plinovito stanje? (2) Da li piloti ovih brodova svjesno dozvoljavaju da budu primijećeni u ovom ne prijetećem, ali intrigantnom stanju da bi izazvali znatiželju - neku vrsta maglovite naznake?
O. (1) Da. (2) Da.
P. Da li preminuli suradnik u grupama za ponovnu pojavu nastavlja raditi ovaj posao na kojoj god da je ravni?
O. Da, vrlo uopćeno govoreći.
P. Možete li reći da li ljudi koji rade sa vama u grupama svuda po svijetu u trenutku svoje smrti dobivaju pomoć bilo od vašeg Majstora ili preminulog učenika koji pripada istom ašramu?
O. Da, ali ne isključivo.
P. Ako su članovi grupe ozbiljno bolesni, mogu li očekivati čudesno iscjeljenje ili barem izvanredan napredak u svojem zdravlju na Dan objave?
O. Da, za mnoge će to biti slučaj.
P. Krugovi u žitu se svi razlikuju jedni od drugih. Postoje li neke karakteristike koje npr. dijele sve marsovske formacije i koje su jedinstvene za marsovske krugove? Da li venerijanske formacije imaju zajedničke i jedinstvene karakteristike? Da li se mogu neposredno prepoznavati kao 'marsovki' ili 'venerijanski' krugovi?
O. Ponekad je to vrlo jasno, ako ste mnoge od njih vidjeli.
P. Da li su ekstremne vremenske prilike koje sada doživljavamo u Velikoj Britaniji posljedica karme? Ili je pak razlog u velikoj napetosti koja je izazvana društvenom nepravdom? Postoje li drugi uzroci?
O. To je posljedica globalnog zagrijavanja.
P. 01.02.2016. održana je istodobna meditacija svugdje po svijetu od strane američkog 'trubadura mira' JamesTwyman-a, koji je posjetio jedno sirijsko selo sa oko 100 ljudi, uključujući i lidere judaizma, kršćanstva i islama, kao i lokalnog lidera Druza, da bi pjevali molitve za mir. Pošto nam savjetuje da ne upućujemo energiju ma gdje drugdje tokom transmisijske meditacije, pitao sam se je li svjetska sinkronizirana meditacija podržana od strane Duhovne hijerarhije Majstora?
O. Dakako da jest.


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena u travnju 2003. godine - op.p.)


Kraj ropstva - 2016/03

Kao što se mala snježna pahulja probija kroz snijeg i najavljuje dolazak proljeća, isto tako obični ljudi obznanjuju svoje zahtjeve za pravdom i mirom i okončanjem duge zime počinjenosti i tiranije. Glas naroda se diže, zapovijedajući pri tom da se čuje. To je nagovještaj novog vremena, novog poretka, koje se bori da bude rođeno. Rekli bismo ne usprkos, već upravo zbog planova i djelovanja opasnih ljudi, narodi odbacuju svoj drevni jaram i zahtijevaju svoje pravo da se čuje njihov glas. Nova dinamika i novo pouzdanje daje snagu njihovom zahtjevu. Snaga narodnog glasa razara vjekovno ropstvo i ukazuje na put u budućnost. Sve više i više narodi shvaćaju da je uloga vlade da odgovori na potrebe ljudi, da ne postoji ni jedan problem ili poteškoća za koju je rat jedino rješenje. Ucviljeni glasovi lidera gladnih moći će za trenutak zavesti prestrašene ili nesmotrene, ali je njihovo vrijeme ograničeno i bliži se kraju.
Novo vrijeme je u pripremi - vrijeme pravde, slobode i mira. U tom vremenu koje dolazi narodi svih nacija vidjet će svoje ispunjene snove i nade za boljim životom: životom smisla i svrhe, ljepote i razumijevanja, ispravnih odnosa i ljubavi. Svaki dan će donositi novo otkriće, unutrašnje i vanjsko, svaki sat priliku za služenje. Tako će biti i tako će svaki čovjek, žena i dijete slaviti onaj božanski dio u svima nama i pokazati mnogostruku ljepotu Boga u svoj svojoj raznolikosti.
Kada se Maitreja bude pojavio, nastojat će "kanalizirati" težnje nebrojenih miliona koji osjećaju ove istine, ali ih ne mogu utjeloviti. U Njemu će oni naći govornika, elokventnog i ozbiljnog, kako nalažu okolnosti; otkriće da se njihove potrebe obznanjuju kroz Njega, potrebe svih za pravednim i mirnim svijetom.
Proces je već u tijeku. Na marševima i demonstracijama, gdje ljudi pozivaju na pravdu, mir i razum, možete sresti Maitreju, koji izgleda ovako ili onako, igrajući pri tome ulogu ljudi i govoreći u njihovo ime. Njegova energija ljubavi prožima ove skupove pravednosti i nadahnjuje ih da nadalje djeluju. Njegova snaga postaje njihova i osjećaju se neustrašivo i sigurno. Na ovaj način Gospod ljubavi preokreće plimu mržnje, osnažuje žar miliona i nalazi da su svuda po svijetu ljudi svjesni svoje sudbine, tražeći putove za ostvarivanje težnji koje osjećaju u svojim srcima.

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

b_creme_2005_small

P. Imajući u vidu nove pokrete poput pokreta Occupy, Podemosa u Španiji, Syrize u Grčkoj i popularnost Bernie Sanders-a u SAD i Jeremy Corben-a u Velikoj Britanijii - kakva je uloga ovakvih pokreta u pripremi puta za Maitreju?

O. To Hijerarhiji pokazuje opseg naše spremnosti za novi poredak, za promjene koje dolaze. Neće se svima dopadati ove promjene, ali je to zaista jedan novi poredak.
P. Je li Maitreja bio prisutan na velikim demonstracijama protiv nuklearnih podmornica Trident koje su održane 27.2.2016. u Londonu, kada je na desetine tisuća ljudi demonstriralo protiv zamjene Tridenta?
O. Da!
P. Sirijska obustava vatre je krhka, ali čini se da se čudesno održava. Je li Maitreja imao udjela u postizanju primirja?
O. Maitreja ima udjela u mnogim pozitivnim kretanjima u svijetu.
P. Suradnik i ja smo 23.2.2015 prisustvovali događaju u kapeli u Clapton-u, blizu Londona, koji je organizirala Grupa za narodnu filozofiju, politiku i ekonomiju. Tema je bio 'Vodič u ekonomiji za autostopere', a govore su održali ekonomisti Ann Pettifor i Yanis Varoufakis, kao i lokalni imam. Dvoranu je ispunilo 1000 ljudi, svih uzrasta i iz svih slojeva. Atmosfera je bila sjajna, a ljudi, u cilju potrage za novim putovima za uspostavljanje pravednije ekonomije, su postavljali mnoga pitanja na otvorenoj diskusiji. Da li je skupu prisustvovao neko od Majstora?
O. Da, Sam Maitreja je bio prisutan.
P. Ima li ikakve istine u tvrdnjama da se Zika virus može prenositi seksualnim putem?
O. Da.
P. Neki naučnici su početkom ove godine rekli da bi mogla postojati još jedna planeta u našem solarnom sustavu, velika planeta koja je veoma udaljena od Sunca (dalje od Plutona). Postoji li zaista ova planeta?
O. Da.
P. Da li se tijekom transmisijske meditacije događa fizičko iscjeljenje?
O. Da, u zavisnosti od karme. (Pogledati knjigu: Transmisija - Meditacija za Novo Doba)
P. Nakon dvostrukog zemljotresa u Christchurch-u na Novom Zelandu u prosincu 2011., izgleda da je postojalo neobično grupiranje naknadnih manjih zemljotresa, a oni su se produžili tijekom siječnja. Epicentar lokacija izgleda da se koncentrirao oko ušća reke Avon, izbjegavajući obližnje naseljene oblasti, a potom su se masivno koncentrirali u moru kod plaža Brighton. Jučer, na dan svetog Valentina 2016. dogodio se još jedan vrlo snažan udar, a ovog puta epicentar je bio još dalje na moru kod južnog Brighton-a. Da li su posljedice ovih zemljotresa ublažene od strane Maitreje?
O. Maitreja nije imao utjecaja na spomenute događaje.
P. Zašto se Maitreja ne otkrije posredstvom interneta i YouTube-a?
O. Maitreja će Se otkriti, u skoroj budućnosti, na način koji će uključivati internet i YouTube.
P. Prakticiram transmisijsku meditaciju i volim držati kristal u rukama dok meditiram, te se fokusiram na ajna centar. Mijenja li držanje kristala samu transmisiju?
O. Vjerojatno ne.
P. Da li je ponovno uvođenje vukova u dijelovima Europe i Sjeverne Amerike preporučljivo?
O. Ne, to nije dobra ideja.
P. Mogu li stanovnici Francuske Gvajane, nekadašnje kolonije i današnjeg dijela Francuske, smatrati da ih oživljava energija Francuske ili njihova vlastita? Ako je to slučaj, koja je energija Francuske Gvajane?
O. Ona je ista kao kod Francuske.
P. Hoće li Dan objave biti isprepleten sa manjim ili većim slijetanjem Svemirske braće? Kada bi to bilo koordinirano na taj način, čini se da bi Dan imao puno veći utjecaj na čovečanstvo.
O. Ne vjerujem da će biti tako.
P. Htio bih znati možemo li zamjeniti riječ 'Sebe' (Self) u molitvi Novog doba sa riječju 'Duša'? Meni je teško da nađem dobar prijevod za riječ Self na svom jeziku (portugalski), a u intervjuu na argentinskom radiju čuo sam vas da ste upotrijebili riječ 'Soul' (duša) umjesto 'Self' u molitvi Novog doba. Za mene je bilo tako prirodno da izgovarate molitvu na taj način.
O. Da, takva zamjena riječi je moguća.
P. Hvala vama i vašem Majstoru za najdivniji članak 'Dobro došli u novo vreme' u siječanjskom dvobroju Share-Internationala. On me potaknuo, inspirirao, dirnuo i utješio. Učinio me je odlučnijim da činim sve što mogu kako bih proširio vašu informaciju.
O. Hvala. Nastavite sa dobrim radom!


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 31.03.2016. godine - op.p.)


Maitrejina poruka - 2016/04

Ovo su teški dani za mnoge. Čak i najbolji i najbliži osjećaju taj grč uslijed sumnje i nepovjerenja. Ali kada kažem da sam sa vama djelujem kao jedan od vas pred svijetom, to je istina. Kada slično kažem da je blizu vrijeme kada će svi ljudi prepoznati Moje lice i odazvati se, to je istina. Jedino zbog Zakona čekam još vrlo malo vremena, ali unutar Zakona sam sa vama odista svakoga dana, u neprestanom kontaktu sa vašim potrebama, te sa prilikama, kako ih vi predstavljate Meni.
Uskoro će se čovječanstvo probuditi kao cjelina u odnosu na Moju prisutnost i svom voljom prihvatiti preobražaj ovog, bolje rečeno, našeg svijeta. Osvijestite to da smo na početku i kraju jedne civilizacije, epskom razdoblju u povijesti svijeta i imajte razumijevanja za one koji te promjene doživljavaju bolno. Za neke je to oslobođenje. Za druge je gubitak izvjesnosti i spokoja.
Ali, Moja braćo, bol će biti kratkog vijeka i već sada mnogi znaju da je tako. Na usluzi vam je obilata podrška da vam pomogne kroz ova teška vremena. Željno prihvatite ovo doba i prepoznajte znake novog.
Zaista, zaista sam sa vama. Zaista sam među vama na mnogo načina. Sudite za sebe, Moja braćo,koliko ste blizu Mojim očekivanjima za novi svijet. Biće to svijet u kome su svi ljudi jedno, u kojima svi ljudi izražavaju radost stvaranja i sa ljubavlju očituju svoju sposobnost da u jednostavnosti i istini svojoj braći pokažu put

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

z_pitanja_odgovori

P. U svojem clanku 'Pomoc zalaganju za mir' (SI,kolovoz 2003) vaš Majstor je napisao: 'Zbog toga se može uociti kolika je neophodnost mira na Bliskom Istoku, koliko je neophodno da Palestinci dobiju istinsku pravdu, te održivu domovinu. To je najvažniji problem sa kojim su ljudi danas suoceni. Neuspjeh u njegovom rješavanju bi bio katastrofalan za svijet.' Uz sve ratove koji se danas vode na Bliskom Istoku i u arapskom svijetu, danas gotovo da se ne poklanja nikakva pažnja tužnoj situaciji Palestinaca. Najveci broj ljudi bi rekao da je najvažniji problem Bliskog Istoka borba izmedu Sunita i Šita. Da li Hijerarhija i dalje vidi da je rješavanje problema Palestinaca 'najvažniji problem sa kojim su suoceni ljudi danas'?

O. Da.
P. Kako pojedinac može pomoci u izbjeglickoj krizi? Što možemo uciniti? Osjecamo se bespomocno i isto tako frustrirano, naravno, tužni smo što vidimo toliko mnogo patnje.
O. To je zdrav razum - ako ste dirnuti, naci cete nacin i uciniti ono što možete da biste pomogli, na bilo koji nacin na koji možete. Bili biste iznenadeni koliko Maitreja cini da bude od pomoci u citavoj situaciji.
P. U vrijeme teroristickog napada na aerodromu u Briselu otkrivena je treca bomba koja nije eksplodirala. Jesu li Majstori sprijecili njenu eksploziju da bi se smanjila šteta - pošto je to bila najveca bomba?
O. Majstori nisu sprijecili eksploziju bombe - to je bila vrlo velika sreca.
P. Da li je Ucitelj sveta vegan? Tj. da li on osobno ne podržava eksploataciju životinja i da li tome uci druge?
O. Majstori nemaju potrebu za jelom.
P. Je li dobra ideja da centralne grupe koje djeluju sa vama u razlicitim zemljama otvore centar ili kancelariju (makar malu), ako su u stanju, tako da javnost ima neposredni pristup do njih, do vaše informacije, knjiga i magazina?
O. Da, ako imaju resurse. To može biti pogodno za širenje informacije.
P. Da li i naši andeli cuvari evoluiraju, svojim putem, kao što mi evoluiramo?
O. Da.
P. Da li su andeli cuvari prisutni ili 'blizu' tijekom ili oko vremena zaceca? Ili pocinju svoj kontakt sa fetusom kada beba dostigne izvjesni stepen razvoja?
O. Prisutan je od rodenja.
P. (1) Da bi djelovao Zakon Karme andeo cuvar mora biti podložan Zakonu, isto kao što je to slucaj sa osobom? (2) Drugim rijecima, je li istina da naši andeli cuvari ne mogu nas uvijek zaštititi jer se karma ponekad mora odraditi kroz ono što mi smatramo nesretnim slucajem?
O. (1) Da. (2) Da.
P. Imamo li mi uvijek istog andela cuvara kroz sve naše inkarnacije?
O. Da.
P. Ako je tako, znaci li to da uvijek kada se reinkarniramo ponovo uspostavljamo (nesvjesno, naravno) naš odnos sa istim andelom cuvarem?
O. Da.
P. U knjizi Raja Yoga or Occultism od H.P.Blavacke na stranama 32-33 ona piše o cetiri tipa ezoterijskog znanja ili nauka: '(1) Yajna-Vidya, poznavanje okultnih moci probudenih u prirodi izvjesnim religijskim ceremonijama i ritualima; (2) Mahavidya, 'veliko znanje', magija kabalista i tantrickog sljedbeništva, cesto carobnjaštvo najgoreg opisa; (3) Guhya-Vidya, poznavanje misticnih moci koje se nalaze u zvuku (eteru) … magicno djelovanje utemeljeno na poznavanju sila prirode i njihovom odnosu; (4) Atma-Vidya, izraz koji se jednostavno prevodi kao 'poznavanje duše', istinske mudrosti Orijentalista, ali znaci mnogo više. Ovo posljednje je jedini vid okultizma kojem treba težiti svaki teozof koji poštuje 'Svjetlo na putu' i koji želi biti mudar i nesebican.' Da li je transmisijska meditacija praksa koja potpada pod Atma-Vidya?
O. Da.
P. Pod izrazom 'yoga' podrazumijevamo da oznacava jedinstvo. Da li bi meditacija mogla da se svrsta u yogu koja, za razliku od Hata yoge (za koju se smatra da dovodi u jedinstvo gusto fizicko tijelo i eterickog dvojnika), predstavlja jedinstvo izmedu karaktera i duše?
O. Da.
P. U kineskoj historiji postoji mnogo prica o pet mudraca careva - Huangdi, ZhuanXu, Yao, Shun, Yu (otprilike 2852. - 2197 p.n.e.) Neki misle da se radi o mitskim licnostima, ali njihovi kvaliteti i karakteristike su cini se poput onih od Hermesa, Zoroastera, Homera ili cak Krišne i vjerojatno drugih na vašoj listi velikih inicijanata. Možete li potvrditi da su svih pet mudraca tj. careva bili istinski, stvarni ljudi? Jesu li neki od njih Majstori?
O. Oni su bili stvarni ljudi - 'prosvijetljeni ljudi'.


na vrh
Ukoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 04.12.2016.