Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – prosinac 2015.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2015 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 2001. godine - op.p.)


Preokrenimo plimu mržnje - 2015/10

Nad svijet se spustilo razdoblje krize koje će, zbog straha od terorizma, zbližiti mnoge narode na jedan novi način. Zajednički strah postigao je ono za što bi inače bile potrebne godine strpljivog napora. Još je upečatljivije to što razlozi za terorizam - bol, ogorčenje, nepojmljiv očaj miliona na istoku - postaju jasniji mnogim Amerikancima, što im omogućuje da steknu širi uvid u skorašnje događaje i da se zalažu za senzibilniju reakciju. Iznad svega počinjemo osjećati novi duh suradnje. Na Istoku i na Zapadu u umovima velikog broja ljudi rađa se novi osjećaj odgovornosti. Ovaj gnjusni napad, koji je tolike žrtve lišio života i osakatio jednim udarcem, raspalio je plam dugo iščekivane promjene i sklonio u stranu one koji su joj stajali na putu. Otuda, iz tog svirepog zločina, može proizići dublje razumijevanje sveopće potrebe ljudi i žena za pravdom i slobodom i vladavinom zakona.
Tragedija
Ova tragedija je natjerala velike sile da po ljudskim standardima okupe vojnu silu i uzvrate u samoobrani. Mnogo bi veća mudrost bila iskazana podatnim otvaranjem žitnica i banaka, da se očituje razumijevanje problema, te iskrena želja da se problem otkloni. Popustljivost nije rešenje, ali to nije ni rat. Krivica ili nevinost čovjeka može se ustanoviti jedino pravednim i otvorenim suđenjem pred svijetom. Ovakvi barbarski činovi mogu da budu nadiđeni jedino prihvaćanjem odgovornosti za stvaranje okolnosti koje nagone ljude da ih čine. Ljudi koji nemaju što izgubiti ne cijene odveć živote drugih, niti svoje vlastite.
Savjet
Otuda je savjet koji Mi, vaša Starija Braća pružamo ljudima ovakav: okupite sve strane u vezi sa problemima koji leže iza ovih dijela. Uzdržite se od očajničke osvete i otvorite vrata dijalogu. Iskreno se potrudite da shvatite jade nebrojenih miliona i pomognite da se preobraze njihovi životi i umovi. Bogati više ne mogu nametati svoju volju samo bogatstvom i oružjem; preraspodjela dobara je neizbježna, kao jedini put ka pravdi i miru. Iskoristite sada ovu mogućnost da ispravite grijehe prošlosti i zauvijek otklonite rak-ranu terora i nasilja.
Veliko srce
Maitreja promatra sa strane, čekajući trenutak da istupi. Njegovo veliko srce oslobađa ljubav koja tješi i štiti sve one koji joj se mogu odazvati; Njegova uzdignuta ruka blagosilja svakog tko joj priđe. Uzmite to, Njegovu ljubav i preokrenite plimu mržnje. "

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. U svojim posljednjim člancima (2015) Majstor se osvrće na promjenu: govori o potrebi za promjenom i ukazuje na promjene koje trebaju uslijediti. Neki se ljudi plaše promjene, ali neki drugi ju smatraju dobrodošlom.

O. Promjena je bolna jer još uvijek toliko mnogo ljudi živi pod uticanjem energije Riba. Nije im lako da vide da bi promjena - od starih struktura ka novima - bila dobrodošla. Postoji postepena promjena u načinu na koji ljudi vide prilike u svijetu, iako to možda ljudi ne prepoznaju, a koja sadrži sve snažnije razumijevanje da svijet pripada svima. Velikom broju ljudi promjena je bolna, ali istovremeno postoji sve snažnije prihvaćanje neophodnosti uviđanja činjenice da svijet pripada svima. To mora biti osnova u novom pristupu, inače bilo koje rešenje koje budemo isprobali neće funkcionirati. Sve grupe (na svom području) koje u svom djelovanju odražavaju promjene koje dolaze istinski ukazuju na put prema naprijed - jedini put. Nema sumnje da je to teško, naročito za neke koji su još uvijek ukopani u prošlosti. Usprkos tome, postoji jasna svijest (čak i među političarima koji su najviše okrenuti prošlosti) da je neophodan novi pro-aktivni pristup.
P. Papa i Dalaj Lama pozivaju na pravdu i mir, očito je da svemirska braća skreću pažnju na svoju prisutnost. Možemo li reći da postoji jasan plan suradnje koji uključuje papu Franju, Dalaj Lamu i svemirsku braću u cilju okupljanja sila svjetlosti?
O. Da, upravo tako.
P. U Share-International-u govorite o NLO-ima sa Marsa. Kako to da na Marsu ne možemo vidjeti marsijance? Da li oni žive u 'džinama', tj. da li su nevidljivi?
O. Mars obiluje životom, ali ne u čvrstom fizičkom obliku. Da imate moć eteričnog viđenja i kada biste mogli otići na Mars, vidjeli biste ljude tamo. U stvari ima više ljudi na Marsu nego na našoj planeti (9 milijardi ljudi).
P. Pregovori o Siriji u Beču (30.10.2015) kao pokušaj da se postigne neki mir ili dogovor sa Sirijom uključili su i Iran. Drevni neprijatelji, Saudijska Arabija i Iran su uzeli učešće u ovim pregovorima. To je gotovo čudo, može li biti da je Maitreja direktno ili indirektno ponovo djelovao da osigura napredovanje u smjeru pregovora?
O. Da.
P. Pitao sam se nešto u vezi sa Danom Objave i nadsenjivanjem čovječanstva. Imam li izbor da li želim ili ne želim da budem nadsenjen? Ako ne želim, nije li moja slobodna volja ugrožena?
O. Imate slobodu da to ignorirate.
P. Veteran zaposlen u NASA, čiji je posao da nadgleda sigurnosne procedure tijekom letova space shuttlea, nedavno je ustvrdio da je tijekom nadgledanja vidio nadzora misije shatla iz 1997 vidio 2.7m visoke vanzemaljce. Oni su djelovali zajedno sa astronautima u odjelu u otvorenom transportnom dijelu shatla. Navodno je vidio i vanzemaljski brod koji lebdi u blizini shatla. (1) Da li se to stvarno dogodilo? (2) Je li bilo i drugih sličnih događaja tijekom misija shpace shuttlela koji se drže u velikoj tajnosti?
O. (1) Da. (2) Da.
P. Nedavno sam se upoznao sa Hare Krishna mantrom i prašadamom (hrana koja se kuva i nudi posvećena Krishni) (1) Pitao sam se da li Majstori magnetiziraju ili blagosiljaju hranu? (2) Također sam se pitao da li biste mogli objasniti nauku koja stoji iza ove mantre?
O. (1) Ne. (2) Matra teži da dozove energiju Krishne, koji je, naravno, danas Maitreja.
P. Da li je sposobnost imaginacije urođena ljudima?
O. Da.
P. Trebaju li nas roditelji i učitelji ohrabrivati u korištenju imaginacije?
O. Da.
P. Možemo li zaključiti da su točke trokuta zla (sila materijalnosti) u SAD, Izraelu i Istočnoj Evropi pojačale svoje rušilačke, a k tome i zastrašujuće smicalice da bi se suprotstavile sve bližoj Maitrejinoj punoj javnoj objavi?
O. Da, u izvjesnoj mjeri.
P. Možete li, molim vas, objasniti razliku između uma i mozga?
O. Danas se ogroman naglasak stavlja na mozak, pogrešno ga identificirajući sa umom. Um i mozak nisu isto. Mozak je instrument na fizičkoj ravni za mišljenje i iskustvo. Um je ono što ima to iskustvo. Um doživljava, dok je mozak jedna vrsta koordinatora za informacije.
P. Ako neko želi raditi transmisijsku meditaciju, ali nema bliske grupe kojoj bi se mogao pridružiti, i ne uspijeva pronaći dvoje drugih ljudi da oformi grupu, je li najbolje da transmisijsku meditaciju radi sam, bez da se mentalno povezuje sa ikojom grupom, ili da se mentalno poveže sa nekom grupom koja transmisijsku meditaciju obavlja u određeno vrijeme?
O. Bolje je da se poveže sa grupom.


na vrh

     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(kratak pregled redovnih rubrika, podnaslova i pripadajućih slika u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)

♦ MAJSTOR PREKO BENJAMINA CREMA

Preokrenimo plimu mržnje

z_nema_slike1


♦ TOČKA GLEDIŠTA

(britkim osvrtima naših komentatora rasvjetljujemo brojne manipulacije ljudima - op.p.)

Klimatske promjene će prouzročiti siromaštvo 100 mil. ljudi

z_nema_slike5
Kako ćemo popraviti narušenu ravnotežu u svijetu?


♦ TRENDOVI

(pratimo moderna stremljenja diljem svijeta, te poželjne pravce razvoja globalne ekonomije i civilnog društva - op.p.)

Ban Ki-Moon upućuje apel za mir Izraelu i Palestini

b2015-12-trend1
Prvo online sveučilište za izbjeglice je nedavno otvoreno u Njemačkoj. Hotel nudi besplatno visoko obrazovanje za izbjeglice gdje god oni bili u svijetu.

b2015-12-trend2
Žene u Keniji se obučavaju kao "priučeni zidari". Uče se kako izgraditi veliku cisternu za kišnicu koja drži 10.000 litara čiste vode.


♦ GLAS NARODA

(spremnost ljudi da legalnim sredstvima iskažu svoje nezadovoljstvo - op.p.)

Mladi ljudi marširali za rasnu ravnopravnost i protiv klimatskih promjena

c2015-12-glnar1
Nakon napada u Parizu, ljudi diljem svijeta, uključujući muslimanke u Indiji, okupilo se da bi odali počast žrtvama i pokazati svoju podršku svim Parižanima.


♦ KOMPILACIJA

(mozaik citata, mudrih misli i savjeta koje je Benjemin Creme dao preko svojih knjiga, predavanja, radio-intervjua, te video-linka - op.p.)

Riješenje za okončanje sukoba

d2015-12-kompl1
"Srce me boli kada vidim koliko mnoštvo ljudi bespotrebno umire; glad i boleštine haraju Zemljom. Ništa me tako ne rastužuje kao ta sramota. Zločin ravnodušnosti mora nestati sa ovoga svijeta. Potvrđujem to kao svoj cilj . . ." (iz 93. Maitrejine poruke).


♦ ZNACI VREMENA

(kratki pregled sve učestalijih neobičnih pojava, za koje znanost nema prikladnog objašnjenja, a kojima je Majstor B. Crema potvrdio vjerodostojnost - op.p.)

e2015-12-znvr1
Andoya, Norveška - fotografiju Aurora Borealis koju je 22 siječanja 2015 snimila Ingrid Kristin Johnsen Lanan prikazuje NLO na noćnom nebu. Poslao ju je Gerard Aartsen. (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da se radi o NLO-objektu koji obično radi pod zemljom diljem svijeta.)

e2015-12-znvr2
e2015-12-znvr4
Međugorje, BiH, 15. listopada 2015. Slike prikazuju dva svjetla iza kojih se kriju NLO-i sa Venere. Prema riječima B. Crema ove pojave imaju za cilj da skrenu pozornost na određeni problem. Pojava nije povezana sa ukazanjem Gospe, ali se pretpostavlja da je razlog za izvanzemaljsku intervenciju izbjeglička kriza.

e2015-12znvr3
Seattle, Washington, SAD - Profesionalni fotograf Linda Hurst snimila je u Seattle na 26 rujana 2015 sliku u oblaka koji podsjećaju na oko. (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da "oko na nebu" očituju svemirska braća).

e2015-12-znvr5
Kip Gospe u crkvi Sv Thomas Mor u gradu Subang Jaya (Malezija) u listopadu 2015 godine nakon bogoslužja kao da je promjenio izgled i držanje glave iz pognutog u uspravni stav, a Njene oči kao da su pogledom pratile vjernike.


♦ MAITREJINI PRIPRITETI

(Maitreja, Učitelj svijeta, formulirao je određene prioritete koji pokrivaju osnovne potrebe svakog muškarca, žene i djeteta: - op.p.)

Spriječeno oboljenje od malarije kod 700 mil. ljudi

g2015-12maipri1
Globalna kontrola malarije je jedno od uspješnijih postignuća vezanih za zdravlje u posljednjih 15 godina.


♦ SPASIMO NAŠ PLANET

(pratimo aktivnosti pokreta S.O.P. - koji je iniciran porukom B.Cremovog Majstora iz listopada 2012. godine - a vezane su za zaštitu okoliša - op.p.)

UN srtučnjaci:"Klimatske promjene postaju pogubne za proizvodnju hrane!"

h2015-12-sop1
Nestašice vode smanjuju žetveni urod što povećava smrtnost, pothranjenost i podložnost bolestima.


♦ IZABRANA FOTOGRAFIJA:

(svaki broj SHARE INTERNATIONAL-a završava sa nekom fotografijom koja vizuelno zaokružuje nastojanja ove organizacije - op.p.)

Izrezak-zadnjafot1
Share-international organizacija je oduvijek bila gorljivi zagovornik globalnog ekumenizma, te inzistirala na sličnostima, a ne razlikama među religijama sivijeta.


♦ PISMA UREDNIKU

(neobična svjedočanstva koja imaju za cilj da potaknu ljude na razmišljanja vezana za ponovni dolazak i Dan objave - op.p.)

z_pisma_uredniku
»Pišite nam! I vaša su iskustva dobrodošla!«


♦ PITANJA ČITATELJA I ODGOVORI BENJAMINA CREMA

(za povratak na "pitanja i odgovore" klikni ovdje - op.p.)

z_pitanja_odgovori
»Glavni urednik Share-a, Benjamin Creme«


Ukoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 31.01.2016.