Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – siječanj/veljača 2015.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2015 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 12.01.2015. - op.p.)


Godina pred nama - 2015/01

Negdje pred kraj ove godine ljudi bi trebali vidjeti početak promjene u raznim dijelovima svijeta. Ono na što se do sada gledalo kao na štetno na kraju će biti viđeno kao blagotvorno.
Glad i mržnja bi mogli izgubiti dominantnu ulogu na stranicama naših novina. Mirnije raspoloženje će biti početak preoblikovanja bijesa i plemenske svireposti sadašnjice. Ali ne zavaravajte se - to nije kraj poteškoćama. Neke čeka teško razdoblje koje im nije dobrodošlo, ali tako mora biti, jer su sami stvorili situacije koje ga uzrokuju. Međutim, neće to potrajati zadugo. Blagotvorne energije Vodenjaka ubrzavaju proces obnove i na to treba gledati kao na osnovni ton budućnosti.
Ljudi posvuda iščekuju promjenu i dobiti će promjenu, bez obzira je li dobrodošla ili ne. Nemojte imati straha jer ono što dolazi je najbolje za sve.

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. U prošlogodišnjem broju Share International magazine, točnije iz studenog 2014 objavljen je podatak da je Maitreja na Bliskom Istoku. Da li je Maitreja i dalje na Bliskom Istoku?

O. Da.
P. Da li Maitreja posjećuje više zemalja u regiji ili je ostao u istoj zemlji od kada je prvi put otišao tamo?
O. Posjetio je više zemalja.
P. Da li Njegova prisutnost ima željeni efekt - tj. da li utječe na zbližavanje, kompromise, više tolerancije?
O. Još je prerano za potvrditi.
P. Da li je Njegova namjera da na Bliskom Istoku ohrabri zahtjeve naroda za više ljudskih prava?
O. Ne neophodno. Maitreja je tamo da pronađe način da se uspostavi mir između različitih religijskih zajednica.
P. Da li Maitreja na svoj dosadašnji rad tamo gledao kao na uspješan?
O. Svjestan je da ima još puno posla. Međutim, Maitreja je uvijek optimističan i strpljiv.
P. Da li se Maitreja pojavio na nacionalnim, regionalnim ili lokalnim medijima otkada je otišao na Bliski Istok?
O. Ne.
P. Da li je Duhovna hijerarhija demokratična?
O. Duhovna hijerarhija nije demokratična. Uvijek se prihvaća razlika u stupnju i ta razlika osigurava drugačiji način rada. Sve to ima veze sa iskustvom. Neki Majstori su razvijeniji od drugih.
P. Koja je struktura zraka Škotske i je li Škotska trebala reći: 'da' ili 'ne' u glasanju za nezavisnost?
O. Škotska, moje mjesto. Ima li individualne zrake? Njeni zraci su zraci Velike Britanije koja je 2. zrak duše i 1. zrak ličnosti; Škotska isto tako.
Jesu li trebali glasati Da ili Ne? Trebali su glasati da ostanu zajedno, naravno. Kako da imamo jedinstvo ako ne ostanemo zajedno? Jedinstvo je najvažnija stvar. To je najvažnija stvar za Britaniju, kao i za Španjolsku i druge dijelove svijeta.
Zemlje u Europi treba da ostanu zajedno, ali ne kao jedna država. Europa je formacija država, a ne država koja namjerava postati Sjedinjene države Europe. Suštinski je važno da Španjolska ostane Španjolska, Italija ostane Italija, a Njemačka bude Njemačka. Svaka nacija ima svoju sudbinu i kako možete ostvariti tu sudbinu ako njene dijelove odbacite? To nije moguće. Kada bi se Španjolska odvojila od Katalonije i Baskije ne bi ostalo ništa. Ne bi bilo Španjolske, ne prave Španjolske. To je besmislica. To je jedna težnja koja je nastala zato što je svijet nepravedno podijeljen između siromašnih i bogatih. Da su svijet i Španjolska utemeljeni kako treba ne bi se željeli razilaziti. Isto važi za bilo koju zemlju, Europu i Britaniju itd.
Zato mi je drago što su Škoti imali zdrav razum da glasaju protiv odcjepljenja, jer bi to bilo isključivo iz komercijalnih razloga. Oni imaju materijalne dobrobiti zbog kojih bi život u ponekim dijelovima Škotske bio lakši, ali ne u Glazgovu. Glazgov ima oko 4 miliona stanovnika i mnogi od njih su siromašni i naravno da su glasali da napuste zajednicu i druge dijelove koji su relativno bogati i koji su dobro opskrbljeni davanjima Londona, pa su srećom glasali da ostanu. Tako da je to na kraju bila velika većina. Moj Majstor mi je mjesecima unaprijed rekao da će rezultat biti glas za Ne. A kako je promicalo vrijeme izgledalo je sve tjesnije i tjesnije, pri čemu se činilo da glas za Da dobiva na snazi. Za pretpostaviti je bilo da će dijelovi koje je dodirnulo siromaštvo glasali za promjenu. A drugi dijelovi, koji ako već ne žive u luksuzu, žive najmanje dovoljno komforno, mogli su si priuštiti glas Protiv.
P. U grupama nas ohrabruju da nađemo nove načine da sa ovom informacijom priđemo javnosti. Koliko je važno da ne razvodnimo poruku i da se strogo držimo informacije? U grupama je prisutna briga jer neki ljudi žele ovu poruku učiniti dostupnijom ljudima time što iz nje izbacuju Maitreju i Hijerarhiju.
O.Ako pokušate da svijetu reći da Maitreja dolazi u svijet vrlo uskoro i da pomaže čovječanstvu da sagradi jedinstvenu civilizaciju itd. a da Ga pri tome ne spomenete vidjet ćete da je to vrlo teško.
Ništa ne podiže duh čovječanstva kao spoznaja da postoji dobra, realna mogućnost da je Maitreja ili učitelj nivoa Krista u svijetu i da stupa u svijet i da će djelovati sa čovječanstvom da bi se izgradila nova civilizacija. To je toliko inspirativno, toliko uzdiže da ljude oslobađa jada, a oni će iskusiti još veći jad kako bude djelovao Mač razdora. To još nije ni krenulo. Ljudi pate i pred mnogim ljudima je još patnje. Ali posao je u velikoj mjeri odrađen i put da Krist istupi je čist i to je važna stvar. To je ono što morate reći ljudima. Kako ćete to reći zavisi od vas, ali nemojte da to bude previše apstraktno, previše udaljeno od istine.


na vrh

     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(kratak pregled redovnih rubrika, podnaslova i pripadajućih slika u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)


♦ MAJSTOR PREKO BENJAMINA CREMA


Godina pred nama

2015_nema_slike1


♦ TOČKA GLEDIŠTA


Voda je dragocjenija i korisnija od nafte

2015-05-12voda1
»Ekonomičnost potrošnje vode«


♦ RECENZIJA KNJIGE


Sve je izmijenjeno - kapitalizam protiv klime

2015-05-13naomiklein1
»Naomi Klein«


♦ TRENDOVI


Sunčeva svjetlost čisti vodu

2015-05-12sunsvcistvod1
»Desolenator na električnu energiju koju proizvodi pomoću solarnih ćelija. Slanu,a drugu onečišćenu vodu pretvara u čistu destiliranu vodu. Foto: greenprophet.com«

2015-05-12sunsvcistvod2
»Američki predsjednik Obama u studenom 2014 najavio dalekosežne promjene u nacionalnom imigracijskom zakonu koji bi riješili problem 4,4 milijuna imigranata bez dokumenata kojima prijeti iseljenje«


♦ SPAŠAVANJE NAŠEGA PLANETA - KOMPILACIJA


2015-05-12spasnaspl1
»Uskoro će postati jasno da čovječanstvu ostaje sve manje vremena za rješavanje ekoloških, političkih i ekonomskih problema koji uzrokuju kaos, opasnost i tjeskobu većini ljudi na Zemlji. Foto: Greenpeace«


♦ MUDRE RIJEČI


Pogledi glavnog tajnika UN-a, Ban Ki-Moona u budućnost

2015-05-12bankimoon1
»Generalni sekretar UN, Ban Ki-Moon«

2015-05-12bankimoon2
»"U vremenu izobilja koje dostupno samo nekolicini, viđamo sveprisutno siromaštvo, veliku nejednakost, nezaposlenost, bolest i izopćenost milijarda ljudi."«


♦ EUROPSKA KONFERENCIJA BENJAMINA CREMA
- PITANJA I ODGOVORI


2015-05-12eurkonf1
»Otvorena Mandala" Benjamin Creme (1972)«
Otvorena Mandala lebdi u prostoru dok gledatelja privlači praznina, te zadržava pažnju na praznini svemira. Kad je pozornost gledatelja u središtu slike, praznina pobuđuje aspiracije i čežnje promatrača na jedinstvo sa svime. Ta praznina kao odgovor spušta energiju koja stimulira i obnavlja gledateljevu težnju i želju za jedinstvom. To je dinamički alat za meditaciju, čije redovito i predano korištenje donosi napredak


♦ ZNACI VREMENA


2015-05-12znv1
»Marija na nebu«

2015-05-12znv2
»New York, Maitrejin dlan u ogledalu«

2015-05-12znv3
»Kanada, vibuti manifestiran na Isusovoj slici«

2015-05-12znv4
»NLO nad Manchesterom«


♦ LJUBAV NE POZNAJE GRANICE


2015-05-12ljnepg1r
»Enrique Morones opskrbljuje vodom odmorište u blizini američko-meksičke granice. Fotografije Da: Frederic Mery Poplimont«

2015-05-12ljnepgr2
»Enrique morones i volonteri (Granični anđeli) pripremajui vodu za one koji pokušavaju prijeći SAD-Meksičku granicu. Foto: Julien Pearce«


♦ EKONOMIJA ŠTEDNJE KAO PSEUDOZNANOST


2015-05-12ekonom1
»Slobodna trgovina je slobodna u smislu da besramno koristi bogatima«


♦ ULOGA MEDIJA PRI RAZOTKRIVANJU POTHRANJENOSTI U SVIJETU


2015-05-12pothr1
»Pothranjenost je uzrok 45 posto smrtnih slučajeva među dojenčadi podlozi. Foto: IPS.net«

2015-05-12pothr2
»Papa Franjo je u svom govoru na Međunarodnoj konferenciji o prehrani, rekao: "Ako postoji nedostatak solidarnosti u jednoj zemlji, to će se osjetiti u cijelom svijetu."«


♦ VLADAVINA PRAVA


2015-05-12vpr1
»Mahmud Abas, palestinski predsjednik govori pred Ujedinjenim narodima«


♦ GLAS NARODA


Narodna vlast u svijetu

2015-05-12glnrd1
»U Budimpešti, deseci tisuća ljudi prosvjedovali protiv kontroverznog novog mađarskog ustava, dan nakon što stupio na snagu.«


♦ SPASIMO NAŠ PLANET


Toksični učinci uporabe pesticida

2015-05-12sop1
»Istraživanje Radne skupine za sustavnu uporabu pesticida analizira očitu vezu između neonikotinoida i pomor pčela. Foto: america.aljazeera.com«


♦ PISMA UREDNIKU


2015-05-19_svblag1
»Svjetlosni blagoslov, Pia Annicq - Kortrijk, Belgija«


♦ PITANJA ČITATELJA I ODGOVORI BENJAMINA CREMA


2015_si_bc1
»Glavni urednik Share-a, Benjamin Creme«Ukoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 29.04.2015.