Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – lipanj 2014.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2014 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 03.05.2014. - op.p.)


Kockarski potezi - 2014/05

Kada god ljudi učine korak ka ispravnim odnosima, uvijek su tu negdje i oni koji će učiniti podjednako odlučan korak ka konfrontaciji. Mnogobrojni rade ili čak umiru zarad veće slobode i pravde; dok suprotne sile prijete miru sa ciničnim pokušajima da povrate vlastitu moć koja se sve više i više osipa. U međuvremenu najveći dio čovječanstva promatra i drhti, sa strahom svjedočeći obnovu zatomljene mržnje, za koju se smatralo da je odbačena i nadvladana.
Zdrav razum
Mi, vaša starija braća, isto tako pažljivo promatrano ovu opasnu smicalicu, ali nemojte se plašiti. Zdrav razum će, znamo, natjerati na prihvaćanje krhkog mira, uz manje više uravnotežen dobitak i gubitak. Od sada će se ovaj scenarij ponavljati svuda po svetu, tamo gdje 'velike sile' budu pokušavale da očuvaju ili čak uvećaju svoju moć, znajući međutim da to moraju činiti pažljivo bez narušavanja uobičajenog reda stvari.
Mir i prosperitet
Koliko dugo će još ljudi širom svijeta moći igrati ovu beskorisnu igru? Jedini smisleni put je da se djeluje zajedno zarad mira i prosperiteta svih. Jedino ćemo tako biti spremni za radost mira, prosperitet pravde i blaženstvo dijeljenja.


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je do sada bilo? Koji je sada ukupan broj u Rusiji?

O. (1) Da. (2) 48 (zaključno sa 29.4.)
P. Molim Vas budite tako ljubazni, pa nam recite koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji. To bi nam stvarno bilo od pomoći na predavanjima. Ljudi žele znati koliko je do sada bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (siječanj 2010 - siječanj 2011), Meksiko: 14 intervjua (siječanj - rujan 2011), Brazil: 41 (rujan 2011 - siječanj 2013), Rusija: 48 (od siječnja 2013 do sada). Do sada je ukupno bilo 132 intervjua.
P. (1) Mnogi ekonomisti predviđaju krah burze u 2014. Da li su u pravu? (2) Da li je o tom krahu govorio vaš Majstor u travanjskom članku u Share Internationala? (3) Da li Maitreja i dalje čeka da se dogodi taj slom da bi se više pojavljivao?
O. (1) Vjerojatnije sljedeće godine. (2) Da - to je više nastavak kraha koji je počeo 2008. (3). Maitrejina pojava je pitanje spremnosti čovječanstva da se odazove na Njegove ideje. Takav krah može dobrano ubrzati proces.
P. Nakon 'recesije' odnosno kraha burze iz 2008. ovdje u Americi mnogi su razočarani jer vide vrlo malo smislenih reformi u odnosu na tako nesmiljenu ekonomsku krizu koja je pogodila mnoge. Burze cvjetaju uslijed pogubne šok-terapije za koje Maitreja kaže da 'pogoduju manjini na štetu većine'; u emisiji CBS programa 60 Minuta od 31.3.2014. u kojoj je učestvovao pisac Michael Lewis pojavile su se tvrdnje da je burza SAD namještena; tako da nisam bio iznenađen kada je vaš Majstor u članku u travanjskom broju Share Internationala 2014 suerirao da 'je sve veća komercijalizacija svakog aspekta današnjeg života po sebi 'tempirana bomba' čije će okidanje baciti sadašnje ekonomske strukture na koljena… To vrijeme nije daleko'. Ovaj jezik čudno podsjeća na upozorenja koja su prethodila krahu iz 2008. (1) Da li je ovdje na snazi zakon uzroka i posljedice? (2) Hoće li ovaj događaj izazvati još jedan poziv na buđenje međunarodnih tržišta i, nadajmo se, pripremiti svijet za mudar i zdrav savjet Maitreje? (3) Može li ova prijetnja svojim posljedicama prouzročiti više kratkoročnih kriza u svijetu prije Dana objave?
O. (1) Da. (2) Nadajmo se da hoće. (3) Ne za sve, ali u nekim zemljama da.
P. Dijeljenje se naglašava u svakom broju Share Internationala. Svi se potiču da dijele. Imam samo jedno pitanje. Nije svako u poziciji da pomogne i dijeli, nema li to za posljedicu da se ti ljudi osjećaju inferiorno, jer ne mogu sudjelovati? Slažem se sa globalnim aspektom dijeljenja u budućnosti, ali mi ipak nije baš sve u vezi s tim potpuno jasno.
O. Dijeljene na način o kojem mi (Share International) koristimo tu riječ znači dijeljenje dobara svijeta - to nije pojedinačna stvar, već se može jedino dogoditi u globalnim razmjerima.
P. Kako da razumijemo vašu informaciju da 'Maitreja ima 2 milijarde ljudi na koje može računati'? Znači li to da za Maitreju radi dvije milijarde ljudi? Ako Maitreja ima Svojih dvije milijarde ljudi zašto se od nas u grupama traži da 'udvostručimo svoje napore'?
O. O, kakvo tužno pitanje! Zašto uopće radite bilo što da biste učinili znanom činjenicu o Maitrejinom povratku i planovima Hijerarhije za preobražaj svijeta? Jeste li izvadili svoj sat da provjerite, da ne pretjerate sa vašim naporima u zadnje vrijeme? Maitreja može da se pozove na dvije milijarde ljudi, ovo su ljudi na koje se On može osloniti u smislu da će se oni odazvati na Njegov poziv tj. na zdrav razum i promjene u funkcioniranju svijeta. Ali od njih je samo majušni dio trenutno uključen u pripremu puta za Njega i Njegovo učenje. Tako je teret sada na ovom relativno malom broju ljudi da udvostruče svoj trud neposredno prije i nakon Dana objave. Ako zaista vjerujete da 'odgovarate na Njegov poziv' kako uopće možete nagađati?
P. Prvo pismo 'Mudar savjet' u svibanjskom broju Share International-a dodirnulo je vrlo važnu stvar koja je vjerojatno prisutna u mnogim grupama po svijetu. Čitatelj postavlja mnoga vitalna pitanja: na žalost ne daje odgovore! U našoj grupi oglašavamo i odvajamo novčana sredstva i trud u stvaranje veoma različitih tipova oglasa za koje se nadamo da će potaći mnoge različite ljude. Zašto ne privlačimo više ljudi - baš kao u pismu 'Mudar savjet'? Što da se radi?
O. Bojim se da postoji tendencija da se takvi sastanci organiziraju na isti način: da se o istom predavanju uvijek isto razmišlja, umjesto da pokušate uvesti novi, iznenađujući element koji će privući više ljudi. Učinite to dramatičnijim, a ne kao da silazi sa trake. To je pitanje korištenja imaginacije kao i organizacije.
P. Je li podjela između Šiita (Alavita) manjine Bašara Al Asada i drugih frakcija Sunitske većine jedino rešenje za Siriju da bi se spriječile užasne patnje?
O. Podjela trenutno ne bi bilo rešenje u sadašnjoj situaciji jer ima tako mnogo različitih grupa koje su uključene u borbu. Obje Amerike sa svojim saveznicima i Rusija sa svojim trebaju djelovati iz daljine, kroz druge agencije na izradi dugoročnog plana.
P. Čitao sam u islamskim hadisima o pretkazanjima o čovjeku koji se zove Mahdi. Ovi hadisi su napisani prije 1400 godina pa ipak opisuju kao dobrog čovjeka i moćnog vođu koji će doći i voditi Islamske vjernike u mir, red i sreću. Prema velikom broju Šia vjernika, uključujući i vođe Irana i Hezbolaha, taj čovjek je sada na planeti, samo čeka na krilima pravi trenutak da istupi i otkrije se. Je li obećani Mahdi zaista iza pozornice? Je li on stvarno Maitreja? Ili će on djelovati ruku pod ruku sa Maitrejom?
O. Kao što kršćani iščekuju Krista, budisti očekuju Maitreja Budu, tako i muslimani očekuju Imama Mahdija. Sve su to imena za jednog te istog: Maitreju, koji otvoreno djeluje u svijetu, iako za sada inkognito.
P. Život Isusa je bio izvanredno sveobuhvatan jer je učinio takvu nevjerojatnu žrtvu i demonstrirao takvu ljubav i duhovnu volju. (1) Hoće li svijet vremenom prepoznati značaj Uskrsa i uskrsnuća svuda na globalnoj razini? (2) Hoće li nam Majstori u budućnosti dozvoliti da vidimo 'film' - tj. onakve događaje kako su se stvarno odvijali u životima velikih ličnosti - poput Isusa?
O. (1) Da. (2) Da.
P. (1) Da li je točan biblijski opis događaja u Getsemanskom vrtu i kasnije na raspeću? (2) Da li je knjiga svetog Ivana najtočnije od svih evanđelja?
O. (1) Manje ili više. (2) One se ne nadmeću. Svaki učenik je pisao iz vlastitog iskustva, razumijevanja i sa svoje tačke evolucije.
P. Kako je moguće da učenici nisu prepoznali Isusa nakon što ga je oživio Maitreja?
O. Prepoznali su ga, ali im je bilo teško da vjeruju.
P. Možete li molim reći je li Isus tijekom posljednje večere zaista rekao da bi u znak sjećanja na njegov život posvećeni kruh i vino trebali smatrati njegovim tijelom i krvlju? Je li ova scena simbol nečega drugoga? Ako jest, čega?
O. Njegove riječi nisu trebale biti doslovno shvaćene kao što je to praksa, već figurativno. Usprkos tome, svaki put kada se uzima pričest ono je nabijeno energijom od strane Majstora Isusa, ili, ako je svećenik dovoljno evoluirao i samim Maitrejom.
P. (1) Da li je Bah bio nadsenjen ili nadahnut? (2) Da li je on bio naročito inspiriran ili je pisao pod neposrednim nadahnućem kada je pisao Pasije svetog Matije i svetog Ivana? (3) Što mislite koja od Bahovih kompozicija je najviše 'majstorska' u smislu da je bila inspirirana od strane Majstora mudrosti?
O. (1) Da, i jedno i drugo. Moramo razumjeti terminologiju. Nadahnuće u okultnom smislu znači da je dostignuta određena točka u odnosu na svijest Majstora. To uključuje nadsenjivanje. (2) Da, za obje. (3) Pasija svetog Mateja.
P. Benjamin Creme i George Adamski objašnjavaju i upozoravaju u svojim knjigama o opasnim uvjetima koji nastaju uslijed nuklearnog testiranja i nuklearnih instalacija koje rezultiraju opasnim koncentracijama radijacije. Adamski govori o atomskim oblacima: 'kada bi neki od naših aviona dotakao tako nevidljiv 'oblak' on bi ili eksplodirao ili bi se raspao, očima promatrača bi se činilo kao da je nestao, i time objašnjava neka od misterioznih nestanaka zrakoplova. (1) Da li se slažete? (2) Da li je to slučaj sa nedavnim nestankom Malezijskog aviona?
O. (1) Da. (2) Ne.


na vrh

     ♦ TRENDOVI:

(pratimo moderna stremljenja diljem svijeta, te poželjne pravce razvoja globalne ekonomije i civilnog društva - op.p.)


Budućnost našeg planeta je u rukama 58 pojedinaca

Autor članka: Robert Savio

Rim, Italija - U slučaju da vam je promaklo, IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change (Međuvladin panel o klimatskim promjenama) objavio je 13. travnja 2014. treći i završni dio izvješća u kojem otvoreno piše da nam je preostalo svega 15 godina da izbjegnemo povećanje globalne temperature za 2°C, prelazak te "sigurne" granice doveo do dramatičnih posljedica. Samo su najkratkovidniji nesvjesni tih posljedica; povećanje razine mora, sve češći uragani i oluje (i u ranije nepogođenim područjima), štetan utjecaj na proizvodnju hrane. U normalnom svijetu i svijetu koji sudjeluje u građenju svoje budućnosti, u kojem će barem 83% ljudi koji sada žive biti živo i za 15 godina, ovaj bi izvještaj izazvao dramatičnu reakciju. Umjesto toga nije bilo ni jednog komentara od vodećih ljudi iz 196 država u kojima živi planetinih 7.5 miljardi "potrošača". Nastavilo se kao da se ništa nije dogodilo. Antoprolozi koji proučavaju sličnosti i razilke ljudskih bića i životinja davno su zaključili da ljudi nisu superiorni u svakom aspektu. Naprimjer, ljudi se manje prilagodljivi od mnogih vrsta životnja za preživljavanje u potresima, uraganima i drugim tipovima prirodnih katastrofa. Budite sigurni da bi životinje dosad već pokazivale znakove opreza i uzbune.
Prvi dio izvještaja, objavljen u rujnu 2013. u Stockhomu proglasio je sa 95 postotnom ili većom sigurnosti da su ljudi glavni razlog globalnog zatopljavanja, dok je drugi dio izvještaja, objavljen u Yokohami potkraj ožujka, izvjestio da su "posljednjih nekoliko desetljeća klimatske promjene utjecale na prirodne i ljudske sustave na svim kontinetima i oceanima."

2014_06Colorado-Floods

»Poplava u Coloradu«

IPCC se sastoji od 2000 znanstvenika i ovo je prvi put da je od svog osnutka 1988. od strane Ujedinjenih naroda donio čvrste i završne zaključke. Glavni zaključak izvještaja je da se globalne emisije štetnih tvari trebaju smanjiti za 40 do 70 posto do 2050. da bi se usporila trka do točke bez povratka, te da će "samo velike institucionalne i tehnološke promjene pružiti pravu šansu" da globalno zatopljenje ne prijeđe preko "sigurne" granice i te promjene moraju početi za najmanje 15 godina i biti završene u 35 godina. Važno je napomenuti da je otprilike pola svjetskog stanovništva mlađe od 30 godina i da će većinom mladi morati snositi ogromene troškove borbe protiv klimatskih promjena.
IPCC-ova glavna preporuka je vrlo jednostavna, glavne ekonomije trebale bi uvesti porez na zagađivanje ugljikom, povećati troškove fosilnih goriva i na taj način gurnuti tržište prema čistim izvorima poput vjetra, solarne ili nuklearne energije. Ovdje su potrebne "velike institucionalne promjene".
Deset zemalja je odgovorno za 70 posto ukupnog zagađivanja stakleničkim plinom, SAD-u i Kini pripada više od 55 posto od tog dijela. Obje zemlje poduzimaju ozbiljne korake u borbi protiv zagađenja. Američki predsjednik Barack Obama uzaludno je pokušao dobiti potporu Senata, iskoristio je autoritet koji mu daje Zakon o čistom zraku iz 1970. (Clean Air Act) kako bi smanjio zagađivanje ugljikom iz vozila i industrijskih tvornica i ohrabio čiste tehnologije, ali ne može učiniti ništa više bez potpore Senata.
Svemogući novi predsjednih Kine, Xi Jinping, odredio je okoliš kao prioritet zbog toga što službeni izvori procijenjuju da u Kini zbog zagađenja godišnje umire 5 milijuna ljudi.

2014_06Dust-storm-Phoenix

»Pješčana oluja - Phonix«

Ali Kini treba ugljen za rast i Xi-jevo stajalište je: "Zašto bi mi usporili svoj rast kad ste vi, bogate zemlje, stvorile problem postižući svoj rast?" Na taj način počinje začarani krug. Južne zemlje žele da bogate zemlje financiraju njihove troškove za smanjenje zagađenja, a sjeverne zemlje žele da južne prestanu zagađivati. Iz istog razloga iz sažetka izvještaja, koji je namjenjen političkim vođama, izostavljeni su svi dijelovi koji su se mogli protumačiti kao ukazivanje potrebe da Jug učini više, dok bogate zemlje inzistiraju na izbjegavanju bilo kakvog govora koji se mogao shvatiti kao potreba da oni preuzmu novčane obaveze.
Izvještaj bi trebao olakšati postizanje novog globalnog dogovora među državama na idućoj Konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) u Limi (Peru), (sjetite se kako su prošli razgovori u Kopenhagenu 2009. katastrofalno završili). Ključ za bilo kakav dogovor u rukama je Sjedinjenih američkih država. Američki kongers blokirao je inicijativu bilo koje vrste za kontrolu klimatskih promjena i na taj način pomogućio Kini, Indiji i drugim velikim zagađivačima laki "bijeg". Njihovo je razmišljanje sljedeće: zašto bi mi morali preuzeti bilo kakve obveze i žrtve kada ih ni SAD ne želi preuzeti? Problem je što se republikanci identificiraju s negiranjem klimatskih promjena. Ismijavaju i niječu klimatske promjene i napadaju demokrate koji podupiru porez na ugljik i borbu protiv ugljena. Američka energetska industrija financijski pomaže republikansku stranku koja zbog toga smatra političkim ubojstvom razgovor o klimatskim promjenama.
Porez na ugljik zadnji put je predložen 2009., nakon što je taj porez prihvaćen u Predstavničkom domu kongresa u kojem većinu imaju demokrati, Senat u kojem većinu imaju republikanci nije prihvatio porez i na taj ga je način ugasio.

2014_06haiti-potres

»Potres na Haitiju«

Na izborima 2010. brojni političari koji su glasali za porez na ugljik izgubili su svoja mjesta i na taj način doprinijeli republikanskom preuzimanju doma. Za one koji žele promjenu nada leži u izborima 2016. godine i u vjeri da će novi predsjednik biti u mogućnosti promijeniti situaciju. Ovo je dobar primjer zašto su stari Grci imali izraku "Nada je posljednja božica". Ova situacija nas vodi do vrlo jednostavne istine. Američki Senat sastoji se od 100 zastupnika, to znači da je potreban 51 glas da bi se zaustavio bilo kakav porez na fosilna goriva. U Kini je drugačija situacija, u najboljem slučaju odluke ne donosi samo predsjednik, već sedmeročlani Stalni odbor Centralnog komiteta koji predstavlja stvarnu moć u komunističkoj partiji. Drugim riječima, o budućnosti našeg planeta odlučuje 58 (51 + 7) ljudi. Trenutna populacija svjetskog stanovništa je 7,7 miljardi stanovnika, toliko o demokratskom svijetu!

2014_06Super-Typhoon

»Supre-tajfun na Zapadnom Pacifiku«


Urednikova napomena:
Trenutno se možda stvano čini da je preživljavanje našeg planeta u rukama malog broja ljudi, međutim upravo o "99%", tj. o većini svjetske populacije ovisi budućnost planeta. Ljudi u čitavom svijetu moraju se potruditi da se čuje njihov glas i osigurati budućnost planetu.


na vrh

     ♦ PISMA UREDNIKU

(neobična svjedočanstva koja imaju za cilj učvrstiti ljude u onim uvjerenjima koje su sami izabrali - op.p.)

(tri pisma iste osobe)

Sve je rečeno
Poštovani uredniče,
(1) 9. studenog 2013 je nekoliko članova naše grupe u središnjem parku u Barceloni dijelili su letke o Maitrejinom ponovnom dolasku. Približila sam se mlađem muškarcu, tridesetih godina koji se smješkao dok je hodao i razgovarao mobitelom. Imao je dugu kovrčavu kosu. Pružila sam mu materijal sa najavom našeg predavanja. Uzeo ga je, te sjeo na obližnju klupu ne bi li ga pročitao. Kada je završio telefonski razgovor sjela sam do njega i ukratko mu opisala trenutnu situaciju u svijetu s obzirom na mogući dolazak Maitreje i Majstora mudrosti. Pretvorio se u uho i pažljivo me slušao bez prekidanja. Kada sam završila rekla sam mu da ne očekujem da će mi povjerovati, na što me je prekinuo i prije nego što sam se snašla sa velikim autoritetom je rekao: "Naravno da ti vjerujem!" Nastavio je: "Znaš li tko sam ja?" Pogledala sam ga ravno u smeđe oči i odgovorila, da ne znam. Rekao je: "Ja sam Maitreja. Maikel je moje karmično ime. Ka i tvoje?" Promrmljala sam: "Maitre…!?". Već je pružio ruku, pa smo se rukovali, a zatim je ustao i otišao. U jednom trenutku se okrenuo i još jednom mi uputio pogled. Je li to bio Maitreja? Ne mogu opisati koliko sam još uvijek zbunjena.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je mladi muškarac uistinu bio Maitreja.)

Pitanje svih pitanja
(2) Prije nekih 8 ili 9 godina sam radila na štandu u sklopu sajma Dan planete Zemlje u Barceloni, jer sam dijelila materijale o Maitrejinom dolasku. Prišao mi je smeđokos muškarac sa sunčanim naočalama, tridesetih godina. Neodoljivo je podsjećao na hipija. Kada sam mu ukratko ispričala o ponovnom dolasku Krista uputio mi je pitanje koje i dan-danas zaokuplja moju pažnju: "Mislite li da je čovječanstvo spremno za njegov povratak?" Lakonski sam odgovorila da je i potvrdila da to i jest razlog što je već među nama. Tada se činilo kao da ga baš i nisam uvjerila u to. Danas, nakon znatne preobrazbe koje su se dogodile u svijesti ljudi, zaključujem, da sam se i sama pitajući se isto pitanje od tada promijenila. Sada duboko u srcu vjerujem da je svijet zasigurno spreman za Njegov ponovni dolazak.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je spomenuti mladić bio Majstor Isus.)

Limunovo drvce
(3) Prije nekih godinu i pol, godine 2012 sestra mi je poklonila limunovo drvce. Smjestila sam ga na balkon. Tog ljeta je na drvetu izrastao jedva jedan plod sa kojim sam počastila prijatelje. Potkraj proljeća 2013 sam primijetila da nema nikakvih naznaka da bi limun mogao obilnije roditi i to ne je ražalostilo. Nekoliko dana kasnije najednom je procvjetao, a zatim se pojavilo više od 30 plodova. Da li se dogodilo nešto posebno, te je drvo dozrjelo sa zakašnjenjem, početkom jeseni? Maite Moyano, Barcelona, Španjolska.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je limunovo drvce blagoslovljeno od strane Majstora Isusa.)
na vrh

     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)

Sadržaj aktualnog broja (lipanj 2014)

♦ Majstor preko Benjamina Crema
♦ Točka gledišta
Budućnost našeg planeta je u rukama 58 pojedinaca
Autor članka: Robert Savio
♦ Trendovi
Borba za prava djece-beskućnika
♦ S.O.P: Spasimo naš planet
Ne košta nas ništa da spasimo planet
♦  Činjenice i prognoze:
Troškovi nejednakosti
♦ Glas naroda:
Novi društveni medij daje podršku brazilskim prosvjedima
♦ Novi duh svetosti:
Buđenje čovječnosti
Recenzija knjige: Carmen Font
♦ Znaci vremena
Okupljanje snaga svjetlosti
♦ Intervju mjeseca:
Tračak nade za afganistanske djevojke i žene
Intervju sa Razia Jan
♦ Srž naše Jednote - kompilacija
♦ Pisma uredniku
Sve je rečeno
♦ Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 22.08.2014.